Общие

резюме, правила оформление курсовых, дипломов, договора

Установчі документи підприємств (учредительные документы предприятий):

 

1) Зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю (Образец устава общества с ограниченной ответственностью) (з можливістю завантаження World файлу)

2) Зразок статуту приватного підприємства (Образец устава частного предприятия) (з можливістю завантаження World файлу)

3) Зразок статуту громадської організації, без статутсу юридичної особи, природоохоронного спрямування місцевого значення  (Образец устава общественной организации, без статуса юридического лица, природоохранного направления, местного значения) (з можливістю завантаження World файлу)

4) Зразок статуту приватного акціонерного товариства (Образец устава частного акционерного общества) (з можливістю завантаження World файлу)

5) Зразок статуту публічного акціонерного товариства (Образец устава общественного акционерного общества) (з можливістю завантаження World файлу)

6) Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (зміни відомостей про юридичну особу) (Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (изменения информации о юридическом лице) (з можливістю завантаження World файлу)

7) Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (зміни голови ліквідаційної комісії) (Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (изменения главы ликвидационной комиссии) (з можливістю завантаження World файлу) 

8) Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (призначенн (обрання)я та звільнення директора) (Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (назначение (избрание, утверждение и увольнение директора, руководителя) (з можливістю завантаження World файлу) 

 

Договори (Договора)

 

1) Зразок договору поставки (Образец договора поставки) (з можливістю завантаження World файлу)

2) Зразок договору про надання нотаріальних послуг (Образец договора о предоставлении нотариальных услуг) (з можливістю завантаження World файлу)

3) Зразок договору підряду (капітальний ремонт) (Образец договора подряда (капитальный ремонт) (з можливістю завантаження World файлу)

4) Зразок договору позики під проценти / Образец договора займа под процент (з можливістю завантаження World файлу)

5) Зразок договору безпроцентної позики між юридичними особами / Образец договора беспроцентного займа между юридическими лицами (з можливістю завантаження World файлу)

6) Зразок договору позички (користування) автомобілем / Образец договора займа (пользования) автомобилем (з можливістю завантаження World файлу)

7) Зразок трудового договору про роботу за сумісництвом / Образец трудового договора о работе по совместительству (з можливістю завантаження World файлу)

8) Зразок договору про надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди / Образец договора о предоставлении в пользование торгового места и / или временного сооружения (з можливістю завантаження World файлу)

9) Зразок договору оренди обладнання / Образец договора аренды оборудования (з можливістю завантаження World файлу)

10) Зразок договору оренди квартири (кімнати) / Образец договора аренды квартиры (комнаты) (з можливістю завантаження World файлу)

11) Зразок договору оренди легкового автомобіля / Образец договора аренды легкового автомобиля (з можливістю завантаження World файлу)

12) Зразок договору оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу / Образец договора аренды части помещения для размещения платежного терминала (з можливістю завантаження World файлу)

13) Зразок договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) / Образец договора аренды транспортного средства с экипажем (водителем) (з можливістю завантаження World файлу)

 

Трудові відносини (Трудовые отношения)

1) Контракт / Контракт (з можливістю завантаження World файлу)

2) Строковий трудовий договір / Срочный трудовой договор (з можливістю завантаження World файлу)

Документы
Документы раздела "Документы"
^