Базы данных

Базы данных которые есть в открытом доступе но о них не все знают
Главная - Справочник - Базы данных

І) Единый государственный реестр судебных решений (Єдиний державний реєстр судових рішень)

 

http://reyestr.court.gov.ua/

Відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Це право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України в порядку, встановленому цим Законом. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень (далі - Реєстр) - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. № 740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», відповідно до якої внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється через інформаційно-пошукову систему доступу за такими реквізитами: 

 1. найменування суду, що ухвалив (постановив) судове рішення;
 2. код суду згідно з довідником статистичних кодів,затвердженим Державною судовою адміністрацією;
 3. прізвище та ініціали судді (суддів), який ухвалив (постановив) судове рішення;
 4. дата ухвалення (постановлення) судового рішення;
 5. форма судочинства;
 6. форма судового рішення;
 7. номер справи, у якій прийнято рішення, дата її надходження до суду;
 8. найменування сторін судового процесу з урахуванням режиму доступу до судових рішень;
 9. статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, державний орган, підприємство, установа, організація тощо);
 10. ключові слова.

 

 

ОТ себя: поиск довольно прост, вводите или номер дела (последние цифры, которые идут после последнего слеша) либо суд и дату расмотрения, фамилию судьи, либо же квалифицирующею деталь дела, например "огородник", получаем дело об соответственном садовом товариществе.

 

ІІ) Нормативно - правовая база Украины на сайте Верховной Рады Украины (Нормативно правова база України на веб-сторінці Верховної Ради України)

 

Зазначена нормативно-правова база є найповнішою та найстаршою в України загальнодоступною публічною базою нормативно-правових актів та включає в себе, зокрема, Закони України, Декрети Кабінету Міністрів України (на початку 90 видавалися КМУ та мали силу законів), Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерсв, відомств, інших центральних органів виконавчої влади та прирівняних до них державних органів (державних органів з особливим статусом), акти Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів. Крім того містяться акти органів влади колишнього СРСР, УРСР, міжнародні договори та угоди ратифіковані Україною, деякі інші джерела міжнародного права.
Документи, що містяться в базі данних включають в себе всі зміни та доповняння, містять реквізити документу та дату його опублікування.
Доступні й інші цікаві та корисні сервіси, наприклад "історія документа" (верхне поле меню, синього кольору) де можна переглянути всі попередні редакції документа; "повязані документи" де може бути переглянуто всі документи, що містять на нього посилання, для прикладу, зазначена інформація щодо Закону України "Про вищу освіту".

От себя: поиск здесь тоже довольно прост но требует определенной сноровки, проще всего искать по названию нормативно-правового акта, достаточно знать хотя бы 1-2 ключевых слова (именно ключевых что характеризируют предмет Вашего поиска) также рекомендую не писать окончания (сокращать до корня) и не писать прилагательные в случае если известно хотя бы приблизительный временной период - указать и его с округлением до года.

Например мы ищем Закон Украины "Про засади запобігання і протидії корупції", в поиске достаточно ввести "прот коруп" (без кавычек естественно)

Пример 2 - ищем документ что регулирует процедуру получение права на организацию  пассажирского маршрута, знаем его временной диапазон (2008 год), достаточно ввести 2008 год и "перевез пасаж". В итоге получаем исходный документ - постанова Кабінету Міністрів України вiд 03.12.2008 № Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"

 III) Единый лицензионный реестр (Єдиний ліцензійний реєстр)

Інформація, що міститься у зазначеному реєстрі надає змогу перевірити наявність діючої ліцензій (її строк, реквізити та орган видачі) у субєктів господарювання (юридичні особи, фізичні особи підприємці), що здійснюють свою господарську діяльність на території України.
От себя: поиск тут предельно удобен и прост, или название юридического лица, или ПИБ физ. лица - предпренемателя, также можно искать по реквизитам лицензии, к тому же удобная система всплывающих подсказок

IV) Единый реестр специальних нотариальных бланков (Єдиний реєстр спеціальних нотаріальних бланків)

 

 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 05.08.2009 р. № 812 "Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків, нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка" нотаріальні бланки є невід'ємною складовою нотаріального діловодства та документарного забезпечення нотаріального процесу і використовуються нотаріусами виключно під час вчинення нотаріальних дій. Бланки належать до документів суворої звітності. На бланках викладаються тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, крім тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів.
Ведення відповідного реєстру дозволяє перевірити справжність нотаріальних документів, зокрема, при купівлі нерухомості, перегляду заповіту тощо.
От себя: Поиск предельно прост, вводим номер и серию бланка. В результатах проверки бланков пользователь может получить информацио:
 1. о виде нотариального действия на которое использовался бланк (доверенность, договор, завещание);
 2. о дате использования бланка.

V) Единый реестр общественных формирований (Єдиний реєстр громадських обєднань)

Реєстр надає змогу переглянути зареєстровані політичні партії, громадські організації, благодійні організації, творчі спілки, постійно-діючі третейські суди, торгівельно-промислові палати, асоціації органів місцевого самоврядування, а також зареєстровані у встановленому порядку статути територіальних громад.
От себя: В реестре размещена информация о:виде общественного формирования; информация о руководстве общественного формирования; дата и номер его реестрации; местоположение и телефон центральных статутных органов

VI) Государственный реестр печатных средств масовой информации и информационных агенств (Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агенств)

От себя: Название говорит само за себя и выдает соответствующею информацию

VII) Система реализации конфискованого имущества (Система реалізації конфіскованого майна)

От себя: Тут продаеться в том числе залоговое имущество по банковским кредитам
От себя: поиск тут предельно удобен и прост, или название юридического лица, или ПИБ физ. лица - предпренемателя, также можно искать по реквизитам лицензии, к тому же удобная система всплывающих подсказок

VIII ) Публичная кадастровая карта Украины (Публічна кадастрова карта України)

http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta

Банк данных Государственного земельного кадастра Украины с обозначением контуров участков, их площади и кадастрового номера

От себя: поиск осуществляется или же визуально путем прокрутки или по кадастровому номеру участка.

IX ) Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей / Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html

Банк данных юридических лиц (предприятий, учреждений) и физических лиц предпринимателей

От себя: поиск осуществляется или за номером ЕДР или же за названием соответственного юридического лица или ЧП


 

^