Государственные пошлины, сборы и тарифы (декрет втратив чинність)

Информация о действующих пошлинах, сборах и тарифах
Главная - Документы - Государственные пошлины, сборы и тарифы - Государственные пошлины, сборы и тарифы (декрет втратив чинність)

 

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ставки державного мита встановлюються в таких розмірах (В соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины ставки государственной пошлины устанавливаються в следуюих размерах):
Крім того:  

найменування документів та дій за які справляеться мито (документы и действия за которые уплачиваеться пошлина)
розмір ставок (размер ставок)
примітки (примечания)
  
1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:
 а) із позовних заяв
 
1 відсоток ціни позову але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
 
б) із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян
 
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 На сьогодні неоподаткований мінімум становить 17 грн.
 
в)із позовних заяв про розірвання шлюбу

із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу

у разі поділу майна при розірванні шлюбу                        
                                          
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту
 
г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними, або з особами, засудженими до позбавлення волі 

                   
 
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження                   
 
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 

ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності: із позовних заяв немайнового характеру 
 
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 
 
із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян                                        
 
1 відсоток ціни позову, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 

із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову від 100 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
5 відсотків ціни позову
 
 

із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову понад 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
10 відсотків ціни позову
 
 

з)із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили                           
                                        
                                
 
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 

Необхідно також зазначити, що заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами відповідно до п. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 7-93 "Про державне мито" судовим збором не оплачується, оскільки не може бути віднесена до позовних заяв, апеляційних скарг або скарг на рішення, що набрали законну силу.


и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду                
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії
 
 
і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай
 
0,1 відсотка ціни позову
 
  
2. Із заяв, що подаються до господарських судів:
 

 фізична особа - підприємець, як учасник судового процесу, при цьому цей громадянин є інвалідом I або II групи, має право користуватися пільгою, визначеною в абзаці п'ятому пункту 18 статті 4 Декрету" (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 30.07.2009 р. № 01-08/457)


а)із заяв майнового характеру         
 
1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
б) із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство
 
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
в) із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів                               
 
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
 

г) із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про  перегляд їх за нововиявленими обставинами
                                       
 
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті у разі подання заяви, для розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
 
  
     3. За  нотаріальні  дії, вчинювані державними нотаріальними  конторами і виконавчими  комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:
 
а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження
 
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 
 
 
б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження
 
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств   
 
0,1 відсотка вартості майна, що викуповується
 
 
г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:
 
 
 
дітям, одному з подружжя, батькам    
 
1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму
 
 
іншим особам
 
5 -"-
 
 

д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
                            
                
 
1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 

е) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці
 
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 
є) за посвідчення заповітів     
 
0,05  -"-
 
ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину                  
 
2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
 
 
з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу     
 
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, одному з подружжя, батькам     
 
0,03  -"-
 
іншим громадянам                       
 
0,1   -"-
 

і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, одному з подружжя, батькам  
 
0,1 -"-
 
іншим громадянам       
0,3 -"-
 
 
ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби 
                                    
 
мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту
 

й) за посвідчення інших доручень
 
0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 

к) за вжиття заходів до охорони спадкового майн
2  -"-
 
 
л) за вчинення морського протесту
 
0,3   -"-
 
м) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків
 
0,3   -"-
 
н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку)
 
0,3  -"-
 
 
о)за вчинення виконавчих написів     
 
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
 
п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)                            
 
0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)     
 
0,02  -"-
 
 
с) за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, громадських об'єднань іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним та громадським об'єднанням і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту
 
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів
 
0,03    -" -
 
 
у) за нотаріальне посвідчення договорів:
 
 
 
застави                        
 
0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
 
оренди (суборенди) об'єктів нерухомості              
 
0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
 
оренди (суборенди) земельних ділянок
 
0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 

ф) за посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами
 
0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі
 
4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуг
у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)
 
 5. За вчинення актів цивільного стану:
 
 
а) за реєстрацію шлюбу
 
0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
б) за реєстрацію розірвання шлюбу  за взаємною згодою подружжя,яке не має неповнолітніх дітей
 
 0,5 -"-
 
  з особами, визнаними в уста новленому порядку безвісно відсутніми  або недієздатними                    
 
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів  гром
 

в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)
 
 0,3 -"-
 
 г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу
 3 -"-
 
 
 д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану
 
 0,02 -"-
 
 
е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану
 
0,03 -"-
 
  6. За вчинення інших дій:
 
 
а) за видачу паспорта громадянина України:
 
 
у разі обміну нині чинного паспорт
0,2 -"-
 
 
в інших випадках 
 
 1 -"-
 
 
б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта:
 
 
 
на території України 
 
10 -"-
 
за межами
за тарифом консульського збору України
 
в) за перереєстрацію  загальногро  мадянського закордонного паспорта     
 
2 неоподатковуваних мінімуми доходів   громадян
 
 
 г) за видачу посвідчення особи без  громадянства для виїзду за кордон або продовження строку дії посвідчення   
 
5 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян
 
 
д) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України
 
у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів
 
е) за внесення будь-яких змін до виданих раніше документів, зазначених у підпунктах "б" і "г" цього пункту (крім  продовження строху їх дії)
 
0,5 неоподатковува-ного мінімуму доходів громадян
 
є) за видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запро шення в Україну
0,3     -"-
 
 
 ж) за видачу або продовження строку  дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:
 
 
 
 на постійне проживання
 
5 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян
 
 на тимчасове проживання
 
2 неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян
 
з) за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)
 
 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян 
 
и) за видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку
0,5-"-
 
 і) за видачу  іноземним громадянам і  особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої           
 
 
у розмірах, передбачених за видачу відповідних первиннихдокументів
 
 ї) за подання заяв про прийняття у  громадянство України                                                                
 
 0,5 неоподаткову- ваного мінімуму доходів громадян
 
й) за подання заяв про вихід з громадянства України                    
 
6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 
 
к) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну      
 
у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів
 
 
л) за дострокове (до десяти  робочих  днів) оформлення документів, передбачених підпунктами "б", "в" і "є" цього пункту, за заявами громадян 
 
 ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100  відсотків
 
м) за прописку громадян або реєс трацію місця проживання                  
 
 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 н) за видачу громадянам України  паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за продовження строку дії цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військово службовців, які  проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам
 
 ставки державного мита за відповідні  дії знижуються на 50  відсотків
   
 
 
 о) за консульські дії, які провадяться  за кордоном і на території України
                                        
 
 за тарифами консульських зборів України
 
п) за операції з цінними паперами:
 
 
за реєстрацію випуску цінних паперів,  крім облігацій державних і місцевих позик                               
 
0,1 відсотка номінальноївартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;
 Станом на 01.01.2011 р. - 941 грн
за реєстрацію деривативів            
 
 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  
 
 
 за видачу приватизаційних паперів               
 
0,2 відсотка номінальногозначення приватизаційних паперів
 
 за придбання вексельних бланків      
 
0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк
 
 р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач,  садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності  громадянина-продавця, крім операцій  з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами  України  
 
 1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду 
  
 
 с) за проведення прилюдних торгів   (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім  операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України                
 
  1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний  реалізований об'єкт
     
 
 т) за видачу щорічної контрольної  картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок
 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
 
 у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкт інтелектуальної власності:
 
 
 
за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:
 
 
 для фізичних (юридичних) осіб, що  постійно проживають (знаходяться) в Україні,
 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 
 для фізичних (іноземних юридичних)  осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межам України,
100 доларів США;
 
за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
 
 
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,
 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
 
 для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,
200 доларів США;
 
  за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:
 
 
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться)в Україні,
 
1 неоподатковуваний  мінімум доходів громадян;
 
 
 
 для фізичних (іноземних юридичних)   осіб, що постійно проживають  (знаходяться) за межами України,
 100 доларів США;
 
 
за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:
 
 
 
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться)в Україні,
 
 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
 для фізичних (іноземних юридичних)   осіб, що постійно проживають  (знаходяться) за межами України,
200 доларів США;
 
за реєстрацію права на сорт 
 
1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 
за видачу примусової ліцензії на правовикористання сорту    
3,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
     
     
     
б) за реєстрацію розірвання
шлюбу:
    за взаємною згодою подружжя,           0,5    -"-
яке не має неповнолітніх дітей
Документы
Документы раздела "Документы"
^