Налоговый кодекс. Налоговое и таможенное право

в связи с новым налоговым кодексом
Главная - Документы - Разъяснения - Налоговый кодекс. Налоговое и таможенное право

1) Штрафні (фінансові) санкції за порушення податкового законодавства (з 01.07.2011 р.) (Штрафы за нарушения налогового законодательства по состоянию на 01.07.2011 г.)

2) Пеня за порушення податкового законодавства станом на 01.07.2011 р. (пеня за нарушения налогового законодательства по состоянию на 01.07.2001 г)

3) Перелік видів (і дій) госпдіяльності, для яких потрібна дозвільна документація (2011 рік) (список видов хозяйственной деятельности на которые нужны разрешительные документы (2011 год)

4) Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації (договора которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению или (и) государственной регистрации)

5) Перевірки Державної податкової адміністрації (Проверки Государственной налоговой инспекции)

6) Методичні рекомендації щодо порядку подання та розгляду скарг (заяв) платників податків органами державної податкової служби (Методические рекомендации о порядке подачи и рассмотрения жалоб (заявлений) плательщиками налогов в органах государственной налоговой службы)

7) Переміщення банківських металів через митний кордон України (Перемещение банковских металлов через государственною границу Украины)

8) Види торгових патентів та ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльностіу 2011 році (виды торговых патентов и ставок сбора за занятия некоторыми видами предпринимательской деятельности 2011)

9) Вартість транспортних витрат в залежності від виду транспорту (стоимость транспортных затрат в зависимости от вида транспорта)

10) Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (О оплате таможенного оформления товаров и транспортных средств вне местонахождения таможенных органов или вне рабочего времени таможенных органов)

11) Запитання відповіді по оподаткуванню (Вопросы-ответы об налогообложении)

12) Об очередных новациях Налогового кодекса Украины / Про чергові новації Податкового кодексу України

13) Податковий кодекс України (20.03.2013) / Налоговый кодекс Украины (20.03.2013)

14) Словник податкових термінів та понять / Словарь налоговых терминов и понятий

Документы
Документы раздела "Документы"
^