Списки

публикации текстовых списков

1) Сбор  за обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций (Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у 2011 році)

2) Платники, база для нарахування та розміри єдиного внеску на соціальне страхування 2011 рік (Плательщики, база начисления и размер единого социального взноса 2011 год)

3) Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок 2011 рік (Максимальный размер заработной платы с которой выплачивается единый социальный взнос в 2011 году)

4) Мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування деяких категорій застрахованих осіб у 2011 році (Минимальный размер единого социального взноса на обязательное государственное страхование некоторых категорий застрахованных лиц в 2011 году)

5) Розмір допомоги при розрахунку за листком непрацездатності в залежності від страхового стажу (Размер помои при расчете по листу нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа)

6) Розмір єдиного внеску на соціальне страхування відповідно до класів професійного ризику виробництва 2011 рік (Размер единого социального взноса соответственно до классов профессионального риска производства 2011 год)

7) Застосування показника індекса інфляції (Использование показателя индекса инфляции)

8) Ставки податку на доходи фізичних осіб 2011 (ставки налога на прибыль физических лиц 2011 год)

9) Строки сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб при виплаті заробітної плати (Сроки уплаты единого взноса на обязательное государственное социальное страхование и налога с доходов физических лиц при выплате заработной платы)

10) Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2011 році (Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в 2011 году)

11) Методи нарахування амортизації об'єктів основних засобів (Методы расчета амортизации объектов основных средств)

12) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам 2011 р. (Тарифы на электроэнергию населению и населенным пунктам 2011 г.)

13) Підстави для видачі листка непрацездатності та терміни, на які він видається (Основания для выдачи листа неработоспособности и сроки, на которые он выдается)

14) Розміри земельного податку, визначеного залежно від призначення земельних ділянок (Размер земельного налога установленного в зависимости от назначения земельного участка)

15) Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (Ставка земельного налога на земельные участки, размещенные за границами населенных пунктов, нормативно-денежную оценку которых не проведено)

16) Реквізити рахунків для зарахування надходжень від сплати податку на доходи фізичних осібу м. Києві та районах м. Києва (Реквизиты счетов для зачисления начислений от уплаты налога на доходы физических лиц в г. Киеве и районах города Киева)

17) Реквізити рахунків для зарахування платежів до державного та місцевого бюджетів у 2013 році в розрізі районів м. Києва (Реквизиты счетов для зачисления начислений в государственный и местные бюджеты в 2013 году)

Часть 1 (Дарницкий, Деснянський, Голосеевский, часть Днепровского) 

Часть 2 (Остальные районы)

18) Календар бухгалтера на 2013 рік/ Календарь бухгалтера на 2013 год

19) Види перевірок, що проводяться контролюючими та правоохоронними органами / Виды проверок, проводимых контролирующими и правоохранительными органами

20) Зведена таблиця індексів інфляції (1991 рік - 2013 рік) / Сводная таблица индексов инфляции (1991 год - 2013 год)

^