Государственная служба

Разъяснение по поводу вступления и прохождения государственной службы
Главная - Документы - Разъяснения - Государственная служба

Державна служба (Государственная служба)

 1) Переліки посад віднесені до ІІІ, IV, V, VI, VII категорій посад державних службовців 

2) Методичні матеріали щодо порядку застосування та зняття дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни

3) Порядок присвоення рангів державним службовцям

4) Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади

5) Деякі питання надання відпусток

6) Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру посадових осіб місцевого самоврядування (державних службовців); декларирование имущества, расходов и обязательств государственных служащих

7) Антикорупційне законодавство: останні новації та особливості їх застосування / Антикоррупционное законодательство: последние новации и особенности их применения

Служба в органах місцевого самоврядування (Служба в органах местного самоуправления)

 1) Перелік типових запитань стосовно проходження служби в органах місцевого самоврядування

2) Перелік типових питань щодо призначення на посади та звільнення з посад (дострокового припинення повноважень) посадових осіб місцевих рад (назначение и увольнение (досрочное прекращение полномочий должностных лиц местного самоуправления)

2) Організація роботи місцевої ради, зокрема зразки положень, порядків, посадових інструкцій керівників та спеціалістів ради, зразки розпоряджень про зарахування до кадрового резерву, проходження атестації, преміювання, продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, зразки документів для оформлення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, проведення атестації в органах місцевого самоврядування тощо (организация работы местного совета, образцы документов, разпоряжений, порядков, положений)

3) Приклад правил внутрішнього трудового розпорядку для місцевої ради (Пример правил внетренного трудового распорядка для местного совета)

4) Типове положення про кадрову службу органу місевого самоврядування (Типовое положение об кадровой службе органа местного самоуправления)

5) Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування (типовые профессионально-квалифицирующие характеристики служащих местного самоуправления)

6) Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами місцевого самоврядування (Порядок совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления)

7) Про зміни в антикорупційному законодавстві (Об изменениях в антикоррупционном законодательстве)

Служба в інших державних органах (Служба в других государственных органах)

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^