Форма повідомлення про результати попередньої

Форма объявления о результатах предварительной кваліфікації
Главная - Для роботи - Форма повідомлення про результати попередньої

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення попередньої кваліфікації

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Інформування про процедуру проведення попередньої кваліфікації:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення попередньої кваліфікації: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення попередньої кваліфікації.

5.3. Дата і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

6. Результат проведення попередньої кваліфікації:

6.1. Кількість учасників, що пройшли кваліфікаційний відбір.

6.2. Найменування.

6.3. Ідентифікаційний код.

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи).

6.5. Процедура попередньої кваліфікації відмінена:

6.5.1. Дата прийняття рішення.

6.5.2. Причини.

 

 Голова комітету з конкурсних торгів                          ____________________

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про результати

проведення попередньої кваліфікації

 

1. Перед заповненням форми повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації уважно ознайомтеся з цією Інструкцією.

2. Для кожного окремого предмета закупівлі, що зазначається в пункті 4 повідомлення, подається окреме повідомлення.

3. Повідомлення готується українською мовою, а також англійською мовою, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

4. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

5. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник визначається відповідно до підпунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої  статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

6. Щодо пункту 2 повідомлення.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

7. Щодо пункту 4 повідомлення.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  підпунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом.

Щодо підпункту 4.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 в залежності від обраного предмета закупівлі (за наявності).

8. Щодо пункту 5 повідомлення.

У пункті 5.2. зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 5.3 зазначається дата і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.

9. Щодо пункту 6 повідомлення.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників, що пройшли кваліфікаційний відбір.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи прізвище та ініціали.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – ідентифікаційний код (за наявності).

У підпункті 6.4 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Підпункт 6.5 заповнюється у разі відміни процедури попередньої кваліфікації із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 38 Закону. У такому разі підпункти 6.1 – 6.4 не заповнюються.

 

^