Про результати процедури запиту цінових пропозицій

Форма информации о результатах процедуры запроса ценовых предложений
Главная - Для роботи - Про результати процедури запиту цінових пропозицій

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати процедури запиту цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.

3.2. Кількість товарів, вид виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про процедуру запиту цінових пропозицій.

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

4.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій:

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції.

5.2. Дата укладення договору про закупівлю.

5.3. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

5.3.1. Дата прийняття рішення.

5.3.2. Причини.

6. Ціна договору про закупівлю.

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій:

7.1. Найменування.

7.2. Ідентифікаційний код.

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи).

7.4. Номер телефону, телефаксу.

 

 Голова комітету з конкурсних торгів                                                                        ___________________

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про результати

процедури запиту цінових пропозицій

 

1. Перед заповненням форми оголошення про результати процедури запиту цінових пропозицій уважно ознайомтеся з цією Інструкцією.

2. Для кожного окремого предмета закупівлі, що зазначається в пункті 3 інформації, подається окрема інформація.

3. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

4. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

5. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

6. Щодо пункту 2 інформації.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

7. Щодо пункту 3 інформації.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  підпунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом.

Щодо підпункту 3.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 в залежності від обраного предмета закупівлі (за наявності).

8. Щодо пункту 4 інформації.

У пункті 4.2. зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі такого розміщення).

9. Щодо пункту 5 інформації.

У підпункті 5.1 зазначається дата акцепту цінової пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

Підпункт 5.3 заповнюється у разі відміни процедури запиту цінових пропозицій або визнана його таким, що не відбувся, із зазначенням дати та причин прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону.

10. Щодо пункту 6 інформації.

Ціна договору про закупівлю зазначається у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з  урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

11. Щодо пункту 7 інформації.

У підпункті 7.1 зазначається повне найменування для юридичної особи або прізвище та ініціали для фізичної особи.

У підпункті 7.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – ідентифікаційний код (за наявності).

У підпункті 7.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

 

 

Документы
Документы раздела "Для роботи"
^