Про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

Форма информации о результатах проведение процедур закупки у одного участника
Главная - Для роботи - Про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.

3.2. Кількість товарів або вид виконання  робіт чи надання послуг

3.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг

4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення).

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

4.6. Дата оприлюднення відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі:

6.1. Найменування.

6.2. Ідентифікаційний код.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс.

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата укладення договору про закупівлю.

7.2. Ціна договору про закупівлю.

_________________________;

    (цифрами)

_________________________.

    (словами).

7.3. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:

7.3.1. Дата прийняття рішення.

7.3.2. Причини.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                       _______________________

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про результати

проведення процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Перед заповненням форми інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника уважно ознайомтеся з цією Інструкцією.

2. Для кожного окремого предмета закупівлі, що зазначається в пункті 3 інформації, подається окрема інформація.

3. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

4. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

5. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

6. Щодо пункту 2 інформації.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

7. Щодо пункту 3 інформації.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  підпунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом.

8. Щодо пункту 4 інформації.

У пункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

9. Щодо пункту 6 інформації.

У підпункті 6.1 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище та ініціали.

У підпункті 6.2 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – ідентифікаційний код (за наявності).

У підпункті 6.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 7 інформації.

Підпункт 7.3 заповнюється у разі відміни процедури закупівлі в одного учасника, із зазначенням причин відповідно до статті 30 Закону. В такому разі підпункти 7.1 – 7.2 не заповнюються.

 

 

^