Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

Форма отчета о результатах проведения запроса ценовых предложений
Главная - Для роботи - Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

№ _________ від ____________

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу.

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі.

5.2. Найменування.

5.3. Ідентифікаційний код.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи).

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) ___________________.

                                      (цифрами)

__________________________________.

                      (словами)

6.7. Дата акцепту пропозиції.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування.

7.2. Ідентифікаційний код.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

         10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

13. Склад комітету з конкурсних торгів _______________________________

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                      ______________________

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

 

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.  

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 звіту.

         Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом.

Щодо підпункту 3.1. У разі здійснення закупівлі товарів або послуг, крім найменування предмета закупівлі, зазначається також код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 в залежності від обраного предмета закупівлі (за наявності).

6. Щодо пункту 4 звіту.

У підпункті 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 4.3 та 4.5 зазначаються дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій та інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, опублікованих в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.

У підпункті 4.4 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

7. Щодо пункту 5 звіту.

У підпункті 5.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

У підпункті 5.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи – прізвище та ініціали.

У підпункті 5.3 для юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – ідентифікаційний код (за наявності).

У підпункті 5.4 зазначаються місцезнаходження для юридичної особи та місце проживання/реєстрації для фізичної особи, а саме: найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 6 звіту.

Щодо підпункту 6.1. Строк подання цінових пропозицій для процедури запиту цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим ніж десять робочих днів з дня опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відповідно до статті 10 Закону.

9. Щодо пункту 7 звіту.

У підпункті 7.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

10. Щодо пункту 8 звіту.

Ціна договору про закупівлю зазначається у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку " (без ПДВ)".

11. Щодо пункту 9 звіту.

Пункт 9 заповнюється у разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю.

12. Щодо пункту 10 звіту.

Пункт 10 заповнюється тільки в разі відміни процедури запиту цінових пропозицій або визнання її такою, що не відбулася, із зазначенням причин відповідно до статті 30 Закону. В такому разі пункти 7 та 8 не заповнюються.

13. Щодо пункту 11 звіту.

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав

14. Щодо пункту 12 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання процедури запиту цінових пропозицій, з обґрунтуванням її вибору;

обґрунтування підстав відмови  в участі у процедурі закупівлі;

відомості щодо зупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника;

інші необхідні зауваження, коментарі чи інформація.

15. Щодо пункту 13 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

^