Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

Форма отчета о результатах проведения процедур закупок у одного участника
Главная - Для роботи - Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

№ ______ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.

3.2. Кількість  товарів, вид робіт або послуг.

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг.

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу.

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу;

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу.

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу.

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), ________ ;

                                                                                                  (цифрами)

______________________.

              (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування.

8.2. Ідентифікаційний код.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ).

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

12. Інша інформація.

13. Склад  комітету конкурсних торгів_______________________________

(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                _________________________

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

 

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 та 27 частини першої статті 1 Закону.

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1 Закону. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням  пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом.

6. Щодо пункту 4 звіту.

У підпункту 4.2 зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 4.3, 4.4, 4.7 та 4.8 зазначається дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

У підпункту 4.5 зазначається дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

У підпункту 4.6 зазначається дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

8. Щодо пункту 6 звіту.

Зазначається дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником.

9. Щодо пункту 7 звіту.

Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) з урахуванням ПДВ.

10. Щодо підпункту 8.3 звіту.

У підпункті 8.1 для юридичних осіб зазначається повне найменування, а для фізичних осіб – прізвище та ініціали.

У підпункті 8.3 зазначаються місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання/реєстрації для фізичної особи, а саме: найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

11. Щодо пункту 9 звіту.

Ціна договору про закупівлю зазначається у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з  урахуванням ПДВ. У разі коли договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)".

У разі коли договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, встановленого Національним банком України.

12. Щодо пункту 10.

Зазначається дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

13. Щодо пункту 11.

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону “Про здійснення державних закупівель”.

14. Щодо пункту 12 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, з обґрунтуванням її вибору;

інші необхідні зауваження та коментарі.

15. Щодо пункту 13 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

 

^