Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів

Форма протокола о раскрытии предложений конкурсных торгов (квалификационных предложений, ценовых предложений)
Главная - Для роботи - Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА ПРОТОКОЛУ
про розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1. Замовник:

1.1. Найменування
______________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
______________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон  _________________________________
телефакс _________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі
______________________________________________________________________

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося __________  ___________.

                                          (дата)               (час)

Місце розкриття _____________________________________________________

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками процедури закупівлі: 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції) 

Повне найменування для (юридичної особи) або та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код місцезнаходження/

місце проживання/ реєстрації, телефон/телефакс 

Інформація про наявність  необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів

(запитом щодо цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітки

1

2

 

6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі: 

_____________________________________
            (посада, прізвище, ініціали) 

  ____________________________
     (підпис) 

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)

______________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

______________________________________     __________________________

           (посада, прізвище, ініціали)                             (підпис) 

 

Голова комітету з конкурсних торгів    ________________   _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)   

^