Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

Форма реестра полученных предложений конкурсных торгов
Главная - Для роботи - Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА РЕЄСТРУ
отриманих
пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

1. Замовник:

1.1. Найменування
______________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження
______________________________________________________________________
1.3. Відповідальний за проведення торгів
______________________________________________________________________

                        (прізвище, ініціали)
телефон  _________________________________
телефакс _________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі

______________________________________________________________________

(найменування предмета закупівлі згідно з Порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Уповноваженим органом)

3. Вид процедури закупівлі
______________________________________________________________________

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

5.                                         


з/п 

Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо) 

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ініціали (для фізичної особи), ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінову пропозицію) 

Дотримання передбачених у документації конкурсних торгів (запиті щодо цінових пропозицій) вимог щодо форми подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)  

Підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) , та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто) 

Примітка

1

 

 

 

 

 

 

6. Інша інформація
_____________________________________________________________________

7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)  закінчилося _________ _________

                                                 (дата)       (час)

 

Голова комітету з конкурсних торгів    ________________   _______________
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)   

^