Форма обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

Форма обоснования использования процедуры закупки у одного участника
Главная - Для роботи - Форма обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України  

26.07.2010 № 922

 

ФОРМА ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
 
1. Замовник: 
1.1. Найменування. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 
1.3. Місцезнаходження. 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
2. Джерело фінансування закупівлі. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі. 
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. 
4.2. Ідентифікаційний код.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної особи, телефон, телефакс. 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі. 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                ________________

 

 

 

Страниц: 1 | 2 Вперед
^