Щодо справляння державного мита за попередніми договорами купівлі-продажу нерухомості

Об оплате государственной пошлины при заключение предварительных договоров купли-продажи недвижимости
Главная - Для роботи - Разъяснения - Щодо справляння державного мита за попередніми договорами купівлі-продажу нерухомості

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.04.2007 р.

N 2119/К/17-0315 

 

N 8727/7/17-0317 

 

Про справляння державного мита

Державна податкова адміністрація України розглянула Вашого листа від 12.04.2007 щодо порядку справляння державного мита при укладанні попередніх та основних договорів купівлі-продажу нерухомості і повідомляє.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" з відповідними змінами і доповненнями (далі - Декрет). Порядок його обчислення та сплати - Інструкцією про порядок обчислення та сплати державного мита, яка затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 22 квітня 1993 року N 15 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 травня 1993 року за N 50 (далі - Інструкція).

Статтею 1 зазначеного Декрету встановлено, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Перелік найменувань документів і дій, що сплачується державним митом, наведено у статті 2, а розміри ставок державного мита - у статті 3 Декрету.

Відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Обов'язкове нотаріальне посвідчення попереднього договору законодавством не передбачено і провадиться лише за згодою сторін.

Згідно із підпунктом "е" пункту 3 статті 3 Декрету за нотаріальне посвідчення договорів, які не підлягають оцінці, державне мито справляється у розмірі 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Відповідно до статті 657 ЦКУ договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Нотаріальне посвідчення договорів про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна провадиться за місцезнаходженням указаного майна (ст. 55 Закону України від 2 вересня 1993 року N 3425-XII "Про нотаріат" (Далі - Закон N 3425-XII)).

За посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, згідно з підпунктом "а" пункту 3 статті 3 Декрету державне мито справляється у розмірі 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, з урахуванням пункту 48 Інструкції.

Згідно із статтею 628 ЦКУ сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

З огляду на зазначене, при укладанні попереднього договору одним з його елементів може бути положення про сплату покупцем відповідно до ст. ст. 570 - 571 ЦКУ сум авансового платежу (завдатку) в рахунок сплати продавцю обумовленої суми договору.

За нотаріальне посвідчення змішаних попередніх договорів державне мито має справлятися згідно з підпунктом "д" пункту 3 статті 3 Декрету як з договорів, що підлягають оцінці.

При укладанні та нотаріальному посвідченні основного договору купівлі-продажу нерухомості державне мито, сплачене за нотаріальне посвідчення попереднього змішаного договору, поверненню не підлягає, проте зараховується до сплати суми державного мита за нотаріальне посвідчення основного договору, якщо у такому основному договорі сторони здійснюють посилання на укладений попередній договір та зазначають суму вже сплаченого авансового платежу (завдатку).

Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 31 Закону N 3425-XII приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Крім того, Указом Президента України від 10 липня 1998 року N 762/98 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" встановлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

 

Заступник Голови 

С. І. Лекарь 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 Для завантаження натисніть на іконку зліва
^