Місцеве самоврядування в Україні

Реформування місцевого самоврядування. поняття та принципи місцевого самоврядування. форми та методи місцевого самоврядування. завдання та повноваження органів місцевого самоврядування, структура органів місцевого самоврядування, права органів
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні

Загальні поняття місцевого самоврядування

 

1. Становлення інституту місцевого самоврядування та формування теоретичних знань про його принципи, функції та завдання       

2. Методологічні основи дослідження принципів, функцій та завдань місцевого самоврядування      

3. Теорії і моделі організації та функціонування місцевого самоврядування           

4. Становлення системи місцевого самоврядування в Україні та її організаційно-функціональна структура   

5. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування в Україні               

6. Поняття та зміст завдань місцевого самоврядування в Україні: теоретичні та практичні аспекти 

7. Поняття та особливості функцій місцевого самоврядування в Україні

8. Муніципальна реформа як чинник удосконалення функціонування системи місцевого самоврядування в Україні 

9. Порівнянльня таблиця повноважень органів місцевого самоврядування європейських країн

10. Словник основних термінів місцевого, що використовуються в муніципальному управлінні та державотворенні

11. Історія місцевого самоврядування на території України

12. Місцеве самоврядування зарубіжних країн

13. Короткий курс по місцевому самоврядуванню

 

Участь громади у місцевому самоврядуванні

 

1. Залучення громади до прийняття рішень органів місцевого самоврядування

2. Місцевий референдум

3. Органи самоорганізації населення

4. Загальні збори громадян

5. Громадські слухання

6. Місцеві ініціативи

7. Інформування громади про діяльність органів місцевого самоврядування

8. PR — реклама чи зв’язки з громадськістю: ключові поняття

9. Інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування

Приклади

 

1. Положення про громадські слухання в місті Кам’янці-Подільському

2. Тимчасове положення „Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці’’

3. Громадські слухання в м. Тернопіль: позитивний досвід проекту “Голос громадськості”

4. Місцевий референдум — реальний крок до кращого майбутнього

5. Бердянськ поліпшує інформування громадян і вдосконалює бюджетний процес

6. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

7. Положення про відзнаку міської ради

Регламентація роботи місцевої ради. Курс лекцій та практичних занять

1. Територіальна громада як елемент організаційної основи самоврядування

2. Місцева рада в організаційній основі самоврядування

3. Голова територіальної громади в організаційній основі самоврядування

4. Виконавчі органи місцевого самоврядування та апарат в організаційній основі самоврядування

5. Інститути самоврядування на внутрішньо- та позапоселенському рівнях в організаційній основі самоврядування

6. Акти місцевого самоврядування та організаційний механізм їх прийняття

7. Принципи формування та функціонування системи виконавчих органів місцевого самоврядування

8. Положення про органи місцевого самоврядування як складова регламентування їх діяльності

9. Регламентація як вид управлінської діяльності

10. Регламентація діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

11. Регламентація діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування

12. Регламентування порядку розгляду звернень та прийому громадян в органах місцевого самоврядування

13. Організація планування та функціонального обстеження діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

14. Організація робочого місця, режиму праці та відпочинку службовців органів місцевого самоврядування

15. Організація контролю в діяльності органів місцевого самоврядування

16. Організація кадрової роботи в органах місцевого самоврядування


Бюджетний процес

 

1. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування

2. Бюджетний процес в органах місцевого самоврядування

3. Складові частини бюджету

4. Визначення та класифікація видатків місцевих бюджетів

5. Дохід місцевих бюджетів

6. Міжбюджетні відносини

7. Прогнозування доходів місцевих бюджетів

8. Організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету

9. Система фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів

10. Звітування про виконання місцевих бюджетів

11. Словник термінів та понять

Діловодство в органі місцевого самоврядування

1. Документ та документаційне забезпечення управління в Україні

2. Основні вимоги, що пред’являються до складання та оформлення управлінських документів

3. Оформлення організаційно-розпорядчої документації

4. Документація з особового складу

5. Документування діяльності колегіальних органів державного управління і місцевого самоврядування

6. Звернення громадян до органів державного управління та самоврядування

7. Організація документообігу в організаціях та установах

8. Мета, завдання та функції служби документаційного забезпечення управління

9. Захист документів

10. Словник термінів та понять

Документы
Документы раздела "Аналитика, законопроекты"
^