Новий кримінально-процесуальний кодекс

Новый уголовно-процессуальный кодекс, Новости уголовно-процессуального законодательства
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Новий кримінально-процесуальний кодекс

1) Реформування кримінального процесу з новим КПК / Реформирование уголовного процесса с новым УПК

2) Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України / О некоторых вопросах порядка осуществления судебного разбирательства в судебном производстве в первой инстанции согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины

3) Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування / О некоторых вопросах порядка обжалования решений, действий или бездеятельности во время досудебного расследования

4) Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України / О порядке осуществления подготовительного судебного производства в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины

5) Реформування системи адвокатури: міжнародні демократичні стандарти та перспективи / Реформирование системы адвокатуры: международные демократические стандарты и перспективы

6) Використання спеціальних знань відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України / Использование специальных знаний в соответствии с новым Уголовно-процессуального кодекса Украины

7) Про деякі питання застосування розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України / О некоторых вопросах применения раздела XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины

^