Шлюбний договір

Зразок шлюбного договору

Зразок шлюбного договору, образец брачного контракта

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

 

м. ______________

"___" _____________ 20__ р.

 

Ми, _________________________, що проживає за адресою ___________ _______________________________________, паспорт: серія ___ N __________, виданий ____________________________ "___" ______________ _____ р., та ____________________________________________, що проживає за адресою: ___________________________________, паспорт: серія ___ N _______________, виданий ____________________________ "___" ________ _____ р., подавши "___" _____________ 20__ р. заяву про реєстрацію шлюбу до ______________________ і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права й обов'язки, керуючись ст. ст. 92 - 102 Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про наступне.

 

1. Із майна, яке буде належати нам як подружжю на праві власності, 1/2 (одна друга)  належатимуть __________________________, а 1/2 (одна друга) -  ______________________________.

1.1. Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із членів подружжя буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

2. Належна _________________________, на підставі договору дарування, від ______ №_______, зареєстрованого нотаріусом _____ за 3________________, квартира, розташована за адресою ____________________________, загальною площею ____________________, після укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану залишається приватною власністю _____________________.

3. На праві спільної сумісної власності нам буде належати майно, набуте кожним із нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а також коштовні (вартістю понад ________________) речі індивідуального користування.

4. Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також набуте кожним із нас за час шлюбу в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з нас.

5. Я, _______________________, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, __________________, утримувати її непрацездатну матір - _________________, надати можливість для проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі ____________ грн.

5.1. У зв'язку із зобов'язанням, зазначеним у п. 5 цього Договору при можливому поділі майна, яке буде набуто під час шлюбу, розмір частки ______________ зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утримання її матері.

6. Я, ____________________________, зобов'язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше _________, про що ставити до відома чоловіка.

Придбання речей на суму більше ___________ здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше 4 мінімальних заробітних плат щомісячно.

8. Витрати по укладенню цього Шлюбного договору ми несемо порівну.

9. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

10. Цей Шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між __________________________ та _____________________________.

11. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

12. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.

13. Цей Шлюбний договір також може бути змінений у випадку та у порядку, визначеному чинним сімейним законодавством України.

14. Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору.

15.1. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору. 

16. На вимогу одного із нас цей Шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

17. Цей  Шлюбний договір складено українською мовою, на ____ аркушах, в трьох  автентичних примірниках, один з яких  зберігається в справах _________ нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

 

Підписи:

 

Чоловік ___________/__________/                      Дружина ___________/________/

 

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^