Типовий договір поділу спільного сумісного майна

Главная - Документы - Разъяснения - Семейное право - Типовий договір поділу спільного сумісного майна

ДОГОВІР

м. ____________________

"___" ____________ 20__ р.

Попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, діючи вільно без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного,

з однієї сторони - ________________________________________, народився в місті __________________ ____________________ року, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ________________, проживає в місті ________________, по вулиці ______________________, кв. ____, та

з другої сторони - __________________________________________________, народилася в місті __________________ ___________________ року, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів ________________, проживає в місті ___________________ на вулиці ___________________, ____, кв. ____, (разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"),

уклали цей договір про наступне:

1. У зв'язку із розірванням _________________ року шлюбу, зареєстрованого ________________ року, за взаємною згодою СТОРОНИ проводять поділ спільного сумісного майна (надалі - Майно), набутого за час шлюбу.

1.1. Зазначеним Майном є:

1.1.1. легковий автомобіль марки __________________, моделі ____________, випуску _________ року, кольору _______________, шасі якого має N __________________________, тип ____________________, зареєстрований за ________________________________ в _______________ міста _________________ ____________________ року за реєстраційним номером _________________ з видачею на її ім'я _________________ року Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії _____ N _____________;

1.1.2. квартира за N ____ (________________) в будинку за N ____ (____________________), що по вулиці ____________________ в місті __________________, придбана __________________________ за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим приватним нотаріусом _________________ міського нотаріального округу ______________________ ____________________ року по реєстру за N _________.

А) Право власності на зазначену квартиру за _________________________ зареєстроване в ____________________________________ бюро технічної інвентаризації _________________ року в реєстровій книзі N _______ за реєстровим N __________.

Б) Зазначена квартира складається з _________________ кімнати, розміром жилої площі _______ (___________________________________) кв. м, загальна її площа - _________ (____________________ _______________________) кв. м.

2. За цим договором

2.1. у власність _________________________________________ переходить:

2.1.1. легковий автомобіль марки _______________________, моделі __________________, випуску _________ року, кольору __________________, шасі якого має N ___________________________, тип _______________________, зареєстрований в ___________________ міста ___________________ ____________________ року за реєстраційним номером __________________;

2.2. у власності _______________________________________ залишається:

2.2.1. квартира за N ____ (_________________________) в будинку за N ____ (____________________________), що на вулиці ___________________________ в місті ________________________.

3. Зазначений легковий автомобіль СТОРОНАМИ оцінений в ________ (____________________) гривень.

4. Узгоджена СТОРОНАМИ вартість квартири складає ________ (_________________________) гривень.

4.1. Відповідно до даних, викладених в довідці-характеристиці, виданій _____________________ _________________________________________ бюро технічної інвентаризації _____________________ року за N _________, балансова вартість квартири складає _________ (________________________) гривень ____ копійки.

5. За твердженням СТОРІН до укладення цього договору зазначене в ньому майно не продане, не відчужене іншим способом, під заставою, в тому числі податковою, в спорі та під арештом не перебуває, правами третіх осіб не обтяжене, не внесене до статутного капіталу юридичних осіб.

6. Відсутність заборони відчуження квартири підтверджується довідкою, виданою приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу ___________________ _____________ року за N _________________ (бланк серії _____ N _____________), та Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за N ___________ від __________________ року (бланк серії _____ N ______________).

7. Інформація про перебування відчужуваного за цим договором майна під податковою заставою в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про податкові застави відсутня, що підтверджується Витягом із зазначеного реєстру за N _____________ від _________________ року (бланк серії ______ N ______________).

8. Сторони стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, правочин спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, їх волевиявлення є вільним і відповідає їх внутрішній волі, а також те, що договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, не носить характеру фіктивного та удаваного правочину.

9. Сторони також стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього договору.

10. Витрати, пов'язані з посвідченням цього договору, сплачуються ________________________.

11. Зі змістом ст. 69 Сімейного кодексу України СТОРОНИ ознайомлені.

12. Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса __________________ міського нотаріального округу _________________, а інші, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів серії _______ N, - для сторін за договором.

 

Підписи:

Чоловік _______________________ /_____________________________________/;

Дружина ______________________ /_____________________________________/

 

 

(посвідчувальний напис)

 

Типовий договір поділу спільного сумісного майна (Типовой договор раздела общего совместного имущества)

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

Документы
Документы раздела "Документы"
^