Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним

Главная - Документы - Разъяснения - Семейное право - Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним

 

До __________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач _____________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ______________

                                                     (місце проживання)

Номер засобу зв'язку___________________

 

Відповідач ___________________________

            (П. І. Б.)

що проживає за адресою: _______________

                                                  (місце проживання)

 

Номер засобу зв'язку __________________

Державне мито: _______________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ

 

"___" _______________ ____ р. між мною, __________________, ____ року народження та Відповідачем, ______________________, _____ року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований ________________ у ___________, про, що було видано свідоцтво ___________________________________________.

Після укладення шлюбу виявилося, що мали місце наступні обставини, які у відповідності до ст. ст. (22, 24, 26) та 38 Сімейного кодексу України є підставою недійсності шлюбу, а саме: ______________________________________________,

                     (вказати підстави для визнання шлюбу недійсним)

що підтверджується ____________________________________________________.

Таким чином, на підставі ст. 40 Сімейного кодексу України, шлюб між мною та Відповідачем має визнаватися недійсним за рішенням суду (на підставі ст. 41 Сімейного кодексу України шлюб між мною та Відповідачем може бути визнаний недійсним за рішенням суду).

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. 38, 40 (41), 42 Сімейного кодексу України,

 

ПРОШУ:

Визнати шлюб, укладений між ___________________ та ________________ і зареєстрований "___" ____________ ____ р. ____ ____________ у _____________ недійсним.

 

Додатки:

 

1. Свідоцтво про шлюб.

2. _________________________________.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. _________________________________.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

__________________/___________________/
             (підпис)

 

Зразок позовної заяви про визнання шлюбу недійсним (Образец искового заявления о признании брака недействительным)

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

^