Зразок позовної заяви про визнання шлюбного договору недійсним

Главная - Документы - Разъяснения - Семейное право - Зразок позовної заяви про визнання шлюбного договору недійсним

 

До ________________________________

(найменування суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

                                                 (місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

Відповідач _________________________

            (П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

                                                  (місце проживання)

 

Номер засобу зв'язку _________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ПОВНІСТЮ (ЧАСТКОВО) НЕДІЙСНИМ

 

"___" ____________ ____ р. між мною, _____________________, ____ року народження та Відповідачем, _______________________, _____ року народження, було укладено шлюб, який був зареєстрований _______________ у ____________.

На підставі ст. ст. 92 - 99 Сімейного кодексу України "___" _____________ року між мною і Відповідачем був укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений Шлюбний договір.

Відповідно до зазначеного Шлюбного договору _______________________

______________________________________________________________________

(вказати умови договору і ту його частину, що не відповідає вимогам чинного законодавства України)

Це суперечить приписам __________________________________, а також не відповідає положенням _______________________________________, що, зокрема, робить неможливим виконання шлюбного договору. Так, на підставі ______________________________.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. ____, ____ Цивільного кодексу України, ст. 103 Сімейного кодексу України, ст. ст. ____, ____ Цивільного процесуального кодексу України,  

 

ПРОШУ:

 

Визнати Шлюбний договір укладений "___" _____________ ____ р. між ________________ та _____________, ______________________________________

недійсним повністю (в частині __________________________________________).

 

Додатки:

1. Свідоцтво про шлюб.

2. Шлюбний договір.

3. Копія позовної заяви.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. _________________________________.

 

"___" ________________ 20__ р.

 

__________________/___________________/
          (підпис)

Зразок позовної заяви про визнання шлюбного договору недійсним (Образец искового заявления о признании брачного договора недействительным)

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

Документы
Документы раздела "Документы"
^