Чи повинне підприємство нараховувати та сплачувати екологічний податок за тимчасове зберігання відходів у випадку укладення договору з підприємством на послуги по вивозу та розміщенню на спеціально відведених місцях.

Лист, Державна податкова адміністрація, від 26.08.2011, № 23116/7/15-2117 "Про розгляд листа (щодо сплати до бюджету екологічного податку)"
Главная - Документы - Разъяснения - Екологические проблемы - Чи повинне підприємство нараховувати та сплачувати екологічний податок за тимчасове зберігання відходів у випадку укладення договору з підприємством на послуги по вивозу та розміщенню на спеціально відведених місцях.

Відповідно до укладеного договору до складу вартості за послуги по вивозу відходів входить сума екологічного податку, яка нараховується і сплачується до бюджету підприємством, яке вивозить та фактично розміщує відходи, на підставі дозволу за місцем їх розміщення. Чи повинне підприємство нараховувати та сплачувати екологічний податок за тимчасове зберігання відходів у випадку укладення договору з підприємством (в т. ч. комунальним) на послуги по вивозу та розміщенню на спеціально відведених місцях (звалищах, полігонах тощо) відходів (в т. ч. побутових)?

 

Пунктом 240.1 статті 240 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) визначено, що платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання - юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюється, зокрема, розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (підпункт 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 Кодексу).

При цьому в умовах пункту 240.5 статті 240 Кодексу не є платниками екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Відповідно до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу об'єктом та базою оподаткування податком є, зокрема, обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.

Розміщення відходів - це зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами (підпункт 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

У зв'язку з цим обов'язком платника податку є обчислення, нарахування та сплата до бюджету екологічного податку, а також складання податкової звітності у разі наявності фактичних обсягів розміщення відходів, відповідно зберігання (тимчасового розміщення до утилізації чи видалення) протягом звітного кварталу, крім розміщення обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщується на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів в умовах, визначених підпунктом 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу.

Тому починаючи з 1 січня 2011 року підприємство, незважаючи на укладений договір з іншим підприємством (в т. ч. комунальним) на послуги по вивозу та розміщенню на спеціально відведених місцях (звалищах, полігонах тощо) відходів (в т. ч. побутових), повинне нараховувати та сплачувати екологічний податок за тимчасове розміщення відходів.

За який обсяг відходів необхідно сплачувати екологічний податок підприємствам, які тимчасово зберігають відходи?

Виходячи із зазначених вище положень підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу, підприємства, які тимчасово розміщують відходи, повинні сплачувати екологічний податок за фактичні обсяги розміщених протягом звітного кварталу відходів.

Документы
Документы раздела "Документы"
^