Екологічний податок: платники, об'єкти оподаткування, звітність

Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку та податковими агентами. Податкові агенти, які визначені пп. 241.2.2 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення
Главная - Документы - Разъяснения - Екологические проблемы - Екологічний податок: платники, об'єкти оподаткування, звітність

Екологічний податок: платники, об'єкти оподаткування, звітність

Платники екологічного податку
 (ст. 240 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Об'єкт (ст. 242 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Ставки 

Порядок розрахунку

Звітність 

Порядок подання Декларації
(ст. 250 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Суб'єкти, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Обсяги й види забруднюючих речовин 

ст. 243 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(таблиця ставок)

п. 249.3 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Декларація,
Додаток 1 

За місцем розташування стаціонарних джерел, водних об'єктів або спеціально відведених місць. Якщо місце розташування таких об'єктів не збігається з місцем основного обліку платника податків, копії декларацій також подаються за основним місцем обліку протягом 40 календарних днів, що настають за останнім  днем звітного кварталу 

Суб'єкти, що здійснюють скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

ст. 245 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(таблиця ставок)

п. 249.5 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Декларація,
Додаток 3

Суб'єкти, що здійснюють розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (Платниками екологічного податку за розміщення побутових відходів є лише ті суб'єкти господарювання, що розміщують їх у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах, на використання яких отримано відповідний дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його органів на місцях (наказ ДПАУ від 16.12.2011 р. № 258 та лист Мінекології від 06.03.2012 р. № 4794/07/10-12), крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  (виняток становлять суб'єкти, що надають послуги зі збору й заготівлі відходів як вторинної сировини та мають відповідну ліцензію)

Обсяги й види (класи) відходів 

ст. 246 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(таблиця ставок)

п. 249.6 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Декларація,
Додаток 4

Суб'єкти, що здійснюють утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), крім суб'єктів господарювання, які: 

• до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства – виробника такого джерела;

• здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами;

• є державними спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів

Обсяги й категорії радіоактивних відходів, а також обсяги електроенергії, вироблюваної експлуатуючими організаціями ядерних установок  
 

ст. 247 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

п. 249.7 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  

Декларація,
Додаток 5  

За місцем податкового обліку платника екологічного податку

Суб'єкти, що здійснюють тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строку (за винятком державних спеціалізованих підприємств по обігу з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка й поховання тих радіоактивних відходів, що перебувають у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів)

ст. 248 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

п. 249.8 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Декларація,
Додаток 6,
Додаток 7

Суб'єкти, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у випадку використання такими джерелами палива

(Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами. Ними можуть бути суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини, а також імпортують паливо на митну територію України (ст. 241 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ).
Винятком є паливо, вивезене з митної території України в режимі експорту або реекспорту і/або переробки на митній території України, що засвідчено митною декларацією, а також мазут і грубне паливо, що використовується в процесі виробництва тепло- і електроенергії (пп. 242.1.4 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ).

 

Обсяги й види фактично реалізованого (а у випадку імпорту – завезеного) палива 

ст. 244 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
(таблиця ставок)

п. 249.4 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Декларація,
Додаток 2.
Декларація не подається податковими агентами, що здійснюють імпорт палива 

За місцем податкового обліку такого агента  

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^