Виплати на випадок безробіття

Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.
Главная - Документы - Разъяснения - Трудовое право - Виплати на випадок безробіття

Виплати на випадок безробіття

Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням (ч. 7 ст. 22 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III).
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю у розрахунку на рік (ч. 5 ст. 23 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III).

Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота є для них підходящою.


 

 

Строк

Суб’єкти

Розміри

Застрахованим особам, зазначеним у ч. 1 ст. 22 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III, розмір допомоги визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:
У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю включаються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески, які підтверджуються даними Єдиного державного реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:
• перші 90 календарних днів – 100 %;
• протягом наступних 90 календарних днів – 80 %;
• у подальшому – 70 % (ч. 1 ст. 23 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III).

 

Початок виплати

Максимальна тривалість виплат

Виплати на випадок безробіття

Протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, стаж становить не менше ніж 6 місяців

(За даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування)

застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними;
військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, за умови їх реєстрації у встановленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті

• до 2 років – 50 %;
• від 2 до 6 років – 55 %;
• від 6 до 10 років – 60 %;
• понад 10 років – 70 %
 

З 8 дня після реєстрації застрахованої особи у встановленому порядку в державній службі зайнятості

(Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня (ч. 3 ст. 23 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III).

360 календарних днів протягом двох років.

Для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів.

Молодь, яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних – 180 календарних днів

Протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і ст. 45 КЗпП

• застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними;
• молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних

мінімальний

Виплати на випадок часткового безробіття

Протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше 6 місяців

застраховані особи, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць 

2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду за кожну годину скорочення тривалості робочого часу

Розмір допомоги по частковому безробіттю визначається під час затвердження бюджету ФСС на випадок безробіття виходячи з фінансових можливостей і не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (додатково дивись постанову ФСС на випадок безробіття від 26.12.2012 р. № 349).

 

З першого дня скорочення тривалості їх робочого часу

Не більше 180 календарних днів протягом року

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^