Відкрите акціонерне товариство має приватну форму власності, але 100 % його акцій належать державі в особі міністерства. ВАТ має намір надати в оперативну оренду бюджетній організації належне йому нежитлове приміщення

Сдача в аренда акционерным обществом с государственной частью акций нежилих помещений
Главная - Документы - Разъяснения - Бюджетные организации - Відкрите акціонерне товариство має приватну форму власності, але 100 % його акцій належать державі в особі міністерства. ВАТ має намір надати в оперативну оренду бюджетній організації належне йому нежитлове приміщення

Відкрите акціонерне товариство має приватну форму власності, але 100 % його акцій належать державі в особі міністерства. ВАТ має намір надати в оперативну оренду бюджетній організації належне йому нежитлове приміщення (500 м2) за 1 грн. (з ПДВ) на рік за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна. При цьому на взаємних засадах орендар надає послуги з капітального ремонту цього приміщення. Який порядок сплати ПДВ у цьому випадку для ВАТ?

(м. Київ)

 

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України (пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 168/97-ВР)). 

Згідно з п. 1.4 ст. 1 цього Закону поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу).

Отже, операція з надання послуг з оперативної оренди приміщення обкладається ПДВ на загальних підставах за ставкою 20 % бази оподаткування.

База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком ПДВ, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг). У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більш як на 20 %, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами (п. 4.1 ст. 4 Закону № 168/97-ВР).

Пунктом 1.18 ст. 1 цього Закону встановлено, що термін «звичайні ціни» слід розуміти та застосовувати за правилами, визначеними п. 1.20 ст. 1 Закону № 334/94-ВР. Зокрема, якщо цим пунктом не встановлено інше, звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін.

У разі коли ціни на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена згідно з принципами такого регулювання. Це правило не поширюється на встановлення мінімальної продажної ціни – у цьому випадку звичайною є справедлива ринкова ціна (пп. 1.20.5 п. 1.20 ст. 1 Закону № 334/94-ВР).

Щодо Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Постанова № 786), то їх розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, інших військових формувань, рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації). 

Статтею 63 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Господарський кодекс) визначено види підприємств, які можуть діяти в Україні; одним із них є державне підприємство, що діє на основі державної власності. 

Відповідно до ст. 326 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями) у державній власності є майно, в тому числі грошові кошти, яке належить державі Україна. 

Згідно зі ст. 141 Господарського кодексу до державного майна у сфері господарювання належать цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні суб'єктів господарювання різних форм власності, а також майно, закріплене за державними установами і організаціями з метою здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду для використання його у господарській діяльності.

Суб'єктами господарювання державного сектора економіки є суб'єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50 % чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів (ст. 22 Господарського кодексу).

Оскільки формою власності ВАТ залишається приватна власність незалежно від того, що міністерство володіє 100 % акцій цього підприємства, то Постанова № 786 не поширюється на зазначену в запитанні операцію з надання в оренду приміщення, і тому встановлена в цій постанові річна орендна плата у розмірі 1 грн., за яку планується надати в оренду нерухоме майно бюджетній організації, не вважатиметься державною регульованою ціною. Отже, базою оподаткування ПДВ у цьому випадку буде звичайна ціна, яка відповідає рівню справедливих ринкових цін.

 

Рубрику підготовлено за сприяння:

 

Юрія Лапшина 

Директора Департаменту податку
на додану вартість ДПА України

Алли Кононової 

Начальника відділу розгляду звернень

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^