Порядок присвоения рангов государственным служащим

Порядок присвоення рангів державним службовцям
Главная - Документы - Разъяснения - Государственная служба - Порядок присвоения рангов государственным служащим

 

Ст. 26 Закону України «Про державну службу» (витяг)

 

Встановлюються такі ранги державних службовців:

§        службовцям, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг;

§        службовцям, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг;

§        службовцям, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг;

§        службовцям, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг;

§        службовцям, які займають посади, віднесені до п'ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг;

§        службовцям, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг;

§        службовцям, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг.

Ранг службовцю присвоюється відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорій, присвоюються керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець.

При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.

 

Положення про ранги державних службовців

№ 658, 19.06.1996, Постанова, Кабінет Міністрів України

 

1. Процедура присвоєння рангу

Коли особа вперше призначена на посаду державного службовця то ранг державного службовця присвоюється їй відповідно до категорії посад. Присвоєння рангу оформлюється одним із пунктів наказу про призначення особи на посаду.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді два роки. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

Присвоєння чергового рангу державного службовця регулюється пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 658 «Про затвердження положення про ранги державних службовців», згідно з якою: через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

У трудовій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну і позбавлення відповідного рангу.

Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу.

 

2. Присвоєння рангів державним службовцям при зміні посади

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 658 «Про затвердження положення про ранги державних службовців» пунктів 6, 7, 8.

У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

Державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної категорії посад.

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

 

               Наприклад:

Приклад 1: головний спеціаліст відділу має 13 ранг державного  службовця. На посаді головного спеціаліста він пропрацював 1,5 роки, після чого був призначений начальником відділу з відповідною зміною категорії посад з 7 на 6. Чи може бути йому присвоєний  наступний ранг державного службовця у межах нової категорії посад?

Відповідь. Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 658 «Про затвердження положення про ранги державних службовців» Державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії їм присвоюється ранг в межах категорії посад, які вони зайняли.

 

Приклад 2: Завідувач сектору територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади відповідно до рішенняч керівника органу був призначений на посаду начальника відділу (вказані посади відносяться до 6 категорії посад державних службовців) Чи може бути йому присвоєний       наступний ранг державного службовця у межах відповідної категорії посад?

Відповідь. Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України № 658 «Про затвердження положення про ранги державних службовців» державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної категорії посад, отже в даному випадку присвоєння наступного рангу в межах 6 категорії посад буде залежити виключно від рішення керівника органу.

 

                          

 

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

Народним депутатам України, які до обрання перебували на державній службі, час виконання цих обов'язків зараховується до стажу державної служби.

 

3. Присвоєння чергового рангу державного службовця поза межами категорії посад при виході на пенсію

За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад.

 

4. Позбавлення рангу державного службовця

Згідно з пунктами 9, 10, 11 цього ж Положення:

Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця.

 

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про державну службу»

Положення про ранги державних службовців

№ 658, 19.06.1996, Постанова, Кабінет Міністрів України

 

 

Особливості присвоєння черговий рангів державним службовцям повязані з заходами дисциплінарного впливу та дисциплінарними стягненнями накладеними на державних службовців.

 

Поперше необхідно зазначити відмінність між затримкою в присвоєнні чергового рангу, як окремим західом дисциплінарного впливу на державного службовця та неможливістю присвоєння чергового рангу державному службовцю до якого протягом року застосовувалось дисциплінарне стягення.

 

У першому випадку затримка в присвоєнні чергового рангу до 1 року виступає, як окремий вид дисциплінарного впливу на державного службовця, так згідно із Законом України «Про державну службу» (ст. 14) «затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу». Зазначений захід накладається, на основі службової записки (доповідної записки) керівника структурного підрозділу де працює держслужбовець, наказом керівника органу. В наказі зазначається підстави накладання, як формальні ( доповідна записка) так і фіктичні (короткий опис «Проступку» держслужбовця, посилання на нормативно – правове підгрунтя заходу (ст. 14 Закону України «Про державну службу»), строк затримки. Після спливу терміну зазначеного в наказі керівник структурного підрозділу де безпосередньо працює державний службовець готує подання про присвоєння державному службовцю чергового рангу. Остаточне рішення щодо доцільності присвоєння чергового рангу приймає керівник органу.

 

У другому випадку неможливість присвоєння чергового рангу державному службовцю розглядається, як додаткова складова ( як варіант – в контексті) накладеного на державного службовця дисциплінарного стягення чи розгляду правомірності його діяльності. Так, черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством. Зокрема, право на присвоєння чергового рангу генетично повязано з дією дисциплінарного стягнення на державного службовця. Не випадково законом передбачено термін 1 рік з дня накладання дисциплінарного стягення, протягом якого державному службовцю не може бути присвоєно черговий ранг. Відповідно до ст. 151 КЗпП України працівник автоматично вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення, якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення його не буде піддано новому дисциплінарному стягненню. Загалом трудове право не знає поняття «погашення» стягення і вживає лише поняття «зняття» дисциплінарного стягнення, тому через рік з дня накладання стягення працівник вважається таким, що не мав дисциплінарного стягення (саме «не мав» а не «не має)

Згідно з частиною другою статті 151 КЗпП України, достроково (до закінчення одного року) дисциплінарне стягнення може бути зняте, але за двох умов: якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник. Виходячи із загального контексту трудового права в даному випадку буде задіяний аналогічний механізм – тобто при достроковому знятті дисциплінарного стягення працівник буде вважатися таким, що не мав дисциплінарного стягення.

 

Наприклад 1:Так станом на 01.01.07 головний спеціаліст відділу пропрацював 1 рік та 7 місяців на займаній посаді після цього ж дгня йому було винесено дисциплінарне стягнення у вигляді догани. З якої дати вказаному державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг ?

Відповідь. Згідно п. 4 абзацу 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 658      «Про затвердження положення про ранги державних службовців»               черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до      якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні           стягнення. Отже у період з 01.01.07 по 01.01.08 державному службовцю не може бути присвоєно чергового рангу у звязку з дією на нього дисциплінарного стягення. З 02.01.08 державний службовець буде вважатись таким, що не мав дисциплінарного стягнення, а стаж роботи на посаді буде складати 2 роки та 7 місяців, отже з 02.01.08 може мати місце подання керівника структурного підрозділу де працює державний службовець до керівника органу щодо присвоєння йому чергового рангу в межах відповідної категорії посад.

Наприклад 2: Як змінититься ситуація описана вище у разі знання дисциплінарного стягнення 01.06.07 ?

Відповідь. Так, у разі зняття з державного службовця дисциплінарного стягення 01.06.07 то з цієї дати він буде вважатися таким, що не мав дисциплінарного стягення. Станом на 01.06.07 стаж роботи на посаді буде дорівнювати – 2 роки та 3 місяці,  отже з цього періоду може мати місце подання керівника структурного підрозділу де працює державний службовець до керівника органу щодо присвоєння йому чергового рангу в межах відповідної категорії посад.

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^