Про зміни в антикорупційному законодавстві

Про зміни в антикорупційному законодавстві
Главная - Документы - Разъяснения - Государственная служба - Про зміни в антикорупційному законодавстві

 

13.06.12 р. набув чинності Закон України від «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яким, зокрема, було змінено закони, що регулюють порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування, а також здійснення повноважень депутатів місцевих рад.

 

Стосовно змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Зокрема, були внесені зміни до ч. 4ст. 12, ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», дозволяють посадовцям органам місцевого самоврядування законно суміщати свою основну діяльність не лише з науковою, викладацькою та творчою, а ще й з медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту. Оскільки суміщення основної роботи у раді з переліченою діяльністю і раніше не вважалося корупційним правопорушенням, однак займатися медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту посадовцям рад не дозволялося профільним законом. Це вважалося порушенням законодавства про проходження служби в органах місцевого самоврядування, яке тягло за собою дисциплінарну відповідальність у вигляді звільнення з посади (дострокового припинення повноважень. Однак працювати за сумісництвом ви можете тільки у позаробочий час, а тому, якщо ви відсутні на своєму робочому місці в органі місцевого самоврядування протягом робочого часу у зв’язку з тим, що виконуєте роботу за сумісництвом, це повинно бути належним чином відображено у табелі обліку використання робочого часу.

Також  ч. 5 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнено новим абзацом, згідно з яким повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради будуть вважатися припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі набрання законної сили рішення суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. (у попередній редакції Закону такий порядок застосовувався тільки до тих голів, які порушували обмеження щодо суміщення та сумісництва, зайняття підприємницькою діяльністю в інших випадках, повноваження голови відповідної ради, в разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, могли бути достроково припинені лише якщо рада шляхом таємного голосування двома третинами від загального складу приймала рішення про звільнення його з посади).

Аналогічні зміни внесені у ч. 4 ст. 56 Закону, якою встановлюється порядок дострокового припинення повноважень заступників голів районних, обласних, районних у містах рад.

Стосовно припинення повноважень сільських, селищних та міських голів, щодо яких набрало сили рішення суду про притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення також застосовуватиметься аналогічна норма, повноваження припинятимуться у день, коли рада прийме рішення, яким візьме до відома зазначений факт.

Проте на відміну від процедури прийняття рішень про дострокове припинення повноважень голів і заступників голів районних, обласних, районних у місті рад, голосування по яких може бути лише таємним (ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), голосування про прийняття до відома факту про притягнення до відповідальності сільського, селищного та міського голови, на підставі якого він може бути звільнений, має бути відкритим.

 

Стосовно змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

Так, ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» доповнено новою ч. 3, згідно з якою з 13.06.12 р. проводиться спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття: виборних посад, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посад, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Спеціальна перевірка проводиться відповідно до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, який був затверджений Указом Президента України від 25.01.12 р.                № 33/2012.

Частини першу і другу статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» викладено в новій редакції, згідно якої на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

1) визнані судом недієздатними;

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

4) на яких протягом останнього року накладалися адміністративні стягнення за вчинення корупційних правопорушень;

5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

 

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

 

Така редакція п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вводить додаткові обмеження та забороняє приймати на посади сільських, селищних та міських голів, на посади голів районних, обласних та районних у містах рад, а також на посади їх заступників (як ми знаємо рада обирає останніх з числа депутатів), громадян, яких протягом року притягли до відповідальності за вчинення хоч і корупційного, але проступку, а не злочину.

Таке обмеження суперечить приписам Закону про вибори, зміни до Закону про вибори не внесені, а отже, сільським, селищним, міським головою, головою районної, обласної та районної у місті ради особа, яка була притягнута до адмінвідповідальності за корупційне правопорушення, може бути обрана (заборон, які б перешкоджали балотуватися на виборах та бути обраним, у законі про вибори немає). Тобто наявна відповідна правова колізія.

 

Нова редакція пункту 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» не враховує положень чинного антикорупційного законодавства. Абзац 3 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про засади боротьби та протидії корупції»  говорить, що «антикорупційні» обмеження щодо роботи близьких осіб не поширюється, у тому числі на : близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв’язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді; осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах; осіб, які працюють у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту; інших осіб, визначених законом. Водночас п. 5 ч. 1 ст. 12 «Про службу в органах місцевого самоврядування» у безапеляційній формі забороняє будь-яким близьким особам працювати в органах місцевого самоврядування разом.

Крім того внесено зміни до ст. 13 Закону згідно якої посадові особи місцевого самоврядування щороку до 1 квітня за місцем служби будуть зобов’язані подавати лише декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади боротьби та протидії корупції».

Документы
Документы раздела "Документы"
^