Лист ДПС (ДПА) щодо соціальної податкової пільги від 25.02.2011 р. N 4062/6/17-0215 (письмо ГНА (ГНС) по поводу социальной налоговой льготы)

Лист ДПС (ДПА) щодо соціальної податкової пільги від 25.02.2011 р. N 4062/6/17-0215 (письмо ГНА (ГНС) по поводу социальной налоговой льготы)
Главная - Документы - Разъяснения - Льготы и субсидии - Налоговые льготы - Лист ДПС (ДПА) щодо соціальної податкової пільги від 25.02.2011 р. N 4062/6/17-0215 (письмо ГНА (ГНС) по поводу социальной налоговой льготы)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.02.2011 р. N 4062/6/17-0215

Державна податкова служба України розглянула лист щодо питань надання податкової соціальної пільги і відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI повідомляє.

Відповідно до п. 169.2 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), який набрав чинності з 01.01.2011 р., податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право, перелік яких та порядок їх подання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги" (далі - Постанова N 1227).

Згідно із ст. 169 Кодексу платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (з урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті), на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту (у 2011 р. - 470 грн. 50 коп.), на кожну таку дитину.

На податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту (у 2011 р. - 705 грн. 75 коп.), мають право платники податку, які утримують дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

Відповідно до пп. 169.3.1 п. 169.3 ст. 169 Кодексу у разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту, у разі якщо особа утримує двох і більше дітей, один (кілька) з яких є дитиною-інвалідом (дітьми-інвалідами).

Отже, в наведених у запиті прикладах працівниця при додержанні всіх інших вимог ст. 169 Кодексу має право на застосування двох пільг: на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, - по 100 % пільги (470 грн. 50 коп.), та на кожну дитину-інваліда - по 150 % (705 грн. 75 коп.).

Крім того, як виключення, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

При цьому повідомляємо, що надану листом ДПА України від 12.01.2011 р. N 365/6/17-0716 податкову консультацію вважати відкликаною.

 

Заступник голови комісії
з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України 

С. Лекарь 

Документы
Документы раздела "Документы"
^