Тарифы г. Киев

Житлово-комунальні тарифи м. Київ, їх розміри та порядок встановлення

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про житлово-комунальні послуги", "Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій", постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (із змінами та доповненнями), наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій", наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 № 59 "Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду" та постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо підвищення тарифів на газ, теплову та електричну енергії, з метою надання на належному рівні послуг, для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та відшкодування економічно обґрунтованих витрат, в межах функцій органу місцевого самоврядування Київська міська державна адміністрація (виконавчий орган Київської міської ради), розпорядженням від 29.12.2010 р. № 1221 встановила:

- тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим) та ввести в дію з 01.02.2011, що додаються.

- взято до відома, що споживачам, квартири яких обладнані засобами обліку холодної та гарячої води, до тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щомісячно додається вартість витрат з проведення їх періодичної повірки, обслуговування і ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу після повірки.

- встановлено, що у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість.

- визнано такими, що втратили чинність з 01.02.2011, Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 N 978 "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", в частині будинків, тарифи для яких, встановлені пунктом 1 даного розпорядження.

Тарифи та структура тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб'єктами господарювання по кожному будинку окремо

( номери  1201-1793 дивитись тут; номери з 1794-2400 дивитись тут;

Загальна поряд-
кова нумера-
ція по місту Києву 

Поряд-
кова нумера-
ція по району 

Суб'єкт господа-
рювання 

Назва вулиці (бульвару, провулку, проспекту, площі, узвозу та ін.) 

Номер будинку 

Структура тарифу, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць 

Оплата послуг після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Оплата послуг не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 

Приби-
рання прибудин-
кової території 

Приби-
рання сходових кліток 

Виве-
зення побутових відходів (збирання, збері-
гання, перевезе-
ння, перероб-
лення, утилізація, знешкод-
ження та захороне-
ння) 

Приби-
рання підвалу, техні-
чних поверхів та покрівлі 

Технічне обслуго-
вування ліфтів 

Обслуго-
вування систем диспетче-
ризації 

Техніч-
ного обслуго-
вування внутрішньо-
будинкових систем ГВП і ХВП,
водо-
відведення, тепло-
постачання та зливової каналізації 

Дерати-
зація 

Дезінсек-
ція 

Обслу-
говування димо-
вентиля-
ційних каналів 

Технічне обслуго-
вування та поточний ремонт систем проти-
пожежної автоматики й димо-
видалення,
а також інших внутрішньо-
будинкових інженерних систем у разі їх наявності 

Поточний ремонт конструк-
тивних елементів внутрішньо-
будинкових систем гарячого і холодного водо-
постачання, водо-
відведення, тепло-
постачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження 

Поли-
вання дворів, клумб і газонів 

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудин-
кової території, призначеної для проходу та проїзду, проти-
ожеледними сумішами 

Експлуа-
тація номерних знаків будинків 

Освіт-
лення місць загаль-
ного користу-
вання, підвалів, підкачування води 

Енерго-
постачання для ліфтів 

Прибуток 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (в тому числі прибуток та ПДВ),
крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць
(в тому числі прибуток та ПДВ) 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири за місяць (з ПДВ), крім квартир першого поверху 

Тариф, грн. за 1 кв. м загальної площі квартири першого поверху за місяць (з ПДВ) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Голосіївський район 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Бурмистенка 

1,0186 

0,2053 

0,3140 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5053 

0,0387 

0,0000 

0,0703 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1102 

0,0000 

0,22 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Бурмистенка 

9/10 

0,8682 

0,2912 

0,3304 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3874 

0,0315 

0,0000 

0,1005 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0737 

0,0000 

0,21 

2,75 

2,75 

2,50 

2,50 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Бурмистенка 

13 

1,0694 

0,2546 

0,3672 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4473 

0,0829 

0,0000 

0,0962 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1171 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

19/15 

0,7295 

0,4061 

0,2919 

0,0000 

0,1516 

0,0511 

0,5647 

0,0545 

0,0000 

0,0772 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0979 

0,0390 

0,24 

3,25 

2,93 

2,96 

2,67 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

21/18 

0,7965 

0,4074 

0,3241 

0,0000 

0,1520 

0,0545 

0,5661 

0,0539 

0,0000 

0,0775 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0391 

0,24 

3,26 

2,94 

2,97 

2,67 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

23/16 

1,0405 

0,3150 

0,2704 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3457 

0,0782 

0,0000 

0,0360 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0552 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,57 

2,57 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

27-3 

1,2053 

0,3072 

0,3093 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4090 

0,0571 

0,0000 

0,0976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0562 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

27-1 

1,0149 

0,3758 

0,3949 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3527 

0,0978 

0,0000 

0,0790 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0592 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,85 

2,85 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

27-2 

1,0889 

0,2688 

0,4060 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4494 

0,0557 

0,0000 

0,1330 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0700 

0,0000 

0,24 

3,26 

3,26 

2,97 

2,97 

10 

10 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

29/22 

0,8830 

0,1707 

0,4000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5152 

0,0327 

0,0000 

0,0690 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0772 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,58 

2,58 

11 

11 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

38 

0,8721 

0,3917 

0,2924 

0,0000 

0,2560 

0,0374 

0,4542 

0,0474 

0,0000 

0,0562 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0375 

0,0535 

0,25 

3,30 

2,84 

3,00 

2,58 

12 

12 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

40 

0,6603 

0,3847 

0,2978 

0,0000 

0,2488 

0,0425 

0,2614 

0,0535 

0,0000 

0,0631 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0944 

0,0520 

0,21 

2,85 

2,40 

2,59 

2,18 

13 

13 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

40А 

0,5869 

0,3908 

0,2829 

0,0000 

0,2554 

0,0249 

0,5150 

0,0537 

0,0000 

0,0646 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0959 

0,0533 

0,23 

3,07 

2,63 

2,79 

2,39 

14 

14 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

42 

1,0725 

0,3428 

0,2191 

0,0000 

0,2424 

0,0170 

0,4720 

0,0573 

0,0000 

0,0544 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0662 

0,0405 

0,25 

3,41 

3,02 

3,10 

2,74 

15 

15 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

47-1 

1,1453 

0,2254 

0,4162 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4076 

0,0753 

0,0000 

0,0848 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0700 

0,0000 

0,24 

3,20 

3,20 

2,91 

2,91 

16 

16 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

47-3 

0,7933 

0,1834 

0,4257 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5507 

0,0294 

0,0000 

0,1181 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0813 

0,0000 

0,21 

2,88 

2,88 

2,62 

2,62 

17 

17 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

49-2 

1,0363 

0,1840 

0,3963 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5819 

0,0398 

0,0000 

0,1241 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0804 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

18 

18 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

49-3 

1,0015 

0,1844 

0,4667 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5931 

0,0903 

0,0000 

0,1267 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0884 

0,0000 

0,25 

3,37 

3,37 

3,06 

3,06 

19 

19 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

49-1 

1,1264 

0,1893 

0,3983 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5689 

0,0206 

0,0000 

0,1232 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0180 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,93 

2,93 

20 

20 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

53-1 

1,0594 

0,1849 

0,4143 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5806 

0,0024 

0,0000 

0,1219 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0813 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,93 

2,93 

21 

21 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

53-2 

0,8834 

0,1720 

0,4116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5512 

0,0000 

0,0000 

0,0738 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0216 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,54 

2,54 

22 

22 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

53-3 

0,7712 

0,5651 

0,3350 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5512 

0,0000 

0,0000 

0,0738 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0718 

0,0000 

0,23 

3,13 

3,13 

2,84 

2,84 

23 

23 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

53-4 

1,0176 

0,1735 

0,3387 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5544 

0,0000 

0,0000 

0,0746 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0726 

0,0000 

0,22 

2,95 

2,95 

2,68 

2,68 

24 

24 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Васильківська 

55 

1,0833 

0,2290 

0,3875 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4492 

0,0765 

0,0000 

0,0858 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0681 

0,0000 

0,23 

3,14 

3,14 

2,86 

2,86 

25 

25 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Героїв оборони 

1,1450 

0,4336 

0,2594 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4111 

0,0392 

0,0000 

0,0461 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0539 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,87 

2,87 

26 

26 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Героїв оборони 

0,6558 

0,4079 

0,2771 

0,0000 

0,3266 

0,0000 

0,5172 

0,0337 

0,0000 

0,0660 

0,0495 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0917 

0,0891 

0,25 

3,32 

2,77 

3,02 

2,52 

27 

27 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Героїв оборони 

1,2364 

0,2308 

0,3504 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5474 

0,0374 

0,0000 

0,0825 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0670 

0,0000 

0,25 

3,37 

3,37 

3,06 

3,06 

28 

28 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Героїв оборони 

9/10 

0,8274 

0,2795 

0,2739 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3912 

0,0000 

0,0000 

0,1032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0678 

0,0000 

0,19 

2,56 

2,56 

2,33 

2,33 

29 

29 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Дубініна Володі 

1,0276 

0,5740 

0,3199 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4067 

0,1001 

0,0000 

0,0453 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0540 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,03 

3,03 

30 

30 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Дубініна Володі 

1,1005 

0,0000 

0,4224 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6445 

0,2048 

0,0000 

0,0736 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0877 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

31 

31 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Дубініна Володі 

1,1060 

0,2480 

0,3328 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4347 

0,1103 

0,0000 

0,1147 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1016 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,94 

2,94 

32 

32 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Дубініна Володі 

12/12 

1,1293 

0,4857 

0,2737 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4220 

0,1362 

0,0000 

0,0502 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0506 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,06 

3,06 

33 

33 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

3-1 

1,3079 

0,1465 

0,3164 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4382 

0,0092 

0,0000 

0,1942 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0754 

0,0000 

0,25 

3,28 

3,28 

2,99 

2,99 

34 

34 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

3-2 

0,8875 

0,2732 

0,4251 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6190 

0,0000 

0,0000 

0,0911 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0975 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,87 

2,87 

35 

35 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

0,9706 

0,1862 

0,3552 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4918 

0,0911 

0,0000 

0,0687 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0797 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

36 

36 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

0,9600 

0,4116 

0,3968 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6029 

0,0000 

0,0000 

0,0876 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0968 

0,0000 

0,25 

3,37 

3,37 

3,07 

3,07 

37 

37 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

13/16 

0,9171 

0,2010 

0,3653 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5861 

0,0952 

0,0000 

0,0748 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0837 

0,0000 

0,23 

3,07 

3,07 

2,79 

2,79 

38 

38 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

15/3 

1,1328 

0,3272 

0,3733 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3843 

0,0174 

0,0000 

0,0997 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0764 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

39 

39 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

15 

0,5752 

0,4677 

0,4579 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8792 

0,0224 

0,0000 

0,0632 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0952 

0,0000 

0,25 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

40 

40 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Жуковського Василя 

17/25 

1,0018 

0,2197 

0,3533 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4936 

0,0000 

0,0000 

0,1613 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0907 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

41 

41 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Коломийський 

3/1 

0,8244 

0,3233 

0,2986 

0,0000 

0,3676 

0,0443 

0,4847 

0,0529 

0,0000 

0,0678 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0784 

0,0582 

0,26 

3,43 

2,81 

3,12 

2,56 

42 

42 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Коломийський 

5/2 

1,0282 

0,2443 

0,4017 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5829 

0,0000 

0,0000 

0,0819 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1019 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

43

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

44 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Коломийський 

16 

0,8309 

0,4207 

0,3143 

0,0000 

0,1499 

0,0470 

0,5375 

0,0693 

0,0000 

0,0752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0901 

0,0314 

0,25 

3,39 

3,09 

3,08 

2,81 

45 

45 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Коломийський 

18-3 

1,0286 

0,2415 

0,2978 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4508 

0,0983 

0,0000 

0,1144 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0602 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,75 

2,75 

46 

46 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Коломийський 

18-2 

1,2804 

0,2762 

0,2416 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5756 

0,0010 

0,0000 

0,1287 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0769 

0,0000 

0,25 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

47 

47 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

пров. Коломийський 

18-1 

1,2578 

0,1920 

0,3284 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5621 

0,0000 

0,0000 

0,1559 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0876 

0,0000 

0,25 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

48 

48 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

19/11 

1,0156 

0,1829 

0,3567 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5600 

0,0904 

0,0000 

0,0786 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0944 

0,0000 

0,23 

3,14 

3,14 

2,85 

2,85 

49 

49 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

22/15 

1,0994 

0,2741 

0,2546 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2864 

0,0374 

0,0000 

0,0555 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0661 

0,0000 

0,20 

2,74 

2,74 

2,49 

2,49 

50 

50 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

24 

0,6232 

0,2786 

0,2816 

0,0000 

0,4604 

0,0000 

0,4756 

0,0640 

0,0000 

0,0573 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0752 

0,0262 

0,23 

3,09 

2,45 

2,81 

2,23 

51 

51 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

26 

0,9000 

0,3346 

0,2918 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4691 

0,0041 

0,0000 

0,0528 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0823 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,56 

2,56 

52 

52 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

27 

0,8162 

0,3628 

0,3266 

0,0000 

0,2817 

0,0000 

0,4739 

0,0523 

0,0000 

0,0564 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0784 

0,0356 

0,24 

3,28 

2,86 

2,98 

2,60 

53 

53 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

29 

0,5670 

0,3563 

0,3193 

0,0000 

0,3322 

0,0000 

0,4876 

0,0523 

0,0000 

0,0587 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0803 

0,0350 

0,23 

3,02 

2,54 

2,75 

2,31 

54 

54 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

34/1А 

0,9728 

0,3630 

0,2799 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5202 

0,0863 

0,0000 

0,0680 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1023 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,87 

2,87 

55 

55 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

75 

1,0837 

0,2693 

0,2233 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4774 

0,0925 

0,0000 

0,0532 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0730 

0,0000 

0,22 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

56 

56 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

77 

1,2687 

0,3161 

0,3072 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4235 

0,0646 

0,0000 

0,0848 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0674 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

57 

57 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Ломоносова 

79 

1,0011 

0,2565 

0,2661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4554 

0,0406 

0,0000 

0,0514 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0581 

0,0000 

0,21 

2,81 

2,81 

2,55 

2,55 

58 

58 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Потєхіна полковника 

3А 

0,7024 

0,3640 

0,3129 

0,0000 

0,3697 

0,0000 

0,6513 

0,0535 

0,0000 

0,0712 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0830 

0,0747 

0,26 

3,54 

2,95 

3,22 

2,69 

59 

59 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Потєхіна полковника 

1,1816 

0,2006 

0,3430 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5323 

0,0000 

0,0000 

0,1278 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0936 

0,0000 

0,25 

3,27 

3,27 

2,97 

2,97 

60 

60 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Потєхіна полковника 

12 

0,5830 

0,3245 

0,2995 

0,0000 

0,4713 

0,0000 

0,4091 

0,0497 

0,0000 

0,0477 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0594 

0,0534 

0,23 

3,03 

2,34 

2,76 

2,13 

61 

61 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Потєхіна полковника 

14 

0,6070 

0,3717 

0,2739 

0,0000 

0,2836 

0,0000 

0,2749 

0,0587 

0,0000 

0,0521 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0759 

0,0400 

0,20 

2,69 

2,26 

2,45 

2,06 

62 

62 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Родимцева генерала 

1,0336 

0,3152 

0,3236 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6120 

0,0000 

0,0000 

0,1573 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0393 

0,0000 

0,25 

3,27 

3,27 

2,98 

2,98 

63 

63 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Родимцева генерала 

1,3840 

0,2540 

0,2551 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4674 

0,0371 

0,0000 

0,0566 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0772 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

64 

64 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Родимцева генерала 

11 

0,5501 

0,3726 

0,3244 

0,0000 

0,3662 

0,0000 

0,3135 

0,0509 

0,0000 

0,0604 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0686 

0,0410 

0,21 

2,83 

2,30 

2,58 

2,09 

65

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

67 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Родимцева генерала 

17 

1,0407 

0,1701 

0,3019 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4346 

0,0874 

0,0000 

0,0441 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0536 

0,0000 

0,21 

2,81 

2,81 

2,56 

2,56 

68 

68 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Родимцева генерала 

21 

1,6082 

0,1410 

0,2257 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3915 

0,0000 

0,0000 

0,1235 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0398 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

69

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

70 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Сєченова 

1,1846 

0,2257 

0,3673 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5308 

0,0849 

0,0000 

0,0717 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0931 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

71 

71 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Сєченова 

1,2966 

0,1524 

0,2859 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5049 

0,0025 

0,0000 

0,0623 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0709 

0,0000 

0,24 

3,14 

3,14 

2,85 

2,85 

72 

72 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

вул. Сєченова 

10-2 

1,1929 

0,2040 

0,3800 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5840 

0,1012 

0,0000 

0,0924 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0343 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

73 

73 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

89 

0,5109 

0,3282 

0,2896 

0,0000 

0,3227 

0,0438 

0,4277 

0,0555 

0,0000 

0,0561 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0589 

0,0306 

0,21 

2,80 

2,28 

2,55 

2,07 

74 

74 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

91 

0,7189 

0,2900 

0,3151 

0,0000 

0,4153 

0,0000 

0,5644 

0,0596 

0,0000 

0,0772 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0779 

0,0326 

0,26 

3,37 

2,78 

3,06 

2,52 

75 

75 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

97А 

0,6396 

0,3676 

0,2625 

0,0000 

0,4955 

0,0000 

0,4409 

0,0671 

0,0000 

0,0522 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0231 

0,0225 

0,24 

3,13 

2,45 

2,85 

2,22 

76 

76 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

97 

1,2302 

0,2747 

0,3559 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5300 

0,0000 

0,0000 

0,0644 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0835 

0,0000 

0,25 

3,35 

3,35 

3,05 

3,05 

77 

77 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

99 

1,2955 

0,2784 

0,2778 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4961 

0,0000 

0,0000 

0,0357 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0685 

0,0000 

0,25 

3,24 

3,24 

2,94 

2,94 

78 

78 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

100/2 

0,8062 

0,3117 

0,3117 

0,0000 

0,1622 

0,0315 

0,5232 

0,0409 

0,0000 

0,0697 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0791 

0,0301 

0,24 

3,12 

2,83 

2,84 

2,57 

79 

79 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

102/1 

0,9480 

0,2392 

0,3161 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3691 

0,0808 

0,0000 

0,0991 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0563 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,53 

2,53 

80 

80 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

103 

1,1427 

0,2785 

0,2836 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5537 

0,0000 

0,0000 

0,0583 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0749 

0,0000 

0,24 

3,16 

3,16 

2,87 

2,87 

81

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

82 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

106/2 

1,0248 

0,2301 

0,3230 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3690 

0,0719 

0,0000 

0,0965 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0530 

0,0000 

0,22 

2,86 

2,86 

2,60 

2,60 

83 

83 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

108/1 

0,9263 

0,4451 

0,2671 

0,0000 

0,1742 

0,0509 

0,4648 

0,0472 

0,0000 

0,0583 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0785 

0,0340 

0,25 

3,36 

3,02 

3,06 

2,74 

84 

84 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

110 

0,7717 

0,2880 

0,3071 

0,0000 

0,1743 

0,0395 

0,7172 

0,0783 

0,0000 

0,0683 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1328 

0,0094 

0,26 

3,41 

3,12 

3,10 

2,84 

85

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 

86 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

114-2 

0,9604 

0,3122 

0,3054 

0,0000 

0,3612 

0,0520 

0,4781 

0,0017 

0,0000 

0,0615 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0218 

0,0355 

0,26 

3,42 

2,83 

3,11 

2,57 

87 

87 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

114-1 

0,8747 

0,3251 

0,2860 

0,0000 

0,3703 

0,0447 

0,4132 

0,0478 

0,0000 

0,0554 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0631 

0,0587 

0,25 

3,35 

2,73 

3,05 

2,48 

88

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

89 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

118-2 

0,2428 

0,3026 

0,3194 

0,0000 

0,3389 

0,0817 

0,7779 

0,0016 

0,0000 

0,0658 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3595 

0,0456 

0,25 

3,35 

2,73 

3,04 

2,48 

90

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

91 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

120-2 

0,8358 

0,1886 

0,3696 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5799 

0,0000 

0,0000 

0,0811 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1066 

0,0000 

0,22 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

92 

92 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

120-3 

0,5809 

0,1863 

0,4454 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5723 

0,0000 

0,0000 

0,0997 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0975 

0,0000 

0,20 

2,62 

2,62 

2,38 

2,38 

93 

93 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

122-2 

0,8409 

0,1862 

0,4275 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5858 

0,0079 

0,0000 

0,1253 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0996 

0,0000 

0,23 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

94 

94 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

122-3 

0,8397 

0,1872 

0,4389 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5931 

0,0000 

0,0000 

0,1267 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1007 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,74 

2,74 

95 

95 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

122-1 

1,0171 

0,2526 

0,2934 

0,0000 

0,3276 

0,0400 

0,4788 

0,0496 

0,0000 

0,0652 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0777 

0,0411 

0,26 

3,49 

2,95 

3,17 

2,68 

96 

96 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

126-3 

0,8851 

0,1736 

0,4490 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5545 

0,0000 

0,0000 

0,0746 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1162 

0,0000 

0,23 

2,97 

2,97 

2,70 

2,70 

97 

97 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

126-1 

0,7951 

0,3157 

0,3049 

0,0000 

0,3233 

0,0374 

0,4480 

0,0465 

0,0000 

0,0604 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0775 

0,0358 

0,24 

3,23 

2,70 

2,93 

2,46 

98 

98 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

126-2 

0,8781 

0,1727 

0,3575 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5531 

0,0000 

0,0000 

0,0743 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1157 

0,0000 

0,22 

2,84 

2,84 

2,58 

2,58 

99 

99 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

126-4 

0,4027 

0,4301 

0,3567 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8451 

0,0000 

0,0000 

0,0741 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1154 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,67 

2,67 

100 

100 

ТОВ "Квартет ЛТД" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

128 

0,8748 

0,3186 

0,2938 

0,0000 

0,3252 

0,0377 

0,4557 

0,0472 

0,0000 

0,0617 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1060 

0,0450 

0,26 

3,39 

2,85 

3,08 

2,59 

101 

101 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

0,4854 

0,3684 

0,3055 

0,0000 

0,4654 

0,1387 

0,4572 

0,0469 

0,0000 

0,0079 

0,0623 

0,0202 

0,0394 

0,0000 

0,0000 

0,0637 

0,1003 

0,26 

3,38 

2,45 

3,07 

2,23 

102 

102 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

0,1169 

0,7145 

0,3668 

0,0000 

0,4527 

0,1302 

0,4556 

0,0230 

0,0000 

0,0090 

0,0682 

0,0229 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,1188 

0,0827 

0,26 

3,38 

2,50 

3,07 

2,28 

103 

103 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

0,4596 

0,3205 

0,3916 

0,0000 

0,4657 

0,1493 

0,4380 

0,0430 

0,0000 

0,0079 

0,0623 

0,0302 

0,0296 

0,0000 

0,0000 

0,0942 

0,0879 

0,26 

3,41 

2,48 

3,10 

2,25 

104 

104 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

0,3273 

0,3669 

0,3735 

0,0000 

0,4618 

0,1388 

0,4774 

0,0455 

0,0000 

0,0079 

0,0617 

0,0809 

0,0231 

0,0000 

0,0000 

0,1332 

0,0901 

0,26 

3,42 

2,50 

3,11 

2,28 

105 

105 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

10 

0,3752 

0,4063 

0,3201 

0,0000 

0,4861 

0,1397 

0,5066 

0,0521 

0,0000 

0,0079 

0,0619 

0,0338 

0,0287 

0,0000 

0,0000 

0,1240 

0,0807 

0,26 

3,46 

2,53 

3,15 

2,30 

106 

106 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

12 

0,1679 

0,6743 

0,3110 

0,0000 

0,4525 

0,1290 

0,4459 

0,0309 

0,0000 

0,0075 

0,0940 

0,0373 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,1431 

0,0370 

0,25 

3,34 

2,53 

3,04 

2,30 

107

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

108 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

16 

0,4349 

0,3145 

0,3445 

0,0000 

0,5290 

0,1442 

0,4775 

0,0529 

0,0000 

0,0079 

0,0617 

0,0193 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0965 

0,0893 

0,26 

3,39 

2,39 

3,09 

2,17 

109 

109 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

18 

0,2042 

0,6095 

0,3140 

0,0000 

0,4364 

0,1290 

0,4989 

0,0360 

0,0000 

0,0090 

0,0941 

0,0374 

0,0013 

0,0000 

0,0000 

0,1478 

0,0441 

0,26 

3,38 

2,58 

3,07 

2,34 

110 

110 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

20 

0,3011 

0,3702 

0,3077 

0,0000 

0,6266 

0,1428 

0,5111 

0,0717 

0,0000 

0,0083 

0,0656 

0,0318 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,1151 

0,0676 

0,26 

3,47 

2,36 

3,15 

2,15 

111 

111 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

22 

0,3727 

0,3491 

0,3618 

0,0000 

0,4848 

0,1397 

0,5359 

0,0489 

0,0000 

0,0078 

0,0617 

0,0562 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1236 

0,0864 

0,26 

3,47 

2,53 

3,15 

2,30 

112 

112 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

24 

0,3171 

0,3495 

0,3997 

0,0000 

0,4615 

0,1386 

0,5081 

0,0369 

0,0000 

0,0079 

0,0618 

0,0500 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1772 

0,1069 

0,26 

3,45 

2,52 

3,14 

2,29 

113 

113 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

26 

0,1643 

0,6494 

0,3843 

0,0000 

0,4530 

0,1302 

0,4652 

0,0225 

0,0000 

0,0075 

0,0944 

0,0229 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,1133 

0,0738 

0,26 

3,41 

2,54 

3,10 

2,31 

114 

114 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

28 

0,5235 

0,2895 

0,4226 

0,0000 

0,3938 

0,1388 

0,4566 

0,0446 

0,0000 

0,0079 

0,0621 

0,0301 

0,0595 

0,0000 

0,0000 

0,0911 

0,0619 

0,26 

3,41 

2,62 

3,10 

2,38 

115 

115 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

30 

0,3524 

0,3509 

0,3739 

0,0000 

0,4722 

0,1413 

0,5314 

0,0369 

0,0000 

0,0079 

0,0390 

0,0706 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1319 

0,0528 

0,26 

3,38 

2,50 

3,07 

2,27 

116 

116 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

32 

0,1582 

0,6334 

0,3739 

0,0000 

0,4543 

0,1302 

0,5586 

0,0224 

0,0000 

0,0086 

0,0947 

0,0230 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,1057 

0,0687 

0,26 

3,48 

2,61 

3,16 

2,38 

117 

117 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

34 

0,5197 

0,3189 

0,3917 

0,0000 

0,3972 

0,1387 

0,4802 

0,0450 

0,0000 

0,0080 

0,0626 

0,0304 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1107 

0,0615 

0,26 

3,39 

2,60 

3,08 

2,36 

118 

118 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

36 

0,3541 

0,3490 

0,3858 

0,0000 

0,4608 

0,1386 

0,5303 

0,0359 

0,0000 

0,0079 

0,0617 

0,0687 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1216 

0,0965 

0,26 

3,45 

2,53 

3,13 

2,30 

119 

119 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

38 

0,4164 

0,3164 

0,4088 

0,0000 

0,4903 

0,1398 

0,4794 

0,0396 

0,0000 

0,0079 

0,0624 

0,0341 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1275 

0,0597 

0,26 

3,41 

2,50 

3,10 

2,27 

120 

120 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

40 

0,3243 

0,5691 

0,2883 

0,0000 

0,3809 

0,1346 

0,4588 

0,0446 

0,0000 

0,0074 

0,0927 

0,0368 

0,0022 

0,0000 

0,0000 

0,1510 

0,0532 

0,25 

3,36 

2,61 

3,05 

2,37 

121 

121 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

42 

0,4294 

0,3285 

0,3183 

0,0000 

0,4800 

0,1468 

0,4739 

0,0385 

0,0000 

0,0080 

0,0630 

0,0306 

0,0194 

0,0000 

0,0000 

0,1495 

0,0969 

0,26 

3,41 

2,45 

3,10 

2,23 

122 

122 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

44 

0,4468 

0,3469 

0,3724 

0,0000 

0,4659 

0,1421 

0,4581 

0,0589 

0,0000 

0,0079 

0,0626 

0,0195 

0,0238 

0,0000 

0,0000 

0,1002 

0,0658 

0,26 

3,39 

2,50 

3,08 

2,28 

123

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

124 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

48 

0,5106 

0,3230 

0,4007 

0,0000 

0,4209 

0,1424 

0,4611 

0,0698 

0,0000 

0,0081 

0,0636 

0,0154 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,1101 

0,0534 

0,26 

3,41 

2,59 

3,10 

2,36 

125 

125 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

50 

0,3246 

0,3140 

0,4041 

0,0000 

0,4839 

0,1395 

0,4772 

0,1360 

0,0000 

0,0078 

0,0617 

0,0112 

0,0155 

0,0000 

0,0000 

0,1388 

0,0755 

0,26 

3,42 

2,50 

3,11 

2,27 

126 

126 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

52 

0,3502 

0,3517 

0,3735 

0,0000 

0,4636 

0,1387 

0,5319 

0,0467 

0,0000 

0,0079 

0,0621 

0,0563 

0,0280 

0,0000 

0,0000 

0,1270 

0,0963 

0,26 

3,48 

2,55 

3,16 

2,32 

127 

127 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

54 

0,1760 

0,5668 

0,4505 

0,0000 

0,4517 

0,1302 

0,4647 

0,0223 

0,0000 

0,0075 

0,0942 

0,0061 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,1734 

0,0361 

0,26 

3,41 

2,59 

3,10 

2,36 

128 

128 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

56 

0,3089 

0,3501 

0,4155 

0,0000 

0,4628 

0,1388 

0,5309 

0,0429 

0,0000 

0,0079 

0,0619 

0,0667 

0,0228 

0,0000 

0,0000 

0,1346 

0,0665 

0,26 

3,45 

2,56 

3,13 

2,33 

129 

129 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

58 

0,3172 

0,3498 

0,4265 

0,0000 

0,4622 

0,1387 

0,5307 

0,0428 

0,0000 

0,0079 

0,0618 

0,0667 

0,0190 

0,0000 

0,0000 

0,1345 

0,0664 

0,26 

3,46 

2,58 

3,15 

2,35 

130 

130 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

60 

0,3092 

0,4382 

0,3821 

0,0000 

0,4014 

0,1297 

0,5003 

0,0268 

0,0000 

0,0090 

0,0941 

0,0091 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,1758 

0,1170 

0,26 

3,43 

2,57 

3,11 

2,34 

131 

131 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

62 

0,5969 

0,3233 

0,4380 

0,0000 

0,3356 

0,1396 

0,4608 

0,0496 

0,0000 

0,0081 

0,0635 

0,0104 

0,0314 

0,0000 

0,0000 

0,0725 

0,0767 

0,26 

3,44 

2,71 

3,13 

2,47 

132 

132 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

64 

0,4516 

0,3147 

0,2920 

0,0000 

0,4856 

0,1397 

0,4776 

0,0483 

0,0000 

0,0079 

0,0618 

0,0630 

0,0375 

0,0000 

0,0000 

0,1517 

0,0537 

0,26 

3,41 

2,52 

3,10 

2,29 

133 

133 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

66 

0,4821 

0,3497 

0,4349 

0,0000 

0,3797 

0,1397 

0,5307 

0,0483 

0,0000 

0,0079 

0,0618 

0,0079 

0,0201 

0,0000 

0,0000 

0,1315 

0,0564 

0,27 

3,50 

2,74 

3,18 

2,49 

134 

134 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

68 

0,2740 

0,4914 

0,4036 

0,0000 

0,4505 

0,1289 

0,5118 

0,0353 

0,0000 

0,0074 

0,0850 

0,0607 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,1531 

0,0391 

0,26 

3,49 

2,67 

3,17 

2,43 

135 

135 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

70 

0,4879 

0,1766 

0,3906 

0,0000 

0,5358 

0,1328 

0,5038 

0,0659 

0,0000 

0,0081 

0,0634 

0,0631 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,1517 

0,0575 

0,26 

3,49 

2,53 

3,17 

2,30 

136 

136 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

72 

0,2543 

0,3235 

0,4393 

0,0000 

0,6101 

0,1432 

0,4614 

0,0663 

0,0000 

0,0081 

0,0637 

0,0108 

0,0128 

0,0000 

0,0000 

0,1213 

0,0681 

0,26 

3,41 

2,32 

3,10 

2,11 

137 

137 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

74 

0,3500 

0,3243 

0,3935 

0,0000 

0,6084 

0,1424 

0,4619 

0,0665 

0,0000 

0,0081 

0,0638 

0,0139 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,1026 

0,0762 

0,26 

3,45 

2,36 

3,14 

2,14 

138 

138 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

76 

0,2771 

0,4907 

0,3668 

0,0000 

0,4711 

0,1413 

0,4779 

0,0460 

0,0000 

0,0079 

0,0619 

0,0634 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1039 

0,0709 

0,26 

3,40 

2,50 

3,09 

2,27 

139 

139 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

78 

0,1706 

0,6133 

0,3892 

0,0000 

0,5076 

0,1301 

0,5035 

0,0231 

0,0000 

0,0049 

0,0793 

0,0054 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,1031 

0,0521 

0,26 

3,41 

2,50 

3,10 

2,27 

140 

140 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

80 

0,4031 

0,3296 

0,4120 

0,0000 

0,4729 

0,1411 

0,4789 

0,0433 

0,0000 

0,0079 

0,0622 

0,0101 

0,0025 

0,0000 

0,0000 

0,1589 

0,0524 

0,26 

3,40 

2,52 

3,09 

2,29 

141 

141 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

82 

0,4567 

0,3299 

0,3742 

0,0000 

0,4734 

0,1411 

0,4791 

0,0443 

0,0000 

0,0079 

0,0623 

0,0302 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1123 

0,0661 

0,26 

3,40 

2,50 

3,09 

2,28 

142 

142 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

84 

0,4476 

0,3703 

0,3714 

0,0000 

0,4467 

0,1424 

0,5334 

0,0507 

0,0000 

0,0080 

0,0587 

0,0342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1254 

0,0555 

0,26 

3,49 

2,64 

3,17 

2,40 

143 

143 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

86 

0,3234 

0,3425 

0,4382 

0,0000 

0,4488 

0,1288 

0,4597 

0,0362 

0,0000 

0,0097 

0,0508 

0,0617 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1914 

0,0768 

0,26 

3,39 

2,53 

3,08 

2,30 

144 

144 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

88 

0,4027 

0,1877 

0,4955 

0,0000 

0,4607 

0,1429 

0,4576 

0,0667 

0,0000 

0,0081 

0,0637 

0,0155 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,2014 

0,0832 

0,26 

3,42 

2,51 

3,11 

2,28 

145 

145 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

90 

0,5670 

0,3797 

0,4294 

0,0000 

0,2429 

0,1442 

0,5390 

0,0578 

0,0000 

0,0079 

0,0619 

0,0193 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1102 

0,0647 

0,26 

3,46 

2,87 

3,15 

2,61 

146 

146 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

92 

0,2450 

0,3888 

0,3917 

0,0000 

0,4639 

0,1370 

0,5540 

0,0361 

0,0000 

0,0090 

0,0941 

0,0692 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0943 

0,0562 

0,25 

3,35 

2,49 

3,05 

2,26 

147 

147 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

94 

0,4849 

0,3947 

0,3554 

0,0000 

0,3885 

0,1423 

0,5098 

0,0396 

0,0000 

0,0082 

0,0644 

0,0578 

0,0087 

0,0000 

0,0000 

0,0985 

0,0654 

0,26 

3,46 

2,67 

3,14 

2,43 

148 

148 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

96 

0,3568 

0,3699 

0,3688 

0,0000 

0,4918 

0,1398 

0,5332 

0,0506 

0,0000 

0,0079 

0,0586 

0,0637 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1227 

0,0501 

0,26 

3,45 

2,55 

3,14 

2,32 

149 

149 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

98 

0,3566 

0,3686 

0,3814 

0,0000 

0,4673 

0,1387 

0,5332 

0,0450 

0,0000 

0,0080 

0,0625 

0,0697 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1598 

0,0441 

0,26 

3,48 

2,62 

3,16 

2,38 

150 

150 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

100 

0,1852 

0,6456 

0,3694 

0,0000 

0,5010 

0,1301 

0,4638 

0,0222 

0,0000 

0,0025 

0,0782 

0,0228 

0,0012 

0,0000 

0,0000 

0,0799 

0,0509 

0,26 

3,37 

2,47 

3,06 

2,24 

151 

151 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

102 

0,3494 

0,3283 

0,4495 

0,0000 

0,4625 

0,1387 

0,4778 

0,0431 

0,0000 

0,0079 

0,0619 

0,0621 

0,0069 

0,0000 

0,0000 

0,1364 

0,0513 

0,26 

3,40 

2,54 

3,09 

2,31 

152 

152 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

104 

0,2771 

0,3703 

0,4737 

0,0000 

0,4696 

0,1387 

0,5342 

0,0437 

0,0000 

0,0080 

0,0628 

0,0630 

0,0234 

0,0000 

0,0000 

0,1101 

0,0598 

0,26 

3,48 

2,60 

3,16 

2,36 

153 

153 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

106 

0,3065 

0,3713 

0,4426 

0,0000 

0,4692 

0,1387 

0,4806 

0,0441 

0,0000 

0,0080 

0,0628 

0,0630 

0,0296 

0,0000 

0,0000 

0,1100 

0,0597 

0,26 

3,41 

2,53 

3,10 

2,30 

154 

154 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

108 

0,2794 

0,3574 

0,4367 

0,0000 

0,4018 

0,1298 

0,5564 

0,0274 

0,0000 

0,0072 

0,0628 

0,0609 

0,0017 

0,0000 

0,0000 

0,1525 

0,0825 

0,26 

3,37 

2,56 

3,07 

2,33 

155 

155 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

110 

0,3401 

0,3905 

0,3813 

0,0000 

0,4692 

0,1397 

0,4799 

0,0501 

0,0000 

0,0080 

0,0632 

0,0632 

0,0023 

0,0000 

0,0000 

0,1198 

0,0791 

0,26 

3,41 

2,51 

3,10 

2,28 

156 

156 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

112 

0,3443 

0,4109 

0,4232 

0,0000 

0,4323 

0,1397 

0,5015 

0,0487 

0,0000 

0,0078 

0,0578 

0,0636 

0,0229 

0,0000 

0,0000 

0,0855 

0,0563 

0,26 

3,42 

2,60 

3,11 

2,36 

157 

157 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

114 

0,2914 

0,4243 

0,3177 

0,0000 

0,4861 

0,1397 

0,5293 

0,0490 

0,0000 

0,0079 

0,0773 

0,0626 

0,0222 

0,0000 

0,0000 

0,0790 

0,0559 

0,25 

3,36 

2,46 

3,05 

2,23 

158 

158 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

116 

0,3007 

0,4140 

0,3193 

0,0000 

0,3377 

0,1289 

0,4592 

0,0461 

0,0000 

0,0074 

0,2777 

0,0614 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,1679 

0,0493 

0,26 

3,40 

2,71 

3,09 

2,47 

159 

159 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

118 

0,4713 

0,2033 

0,3958 

0,0000 

0,4577 

0,1420 

0,4837 

0,0676 

0,0000 

0,0081 

0,0637 

0,0619 

0,0119 

0,0000 

0,0000 

0,1493 

0,0601 

0,26 

3,40 

2,53 

3,09 

2,30 

160 

160 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

120 

0,4344 

0,3650 

0,3681 

0,0000 

0,5233 

0,0988 

0,4320 

0,0662 

0,0000 

0,0080 

0,0625 

0,0607 

0,0308 

0,0000 

0,0000 

0,0817 

0,0517 

0,26 

3,41 

2,52 

3,10 

2,29 

161 

161 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

122 

0,4766 

0,3950 

0,3840 

0,0000 

0,5197 

0,0925 

0,4746 

0,0654 

0,0000 

0,0079 

0,0412 

0,0600 

0,0090 

0,0000 

0,0000 

0,0740 

0,0514 

0,27 

3,50 

2,62 

3,18 

2,39 

162 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

165 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

136 

0,7839 

0,1732 

0,4866 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6140 

0,0758 

0,0000 

0,0043 

0,0000 

0,0403 

0,0533 

0,0000 

0,0000 

0,1546 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,86 

2,86 

166 

166 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

136А 

0,3473 

0,3715 

0,4186 

0,0000 

0,4337 

0,1388 

0,5571 

0,0674 

0,0000 

0,0163 

0,0000 

0,0517 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,1099 

0,0377 

0,26 

3,37 

2,56 

3,06 

2,33 

167 

167 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Заболотного академіка 

138 

0,4416 

0,2579 

0,4928 

0,0000 

0,4766 

0,1406 

0,5233 

0,0426 

0,0000 

0,0130 

0,0000 

0,0479 

0,0236 

0,0000 

0,0000 

0,0696 

0,0405 

0,26 

3,39 

2,52 

3,08 

2,29 

168 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

179 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Лебедєва академіка 

47 

0,0000 

0,0000 

0,4956 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5378 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,10 

1,36 

1,36 

1,24 

1,24 

180 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 

184 

ТОВ "ЖЕК-108" 

вул. Метрологічна 

14Б 

0,7183 

0,2519 

0,2489 

0,0000 

0,4849 

0,1456 

0,4449 

0,0778 

0,0000 

0,0061 

0,0000 

0,0069 

0,0632 

0,0000 

0,0000 

0,1033 

0,0630 

0,26 

3,45 

2,54 

3,14 

2,31 

185

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 

187 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

82В 

0,5481 

0,3006 

0,2646 

0,0000 

0,3688 

0,0947 

0,7528 

0,0810 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1410 

0,0864 

0,26 

3,48 

2,76 

3,17 

2,51 

188 

188 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

82А 

0,6061 

0,3973 

0,2528 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8317 

0,0962 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1673 

0,0000 

0,24 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

189 

189 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

84 

0,6365 

0,2494 

0,2894 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8060 

0,0376 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1760 

0,0000 

0,22 

2,90 

2,90 

2,63 

2,63 

190 

190 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

89 

0,2987 

0,4301 

0,4463 

0,0000 

0,2338 

0,0790 

0,8451 

0,0260 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1733 

0,0388 

0,26 

3,39 

2,93 

3,09 

2,66 

191 

191 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

89/91 

0,3642 

0,1619 

0,2862 

0,0000 

0,3018 

0,0689 

0,6835 

0,0447 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0961 

0,6211 

0,26 

3,47 

2,16 

3,15 

1,96 

192 

192 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

92/39 

0,7304 

0,6561 

0,1753 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6856 

0,1474 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1186 

0,0000 

0,25 

3,32 

3,32 

3,02 

3,02 

193 

193 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

93 

0,7181 

0,3871 

0,1845 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8231 

0,1088 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2090 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

194 

194 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

94А 

0,3628 

0,5056 

0,2775 

0,0000 

0,4624 

0,0676 

0,5964 

0,0376 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0014 

0,1628 

0,1267 

0,26 

3,43 

2,57 

3,12 

2,33 

195 

195 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Володимирська 

96 

0,7448 

0,4093 

0,3101 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7052 

0,3064 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0533 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,03 

3,03 

196 

196 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

28 

0,6596 

0,2767 

0,2270 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7816 

0,1170 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0018 

0,1209 

0,0000 

0,22 

2,88 

2,88 

2,62 

2,62 

197 

197 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

32 

0,2534 

1,2823 

0,2165 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6225 

0,0791 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1865 

0,0000 

0,26 

3,49 

3,49 

3,17 

3,17 

198 

198 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

34 

0,7066 

0,5658 

0,2944 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8563 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1864 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

199 

199 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

37/13 

0,3805 

0,1993 

0,2130 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6359 

0,0678 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0546 

0,0000 

0,16 

2,05 

2,05 

1,86 

1,86 

200 

200 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

38А 

0,6750 

0,5438 

0,2745 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7070 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1339 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

201 

201 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

38Б 

0,7865 

0,4643 

0,3425 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8272 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2130 

0,0000 

0,26 

3,48 

3,48 

3,16 

3,16 

202 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 

204 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

41 

0,7418 

0,4750 

0,2194 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8082 

0,0680 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1082 

0,0000 

0,24 

3,20 

3,20 

2,90 

2,90 

205 

205 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

43/45 

0,6750 

0,3850 

0,3108 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6659 

0,0950 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0975 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,68 

2,68 

206 

206 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

47Б 

0,4977 

0,3729 

0,5099 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8375 

0,0965 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1163 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

207 

207 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

47А 

0,5447 

0,2704 

0,2897 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7407 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1227 

0,0000 

0,20 

2,60 

2,60 

2,36 

2,36 

208

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209 

209 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

57 

0,3936 

0,2318 

0,1117 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5505 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0703 

0,0000 

0,14 

1,79 

1,79 

1,63 

1,63 

210 

210 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

59Б 

0,5782 

0,3877 

0,2776 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9578 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0736 

0,0000 

0,23 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

211 

211 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Горького 

59А 

0,6493 

0,2794 

0,3257 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7831 

0,0507 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0740 

0,0000 

0,22 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

212 

212 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Димитрова 

9А 

0,6559 

0,5741 

0,2270 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6402 

0,0633 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1070 

0,0000 

0,23 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

213 

213 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Димитрова 

11 

0,7007 

0,2770 

0,2257 

0,0000 

0,3170 

0,0766 

0,6603 

0,0029 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0041 

0,0239 

0,23 

3,02 

2,47 

2,75 

2,24 

214 

214 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Димитрова 

13 

0,6503 

0,5508 

0,2761 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6738 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1041 

0,0000 

0,23 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

215 

215 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Димитрова 

22 

0,7419 

0,5794 

0,1889 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7383 

0,1660 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1106 

0,0000 

0,25 

3,33 

3,33 

3,03 

3,03 

216 

216 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

7Б 

0,5524 

0,2759 

0,3532 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6971 

0,1091 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1342 

0,0000 

0,21 

2,80 

2,80 

2,55 

2,55 

217 

217 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

7А 

0,2283 

0,2451 

0,2785 

0,0000 

0,8227 

0,0916 

0,6947 

0,0780 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0804 

0,0570 

0,26 

3,40 

2,12 

3,09 

1,93 

218 

218 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

9В 

0,5430 

0,2433 

0,2154 

0,0000 

0,3297 

0,0000 

0,6751 

0,0671 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1312 

0,0895 

0,23 

3,03 

2,48 

2,75 

2,25 

219 

219 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

30/32В 

0,5580 

0,5272 

0,2892 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7379 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0940 

0,0000 

0,22 

2,91 

2,91 

2,65 

2,65 

220 

220 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

30/32А 

0,6567 

0,2706 

0,4210 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,0046 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1698 

0,0000 

0,25 

3,33 

3,33 

3,03 

3,03 

221 

221 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

34 

0,5662 

0,2924 

0,2390 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8441 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1004 

0,0000 

0,20 

2,70 

2,70 

2,45 

2,45 

222 

222 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

41 

0,3210 

0,2513 

0,1986 

0,0000 

0,1231 

0,0674 

0,5657 

0,0200 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0510 

0,0639 

0,17 

2,19 

1,86 

1,99 

1,69 

223 

223 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

43 

0,7191 

0,6766 

0,1869 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7556 

0,1120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1672 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

224 

224 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

45 

0,6225 

0,3323 

0,2973 

0,0000 

0,2479 

0,0751 

0,8359 

0,0692 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1067 

0,0156 

0,26 

3,44 

2,99 

3,12 

2,72 

225 

225 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

53 

0,7061 

0,2566 

0,3322 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8321 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1666 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,75 

2,75 

226 

226 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

54 

0,6581 

0,4906 

0,3274 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6582 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0900 

0,0000 

0,22 

2,94 

2,94 

2,67 

2,67 

227 

227 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

55 

0,5946 

0,3478 

0,3412 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7303 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1422 

0,0000 

0,22 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

228 

228 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

56 

0,2937 

0,1813 

0,3255 

0,0000 

0,6668 

0,0942 

0,7156 

0,0681 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1531 

0,1291 

0,26 

3,47 

2,29 

3,15 

2,08 

229 

229 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

58 

0,6160 

0,2690 

0,2553 

0,0000 

0,5733 

0,0871 

0,6270 

0,0387 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0943 

0,0212 

0,26 

3,41 

2,51 

3,10 

2,28 

230 

230 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

60 

0,5709 

0,2806 

0,2548 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7411 

0,0703 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1042 

0,0000 

0,20 

2,67 

2,67 

2,43 

2,43 

231 

231 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

62/64 

0,7052 

0,2433 

0,3909 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1920 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

232 

232 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

69/71 

0,6653 

0,3449 

0,2857 

0,0000 

0,3596 

0,0830 

0,6652 

0,0204 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1372 

0,0862 

0,26 

3,49 

2,80 

3,18 

2,54 

233 

233 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Жилянська 

72 

0,5642 

0,4589 

0,2461 

0,0000 

0,2604 

0,0959 

0,6844 

0,0427 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0888 

0,0615 

0,25 

3,30 

2,75 

3,00 

2,50 

234 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 

236 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Паньківська 

20 

0,5011 

0,3382 

0,3798 

0,0000 

0,4115 

0,0995 

0,7100 

0,0320 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1292 

0,0404 

0,26 

3,49 

2,76 

3,17 

2,51 

237 

237 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Паньківська 

25 

0,5324 

0,3780 

0,1814 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6001 

0,0745 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0458 

0,0000 

0,18 

2,39 

2,39 

2,17 

2,17 

238 

238 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

25Б 

0,4087 

0,2277 

0,4835 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6099 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1139 

0,0000 

0,18 

2,43 

2,43 

2,21 

2,21 

239 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

240 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

27А 

0,4143 

0,2106 

0,1424 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5313 

0,0297 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1043 

0,0000 

0,14 

1,89 

1,89 

1,72 

1,72 

241 

241 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

27Б 

0,5327 

0,2209 

0,2721 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7230 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1611 

0,0000 

0,19 

2,52 

2,52 

2,29 

2,29 

242 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 

243 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

31 

0,5370 

0,2583 

0,2268 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6751 

0,0964 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0513 

0,0000 

0,18 

2,44 

2,44 

2,21 

2,21 

244 

244 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

33/35 

0,3735 

0,3815 

0,2451 

0,0000 

0,2245 

0,0796 

0,6761 

0,0538 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0004 

0,1172 

0,0750 

0,22 

2,94 

2,44 

2,67 

2,22 

245 

245 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

37 

0,7369 

0,3830 

0,2316 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8490 

0,1595 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1703 

0,0000 

0,25 

3,34 

3,34 

3,04 

3,04 

246 

246 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

41А 

0,4573 

0,3417 

0,2161 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6281 

0,1205 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1092 

0,0000 

0,19 

2,47 

2,47 

2,25 

2,25 

247 

247 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

41В 

0,4933 

0,2178 

0,2426 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7824 

0,0429 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0921 

0,0000 

0,19 

2,47 

2,47 

2,25 

2,25 

248 

248 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

43 

0,4441 

0,3024 

0,2742 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6887 

0,0925 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1334 

0,0000 

0,19 

2,55 

2,55 

2,32 

2,32 

249 

249 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

43Б 

0,5007 

0,2833 

0,2002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7318 

0,0470 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0009 

0,1298 

0,0000 

0,19 

2,50 

2,50 

2,27 

2,27 

250 

250 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

45 

0,2825 

0,7955 

0,2504 

0,0000 

0,2463 

0,0900 

0,7698 

0,0502 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1183 

0,0325 

0,26 

3,48 

2,99 

3,16 

2,72 

251 

251 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

51 

0,7129 

0,4803 

0,2850 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6515 

0,0890 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1344 

0,0000 

0,24 

3,11 

3,11 

2,82 

2,82 

252 

252 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

55 

0,6087 

0,4305 

0,2727 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6522 

0,1316 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1183 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,66 

2,66 

253 

253 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

57А 

0,5860 

0,8317 

0,2329 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7379 

0,0919 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1217 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

254 

254 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

57Б 

0,5533 

0,3445 

0,2218 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7520 

0,1177 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2081 

0,0000 

0,22 

2,90 

2,90 

2,64 

2,64 

255 

255 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

59Б 

0,7215 

0,4830 

0,2352 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7867 

0,0809 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1360 

0,0000 

0,24 

3,23 

3,23 

2,93 

2,93 

256 

256 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

61/17Б 

0,1582 

0,7909 

0,2459 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9623 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1424 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

257 

257 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

61/17А 

0,3829 

0,5323 

0,2327 

0,0000 

0,2696 

0,0851 

0,7327 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0790 

0,0534 

0,24 

3,13 

2,59 

2,84 

2,35 

258 

258 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

63/28 

0,5805 

0,3879 

0,2729 

0,0000 

0,3916 

0,0859 

0,6629 

0,0334 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1228 

0,0518 

0,26 

3,42 

2,72 

3,11 

2,47 

259 

259 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

65 

0,5798 

0,4704 

0,2093 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6760 

0,0662 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1360 

0,0000 

0,21 

2,82 

2,82 

2,57 

2,57 

260 

260 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

67 

0,5818 

0,2564 

0,2990 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7266 

0,0664 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0713 

0,0000 

0,20 

2,64 

2,64 

2,40 

2,40 

261 

261 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

69 

0,6159 

0,3372 

0,2247 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6508 

0,0843 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1195 

0,0000 

0,20 

2,68 

2,68 

2,44 

2,44 

262

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 

263 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

81 

0,6649 

0,2461 

0,2924 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8465 

0,1149 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1730 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

264 

264 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

85 

0,3194 

0,5433 

0,2486 

0,0000 

0,4691 

0,0811 

0,7396 

0,0668 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1244 

0,0353 

0,26 

3,47 

2,70 

3,15 

2,45 

265 

265 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

87 

0,5225 

0,3772 

0,2990 

0,0000 

0,4082 

0,0764 

0,6807 

0,0439 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1322 

0,0331 

0,26 

3,40 

2,71 

3,09 

2,47 

266 

266 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

89Б 

0,4285 

0,4244 

0,3028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7660 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1687 

0,0000 

0,21 

2,76 

2,76 

2,51 

2,51 

267 

267 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

89А 

0,4502 

0,4535 

0,2435 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7407 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1742 

0,0000 

0,21 

2,72 

2,72 

2,47 

2,47 

268 

268 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

91 

0,5744 

0,2645 

0,2311 

0,0000 

0,3715 

0,0864 

0,7215 

0,0735 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1457 

0,1645 

0,26 

3,48 

2,65 

3,16 

2,41 

269 

269 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

99 

0,4522 

0,5266 

0,2118 

0,0000 

0,3152 

0,0805 

0,7522 

0,0109 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1258 

0,0820 

0,26 

3,38 

2,75 

3,07 

2,50 

270 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 

271 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Саксаганського 

103 

0,6592 

0,3486 

0,2512 

0,0000 

0,3381 

0,0785 

0,7255 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1131 

0,1309 

0,26 

3,49 

2,77 

3,17 

2,52 

272 

272 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

19А 

0,6689 

0,7236 

0,3142 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6647 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0960 

0,0000 

0,25 

3,26 

3,26 

2,96 

2,96 

273 

273 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

19Б 

0,2582 

0,5593 

0,2188 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7146 

0,1093 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0998 

0,0000 

0,20 

2,59 

2,59 

2,35 

2,35 

274 

274 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

23/25 

0,5970 

0,3463 

0,1851 

0,0000 

0,5591 

0,1040 

0,5746 

0,1039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1440 

0,0210 

0,26 

3,48 

2,58 

3,16 

2,34 

275 

275 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

29 

0,6614 

0,4937 

0,2193 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6589 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1433 

0,0000 

0,22 

2,87 

2,87 

2,61 

2,61 

276 

276 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

30 

0,4372 

0,2725 

0,0983 

0,0000 

0,1366 

0,0826 

0,5162 

0,0265 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0399 

0,0461 

0,17 

2,19 

1,84 

1,99 

1,67 

277 

277 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

36 

0,5324 

0,2694 

0,2079 

0,0000 

0,2245 

0,0681 

0,7403 

0,0542 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1328 

0,0895 

0,23 

3,06 

2,56 

2,78 

2,32 

278 

278 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

36А 

0,3188 

0,4374 

0,2300 

0,0000 

0,0861 

0,0614 

0,6944 

0,0288 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1003 

0,1114 

0,21 

2,73 

2,39 

2,48 

2,17 

279 

279 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

38 

0,5403 

0,3107 

0,2294 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8136 

0,0976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1056 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

280 

280 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

40/52 

0,0925 

0,2854 

0,2333 

0,0000 

0,9437 

0,0948 

0,6369 

0,0572 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0898 

0,1999 

0,26 

3,48 

1,84 

3,16 

1,67 

281 

281 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Тарасівська 

42 

0,6569 

0,3797 

0,2389 

0,0000 

0,4971 

0,1113 

0,5604 

0,0648 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0618 

0,0140 

0,26 

3,41 

2,59 

3,10 

2,36 

282 

282 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Толстого Льва 

47/107 

0,1444 

0,2954 

0,2781 

0,0000 

0,6716 

0,1018 

0,6288 

0,2283 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1328 

0,1505 

0,26 

3,47 

2,25 

3,16 

2,05 

283 

283 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Толстого Льва 

49 

0,3928 

0,3518 

0,3465 

0,0000 

0,4146 

0,0786 

0,7624 

0,0100 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1244 

0,0675 

0,25 

3,36 

2,62 

3,06 

2,39 

284 

284 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Толстого Льва 

51/102 

0,6745 

0,3567 

0,3195 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7660 

0,0779 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1456 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

285 

285 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Федорова Івана 

10 

0,7099 

0,2141 

0,2434 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,9360 

0,1252 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1146 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

286 

286 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

52 

0,4127 

0,2489 

0,2263 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6104 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0944 

0,0000 

0,16 

2,10 

2,10 

1,91 

1,91 

287 

287 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

56 

0,5054 

0,4101 

0,2329 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6853 

0,0964 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1114 

0,0000 

0,20 

2,69 

2,69 

2,45 

2,45 

288 

288 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

58 

0,3483 

0,5409 

0,2538 

0,0000 

0,4620 

0,0932 

0,6862 

0,0517 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0916 

0,0892 

0,26 

3,45 

2,60 

3,14 

2,37 

289 

289 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

66 

0,5571 

0,2773 

0,1181 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7340 

0,1143 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0673 

0,0000 

0,19 

2,47 

2,47 

2,24 

2,24 

290 

290 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

68 

0,6468 

1,1389 

0,2459 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4570 

0,0564 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0824 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,15 

3,15 

291 

291 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

76Б 

0,7150 

0,7910 

0,2480 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6965 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1063 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,07 

3,07 

292 

292 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

76А 

0,6347 

0,6075 

0,2623 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6666 

0,0346 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1087 

0,0000 

0,23 

3,06 

3,06 

2,78 

2,78 

293 

293 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

82 

0,5811 

0,3367 

0,1927 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6319 

0,1540 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1374 

0,0000 

0,20 

2,68 

2,68 

2,44 

2,44 

294 

294 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

84 

0,6586 

0,4441 

0,2702 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6899 

0,0246 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1052 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,63 

2,63 

295 

295 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

86 

0,5023 

0,2752 

0,2537 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5734 

0,0982 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0692 

0,0000 

0,18 

2,34 

2,34 

2,13 

2,13 

296 

296 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

88 

0,5652 

0,3925 

0,2608 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5412 

0,0551 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1056 

0,0000 

0,19 

2,54 

2,54 

2,30 

2,30 

297 

297 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

90 

0,5683 

0,4873 

0,2478 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7563 

0,0589 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0725 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,63 

2,63 

298 

298 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Червоноармійська 

92 

0,6010 

0,4936 

0,1996 

0,0000 

0,2985 

0,0973 

0,6892 

0,0618 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1372 

0,0339 

0,26 

3,45 

2,88 

3,13 

2,62 

299 

299 

КП "ЖЕО-107" 

вул. Яна Василя 

0,5809 

0,4860 

0,3179 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8465 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2118 

0,0000 

0,24 

3,22 

3,22 

2,93 

2,93 

300 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 

301 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Боженка 

37/41 

0,6602 

0,3837 

0,2219 

0,0000 

0,4583 

0,0431 

0,6400 

0,0017 

0,0000 

0,0258 

0,0686 

0,0000 

0,0210 

0,0000 

0,0000 

0,0760 

0,0448 

0,26 

3,49 

2,77 

3,17 

2,52 

302 

302 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Боженка 

40 

0,6044 

0,1784 

0,2506 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6007 

0,0000 

0,0000 

0,2992 

0,0000 

0,5454 

0,0248 

0,0000 

0,0000 

0,1144 

0,0000 

0,26 

3,46 

3,46 

3,14 

3,14 

303 

303 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Боженка 

47/49 

0,8883 

0,4491 

0,2159 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4670 

0,0000 

0,0000 

0,2460 

0,0000 

0,3609 

0,0209 

0,0000 

0,0000 

0,0822 

0,0000 

0,27 

3,60 

3,60 

3,28 

3,28 

304 

304 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Боженка 

53/30 

0,5529 

0,3036 

0,3087 

0,0000 

0,6598 

0,0911 

0,6765 

0,0000 

0,0000 

0,0266 

0,0000 

0,0000 

0,0087 

0,0000 

0,0000 

0,0673 

0,0287 

0,27 

3,60 

2,57 

3,27 

2,33 

305 

305 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Боженка 

111 

0,6252 

0,2250 

0,2876 

0,0000 

0,2288 

0,0000 

0,6786 

0,0328 

0,0000 

0,0371 

0,0000 

0,3929 

0,0189 

0,0000 

0,0000 

0,0928 

0,0286 

0,26 

3,50 

3,16 

3,18 

2,87 

306 

306 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Боженка 

119 

0,6390 

0,2067 

0,3335 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8567 

0,0025 

0,0000 

0,0470 

0,0000 

0,3702 

0,0096 

0,0000 

0,0000 

0,1149 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

307 

307 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Володимиро-Либідська 

22 

1,0807 

0,2181 

0,3087 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5865 

0,0000 

0,0000 

0,3179 

0,0000 

0,0000 

0,0249 

0,0000 

0,0000 

0,0950 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,16 

3,16 

308

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309 

309 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

88 

0,4651 

0,4087 

0,2689 

0,0000 

0,3762 

0,0000 

0,6311 

0,0161 

0,0000 

0,0270 

0,0572 

0,2868 

0,0093 

0,0000 

0,0000 

0,0758 

0,0326 

0,27 

3,50 

2,96 

3,19 

2,70 

310 

310 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

90/92 

0,3427 

0,7405 

0,2536 

0,0000 

0,2167 

0,0000 

0,5628 

0,0072 

0,0000 

0,0307 

0,0632 

0,3333 

0,0074 

0,0000 

0,0000 

0,0695 

0,1167 

0,27 

3,62 

3,18 

3,29 

2,89 

311 

311 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

91/14 

0,2909 

0,7393 

0,1411 

0,0000 

0,2276 

0,0229 

0,5666 

0,0000 

0,0000 

0,0224 

0,0373 

0,5774 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,0654 

0,0434 

0,27 

3,62 

3,23 

3,29 

2,93 

312 

312 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

93 

0,5735 

0,4683 

0,2333 

0,0000 

0,4633 

0,0827 

0,5278 

0,0696 

0,0000 

0,0244 

0,0000 

0,0000 

0,0053 

0,0000 

0,0000 

0,0671 

0,0304 

0,25 

3,36 

2,60 

3,05 

2,36 

313 

313 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

94-96 

0,6515 

0,2940 

0,3175 

0,0000 

0,1830 

0,0289 

0,7946 

0,0172 

0,0000 

0,0350 

0,0823 

0,0000 

0,0083 

0,0000 

0,0000 

0,1042 

0,0262 

0,25 

3,36 

3,04 

3,05 

2,77 

314 

314 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

95 

0,6807 

0,5882 

0,2870 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6855 

0,0000 

0,0000 

0,0403 

0,0000 

0,2536 

0,0224 

0,0000 

0,0000 

0,1172 

0,0000 

0,27 

3,53 

3,53 

3,21 

3,21 

315 

315 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

100 

0,5391 

0,4674 

0,2277 

0,0000 

0,4140 

0,0000 

0,4301 

0,0143 

0,0000 

0,0276 

0,0716 

0,4078 

0,0150 

0,0000 

0,0000 

0,0915 

0,0201 

0,27 

3,60 

3,03 

3,27 

2,75 

316 

316 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

102 

0,3479 

0,8962 

0,2116 

0,0000 

0,3929 

0,0000 

0,5370 

0,0096 

0,0000 

0,0258 

0,0000 

0,0000 

0,0085 

0,0000 

0,0000 

0,0981 

0,0263 

0,26 

3,37 

2,82 

3,06 

2,56 

317 

317 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

103А 

0,3376 

0,8477 

0,2956 

0,0000 

0,2350 

0,0114 

0,6577 

0,0065 

0,0000 

0,0263 

0,0475 

0,1537 

0,0088 

0,0000 

0,0000 

0,0915 

0,0202 

0,27 

3,62 

3,26 

3,29 

2,97 

318 

318 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

104 

0,4889 

0,7547 

0,2106 

0,0000 

0,2144 

0,0000 

0,7264 

0,0158 

0,0000 

0,0322 

0,0321 

0,0000 

0,0035 

0,0000 

0,0000 

0,0852 

0,0469 

0,26 

3,45 

3,10 

3,13 

2,82 

319 

319 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

106 

0,7052 

0,3913 

0,2376 

0,0000 

0,3194 

0,0571 

0,6649 

0,0164 

0,0000 

0,0288 

0,0665 

0,0458 

0,0087 

0,0000 

0,0000 

0,1148 

0,0451 

0,27 

3,57 

3,01 

3,24 

2,74 

320 

320 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

110 

0,5369 

0,2342 

0,2301 

0,0000 

0,2219 

0,0355 

0,6392 

0,0390 

0,0000 

0,0180 

0,0000 

0,5064 

0,0245 

0,0000 

0,0000 

0,0657 

0,0492 

0,26 

3,43 

3,03 

3,12 

2,75 

321 

321 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

112 

0,5804 

0,2752 

0,2594 

0,0000 

0,2424 

0,0377 

0,5174 

0,0394 

0,0000 

0,0285 

0,0530 

0,4810 

0,0150 

0,0000 

0,0000 

0,0767 

0,0344 

0,26 

3,49 

3,07 

3,17 

2,79 

322 

322 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

116 

0,7783 

0,5096 

0,2757 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2645 

0,0726 

0,0000 

0,1806 

0,0000 

0,5156 

0,0079 

0,0000 

0,0000 

0,0722 

0,0000 

0,27 

3,53 

3,53 

3,21 

3,21 

323

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

324 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

123 

1,0048 

0,2632 

0,2461 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4740 

0,1276 

0,0000 

0,2251 

0,0000 

0,2364 

0,0133 

0,0000 

0,0000 

0,0761 

0,0000 

0,27 

3,52 

3,52 

3,20 

3,20 

325 

325 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

125 

0,7631 

0,5273 

0,3053 

0,0000 

0,2011 

0,0696 

0,5359 

0,0185 

0,0000 

0,0248 

0,0000 

0,0000 

0,0118 

0,0000 

0,0000 

0,0667 

0,0134 

0,25 

3,35 

2,97 

3,04 

2,70 

326 

326 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

125А 

0,3848 

0,1407 

0,2340 

0,0000 

0,1670 

0,0177 

0,7714 

0,0197 

0,0000 

0,0276 

0,0000 

0,6912 

0,0106 

0,0000 

0,0000 

0,0745 

0,0212 

0,26 

3,38 

3,11 

3,07 

2,83 

327

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328 

328 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

150 

0,6510 

0,1547 

0,2671 

0,0000 

0,2740 

0,0413 

0,5363 

0,1143 

0,0000 

0,0191 

0,0403 

0,4146 

0,0163 

0,0000 

0,0000 

0,0545 

0,0390 

0,26 

3,46 

2,99 

3,15 

2,72 

329 

329 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

152 

0,3095 

0,4400 

0,2115 

0,0000 

0,2170 

0,0376 

0,6002 

0,0301 

0,0000 

0,0249 

0,0000 

0,5878 

0,0079 

0,0000 

0,0000 

0,0684 

0,0918 

0,26 

3,47 

3,01 

3,15 

2,74 

330 

330 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

154 

0,4466 

0,5435 

0,1920 

0,0000 

0,2486 

0,0430 

0,5058 

0,0599 

0,0000 

0,0377 

0,0897 

0,4909 

0,0227 

0,0000 

0,0000 

0,0975 

0,0584 

0,28 

3,74 

3,28 

3,40 

2,98 

331 

331 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

155 

0,6592 

0,3017 

0,2843 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5824 

0,0000 

0,0000 

0,3102 

0,0000 

0,3397 

0,0214 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,11 

3,11 

332

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334 

334 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

158 

0,6576 

0,2735 

0,1638 

0,0000 

0,1422 

0,0214 

0,7729 

0,0121 

0,0000 

0,0324 

0,0000 

0,0000 

0,0131 

0,0000 

0,0000 

0,0803 

0,0357 

0,22 

2,91 

2,65 

2,65 

2,41 

335

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336 

336 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

162 

0,5477 

0,3242 

0,1785 

0,0000 

0,2295 

0,0335 

0,6855 

0,0768 

0,0000 

0,0306 

0,0000 

0,4663 

0,0212 

0,0000 

0,0000 

0,0801 

0,0242 

0,27 

3,56 

3,18 

3,24 

2,89 

337 

337 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

164 

0,2791 

0,2533 

0,1858 

0,0000 

0,1463 

0,0195 

0,8356 

0,0664 

0,0000 

0,0344 

0,0000 

0,6741 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,0838 

0,0147 

0,26 

3,43 

3,19 

3,12 

2,90 

338 

338 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

165 

0,4852 

0,1985 

0,3550 

0,0000 

0,1899 

0,0134 

0,6859 

0,0252 

0,0000 

0,0259 

0,0000 

0,5757 

0,0037 

0,0000 

0,0000 

0,0692 

0,0226 

0,27 

3,50 

3,20 

3,18 

2,91 

339 

339 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

166 

0,6993 

0,2928 

0,2109 

0,0000 

0,2336 

0,0392 

0,7048 

0,0345 

0,0000 

0,0290 

0,0000 

0,2780 

0,0260 

0,0000 

0,0000 

0,0796 

0,0643 

0,27 

3,55 

3,11 

3,23 

2,83 

340 

340 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

169 

1,0195 

0,3083 

0,2764 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3737 

0,0211 

0,0000 

0,0982 

0,0000 

0,5307 

0,0284 

0,0000 

0,0000 

0,0719 

0,0000 

0,27 

3,60 

3,60 

3,27 

3,27 

341 

341 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

170/172 

0,6391 

0,1454 

0,2621 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7037 

0,1012 

0,0000 

0,0375 

0,0000 

0,5550 

0,0056 

0,0000 

0,0000 

0,0938 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

342 

342 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Горького 

170/1Б 

0,8637 

0,2002 

0,3321 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6767 

0,0471 

0,0000 

0,0373 

0,0000 

0,3122 

0,0289 

0,0000 

0,0000 

0,0982 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

343 

343 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Лабораторна 

14 

0,7055 

0,2944 

0,3347 

0,0000 

0,2257 

0,0595 

0,7058 

0,0000 

0,0000 

0,0302 

0,0735 

0,0000 

0,0209 

0,0000 

0,0000 

0,0978 

0,0562 

0,26 

3,44 

2,99 

3,13 

2,72 

344 

344 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Лабораторна 

26А 

0,7906 

0,0000 

0,2586 

0,0000 

0,1651 

0,0352 

0,7469 

0,0104 

0,0124 

0,0274 

0,0537 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0802 

0,1034 

0,23 

3,01 

2,61 

2,74 

2,38 

345 

345 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Лабораторна 

28 

0,8379 

0,1877 

0,3719 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7064 

0,0000 

0,0000 

0,0388 

0,0000 

0,2972 

0,0221 

0,0000 

0,0000 

0,0922 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,07 

3,07 

346 

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349 

349 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Тельмана 

0,7904 

0,2326 

0,3777 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5073 

0,0593 

0,0000 

0,2924 

0,0000 

0,2835 

0,0316 

0,0000 

0,0000 

0,0896 

0,0000 

0,27 

3,52 

3,52 

3,20 

3,20 

350 

350 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

102 

0,6437 

0,2734 

0,2308 

0,0000 

0,2345 

0,0241 

0,6122 

0,0201 

0,0000 

0,0028 

0,0000 

0,4645 

0,0087 

0,0000 

0,0000 

0,0815 

0,0743 

0,27 

3,53 

3,09 

3,20 

2,81 

351 

351 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

106 

0,8149 

0,2836 

0,1191 

0,0000 

0,5879 

0,1107 

0,5504 

0,0000 

0,0000 

0,0261 

0,0000 

0,0000 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,0691 

0,1193 

0,27 

3,54 

2,46 

3,22 

2,24 

352 

352 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

108 

0,8181 

0,2667 

0,1541 

0,0000 

0,5769 

0,0000 

0,4239 

0,0571 

0,0000 

0,0161 

0,0000 

0,2812 

0,0063 

0,0000 

0,0000 

0,0415 

0,0293 

0,27 

3,53 

2,73 

3,21 

2,48 

353

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354 

354 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

112 

1,0181 

0,2935 

0,2350 

0,0000 

0,2475 

0,0740 

0,6065 

0,0328 

0,0000 

0,0337 

0,0000 

0,0000 

0,0136 

0,0000 

0,0000 

0,1097 

0,0770 

0,27 

3,62 

3,09 

3,29 

2,81 

355 

355 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

114 

0,7882 

0,2078 

0,2567 

0,0000 

0,6120 

0,0214 

0,6385 

0,0368 

0,0000 

0,0378 

0,0000 

0,0000 

0,0101 

0,0000 

0,0000 

0,0951 

0,0833 

0,28 

3,68 

2,73 

3,35 

2,49 

356 

356 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

116 

0,8570 

0,1451 

0,1833 

0,0000 

0,4204 

0,0601 

0,5680 

0,0666 

0,0000 

0,0293 

0,0000 

0,2238 

0,0137 

0,0000 

0,0000 

0,0810 

0,0839 

0,27 

3,61 

2,86 

3,28 

2,60 

357 

357 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

118 

0,8843 

0,1640 

0,2387 

0,0000 

0,3670 

0,0424 

0,7422 

0,0698 

0,0000 

0,0386 

0,0000 

0,0000 

0,0108 

0,0000 

0,0000 

0,0977 

0,0352 

0,27 

3,55 

2,96 

3,23 

2,70 

358 

358 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

120 

0,8339 

0,1924 

0,2294 

0,0000 

0,2730 

0,0695 

0,5531 

0,0854 

0,0000 

0,0258 

0,0000 

0,2291 

0,0067 

0,0000 

0,0000 

0,0599 

0,0309 

0,26 

3,42 

2,92 

3,11 

2,66 

359 

359 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

122 

0,4551 

0,2438 

0,2352 

0,0000 

0,3570 

0,0468 

0,6209 

0,0723 

0,0000 

0,0349 

0,0000 

0,3628 

0,0143 

0,0000 

0,0000 

0,0917 

0,1183 

0,27 

3,50 

2,81 

3,18 

2,56 

360 

360 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

124А 

0,4161 

0,1114 

0,2425 

0,0000 

0,2197 

0,0201 

0,8186 

0,0433 

0,0000 

0,0352 

0,0000 

0,6038 

0,0111 

0,0000 

0,0000 

0,1005 

0,0272 

0,26 

3,50 

3,14 

3,18 

2,86 

361 

361 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

126 

1,0207 

0,2535 

0,1809 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3645 

0,0238 

0,0000 

0,1621 

0,0000 

0,4688 

0,0407 

0,0000 

0,0000 

0,0915 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,13 

3,13 

362 

362 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

130 

1,0516 

0,2717 

0,1596 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5819 

0,0403 

0,0000 

0,0259 

0,0000 

0,3568 

0,0213 

0,0000 

0,0000 

0,0782 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

363 

363 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

132 

0,6907 

0,2485 

0,1868 

0,0000 

0,3074 

0,0305 

0,5432 

0,0363 

0,0000 

0,0255 

0,0000 

0,5333 

0,0142 

0,0000 

0,0000 

0,0631 

0,0160 

0,27 

3,56 

3,09 

3,23 

2,81 

364 

364 

КП "ЖЕО-112" 

вул. Червоноармійська 

134 

0,9538 

0,2411 

0,2163 

0,0000 

0,2827 

0,0000 

0,4050 

0,0119 

0,0000 

0,1988 

0,0000 

0,2838 

0,0112 

0,0000 

0,0000 

0,0664 

0,0430 

0,27 

3,58 

3,15 

3,26 

2,87 

365 

365 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

1,1251 

0,4312 

0,3463 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4888 

0,0031 

0,0000 

0,1147 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0921 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

366 

366 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

6/6 

0,5677 

0,3042 

0,3838 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6816 

0,0035 

0,0000 

0,1630 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1188 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,67 

2,67 

367 

367 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

0,5580 

0,3110 

0,3742 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6969 

0,0029 

0,0000 

0,1662 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1007 

0,0000 

0,22 

2,92 

2,92 

2,65 

2,65 

368 

368 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

1,0120 

0,3296 

0,3002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5088 

0,0015 

0,0000 

0,1119 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0713 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

369 

369 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

10 

0,5924 

0,3572 

0,3962 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6511 

0,0027 

0,0000 

0,1542 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1139 

0,0000 

0,23 

2,99 

2,99 

2,72 

2,72 

370 

370 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

11/8 

0,5212 

0,4969 

0,3052 

0,0000 

0,2220 

0,0000 

0,6974 

0,0614 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1008 

0,0209 

0,24 

3,20 

2,88 

2,91 

2,62 

371 

371 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

12-1 

0,3971 

0,3553 

0,3765 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4793 

0,0047 

0,0000 

0,1193 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0746 

0,0000 

0,18 

2,38 

2,38 

2,17 

2,17 

372 

372 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бубнова Андрія 

12-2 

0,6271 

0,3075 

0,4204 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6643 

0,0037 

0,0000 

0,1489 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1015 

0,0000 

0,23 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

373

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374 

374 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бурмистенка 

6-2 

0,8128 

0,1594 

0,3996 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7335 

0,0008 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0429 

0,0000 

0,0000 

0,1270 

0,0000 

0,23 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

375 

375 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бурмистенка 

6-1 

1,2743 

0,2295 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6985 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1264 

0,0000 

0,23 

3,08 

3,08 

2,80 

2,80 

376 

376 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бурмистенка 

8/9 

0,5893 

0,2748 

0,3431 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6339 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1009 

0,0000 

0,19 

2,56 

2,56 

2,33 

2,33 

377 

377 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бурмистенка 

8-2 

0,9914 

0,1816 

0,3481 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6754 

0,0015 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0900 

0,0000 

0,23 

3,02 

3,02 

2,75 

2,75 

378 

378 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бурмистенка 

10 

0,4806 

0,3648 

0,3581 

0,0000 

0,2671 

0,0353 

0,6017 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0253 

0,0000 

0,0000 

0,0759 

0,1048 

0,23 

3,06 

2,52 

2,78 

2,29 

379 

379 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Бурмистенка 

12 

0,6172 

0,3646 

0,3383 

0,0000 

0,3716 

0,0398 

0,6213 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0287 

0,0000 

0,0000 

0,1019 

0,0644 

0,26 

3,37 

2,74 

3,06 

2,49 

380 

380 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

2А 

0,5927 

0,2761 

0,2952 

0,0000 

0,3938 

0,0398 

0,5910 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0457 

0,0000 

0,0000 

0,1022 

0,1168 

0,25 

3,24 

2,52 

2,95 

2,29 

381

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382 

382 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

0,7355 

0,4576 

0,2846 

0,0000 

0,2720 

0,0386 

0,5599 

0,0052 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0343 

0,0000 

0,0000 

0,0971 

0,0870 

0,26 

3,39 

2,87 

3,09 

2,61 

383 

383 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

0,4466 

0,3906 

0,2817 

0,0000 

0,2644 

0,0290 

0,5259 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0258 

0,0000 

0,0000 

0,0842 

0,0798 

0,21 

2,81 

2,32 

2,56 

2,11 

384

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385 

385 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

9/14 

0,4425 

0,3123 

0,2972 

0,0000 

0,5559 

0,0448 

0,5313 

0,0055 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0131 

0,0000 

0,0000 

0,0617 

0,1369 

0,24 

3,17 

2,20 

2,88 

2,00 

386 

386 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

11/11 

0,5819 

0,2584 

0,3187 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4701 

0,0068 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0663 

0,0000 

0,17 

2,25 

2,25 

2,04 

2,04 

387 

387 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

13 

0,8750 

0,2541 

0,2581 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5549 

0,0039 

0,0000 

0,0748 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0614 

0,0000 

0,21 

2,75 

2,75 

2,50 

2,50 

388 

388 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Васильківська 

15/14 

0,5283 

0,3981 

0,3216 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4837 

0,0099 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0863 

0,0000 

0,18 

2,41 

2,41 

2,19 

2,19 

389 

389 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Деміївська 

35Б 

0,4930 

0,3951 

0,2899 

0,0000 

0,3811 

0,0422 

0,5458 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0335 

0,0000 

0,0000 

0,0924 

0,0665 

0,23 

3,10 

2,45 

2,81 

2,23 

390

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391 

391 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Деміївська 

37 

0,5445 

0,5475 

0,2643 

0,0000 

0,2119 

0,0280 

0,7360 

0,0088 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1908 

0,0182 

0,25 

3,37 

3,03 

3,06 

2,75 

392

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 

393 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Деміївська 

45Б 

0,6806 

0,4024 

0,3011 

0,0000 

0,3196 

0,0323 

0,5724 

0,0048 

0,0000 

0,0000 

0,0444 

0,0000 

0,0420 

0,0000 

0,0000 

0,1467 

0,1340 

0,27 

3,54 

2,90 

3,22 

2,63 

394

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396 

396 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Деміївська 

47 

0,6156 

0,4464 

0,2698 

0,0000 

0,3068 

0,0334 

0,6354 

0,0048 

0,0000 

0,0000 

0,0444 

0,0000 

0,0509 

0,0000 

0,0000 

0,1392 

0,0503 

0,26 

3,43 

2,91 

3,12 

2,65 

397 

397 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Деміївська 

51 

0,5601 

0,1963 

0,3006 

0,0000 

0,5261 

0,0396 

0,6116 

0,0042 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0444 

0,0000 

0,0000 

0,0892 

0,1145 

0,25 

3,28 

2,38 

2,98 

2,17 

398 

398 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Деміївська 

55 

0,5788 

0,1997 

0,3311 

0,0000 

0,5238 

0,0405 

0,5925 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0929 

0,1140 

0,25 

3,27 

2,38 

2,97 

2,16 

399 

399 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Деміївський 

0,6873 

0,4322 

0,2982 

0,0000 

0,2997 

0,0436 

0,6081 

0,0047 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0497 

0,0000 

0,0000 

0,0999 

0,0840 

0,26 

3,44 

2,88 

3,13 

2,62 

400 

400 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Деміївський 

0,9528 

0,1488 

0,2947 

0,0000 

0,3941 

0,0573 

0,5426 

0,0082 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0534 

0,0000 

0,0000 

0,1138 

0,0552 

0,26 

3,46 

2,79 

3,14 

2,54 

401 

401 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Деміївський 

0,5873 

0,4463 

0,3167 

0,0000 

0,3441 

0,0500 

0,6110 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0339 

0,0000 

0,0000 

0,1247 

0,0964 

0,26 

3,46 

2,81 

3,14 

2,55 

402 

402 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Задорожний 

3-1 

0,8901 

0,3820 

0,2980 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5335 

0,0021 

0,0000 

0,1116 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1929 

0,0000 

0,24 

3,18 

3,18 

2,89 

2,89 

403 

403 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Задорожний 

3/3 

0,5353 

0,2018 

0,3806 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6964 

0,0019 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1196 

0,0000 

0,19 

2,55 

2,55 

2,32 

2,32 

404 

404 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Задорожний 

3/2 

0,6369 

0,2536 

0,5995 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5153 

0,0046 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0940 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,52 

2,52 

405 

405 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Задорожний 

5-1 

0,7860 

0,2346 

0,4416 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7115 

0,0078 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1220 

0,0000 

0,23 

3,04 

3,04 

2,76 

2,76 

406 

406 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Задорожний 

5-2 

1,0018 

0,2545 

0,3828 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6676 

0,0039 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1167 

0,0000 

0,24 

3,20 

3,20 

2,91 

2,91 

407 

407 

КП "ЖЕО-103" 

пров. Задорожний 

0,5772 

0,2009 

0,3342 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6060 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0772 

0,0000 

0,18 

2,37 

2,37 

2,16 

2,16 

408 

408 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Козацька 

32 

0,8332 

0,3092 

0,4794 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8449 

0,0030 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1618 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,16 

3,16 

409 

409 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Козацька 

60А 

0,7245 

0,3153 

0,5190 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7442 

0,0027 

0,0000 

0,0700 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2415 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

410 

410 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Козацька 

67 

0,5454 

0,3035 

0,4964 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7963 

0,0110 

0,0000 

0,2166 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2450 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

411 

411 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Красилівська 

2/3 

1,2007 

0,2513 

0,3519 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6595 

0,0021 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1314 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

412 

412 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Красилівська 

4А 

0,7142 

0,2953 

0,3883 

0,0000 

0,3296 

0,0399 

0,5087 

0,0032 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1045 

0,0450 

0,24 

3,21 

2,66 

2,91 

2,42 

413 

413 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Красилівська 

0,9299 

0,5088 

0,3424 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5992 

0,0084 

0,0000 

0,0939 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1180 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

414 

414 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

0,6523 

0,2149 

0,4398 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6888 

0,0048 

0,0000 

0,1545 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1042 

0,0000 

0,23 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

415 

415 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

0,9336 

0,2117 

0,4456 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5926 

0,0061 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1071 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

416 

416 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

0,8624 

0,8337 

0,2152 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4665 

0,0031 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1895 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

417 

417 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

0,8278 

0,4830 

0,3399 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5667 

0,0014 

0,0000 

0,1290 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0848 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

418 

418 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

8-1 

1,1088 

0,1904 

0,2795 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8069 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0867 

0,0000 

0,0000 

0,1361 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

419 

419 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

8-2 

1,0117 

0,1897 

0,4012 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8051 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0807 

0,0000 

0,0000 

0,1574 

0,0000 

0,26 

3,50 

3,50 

3,18 

3,18 

420 

420 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

10 

0,9785 

0,2162 

0,4112 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6685 

0,0000 

0,0000 

0,1680 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0974 

0,0000 

0,25 

3,35 

3,35 

3,05 

3,05 

421

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422 

422 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

12 

0,7643 

0,1812 

0,4661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6887 

0,0018 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0402 

0,0000 

0,0000 

0,0966 

0,0000 

0,22 

2,96 

2,96 

2,69 

2,69 

423 

423 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

14 

0,8064 

0,2503 

0,5050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8131 

0,0026 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0640 

0,0000 

0,0000 

0,1326 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

424 

424 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

14Б 

1,0491 

0,1658 

0,5006 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7188 

0,0040 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1337 

0,0000 

0,26 

3,40 

3,40 

3,09 

3,09 

425 

425 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Кустанайська 

14А 

1,1402 

0,1650 

0,4337 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7335 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1367 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

426 

426 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Ломоносова 

0,7381 

0,2219 

0,3857 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6551 

0,0034 

0,0000 

0,1450 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1062 

0,0000 

0,23 

2,98 

2,98 

2,71 

2,71 

427 

427 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Ломоносова 

5-1 

0,6898 

0,2796 

0,3676 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6672 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1007 

0,0000 

0,21 

2,78 

2,78 

2,53 

2,53 

428 

428 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Ломоносова 

5-2 

1,2217 

0,1733 

0,3761 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6590 

0,0061 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1265 

0,0000 

0,26 

3,38 

3,38 

3,08 

3,08 

429 

429 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Ломоносова 

0,7424 

0,2810 

0,3262 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6931 

0,0009 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1026 

0,0000 

0,21 

2,83 

2,83 

2,58 

2,58 

430 

430 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Ломоносова 

0,4824 

0,4051 

0,3214 

0,0000 

0,2650 

0,0351 

0,6161 

0,0038 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0280 

0,0000 

0,0000 

0,0878 

0,0392 

0,23 

3,01 

2,57 

2,74 

2,33 

431 

431 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Майкопська 

14А 

0,6755 

0,2329 

0,4877 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8429 

0,0182 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1745 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

432 

432 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

46/1 

1,0052 

0,3371 

0,3092 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4337 

0,0045 

0,0000 

0,2533 

0,0000 

0,0000 

0,0444 

0,0000 

0,0000 

0,0720 

0,0000 

0,25 

3,25 

3,25 

2,95 

2,95 

433 

433 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

46А 

0,6793 

0,1941 

0,3682 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6099 

0,0015 

0,0000 

0,1515 

0,0000 

0,0000 

0,0518 

0,0000 

0,0000 

0,1100 

0,0000 

0,22 

2,86 

2,86 

2,60 

2,60 

434 

434 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

48 

1,1547 

0,1970 

0,3301 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5248 

0,0079 

0,0000 

0,0848 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0879 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,86 

2,86 

435 

435 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

70-2 

1,3392 

0,1043 

0,3758 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4876 

0,0798 

0,0000 

0,1559 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0981 

0,0000 

0,26 

3,49 

3,49 

3,17 

3,17 

436 

436 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

74А 

0,6419 

0,2188 

0,3148 

0,0000 

0,3142 

0,0305 

0,6753 

0,0010 

0,0000 

0,0000 

0,0435 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1673 

0,0495 

0,25 

3,24 

2,72 

2,95 

2,48 

437 

437 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

74 

1,1592 

0,2302 

0,3750 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5913 

0,0157 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0778 

0,0000 

0,0000 

0,1360 

0,0000 

0,26 

3,41 

3,41 

3,10 

3,10 

438 

438 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

82 

0,7881 

0,1468 

0,3043 

0,0000 

0,5737 

0,0604 

0,5692 

0,0041 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0132 

0,0000 

0,0000 

0,0805 

0,0335 

0,26 

3,40 

2,52 

3,09 

2,29 

439

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440 

440 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

86/1 

0,8035 

0,1363 

0,1187 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4947 

0,0081 

0,0000 

0,0980 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0659 

0,0000 

0,17 

2,28 

2,28 

2,07 

2,07 

441 

441 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

88 

0,9983 

0,1551 

0,2919 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4880 

0,0028 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0445 

0,0000 

0,0000 

0,0695 

0,0000 

0,21 

2,71 

2,71 

2,46 

2,46 

442 

442 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

90 

1,1955 

0,1657 

0,2832 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5072 

0,0020 

0,0000 

0,1047 

0,0000 

0,0000 

0,0234 

0,0000 

0,0000 

0,0784 

0,0000 

0,24 

3,12 

3,12 

2,83 

2,83 

443 

443 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

92/1 

0,7922 

0,1000 

0,3228 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4545 

0,0035 

0,0000 

0,0976 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0697 

0,0000 

0,18 

2,43 

2,43 

2,21 

2,21 

444 

444 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

94-1 

0,8248 

0,1117 

0,3298 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5733 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0987 

0,0000 

0,19 

2,56 

2,56 

2,33 

2,33 

445 

445 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

94-2 

1,2203 

0,0968 

0,3848 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7310 

0,0020 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1008 

0,0000 

0,25 

3,35 

3,35 

3,04 

3,04 

446 

446 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

96-1 

0,9779 

0,1205 

0,3905 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5110 

0,0007 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0249 

0,0000 

0,0000 

0,0907 

0,0000 

0,21 

2,79 

2,79 

2,54 

2,54 

447 

447 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

98/2 

0,9753 

0,1146 

0,3090 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5338 

0,0024 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0991 

0,0000 

0,20 

2,69 

2,69 

2,44 

2,44 

448 

448 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Стельмаха Михайла 

0,3929 

0,3295 

0,3224 

0,0000 

0,3964 

0,0395 

0,5961 

0,0011 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0160 

0,0000 

0,0000 

0,0893 

0,0723 

0,23 

2,98 

2,31 

2,71 

2,10 

449 

449 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Стельмаха Михайла 

0,8614 

0,3333 

0,4707 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7207 

0,0071 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0351 

0,0000 

0,0000 

0,1365 

0,0000 

0,26 

3,39 

3,39 

3,08 

3,08 

450 

450 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Стельмаха Михайла 

7/2 

0,6187 

0,2627 

0,3004 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5432 

0,0020 

0,0000 

0,0582 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0766 

0,0000 

0,19 

2,46 

2,46 

2,23 

2,23 

451 

451 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Стельмаха Михайла 

0,7873 

0,2855 

0,5188 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7343 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1577 

0,0000 

0,25 

3,28 

3,28 

2,99 

2,99 

452 

452 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Стельмаха Михайла 

12А 

0,7214 

0,2180 

0,3752 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7697 

0,0022 

0,0000 

0,1701 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0942 

0,0000 

0,24 

3,10 

3,10 

2,82 

2,82 

453 

453 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Стельмаха Михайла 

12 

0,6598 

0,2258 

0,3850 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7028 

0,0020 

0,0000 

0,1707 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1292 

0,0000 

0,23 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

454 

454 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Фрометівська 

0,1509 

0,8367 

0,3325 

0,0000 

0,2787 

0,0000 

0,7592 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1637 

0,1518 

0,27 

3,53 

2,96 

3,21 

2,69 

455 

455 

КП "ЖЕО-103" 

вул. Фрометівська 

18Б 

1,1254 

0,1756 

0,4189 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5794 

0,0042 

0,0000 

0,1558 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1356 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,11 

3,11 

456 

456 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Червонозоряний 

117 

0,5528 

0,3551 

0,3116 

0,0000 

0,4423 

0,0455 

0,6307 

0,0051 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0244 

0,0000 

0,0000 

0,1131 

0,0307 

0,25 

3,31 

2,63 

3,01 

2,39 

457 

457 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Червонозоряний 

126 

0,4381 

0,5045 

0,2984 

0,0000 

0,3908 

0,0376 

0,5544 

0,0050 

0,0000 

0,0000 

0,0798 

0,0000 

0,0244 

0,0000 

0,0000 

0,1046 

0,0454 

0,25 

3,28 

2,65 

2,98 

2,41 

458 

458 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Червонозоряний 

134А 

0,9596 

0,5576 

0,3310 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5949 

0,0047 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0889 

0,0000 

0,25 

3,35 

3,35 

3,04 

3,04 

459 

459 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Червонозоряний 

136А 

1,2947 

0,2237 

0,3291 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5383 

0,0051 

0,0000 

0,0884 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1079 

0,0000 

0,26 

3,42 

3,42 

3,10 

3,10 

460 

460 

КП "ЖЕО-103" 

просп. Червонозоряний 

140 

1,1842 

0,1035 

0,3265 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,8175 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1848 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

461

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462 

462 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

0,2655 

0,0000 

0,3797 

0,0000 

0,4005 

0,0000 

1,0178 

0,0243 

0,0000 

0,0722 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1456 

0,0901 

0,24 

3,16 

2,51 

2,87 

2,29 

463 

463 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

0,7564 

0,3778 

0,2770 

0,0000 

0,2056 

0,0221 

0,6796 

0,0306 

0,0000 

0,0423 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1191 

0,0301 

0,25 

3,35 

3,01 

3,05 

2,74 

464 

464 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

0,5882 

0,3116 

0,3334 

0,0000 

0,2903 

0,0000 

0,8355 

0,0608 

0,0000 

0,0645 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1278 

0,0231 

0,26 

3,48 

3,06 

3,16 

2,79 

465 

465 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

0,8140 

0,3492 

0,2585 

0,0000 

0,2712 

0,0220 

0,6824 

0,0306 

0,0000 

0,0423 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1124 

0,0291 

0,26 

3,45 

3,02 

3,13 

2,75 

466 

466 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

0,7856 

0,3884 

0,2327 

0,0000 

0,2052 

0,0221 

0,7525 

0,0306 

0,0000 

0,0424 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1120 

0,0289 

0,26 

3,43 

3,09 

3,12 

2,81 

467

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469 

469 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

18 

0,5488 

0,0820 

0,3507 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6374 

0,0000 

0,0000 

0,0350 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0658 

0,0000 

0,17 

2,27 

2,27 

2,06 

2,06 

470 

470 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Голосіївська 

19 

0,2725 

0,2664 

0,2723 

0,0000 

0,2991 

0,0000 

0,6057 

0,0002 

0,0000 

0,9441 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0754 

0,0405 

0,28 

3,66 

3,22 

3,33 

2,92 

471 

471 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Добрий Шлях 

5А 

0,5629 

0,1396 

0,3530 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5809 

0,0413 

0,0000 

0,0473 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0646 

0,0000 

0,18 

2,36 

2,36 

2,15 

2,15 

472 

472 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Добрий Шлях 

0,9151 

0,0958 

0,3427 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6554 

0,0155 

0,0000 

0,0428 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0920 

0,0000 

0,22 

2,85 

2,85 

2,59 

2,59 

473 

473 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Добрий Шлях 

0,4904 

0,2963 

0,3365 

0,0000 

0,5068 

0,0000 

0,7810 

0,0567 

0,0000 

0,0659 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1202 

0,0369 

0,27 

3,55 

2,83 

3,23 

2,58 

474 

474 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Добрий Шлях 

64 

0,5228 

0,1913 

0,2125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5167 

0,1595 

0,0000 

1,1378 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0885 

0,0000 

0,28 

3,73 

3,73 

3,39 

3,39 

475 

475 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Забіли Віктора 

0,5787 

0,1717 

0,3352 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5592 

0,1120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0619 

0,0000 

0,18 

2,40 

2,40 

2,18 

2,18 

476 

476 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Забіли Віктора 

0,1953 

0,0525 

0,4809 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7682 

0,0000 

0,0000 

1,3345 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0973 

0,0000 

0,29 

3,87 

3,87 

3,51 

3,51 

477 

477 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

пров. Керамічний 

9/5 

0,6583 

0,1272 

0,3208 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7923 

0,0483 

0,0000 

0,0370 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0981 

0,0000 

0,21 

2,75 

2,75 

2,50 

2,50 

478 

478 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Малокитаївська 

0,7164 

0,0154 

0,2763 

0,0000 

0,3746 

0,0000 

0,6853 

0,0753 

0,0000 

0,0326 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0723 

0,0367 

0,23 

3,02 

2,47 

2,74 

2,25 

479 

479 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Малокитаївська 

0,6234 

0,3438 

0,2975 

0,0000 

0,5656 

0,0000 

0,6784 

0,0002 

0,0000 

0,0329 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0604 

0,0403 

0,26 

3,49 

2,69 

3,17 

2,44 

480 

480 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Малокитаївська 

7А 

0,5716 

0,3632 

0,3385 

0,0000 

0,3294 

0,0000 

0,8699 

0,0497 

0,0000 

0,0658 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1083 

0,0240 

0,27 

3,59 

3,12 

3,26 

2,84 

481 

481 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Малокитаївська 

29 

0,6316 

0,1931 

0,5263 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6862 

0,0705 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0739 

0,0000 

0,22 

2,88 

2,88 

2,62 

2,62 

482 

482 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

вул. Малокитаївська 

73 

0,5971 

0,1744 

0,3929 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7447 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0793 

0,0000 

0,20 

2,62 

2,62 

2,39 

2,39 

483

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485 

485 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

16А 

0,7981 

0,2430 

0,2786 

0,0000 

0,2900 

0,0000 

0,7064 

0,0082 

0,0000 

0,0373 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0770 

0,0406 

0,25 

3,27 

2,84 

2,97 

2,58 

486 

486 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

16 

0,8403 

0,3433 

0,2976 

0,0000 

0,3797 

0,0000 

0,6541 

0,0133 

0,0000 

0,0397 

0,0000 

0,0000 

0,0443 

0,0000 

0,0000 

0,0866 

0,0443 

0,27 

3,62 

3,06 

3,29 

2,78 

487 

487 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

18 

0,8034 

0,2755 

0,2753 

0,0000 

0,3561 

0,0000 

0,6052 

0,0082 

0,0000 

0,0327 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0621 

0,0483 

0,25 

3,26 

2,72 

2,96 

2,47 

488 

488 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

20 

0,6212 

0,2380 

0,3500 

0,0000 

0,2829 

0,0000 

0,9570 

0,0000 

0,0000 

0,0783 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1294 

0,0294 

0,27 

3,55 

3,13 

3,22 

2,85 

489 

489 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

22 

0,7783 

0,4030 

0,2331 

0,0000 

0,3393 

0,0000 

0,7314 

0,0065 

0,0000 

0,0384 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0655 

0,0472 

0,26 

3,49 

2,98 

3,17 

2,71 

490 

490 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

24-2 

0,5417 

0,3050 

0,3309 

0,0000 

0,2874 

0,0000 

0,7543 

0,0472 

0,0000 

0,0417 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0752 

0,0348 

0,24 

3,19 

2,77 

2,90 

2,52 

491 

491 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Науки 

24 

0,7314 

0,2811 

0,3086 

0,0000 

0,2944 

0,0000 

0,7156 

0,0143 

0,0000 

0,0372 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0666 

0,0275 

0,25 

3,27 

2,84 

2,97 

2,59 

492 

492 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

0,7502 

0,3405 

0,3136 

0,0000 

0,3541 

0,0430 

0,6399 

0,0567 

0,0000 

0,0305 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0612 

0,0370 

0,26 

3,47 

2,89 

3,15 

2,63 

493 

493 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

0,5559 

0,2873 

0,2114 

0,0000 

0,8693 

0,1084 

0,5015 

0,0418 

0,0000 

0,0225 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0451 

0,1192 

0,28 

3,65 

2,20 

3,31 

2,00 

494 

494 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

11 

0,4712 

0,3537 

0,2405 

0,0000 

0,2023 

0,0178 

0,7474 

0,0264 

0,0000 

0,0418 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0841 

0,0288 

0,22 

2,92 

2,59 

2,66 

2,36 

495 

495 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

13 

0,8262 

0,4096 

0,3142 

0,0000 

0,3400 

0,0452 

0,5484 

0,0002 

0,0000 

0,0318 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0915 

0,0450 

0,27 

3,50 

2,93 

3,18 

2,67 

496 

496 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

15Б 

0,5991 

0,3399 

0,2328 

0,0000 

0,2021 

0,0177 

0,7486 

0,0333 

0,0000 

0,0416 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1173 

0,0288 

0,24 

3,12 

2,79 

2,83 

2,54 

497 

497 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

15 

0,3568 

0,3120 

0,2219 

0,0000 

0,1653 

0,0187 

0,6590 

0,0097 

0,0000 

0,0340 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0630 

0,0247 

0,19 

2,46 

2,19 

2,24 

1,99 

498

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499 

499 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

17 

0,5538 

0,2178 

0,2518 

0,0000 

0,1444 

0,0381 

0,6081 

0,0068 

0,0000 

0,8864 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0793 

0,0476 

0,28 

3,74 

3,44 

3,40 

3,12 

500 

500 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

17А 

0,4217 

0,0823 

0,3537 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6298 

0,0000 

0,0000 

0,0351 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0613 

0,0000 

0,16 

2,09 

2,09 

1,90 

1,90 

501

 

Позицію виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502 

502 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

19 

0,7307 

0,3824 

0,2669 

0,0000 

0,2048 

0,0180 

0,7458 

0,0038 

0,0000 

0,0420 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1183 

0,0292 

0,25 

3,36 

3,02 

3,05 

2,75 

503 

503 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

21 

0,6400 

0,3974 

0,2590 

0,0000 

0,2013 

0,0177 

0,7332 

0,0109 

0,0000 

0,0415 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1168 

0,0287 

0,24 

3,23 

2,90 

2,94 

2,64 

504 

504 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

23 

0,7441 

0,2051 

0,3106 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,7739 

0,1405 

0,0000 

0,0366 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0857 

0,0000 

0,23 

3,03 

3,03 

2,76 

2,76 

505 

505 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

просп. Сорокаріччя Жовтня 

25 

0,5194 

0,3245 

0,2754 

0,0000 

0,2221 

0,0305 

0,6440 

0,0835 

0,0000 

0,0304 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0573 

0,0301 

0,22 

2,93 

2,55 

2,66 

2,32 

506 

506 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

шосе Стратегічне 

2А 

0,7164 

0,1248 

0,2692 

0,0000 

0,3266 

0,0000 

0,6915 

0,0506 

0,0000 

0,0372 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0645 

0,0631 

0,23 

3,09 

2,58 

2,81 

2,35 

507 

507 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

шосе Стратегічне 

4/27 

0,6799 

0,1039 

0,4260 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

1,4408 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0652 

0,0000 

0,27 

3,58 

3,58 

3,26 

3,26 

508 

508 

ТОВ "Житловик - Плюс" 

шосе Стратегічне 

11 

0,8596 

0,2932 

0,2653 

0,0000 

0,4075 

0,0000 

0,6698 

0,0047 

0,0000 

0,0326 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0658 

0,0412 

0,26 

3,48 

2,89 

3,17 

2,63 

509 

509 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

61/11 

0,2204 

0,2686 

0,1002 

0,0000 

0,4301 

0,0000 

0,3551 

0,0000 

0,0000 

0,1122 

0,0000 

0,0712 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0261 

0,0438 

0,16 

2,15 

1,52 

1,95 

1,38 

510 

510 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

65 

0,8413 

0,1909 

0,1296 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5750 

0,0001 

0,0000 

0,2670 

0,0000 

0,5315 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0975 

0,0000 

0,26 

3,48 

3,48 

3,16 

3,16 

511 

511 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

67 

0,9406 

0,1259 

0,1055 

0,0000 

0,9719 

0,0000 

0,3505 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0981 

0,0501 

0,26 

3,49 

2,14 

3,17 

1,94 

512 

512 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

71 

0,6143 

0,1814 

0,1938 

0,0000 

0,2177 

0,0000 

0,2096 

0,0000 

0,0000 

0,2118 

0,0000 

0,1453 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0140 

0,0499 

0,18 

2,43 

2,07 

2,21 

1,88 

513 

513 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

73 

0,6479 

0,2194 

0,2016 

0,0000 

0,4028 

0,0000 

0,5524 

0,0084 

0,0082 

0,3224 

0,0000 

0,1557 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0702 

0,0490 

0,26 

3,48 

2,89 

3,17 

2,62 

514 

514 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

75 

0,5024 

0,1627 

0,2661 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4945 

0,0000 

0,0000 

0,1730 

0,0000 

0,8899 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1248 

0,0000 

0,26 

3,45 

3,45 

3,14 

3,14 

515 

515 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

76Б 

0,2718 

0,2290 

0,2335 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4312 

0,0000 

0,0000 

0,4184 

0,0000 

0,5125 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1209 

0,0000 

0,22 

2,93 

2,93 

2,66 

2,66 

516 

516 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

76 

0,7428 

0,1837 

0,1872 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6774 

0,0364 

0,0364 

0,5453 

0,0000 

0,0665 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1267 

0,0000 

0,26 

3,44 

3,44 

3,12 

3,12 

517 

517 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

78 

0,8615 

0,2791 

0,0464 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4838 

0,0000 

0,0000 

0,4056 

0,0000 

0,2120 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0957 

0,0000 

0,24 

3,15 

3,15 

2,86 

2,86 

518 

518 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

79А 

0,8016 

0,1351 

0,2857 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6870 

0,0000 

0,0000 

0,3770 

0,0000 

0,1862 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1268 

0,0000 

0,26 

3,43 

3,43 

3,12 

3,12 

519 

519 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

81Б 

0,5841 

0,2185 

0,1402 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6515 

0,0000 

0,0000 

0,2725 

0,0000 

0,6470 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1158 

0,0000 

0,26 

3,47 

3,47 

3,16 

3,16 

520 

520 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

81А 

0,4193 

0,1229 

0,1446 

0,0000 

0,2299 

0,0000 

0,4584 

0,0000 

0,0000 

0,2223 

0,0000 

0,3465 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0714 

0,0593 

0,21 

2,74 

2,36 

2,49 

2,14 

521 

521 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Володимирська 

83 

0,5425 

0,1843 

0,1441 

0,0000 

0,9758 

0,0000 

0,3300 

0,0000 

0,0000 

0,2096 

0,0000 

0,0726 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0723 

0,1220 

0,27 

3,50 

2,05 

3,18 

1,87 

522 

522 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

3Б 

0,6353 

0,2140 

0,2057 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5678 

0,0000 

0,0000 

0,3359 

0,0000 

0,1756 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1367 

0,0000 

0,23 

3,00 

3,00 

2,73 

2,73 

523 

523 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

3А 

0,2169 

0,1873 

0,1591 

0,0000 

0,4291 

0,0000 

0,3129 

0,0161 

0,0161 

0,1935 

0,0000 

0,3494 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0615 

0,0521 

0,20 

2,63 

2,00 

2,39 

1,82 

524 

524 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

4/6 

0,3784 

0,2230 

0,1724 

0,0000 

0,4583 

0,0000 

0,3382 

0,0054 

0,0054 

0,2120 

0,0000 

0,1275 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0486 

0,0526 

0,20 

2,67 

1,99 

2,43 

1,81 

525 

525 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

7Б 

0,9024 

0,1129 

0,1723 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,6594 

0,0000 

0,0000 

0,2846 

0,0000 

0,1736 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1270 

0,0000 

0,24 

3,21 

3,21 

2,92 

2,92 

526 

526 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

8Б 

0,8801 

0,1673 

0,0998 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5274 

0,0000 

0,0000 

0,1963 

0,0000 

0,2052 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1262 

0,0000 

0,22 

2,91 

2,91 

2,64 

2,64 

527 

527 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

8А 

0,3210 

0,2177 

0,1545 

0,0000 

0,1975 

0,0000 

0,5123 

0,0301 

0,0301 

0,2605 

0,0000 

0,2978 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0732 

0,0438 

0,21 

2,82 

2,50 

2,57 

2,28 

528 

528 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

9Б 

0,2528 

0,1233 

0,1152 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4404 

0,0056 

0,0056 

0,1500 

0,0000 

0,6429 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0876 

0,0000 

0,18 

2,41 

2,41 

2,19 

2,19 

529 

529 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

9А 

0,3930 

0,1954 

0,0836 

0,0000 

0,3061 

0,0000 

0,4609 

0,0483 

0,0483 

0,1657 

0,0000 

0,2470 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0521 

0,0383 

0,20 

2,69 

2,24 

2,45 

2,03 

530 

530 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

10А 

0,3577 

0,2047 

0,1357 

0,0000 

0,1458 

0,0000 

0,3793 

0,0411 

0,0411 

0,1418 

0,0000 

0,1946 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0430 

0,0317 

0,17 

2,27 

2,03 

2,06 

1,85 

531 

531 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

10Б 

0,8781 

0,1197 

0,3100 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4579 

0,0000 

0,0000 

0,2716 

0,0000 

0,3853 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1212 

0,0000 

0,25 

3,36 

3,36 

3,05 

3,05 

532 

532 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

11 

0,4938 

0,1626 

0,1924 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4000 

0,0000 

0,0000 

0,1666 

0,0000 

0,8164 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1071 

0,0000 

0,23 

3,09 

3,09 

2,81 

2,81 

533 

533 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

13 

0,5512 

0,1642 

0,1612 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4310 

0,0000 

0,0000 

0,2794 

0,0000 

0,5043 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0964 

0,0000 

0,22 

2,89 

2,89 

2,63 

2,63 

534 

534 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

14Б 

0,4179 

0,1717 

0,1315 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,3295 

0,0277 

0,0277 

0,1491 

0,0000 

0,2691 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0514 

0,0000 

0,16 

2,08 

2,08 

1,89 

1,89 

535 

535 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

14А 

0,3263 

0,1582 

0,1330 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2449 

0,0000 

0,0000 

0,0745 

0,0000 

0,2555 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0373 

0,0000 

0,12 

1,62 

1,62 

1,48 

1,48 

536 

536 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

16Б 

1,0406 

0,0926 

0,0468 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4275 

0,0141 

0,0141 

0,0716 

0,0000 

0,2620 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1304 

0,0000 

0,21 

2,77 

2,77 

2,52 

2,52 

537 

537 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

16А 

0,3071 

0,1671 

0,1525 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2594 

0,0323 

0,0323 

0,1045 

0,0000 

0,4478 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0610 

0,0000 

0,16 

2,06 

2,06 

1,88 

1,88 

538 

538 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

17Б 

0,8936 

0,1907 

0,3442 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,5959 

0,0000 

0,0000 

0,3330 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1944 

0,0000 

0,26 

3,37 

3,37 

3,06 

3,06 

539 

539 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

17А 

0,3631 

0,1459 

0,1266 

0,0000 

0,2885 

0,0000 

0,4415 

0,0408 

0,0408 

0,1224 

0,0000 

0,3230 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0520 

0,0450 

0,20 

2,63 

2,19 

2,39 

1,99 

540 

540 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

18А 

0,5062 

0,1999 

0,0790 

0,0000 

0,3122 

0,0000 

0,2761 

0,0060 

0,0060 

0,1075 

0,0000 

0,4607 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0627 

0,0767 

0,21 

2,76 

2,25 

2,51 

2,05 

541 

541 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

18Б 

0,4648 

0,1679 

0,1167 

0,0000 

0,2617 

0,0000 

0,3209 

0,0068 

0,0068 

0,1138 

0,0000 

0,3903 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0570 

0,0643 

0,20 

2,60 

2,17 

2,37 

1,97 

542 

542 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

19/21 

0,8266 

0,2264 

0,1515 

0,0000 

0,3578 

0,0000 

0,4185 

0,0052 

0,0052 

0,1893 

0,0000 

0,1855 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0503 

0,0893 

0,25 

3,31 

2,72 

3,01 

2,47 

543 

543 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

20А 

0,4486 

0,1680 

0,1639 

0,0000 

0,5483 

0,0000 

0,3402 

0,0146 

0,0146 

0,2065 

0,0000 

0,4167 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0755 

0,0690 

0,25 

3,26 

2,44 

2,96 

2,22 

544 

544 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

20Б 

0,6177 

0,0000 

0,1195 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,2817 

0,0686 

0,0686 

0,1022 

0,0000 

0,5840 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0737 

0,0000 

0,19 

2,53 

2,53 

2,30 

2,30 

545 

545 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

20В 

0,8107 

0,1437 

0,1818 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,4508 

0,0403 

0,0403 

0,1915 

0,0000 

0,2002 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,1231 

0,0000 

0,22 

2,88 

2,88 

2,62 

2,62 

546 

546 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

22 

0,7195 

0,1414 

0,1688 

0,0000 

0,5051 

0,0000 

0,4062 

0,0090 

0,0090 

0,2656 

0,0000 

0,1938 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0872 

0,0613 

0,26 

3,39 

2,64 

3,08 

2,40 

547 

547 

КП "ЖЕО-105" 

вул. Горького 

23 

0,2773 

0,1295 

0,1942 

0,0000 

0,2803 

0,0000 

0,5374 

0,0000 

0,0000 

0,2497 

0,0000 

0,4282 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0840 

0,0000 

0,22