Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Порядок подачи и оформления документов для начисления (пересчета) пенсий соответственно Закону Украины "О всеобщем государственном пенсионном страховании"
Главная - Документы - Разъяснения - Льготы и субсидии - Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

 

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 25 листопада 2005 року N 22-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2005 р. за N 1566/11846

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Пенсійного фонду України
 від 31 жовтня 2006 року N 17-1,
 від 22 грудня 2006 року N 21-1,
 від 3 липня 2007 року N 11-1,
 від 1 грудня 2008 року N 21-3,
 від 15 жовтня 2009 року N 23-1,
 від 7 грудня 2009 року N 27-7

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 3, 29 січня 2010 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 8 лютого 2010 року

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України (В. Никитенко) подати Порядок для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 25 листопада 2005 р. N 22-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2005 р. за N 1566/11846 

 

ПОРЯДОК
подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Цей Порядок регулює питання щодо подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).

ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ (ПЕРЕРАХУНКОМ) ПЕНСІЇ

1. Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

У разі якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).

(пункт 1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

2. Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону подається працівником (членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі - орган, що призначає пенсію) через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі - посадова особа). За бажанням особи така заява може бути подана особисто за місцем проживання (реєстрації).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 31.10.2006 р. N 17-1,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

3. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації), а при необхідності - його законним представником (батьки або опікун (піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) представника.

Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, про виплату пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, - через кожний рік дії такої довіреності тощо, подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації). При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера подається одержувачем до органів, що призначають пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.

Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не призначений і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу.

Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.

4. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.

5. Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі, якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, пенсія призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті 45 Закону.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

6. Особам, які одержують пенсію, призначену органами Пенсійного фонду за іншими законами, пенсія призначається з дня звернення з урахуванням пункту 5 цього Порядку.

При цьому виплата пенсії проводиться з урахуванням виплаченої пенсії.

(пункт 6 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 22.12.2006 р. N 21-1)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ, ПОНОВЛЕННЯ ВИПЛАТИ РАНІШЕ ПРИЗНАЧЕНОЇ ПЕНСІЇ, ПЕРЕВЕДЕННЯ З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЇ НА ІНШИЙ

7. До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику. За документ, що засвідчує відсутність у заявника ідентифікаційного номера для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспорті, береться копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

(підпункт "а" пункту 7 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 31.10.2006 р. N 17-1)

б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 (далі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію (далі - відділ персоніфікованого обліку), додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 2, а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3.

(абзац перший підпункту "б" пункту 7 із змінами, внесеними
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 15.10.2009 р. N 23-1)

За період роботи до 01.01.91 на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 - даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

(абзац третій підпункту "б" пункту 7 у редакції постанов
 правління Пенсійного фонду України від 31.10.2006 р. N 17-1,
 від 15.10.2009 р. N 23-1)

Період перебування на інвалідності у зв'язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

(підпункт "б" пункту 7 доповнено абзацом четвертим
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 15.10.2009 р. N 23-1)

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01.01.2010 на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01.01.2010 - даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку;

(підпункт "б" пункту 7 доповнено абзацом п'ятим
 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 15.10.2009 р. N 23-1)

в) довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 2, додатком 3.

(абзац перший підпункту "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних Договорів (Угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 1;

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

ґ) документи, які засвідчують особливий статус особи:

посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

(абзац третій підпункту "ґ" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I групи - сліпим (при призначенні пенсії згідно із абзацом третім пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

документи закладу охорони здоров'я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні карлики (при призначенні пенсії згідно із абзацом другим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 N 122, або довідка військової частини, в складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об'єкт, де особою проводились роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на цих територіях, видана органами місцевого самоврядування (при призначенні пенсії із застосуванням норм статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

(абзац сьомий підпункту "ґ" пункту 7 у редакції постанови
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при призначенні пенсії згідно із пунктом "ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного, з 01.01.2006 - шестирічного віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно з абзацом четвертим пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону);

заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу РАГС про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), в разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда (при призначенні пенсії згідно з абзацом п'ятим пункту 3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону); 

(абзац восьмий підпункту "ґ" пункту 7 замінено абзацами згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 03.07.2007 р. N 11-1)

д) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення").

8. При зверненні із заявою про відстрочення часу призначення пенсії надаються документи, зазначені у підпунктах "а", "б" та "г" пункту 7 цього Порядку.

9. До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах "а" - "г" пункту 7 цього Порядку.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

У разі, якщо військовослужбовець до призову на військову службу працював, подаються також документи, зазначені в підпунктах "а" - "г" пункту 7 цього Порядку.

10. До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах "б" - "в" пункту 7 цього Порядку.

Також надаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такий документ);

(підпункт "а" пункту 10 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 31.10.2006 р. N 17-1)

б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

в) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі - РАГС) про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

ґ) документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім;

д) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені у пункті 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;

(підпункт "д" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

е) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

є) документи про місце проживання (реєстрації);

ж) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;

з) експертний висновок із встановлення причинного зв'язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

(підпункт "з" пункту 10 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності. Для осіб, які визнані інвалідами з дитинства після досягнення 18-річного віку, додається висновок МСЕК про час настання інвалідності.

(абзац тринадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.

У разі, якщо померлий військовослужбовець працював до призову на військову службу, подаються також документи, зазначені в підпунктах "б" і "в" пункту 7 цього Порядку.

До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону.

Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 42 Закону, але не звернувся за таким перерахунком, то подаються відповідні документи про стаж роботи та про заробітну плату після призначення пенсії.

11. До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, передбачених пунктами "а" - "г", "д" пункту 7 цього Порядку, надаються також документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.

Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

12. У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, такою особою протягом 10 днів надається органу, що призначає пенсію, довідка про прийняття на роботу (навчання). Надалі для проведення індексації подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.

(пункт 12 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

13. При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень відповідно надаються такі документи:

а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;

б) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12 - 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

в) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні");

г) документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом "г" статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення");

ґ) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно із статтею 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні");

д) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

е) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до статті 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

є) документи про нагородження знаком "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР" (для встановлення надбавки відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компонентів");

ж) висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 N 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян").

(пункт 13 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

14. До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення пенсії, у зв'язку із зміною кількості членів сім'ї, а також в інших випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються документи, передбачені підпунктами "б", "в", "ґ" пункту 7, пунктом 13.

При зміні групи інвалідності орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про зміну групи інвалідності.

15. Поновлення виплати раніше призначеної пенсії здійснюється за документами, що є у пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на момент призначення цього виду пенсії. У цьому разі заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за календарний рік, який враховувався при призначенні (перерахунку) пенсії, виплата якої відновлюється. У такому самому порядку за бажанням пенсіонера здійснюється переведення з одного виду пенсії на інший.

При поновленні виплати раніше призначеної пенсії та переведенні з одного виду пенсії на інший до наявних документів особа додає:

а) документи про страховий стаж, який не врахований у пенсійній справі, після призначення пенсії за період роботи до 01.01.2004 (за період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку подає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 2, а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3);

(підпункт "а" пункту 15 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

б) довідку про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 2, а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3;

(підпункт "б" пункту 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

в) документи про виникнення обставин, що впливають на розмір пенсії (наприклад, зміни кількості членів сім'ї, які перебували на утриманні пенсіонера чи померлого годувальника, виникнення (втрата) права на надбавку на непрацездатних членів сім'ї і надбавку на догляд за ними, визнання заявника одиноким і таким, що потребує сторонньої допомоги, визнання заявника інвалідом або учасником війни тощо).

Поновлення пенсії здійснюється за матеріалами, що є в пенсійній справі, із урахуванням додатково наданих документів.

При цьому, якщо особа надає довідку про заробітну плату, яка відповідає вимогам частини першої статті 40 Закону, заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за календарний рік, який передує року поновлення виплати раніше призначеної пенсії чи переведенню з одного виду пенсії на інший.

При переведенні на пенсію по інвалідності з іншого виду пенсії орган, що призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про встановлення, зняття або зміну групи інвалідності.

Особи, які одержували пенсію від інших органів і звертаються за іншим видом пенсії до органів, що призначають пенсію, надають документ, що підтверджує розмір пенсії, строки її виплати та дату зняття з обліку за попереднім місцем отримання пенсії.

16. Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

До заяви:

- опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду;

- батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

- патронатного вихователя додається копія договору про патронат.

17. Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не можуть служити документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

18. За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідки органів місцевого самоврядування:

для призначення надбавок, компенсації - довідка про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявником;

для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника - довідка про перебування на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті.

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

(пункт 18 у редакції постанов правління
 Пенсійного фонду України від 01.12.2008 р. N 21-3,
 від 15.10.2009 р. N 23-1)

19. За документ, який засвідчує, що особі встановлено статус ветерана війни, особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, приймаються завірені в установленому порядку копії посвідчень: учасника війни; учасника бойових дій; інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; документи, що підтверджують наявність заслуг, передбачених статтею 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Підтвердженням можуть бути також документи, визначені Переліком документів, на підставі одного з яких надаються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.94 N 94).

20. За документ, який засвідчує, що особа визнана реабілітованою, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення реабілітованого. Для осіб, реабілітованих згідно із статтею 3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", приймаються довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особових справ на висланих осіб тощо), а за відсутності таких документів - довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

21. За документ, який засвідчує, що особі надано статус особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, приймається копія відповідного посвідчення встановленого зразка або довідка органу місцевого самоврядування (органу виконавчої влади).

22. За документ, що підтверджує статус почесного донора України і СРСР, приймається завірена в установленому порядку копія посвідчення "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР".

23. За документ, що засвідчує родинні стосунки, приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї, а також рішення суду.

24. При призначенні пенсій жінкам, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку (чотирнадцятирічного), з 01.01.2006 - шестирічного (чотирнадцятирічного) віку, матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, а також, у разі відсутності матері або за її згодою, чоловікам, які здійснювали виховання п'ятьох або більше дітей чи дитини-інваліда, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку - на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дитини подається свідоцтво про смерть.

25. Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку, або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

26. За документ, який засвідчує, що чоловік (дружина), а у разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, зайняті доглядом за  дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років, приймаються:

а) довідки уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. При відсутності зазначеного документа й неможливості його одержання факт здійснення догляду може встановлюватись у судовому порядку;

б) довідка органу, що призначає допомогу, про вид отриманої допомоги та період її одержання.

27. За документ, який засвідчує, що особа є ліліпутом чи диспропорційним карликом, приймається довідка МСЕК.

28. За документ, який підтверджує, що особа не працює, приймаються: трудова книжка та довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа - підприємець. При відсутності трудової книжки - довідка органів державної податкової служби довільної форми про те, що особа не перебуває на обліку у даному органі державної податкової служби як фізична особа - підприємець, та заява особи із зазначенням причини відсутності трудової книжки. До зазначених документів додається інформація відділу персоніфікованого обліку.

(пункт 28 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 31.10.2006 р. N 17-1)

29. За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрації).

30. Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі, якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, подається копія з неї, засвідчена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.

31. У разі, якщо особа має право на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для визначення розміру пенсії за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для розмежування джерел фінансування особа надає пакет документів, передбачених підпунктами "б" і "в" пункту 7 цього Порядку.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 03.07.2007 р. N 11-1)

32. До заяви про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон подається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання.

33. Для виплати недоодержаної пенсії в зв'язку зі смертю пенсіонера надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки.

Непрацездатними членами сім'ї, зазначеними у частині другій статті 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.

У разі звернення опікуна (піклувальника) до заяви додається посвідчення опікуна (піклувальника) відповідно до додатка 3 Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 N 34/166/131/88 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N 387/3680.

Члени сім'ї надають паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

(абзац четвертий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 03.07.2007 р. N 11-1)

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв'язку з відсутністю членів сім'ї або в разі не звернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини надається свідоцтво про право на спадщину.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 03.07.2007 р. N 11-1)

ПІДГОТОВКА І ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

34. Посадова особа зобов'язана не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

35. Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і направляє їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи. Для забезпечення повноти відомостей про застраховану особу, якій призначається пенсія, подається комплект первинної звітності страхувальника до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України за період після останнього звіту до дати подання заяви про призначення пенсії включно. У необхідних випадках надається допомога щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, до органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково у строки, передбачені пунктом 5 цього Порядку.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

36. Орган, що призначає пенсію, надає:

- роз'яснення підприємствам, установам, організаціям та особам з питань призначення та виплати пенсій;

- у разі необхідності - бланки документів;

- допомогу особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії.

ПРИЙМАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

37. Орган, що призначає пенсію, розглядає питання про призначення пенсії, відстрочку часу її призначення, перерахунок та відновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з відповідною заявою (додаток 4).

Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії й поновлення виплати раніше призначеної пенсії приймаються органом, що призначає пенсію, при наявності в особи всіх необхідних документів.

Заяви осіб про призначення, перерахунок, поновлення, переведення з одного виду пенсії на інший реєструються в журналі реєстрації рішень органу, що призначає пенсію. Особі або посадовій особі органом, що призначає пенсію, видається розписка із зазначенням дати приймання заяви, а також переліку одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в трьохмісячний термін з дня прийняття заяви. Копія розписки зберігається в пенсійній справі.

(абзац третій пункту 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

38. При прийманні документів орган, що призначає пенсію:

а) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж;

(підпункт "а" пункту 38 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

б) здійснює попередню правову експертизу змісту і належного оформлення представлених документів;

в) перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені розходження; 

г) видає пам'ятку пенсіонеру (додаток 6), копія якої зберігається у пенсійній справі.

(пункт 38 доповнено підпунктом "г" згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 03.07.2007 р. N 11-1)

Орган, що призначає пенсію, має право вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення в трьохмісячний термін з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових документів, а також перевіряти в необхідних випадках обґрунтованість їх видачі.

39. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення раніше призначеної пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Після надходження даних про сплату страхових внесків проводиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з моменту призначення пенсії.

В аналогічному порядку здійснюється перерахунок пенсії у разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік. При цьому, якщо у разі проведення перерахунку пенсії її розмір зменшився, виплату пенсії в новому розмірі проводити з місяця, наступного за місяцем повідомлення Пенсійним фондом України про розмір середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України.

Виплата пенсії проводиться не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахунок, переведення з одного виду пенсії на інший та про поновлення пенсії.

40. На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна, спільна пенсія. На вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

У разі звернення члена сім'ї із заявою про призначення або виділення йому частки пенсії, коли основний одержувач пенсії у зв'язку з втратою годувальника проживає в іншому населеному пункті (районі, місті), орган, що призначає пенсію, за місцем проживання такого члена сім'ї, одержавши відповідну заяву, направляє повідомлення до органу, що призначає пенсію, всім членам сім'ї або в якому зберігається пенсійна справа цієї сім'ї. До повідомлення додаються заява й документи, що засвідчують право на одержання пенсії члена сім'ї, який звернувся за часткою пенсії.

Якщо звернення за призначенням пенсії у зв'язку з втратою годувальника члена сім'ї, який проживає окремо, надійшло після винесення рішення про призначення пенсії решті членам сім'ї, то приймається нове рішення про призначення пенсії на всіх членів сім'ї та, у разі необхідності, здійснюється виділення частки пенсії члену сім'ї, який проживає окремо. Документи зазначеного члена сім'ї, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а копія рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем його проживання (реєстрації) для оформлення на одержувача частки пенсії самостійної пенсійної справи.

У разі перерахунку пенсії копія відповідного рішення направляється до органу, який провадить виплату частки цієї пенсії. При припиненні виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, у якому виплата пенсії продовжується.

41. Якщо в поданому документі зазначено тільки рік народження без позначення місяця, то за дату народження приймається перше липня цього року.

У випадках, коли в документі про стаж зазначено тільки рік початку трудової діяльності або рік її закінчення без позначення точних дат, датою початку або закінчення вважається перше липня цього року.

Якщо в документі про дату народження або про стаж зазначено тільки рік і місяць, без позначення точної дати, то датою народження або початку роботи вважається 15-е число відповідного місяця.

42. При підрахунку страхового стажу до одержаної тривалості зазначеного стажу за кожним випадком звільнення необхідно додавати один день.

43. Право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

44. Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за фактичним місцем проживання (реєстрації) пенсіонерів.

45. Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, що призначає пенсію, відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 25.03.2004 N 4-1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 06.04.2004 за N 427/9026 (із змінами).

У разі звернення пенсіонера видається виписка з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), яка врахована при розрахунку пенсії.

46. Заяви про виплату пенсії (додаток 5) реєструються в журналі вхідної кореспонденції. Заява про виплату пенсії через банківський рахунок подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 N 1596 (із змінами).

(абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з
 постановою правління Пенсійного фонду України від 31.10.2006 р. N 17-1)

При прийманні документів щодо виплати пенсії орган, що призначає пенсії, здійснює попередню правову експертизу змісту і належного оформлення представлених документів, знімає ксерокопії з відповідних документів.

Не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних документів для виплати пенсії орган, що призначає пенсію, повинен їх розглянути та прийняти відповідне рішення, яке оформлюється розпорядженням. Надані документи та заява зберігаються в пенсійній справі.

Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон із резолюцією керівника про зняття з обліку та виплату пенсії за 6 місяців наперед направляється у підрозділ з виплати для її опрацювання.

47. На підставі повідомлення адміністрації про прибуття засудженого пенсіонера до установи, де він відбуває покарання, орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи надсилає запит пенсійної справи до органу Пенсійного фонду за попереднім місцем його проживання.

48. При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання в іншу місцевість орган Пенсійного фонду протягом 5 днів з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу Пенсійного фонду попереднього місця проживання пенсіонера. Пенсійна справа протягом 10 днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

49. При зарахуванні пенсіонера на повне державне утримання питання щодо обліку та пересилання пенсійної справи пенсіонера вирішуються відповідно до Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом установам (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 269.

ЗВЕРНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НА ПОХОВАННЯ

50. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 16 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 N 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за N 691/15382).

У разі реєстрації смерті компетентними органами іноземної держави, законодавством яких не передбачена видача зазначених довідок, замість довідки про смерть надається свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані в консульській установі.

Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи копії свідоцтва про смерть або іншого документа, легалізованих в консульській установі, для отримання допомоги на поховання проводиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

На документах, згідно з якими проведено виплату допомоги на поховання (довідка про смерть або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання чи копія свідоцтва про смерть або інший документ, легалізовані в консульській установі), проставляється штамп "Оплачено" із зазначенням дати із підписом особи, яка провела виплату.

Допомога на поховання виплачується у розмірі, визначеному чинним законодавством України.

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою).

(пункт 50 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 03.07.2007 р. N 11-1,
 у редакції постанов правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1,
 від 07.12.2009 р. N 27-7)

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення 

 
В. Никитенко 

 

 

Додаток 1
до пункту 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

 

ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ

ШТАМП
органу, що видав довідку

Видана __________________________________
_________________________________________

про те, що його (її) заробітна плата, яка
враховується при обчисленні пенсії, склала

_________________________________________
_________________________________________ 

 

Сума заробітної плати з розшифруванням (грн.)

Місяці 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

____ р. 

Січень 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

 

 

Липень 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всі виплати нараховані страхові внески до Пенсійного фонду України
(страхові внески)

Довідка видана на підставі особових рахунків за _____________ роки.

М. П. 

Керівник ________________________  

________________
(прізвище) 

 

Головний бухгалтер _______________ 

________________
(прізвище) 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення 

 
В. Никитенко 

 

 

Додаток 2
до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

 

Форма ОК-5

Пенсійний фонд України

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Номер облікової картки: ________________

Прізвище, ім'я, по батькові: _____________

Відомості про страхувальників застрахованої особи

Код 

Філія 

Орган ПФУ 

Найменування 

 

 

 

 

 

Звітний рік: _________

Страхувальник 

Відомості за звітний місяць (чисельник: Сума заробітку, який враховується для обчислення пенсії (грн.); знаменник, ліва частина: Кількість днів стажу в місяці; знаменник, права частина: Позначка про сплату страхових внесків) 

 

Код 

Філія 

Код типу
ставки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн. 
Для пенсії, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Страховий стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Усього за рік: 00.00 грн. 

Усього за рік для пенсії:  00.00 грн.  

 

Страхувальник 

Відомості за звітний рік зі спецстажу (за наявності даних) 

Звітний рік 

Код 

Філія 

N  

Код підст. 

Місяць заверш. 

Одиниця виміру 

Місяців 

Днів 

Трудодн. 

Год. 

Хв. 

Нормозміни 

Норма тривалості 

Сезон 
 

Страхувальник 

Відомості за звітний рік з БСВ (за наявності даних) 

Звітний рік 

Код  

Філія 

Код підст. 

Тривалість стажу, повних 

 

міс. 

днів 
 

Прізвище, ім'я, по батькові (N ОК ЗО: ідентифікаційний номер /за наявності/) 

Дата формування виписки: __.__._____  

Спеціаліст:  

П. І. Б ______________________ 

Підпис ______________________ 

 

 

               М. П. 

Начальник відділу
персоніфікованого обліку
інформаційних систем: 

П. І. Б ______________________ 

Підпис ______________________ 

 

(додаток 2 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

 

Додаток 3
до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

 

Форма ОК-2

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ 

Тип форми:  

Статус документа:  

Номер облікової картки ЗО:  

Походження документа:  

Прізвище, ім'я, по батькові:  

Звітній рік з нарахування зарплати:  

Код періоду року: 0 (Рік) 

 

Рік, в якому сплачено зарплату/дохід (довідково):  

Роботодавець: Код:       [Код філії:]  

Назва:  

Орган ПФУ, в якому зареєстровано РД:                                                   (Код:         ) 

Ознака "трудова книжка особи знаходиться у цього роботодавця":  

Код типу ставки страхового збору:  

Сума страхового збору за звітний період: 

нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи:  

нарахованого із заробітку застрахованої особи: 

 

Місяць 

Сума нарах. заробітку (доходу) 

Сума лікарняних (грн.) 

Сума внеску із заробітку (грн.) 

Усього відпрацьован (днів) 

Чи сплачено страхові внески 

усього (грн.) 

врахов. для пенсії (грн.) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про трудові відносини в звітному році: початок: кінець:  

Додаткові відомості про період трудових відносин: відпрацьовано повних місяців ___, днів ____  

Реєстраційний номер пачки документів у РД:  

Реєстраційний номер пачки документів у ПФУ:  

 

Дата реєстрації пачки в ПФУ:  

Спецстаж 

 

N  

Код підст. 

Місяць заверш. 

Одиниця виміру 

Місяців 

Днів 

Трудодн. 

Год. 

Хвил. 

Нормо-
зміни 

Норма трива-
лості 

Сезон 

 

Відповідальна особа
за роздрук ОК-2: 

П. І. Б __________________ 

Підпис ________________ 

Дата ______ 

 

 

М. П. 

 

Начальник відділу
персоніфікованого обліку інформаційних систем:  

П. І. Б __________________ 

Підпис ________________ 

Дата ______ 

Відповідальна особа відділу надходження доходів, яка підтверджує факт сплати нарахованих страхових внесків у повному обсязі: 

П. І. Б __________________ 

Підпис ________________ 

Дата ______ 

 

(додаток 3 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

 

Додаток 4
до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

 

Аркуш 1

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

____________________________________________________
(область, місто)

Управлінню Пенсійного фонду України
_________________ району 

 

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. __________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження _____________________________ тел. _____________________________________

Адреса:

Місце реєстрації 

 

Місце проживання 

 

 

Паспорт:

серія 

номер  

ким виданий 

дата видачі  

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер (за наявності) _____________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час її призначення, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Вид пенсії  

 

Кількість утриманців  

 

Пенсія на іншій підставі  

не призначалась/призначалась 

На сьогодні  

працюю/не працюю  

 

                                                                                                               (непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою 

N
рахунка ____________________________________
в 

 

При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

"___" ___________ 20__ року Підпис заявника _____________

Паспортні дані, ідентифікаційний номер (за наявності) і подані документи звірені. 

М. П.  

Спеціаліст ______________ 

 

Начальник управління _______________ 

 

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи

гр. __________________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

прийнято "___" ____________ 20__ року і зареєстровано за N _______

Перелік документів, доданих до заяви: 

 

N
з/п 

Найменування документа 

Кількість 

N документа Трудова книжка 

 

 

 

Довідка про заробітну плату 

 

 

 

Документи про стаж  

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії: 

 

Найменування документа 

Термін подання до (дата) 

Дата подання документа 

Підписи 

заявника 

спеціаліста 

 

 

 

 

 

 

Спеціаліст _____________  

 

(додаток 4 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 15.10.2009 р. N 23-1)

 

Додаток 5
до пункту 46 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

 

До органу, що призначає пенсії

ЗАЯВА ПРО ВИПЛАТУ ПЕНСІЇ

Гр. ____________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса ___________________________________________________ Тел. _________________________

Паспорт 

Серія 

 

Дата видачі 

 

Номер 

 

Дата народження 

 

Ким виданий 

 

Прошу виплачувати пенсію за довіреністю, поновити виплату пенсії, виплачувати частину пенсії на непрацездатних членів сім'ї та інше з ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                                                              (необхідне підкреслити)
________________________________________________________________________________________
                                                                                   (викласти вмотивування причини) 

Непрацездатні члени сім'ї
________________________________________________________________________________________
                                                                                   (заповнюється у разі необхідності)
________________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові, родинні стосунки та дата народження) 

Адреса одержувача частини пенсії
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                                                   (заповнюється в разі необхідності) 

     Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

     Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

Розписка-повідомлення

      Заява та інші документи гр. _____________________________________________________________

N  

Прийняв 

Реєстраційний номер заяви 

Дата 

Підпис інспектора 

 

(лінія відрізу)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

      Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

Дата  

Підпис заявника  

 

 

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення 

 
В. Никитенко 

 

 

Додаток 6
до пункту 38 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

 

Пам'ятка пенсіонеру

1. Пенсіонери зобов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї.

2. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

3. Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком.

4. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 відсотків; інвалідам III групи - 50 відсотків.

За наявності в непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 25, а в жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком (частина друга статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

Якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону (інвалід звільнився з роботи, набув необхідного стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком інвалідам II і III груп призначається з дня набуття такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 цього Закону.

Пам'ятку отримав "___" ____________ 20__ р. 

____________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

 

 

Начальник юридичного управління 

Т. Б. Рябцева 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^