Договора которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению или (и) государственной регистрации

Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації
Главная - Документы - Разъяснения - Налоговый кодекс. Налоговое и таможенное право - Договора которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению или (и) государственной регистрации

Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації

№ п/п

Підстава 

Вид договору 

Нотаріальне посвідчення

Державна реєстрація 

1

Ч. 2 ст. 153 Цивільного кодексу України;
ч. 3 ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства»

Договір про створення акціонерного товариства, якщо воно створюється фізичними особами 

– 

2

Ч. 2 ст. 245 Цивільного кодексу України 

Довіреність, що видається у порядку передоручення 

– 

3

пп. 179.5 Податкового кодексу України 

Доручення на заповнення річної декларації про майновий стан і доходи

– 

4

Ст. 577 Цивільного кодексу України;
ст. 13 Закону України «Про заставу»

Договір застави нерухомого майна, космічних об`єктів, транспортних засобів

5

Ст. 657, 716 Цивільного кодексу України;
ч. 7 ст. 128,  ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 142 Земельного кодексу України

Договір купівлі-продажу та міни:
• земельної ділянки;
• єдиного майнового комплексу;
• житлового будинку (квартири);
• іншого нерухомого майна

6

Ст. 719 Цивільного кодексу України;
ч. 1 ст. 132 Земельного кодексу України

Договір дарування:
• нерухомої речі;
• валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17 грн)

– 

7

Ст. 732 Цивільного кодексу України 

Договір ренти 

– 

8

 

Договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти 

9

Ст. 745 Цивільного кодексу України 

Договір довічного утримання (догляду) 

– 

10

 

Договір довічного утримання (догляду), за яким передається набувачеві у власність нерухоме майно

11

Ст. 793, 794 Цивільного кодексу України;
пп. «б» пп. 170.1.5 Податкового кодексу України  

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше*

+

12

Ст. 799 Цивільного кодексу України 

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи*

– 

13

ст. 14 Закону України «Про оренду землі»

Договір оренди земельної ділянки* 

14

Ч. 2 ст. 806, ст. 793, ст. 794 Цивільного кодексу України;
пп. «б» пп. 170.1.5 Податкового кодексу України  

Договір лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше*

15

Ч. 2 ст. 806, ст. 799 Цивільного кодексу України

Договір лізингу транспортного засобу за участю фізичної особи* 

– 

16

Ч. 2 ст. 806, ст. 657 Цивільного кодексу України;
пп. «б» пп. 170.1.5 Податкового кодексу України 

Договір лізингу:
• земельної ділянки;
• єдиного майнового комплексу;
• житлового будинку (квартири);
• іншого нерухомого майна*

17

Ст. 811 Цивільного кодексу України;
пп. «б» пп. 170.1.5 Податкового кодексу України 

Договір оренди житла з викупом*

 

 

* Якщо договір найму (оренди) підлягав нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, договір піднайму (суборенди) також підлягатиме нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації (ст. 774 Цивільного кодексу України).

 

 

 

18

Ч. 3 ст. 828, ст. 793 Цивільного кодексу України

Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше 

– 

19

Ч. 4 ст. 828 Цивільного кодексу України 

Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа 

– 

20

Ч. 2 ст. 1031 Цивільного кодексу України 

Договір управління нерухомим майном 

21

Ч. 3 ст. 1247 Цивільного кодексу України 

Заповіт

– 

22

Ч. 3 ст. 1243 Цивільного кодексу України 

Відмова від спільного заповіту щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності

– 

23

Ст. 1259 Цивільного кодексу України 

Договір про зміну черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування 

– 

24

Ч. 3 ст. 1267 Цивільного кодексу України 

Угода спадкоємців про зміну розміру частки у спадщині стосовно нерухомого майна або транспортних засобів

– 

25

Ст. 1304 Цивільного кодексу України 

Спадковий договір 

– 

26

Ч. 2 ст. 88 Земельного кодексу України 

Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку 

– 

27

Ч. 3 ст. 364 Цивільного кодексу України 

Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна 

– 

28

Ч. 3 ст. 367, ч. 4 ст. 372 Цивільного кодексу України

Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій (сумісній) власності 

– 

29

Ч. 2 ст. 367 Цивільного кодексу України 

Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном 

– 


Додатково:

 

Обов'язковому нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації підлягають договори лише у випадках, встановлених законом. Але на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який договір з її участю може бути нотаріально посвідчений (ст. 209, ст. 210 Цивільного кодексу України).

Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації – з моменту державної реєстрації (ст. 640 Цивільного кодексу україни).

Угода про зміну або розірвання договору, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, вчиняється в такій самій формі, що й основний договір (ст. 654 Цивільного кодексу України).

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^