Про чергові новації ПКУ

Цього разу «винуватцем» змін і доповнень до ПКУ став Закон № 5083. І хоча його назва напряму пов'язана з функціями фіскальних органів та адміністративною реформою в Україні, цей Закон вніс суттєві зміни і в порядок оподаткування.

Про адмінреформу

 

Почнемо з того, що тепер ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI. поряд з регулюванням відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів, також визначає функції та правові основи діяльності органів ДПС.
Зміни і доповнення, внесені в ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI. в цій частині (нова ст. 191, нові розділи XVIII1 і XVIII2), базуються на Положенні про Державну податкову службу в Україні, затвердженому Указом Президента України від 12.05.2011 р. № 584/2011, та статтях 2, 8 - 10, розділах IV і V Закону України «Про державну податкову службу України» від 04.12.90 р. № 509-XII. До слова, останній з моменту вступу в дію Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI. втратив свою силу (за винятком ч. 4 ст. 17, абз. 2 і 3 ч. 2 ст. 19, пунктів 1 і 2 ч. 1 ст. 21, які втратять чинність 20.11.2012 р. - з набранням чинності Кримінального процесуального кодексу).
Податок на прибуток
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI. доповнив п. 57.1 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI. новими абзацами. У них містяться норми, які з 01.01.2013 р. повертають сплату платниками податку на прибуток авансових внесків (крім новостворених, виробників с / г продукції, неприбуткових організацій та установ, а також платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний період не перевищують 10 млн. грн.).
Авансові платежі з податку на прибуток сплачуються щомісячно в розмірі 1/12 розрахованої суми податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
Платники податків, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), будуть платити податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя і дев'ять місяців) без сплати авансового внеску протягом цього періоду.
І платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 млн. грн., А також неприбуткові установи (організації) будуть платити податок на прибуток (без сплати авансових внесків) на підставі податкової декларації, яку подають до органів ДПС за звітний (податковий) рік.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI. передбачено, що платник податку, який сплачує авансовий внесок і не отримав за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року прибуток або одержав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Авансові внески такий платник податків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік.
Платник податків, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, повинен подати податкову декларацію за перше півріччя , три квартали звітного (податкового) року і за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
У складі річної податкової декларації платником податків подаються розрахунки щомісячних авансових внесків, які повинні сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена у розрахунках сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний термін подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.
Додаток ОК: гуд бай, май лав, гуд бай ...
Ця новина неодмінно потішить платників податку на прибуток: починаючи зі звітності за 9 місяців їм більше не потрібно подавати горезвісне додаток ОК (Перелік доходів і витрат платника податку у розрізі контрагентів - платників єдиного податку).

Податок на доходи фізичних осіб

 

Відповідно до змін у пп. 164.2.16 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI. не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесок в фонди банківського управління, але не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунків за місяць за сукупністю таких внесків.
У новій редакції, яка також вступить в силу з 01.01.2013 р. викладено пп. 165.1.25 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI., Відповідно до якого сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 21 жовтня 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та лом електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД), або брухт дорогоцінних металів, проданий Національному баНалоговий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. України, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків.
З моменту набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI. не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, в тому числі від зміни курсу іноземної валюти (пп. 165.1 .52 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI.).
Дохід у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти, оподатковується за ставкою 5% (п. 167.2 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI.).
Суми доходу у вигляді дивідендів з іноземним джерелом їх виплати включаються в загальний річний оподатковуваний дохід платника податку-отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою 5%. Раніше такі доходи оподатковувалися за ставкою 15% (17%).

Єдиний податок

 

Законодавці збільшили кількість груп платників єдиного податку з 4-х до 6-ти:
• 5-а група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
• 6-а група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб;
обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень.
Тому фізичні особи - підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів , дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння тепер виключно належать до 3-й або 5-й групі платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп.
Для 5-й і 6-ї груп платників єдиного податку встановлені наступні ставки єдиного податку:
• 7% доходу - у разі сплати ПДВ;
• 10% доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Цікавий момент! Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI. для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановив такі ставки єдиного податку:
• для платників 3-ої групи - у розмірі 5%;
• для платників 5-ї групи - у розмірі 10%.
Таким чином, передбачається, що такі особи апріорі не можуть бути платниками ПДВ, хоча жодних обмежень щодо добровільної чи обов'язкової окремої реєстрації таких осіб платниками ПДВ в розділ V ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI. не внесено.
У суму доходу платника єдиного податку 6-ї групи за звітний період також включається (п. 292.3 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI.):
- Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Для такого платника датою отримання доходу є дата списання цієї кредиторської заборгованості;
- Вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI .. Датою отримання доходу є дата відвантаження таких товарів (виконання робіт, надання послуг).
Платники 1-й - 3-ї груп, які протягом календарного року використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, мають право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році, якщо вони на Протягом календарного року не перевищили обсягу доходу, встановленого для 5-ї групи, тобто 20 млн. грн.
До суми перевищення обсягу доходу (до того, що понад 20 млн. грн.) Застосовується ставка єдиного податку:
• у розмірі 15% - тепер і платниками 5-ї групи;
• у подвійному розмірі ставок (14% або 20%) - тепер і платниками 6-ї групи.
Поява додаткових груп платників єдиного податку відтепер дозволяє:
1) платникам 3-ї групи, які у податковому (звітному) періоді отримали дохід понад 3 млн. грн. в наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ним заявою, перейти в 5-у групу або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Платники єдиного податку 5-ї групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді 20 млн. грн., Також зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI.;
2) платники єдиного податку 4-ї групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді 5 млн. грн., В наступному податковому (звітному) кварталі мають право за поданою ним заявою перейти в 6-у групу або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування .
Платники 6-ї групи у разі перевищення у податковому (звітному) періоді 20 млн. грн. також зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI ..

ПДВ

 

У п. 201.1 ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 02.12.2010 Р. № 2755-VI. знову внесли доповнення до переліку обов'язкових реквізитів податкової накладної (пп. ї). Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI. в ній необхідно вказувати номер та дату митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію в Україну.

^