Штрафы за нарушения налогового законодательства

Штрафні (фінансові) санкції за порушення податкового законодавства (з 01.01.2011 р.)
Главная - Документы - Разъяснения - Налоговый кодекс. Налоговое и таможенное право - Штрафы за нарушения налогового законодательства

Штрафні (фінансові) санкції за порушення податкового законодавства станом на  01.07.2011 р.

№ п/п

Норма Податкового кодексу України

Порушення

Розмір штрафної  санкції

 

 

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі неусунення або повторного вчинення правопорушення протягом певного періоду

(при цьому ДПА надало роз’яснення яке правопорушення вважається повторним з метою застосування штрафу, передбаченого ст. 123 Податкового кодексу України – лист від 31.03.2011 р. № 6319/6/12-0216).

 

1

п. 117.1 Податкового кодексу України

Неподання у строки та у випадках, передбачених Податковим кодексом України, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності

– на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн.,
– на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність (далі – юридичні особи) – 510 грн.

повторно протягом року:
– на самозайнятих осіб – 340 грн.,
– на юридичних осіб – 1020 грн.

2

п. 118.1 Податкового кодексу України

Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений ст. 69 Податкового кодексу України строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків

340 грн. за кожний випадок неподання або затримки

3

п. 118.2 Податкового кодексу України

Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби

10 % суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 грн.

4

п. 118.3 Податкового кодексу України

Неповідомлення фізичними особами – підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку

340 грн. за кожний випадок неповідомлення

5

п. 119.1 Податкового кодексу України

Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

85 грн.

повторно протягом року:
170 грн.

6

п. 119.2 Податкового кодексу України

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку

510 грн.

повторно протягом року:
1020 грн.

7

п. 119.3 Податкового кодексу України

Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених п. 119.2 Податкового кодексу України

170 грн.

8

пп. 120.1.1 Податкового кодексу України

Неподання платником податків – фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат, якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу

25 % від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом

9

п. 120.2 Податкового кодексу України

Невиконання платником податків вимог, передбачених абз. 2 п. 50.1 Податкового кодексу України, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності

5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати) (При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань інші штрафи, передбачені Податковим кодексом України, не застосовуються (абз. 3 п.120.2. Податкового кодексу України).

10

п. 121.1 Податкового кодексу України

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 Податкового кодексу України строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю

510 грн.

повторно протягом року:
1020 грн.

11

п. 122.1 Податкового кодексу України

Несплата (неперерахування) платником податків – фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені Указом № 727/98

50 % від ставки податку

12

п. 123.1 Податкового кодексу України

Якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 Податкового кодексу України 

25 % суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

повторно протягом 1095 днів:
50 % суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування

13

п. 123.2 Податкового кодексу України

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 Податкового кодексу України

стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування

14

п. 124.1 Податкового кодексу України

Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу ДПС, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з Податковим кодексом України

в розмірі вартості відчуженого майна

15

 

Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Податковим кодексом України:п. 126.1 Податкового кодексу України

при затримці до 30 календарних днів включно

10 % погашеної суми податкового боргу


 

при затримці більше 30 календарних днів

20 % погашеної суми податкового боргу

16

п. 127.1 Податкового кодексу України

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків

25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

повторно протягом 1095 днів:
50 % суми податку,

втретє та більше протягом 1095 днів:
75 % суми податку

Документы
Документы раздела "Документы"
^