Пеня за нарушения налогового законодательства по состоянию на 01.07.2001 г)

Пеня за порушення податкового законодавства станом на 01.07.2011 р.
Главная - Документы - Разъяснения - Налоговый кодекс. Налоговое и таможенное право - Пеня за нарушения налогового законодательства по состоянию на 01.07.2001 г)

Пеня за порушення податкового законодавства станом на 01.07.2011 р.

№ п/п

Підстава нарахування

Випадки нарахування 

Початок нарахування 

Закінчення нарахування 

База нарахування 

Розмір

1

пп. 129.1.1 та п. 129.4 Податкового кодексу України;
пп. 2.1.1 Інструкції* № 953

* Тут та далі по тексту - Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 р. № 953.

Самостійне нарахування суми грошового зобов’язання платником податків

Перший робочий день, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання

При настанні однієї з подій:

– день зарахування коштів на відповідний рахунок Держказначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань; 

– день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків;

– день запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів (при винесенні відповідної ухвали суду у справі про банкрутство або прийнятті відповідного рішення НБУ);

– при прийнятті рішення щодо скасування або списання суми податкового боргу (його частини) (п. 129.3 Податкового кодексу України; п. 2.3 Інструкції № 953) 

Сума податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності і без урахування суми пені)

120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, який з розмірів таких ставок є більшим, за кожен календарний день прострочення сплати

 

 

Нарахування суми грошового зобов’язання контролюючими органами

Перший робочий день, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні

2

пп. 129.1.2 та п. 129.4 Податкового кодексу України;
пп. 2.1.2 Інструкції № 953 

Нарахування податкового зобов’язання контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження за весь період заниження (у т. ч. за період адміністративного та/або судового оскарження)

День настання строку погашення податкового зобов’язання

Сума заниження податкового зобов’язання 

120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження

3

пп. 129.1.3 та п. 129.4 Податкового кодексу України;
пп. 2.1.3 Інструкції № 953 

Визначення податкового зобов’язання податковим агентом під час виплати (нарахування) доходів на користь платників податків – фізичних осіб та/або контролюючим органом під час перевірки податкового агента

День настання строку погашення податкового зобов’язання

Сума грошового зобов’язання

120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на день виплати (нарахування) доходів на користь платників податків – фізичних осіб

Документы
Документы раздела "Документы"
^