Список видов хозяйственной деятельности на которые нужны разрешительные документы (2011 год)

Перелік видів (і дій) госпдіяльності, для яких потрібна дозвільна документація (2011 рік)
Главная - Документы - Разъяснения - Налоговый кодекс. Налоговое и таможенное право - Список видов хозяйственной деятельности на которые нужны разрешительные документы (2011 год)

ПЕРЕЛІК
певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

Дії щодо провадження господарської діяльності (вид господарської діяльності) 

Найменування документа дозвільного характеру, який дає право на вчинення певної дії щодо провадження господарської діяльності (виду господарської діяльності) 

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" 

1. Вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі 

дозвіл 

2. Проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі 

- " - 

3. Транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів 

- " - 

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

4. Діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі 

експлуатаційний дозвіл 

5. Діяльність з виробництва та реалізації харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі 

- " - 

Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ) 

6. Перевезення швидкопсувних харчових продуктів 

свідоцтво про відповідність 

Закон України "Про молоко та молочні продукти" 

7. Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів 

атестат 

Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" 

8. Експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів 

сертифікат якості 

9. Послуги із зберігання зерна та продуктів його переробки 

сертифікат відповідності 

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" 

10. Надання товарними біржами послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також послуг з укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів 

висновок про відповідність 

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" 

11. Виробництво та реалізація оригінального та елітного насіння 

паспорт на виробництво та реалізацію 

12. Виробництво та реалізація репродукційного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління 

- " - 

Закон України "Про карантин рослин" 

13. Вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у карантинну зону 

карантинний сертифікат 

14. Транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами 

- " - 

15. Експорт або реекспорт об'єктів регулювання 

фітосанітарний сертифікат 

16. Ввезення на територію України імпортних та транзитних вантажів з об'єктами регулювання 

карантинний дозвіл 

17. Провадження господарської діяльності з обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах 

посвідчення про реєстрацію 

18. Вироблення насіннєвого та садивного матеріалу 

- " - 

19. Здійснення біологічного контролю з використанням біологічних контрольних організмів 

- " - 

20. Провадження господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу 

- " - 

21. Зберігання та переробка зерна 

- " - 

22. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза 

висновок 

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

23. Провадження діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження на таких потужностях (об'єктах):
потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
у центрах розведення племінних тварин, на підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи, селекційних, у селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах, на іподромах, станціях оцінки племінних тварин
потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів
потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

експлуатаційний дозвіл 

24. Проведення виставок, змагань тварин, ярмарків, аукціонів, вистав за участю тварин, що мандрують, організація пересувних зоопарків тощо 

дозвіл 

25. Ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів 

- " - 

26. Переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в разі: 

 

переміщення за межі України 

міжнародний ветеринарний сертифікат 

переміщення за межі території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст 

ветеринарне свідоцтво 

переміщення в межах району 

ветеринарна довідка 

Закон України "Про виноград та виноградне вино" 

27. Виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки 

дозвіл 

Закон України "Про пестициди і агрохімікати" 

28. Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився 

дозвіл 

29. Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу 

- " - 

Закон України "Про рослинний світ" 

30. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів для задоволення виробничих та наукових потреб юридичних або фізичних осіб, а також з метою отримання прибутку від реалізації зазначених ресурсів або продуктів їх переробки 

дозвіл 

31. Випалювання сухої природної рослинності або її залишків 

- " - 

32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу 

- " - 

33. Переселення окремих видів рослин у місцевість, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин 

- " - 

Закон України "Про Червону книгу України" 

34. Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів, які занесені до Червоної книги України (здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій) 

- " - 

Закон України "Про тваринний світ" 

35. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу 

дозвіл або сертифікат 

36. Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також здійснення заходів щодо схрещування диких тварин 

дозвіл 

37. Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища 

дозвіл 

38. Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України 

- " - 

39. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

- " - 

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" 

40. Утримання диких тварин у неволі 

- " - 

Закон України "Про відходи" 

41. Зберігання та видалення відходів 

- " - 

42. Проведення операцій у сфері поводження з відходами 

- " - 

43. Планування будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами 

- " - 

44. Експлуатація об'єкта поводження з небезпечними відходами 

- " - 

45. Транскордонне перевезення небезпечних відходів 

письмова згода (повідомлення) 

46. Розміщення об'єктів поводження з відходами 

погодження 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 

47. Діяльність, пов'язана з утворенням та розміщенням відходів 

спеціальний дозвіл 

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" 

48. Діяльність, пов'язана з утворенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

дозвіл 

49. Діяльність, пов'язана з викидами забруднюючих речовин та впливом на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки 

- " - 

50. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях 

- " - 

51. Діяльність, пов'язана з регулюванням рівня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря 

- " - 

52. Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу 

спеціальний дозвіл 

Водний кодекс України 

53. Спеціальне водокористування - забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів 

дозвіл 

54. Користування надрами для розробки родовищ підземних вод 

спеціальний дозвіл 

55. Виконання будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду 

дозвіл 

56. Проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду 

- " - 

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" 

57. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

- " - 

Лісовий кодекс України 

58. Спеціальне використання лісових ресурсів у межах лісових ділянок, виділених для цієї мети 

лісорубний квиток 

Земельний кодекс України 

59. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок 

спеціальний дозвіл 

Закон України "Про нафту і газ" 

60. Користування нафтогазоносними надрами:  

 

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ 

спеціальний дозвіл 

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ) 

спеціальний дозвіл 

видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) 

 

Кодекс України про надра 

61. Користування надрами:
геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення
видобування корисних копалин
будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод
створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та інше) 

- " - 

Закон України "Про охорону праці" 

62. Виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатація (застосування) об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, види яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 42, ст. 2222) 

дозвіл 

Закон України "Про пожежну безпеку" 

63. Початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень

(до Закону України "Про пожежну безпеку" 17.02.2011 р. були внесені зміни, відповідно до яких отримання дозволу дає право на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень)

- " - 

Закон України "Про автомобільні дороги" 

64. Розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг 

- " - 

65. Розміщення пересувного об'єкта дорожнього сервісу на землях дорожнього господарства вздовж автомобільної дороги 

- " - 

66. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів 

згода на розміщення 

Закон України "Про рекламу" 

67. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах 

дозвіл 

Закону України "Про планування і забудову територій"

(Закон України "Про планування і забудову територій" втратив чинність згідно із Законом України від 17.02.2011 N 3038-VI (виконання підготовчих, будівельних робіт здійснюється на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання таких робіт чи відповідного дозволу; прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється шляхом видачі декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката)

68. Виконання робіт до будівництва об'єкта:
підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд
порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів 

- " - 

69. Виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не були виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд 

- " - 

70. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 

сертифікат відповідності 

Закон України "Про радіочастотний ресурс України" 

71. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ) 

дозвіл 

72. Реалізація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ) 

дозвіл 

73. Експлуатація радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі) 

- " - 

Закон України "Про телекомунікації" 

74. Використання номерного ресурсу 

- " - 

Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" 

75. Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту 

погодження (у формі листа) 

Митний кодекс України 

76. Реекспорт товарів іноземного походження за межі митної території України 

дозвіл 

77. Використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання 

- " - 

78. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів  

погодження (у формі листа) 

Закон України "Про енергозбереження" 

79. Придбання енергозберігаючих технологій, обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів 

експертний висновок 

80. Інвестиційна діяльність із створення енергозберігаючих технологій, виробництво енергозберігаючого обладнання, матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, із створення і впровадження технологій використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива, в будівництво енергозберігаючих об'єктів 

- " - 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

(Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" втратив чинність згідно з Податковим кодексом України (що стосується виду госпдіяльності та дозвільного документа, то у Податковому кодексі міститься аналогічна норма)

 

81. Розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів 

висновок про відповідність 

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" 

82. Встановлення або спорудження когенераційних установок на базі енергетичних об'єктів 

дозвіл 

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" 

83. Практична діяльність з оцінки майна 

сертифікат 

Закон України "Про охорону культурної спадщини" 

84. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток 

дозвіл (у формі листа) 

85. Розміщення реклами на пам'ятках в межах зон охорони таких пам'яток, історичних ареалів населених місць 

погодження (у формі листа) 

86. Дії, пов'язані із зміною призначення пам'ятки, її частин та елементів, здійсненням написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні 

- " - 

87. Відновлення земляних робіт 

дозвіл (у формі листа) 

88. Проведення робіт на пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць 

- " - 

89. Відчуження або передача пам'яток їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління 

погодження (у формі листа) 

90. Дії щодо набуття у власність (користування) земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, зміни землевласника, землекористувача на території пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць 

погодження 

91. Переміщення (перенесення) на інше місце: 

 

пам'ятки національного значення 

дозвіл (у формі рішення Кабінету Міністрів України) 

пам'ятки місцевого значення 

дозвіл (у формі наказу) 

92. Дії, пов'язані з проведенням містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, інших робіт, що може позначитися на об'єктах культурної спадщини 

погодження (у формі листа) 

Закон України "Про туризм" 

93. Діяльність, пов'язана з туристичним супроводом 

дозвіл 

Закон України "Про кінематографію" 

94. Розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення 

прокатне посвідчення 

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" 

95. Використання об'єктів чи приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку

дозвіл

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^