Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (Граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги)

Главная - Документы - Разъяснения - Тарифы - Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (Граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
08.04.2011 N 157

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2011 р. за N 497/19235 

 

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
НА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
на період з 01.05.2011 до 31.08.2011 включно

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Граничні тарифи застосовуються операторами телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані на території України.

2. Граничні тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Податкового кодексу України.

3. Оператори телекомунікацій мають право знижувати рівень Граничних тарифів не більш як на 40 відсотків, але не нижче собівартості.

4. У Граничних тарифах враховано вартість бланків, жетонів і чип-карток, які використовуються при наданні телекомунікаційних послуг.

5. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України "Про видавничу справу" та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв'язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв'язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

6. Тарифи, встановлені для підприємств, установ, організацій (окрім бюджетних), застосовуються при наданні загальнодоступних телекомунікаційних послуг фізичним особам - підприємцям.

7. Пільги з оплати телекомунікаційних послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку надаються згідно із законодавством.

Компенсація операторам телекомунікацій недоотриманих сум доходів здійснюється відповідно до законодавства.

8. При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення та зворотне включення не справляється.

9. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, телефони встановлюються на загальних підставах із застосуванням тарифів як для юридичних осіб.

10. У приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди (суборенди).

11. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном як за кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється.

II. ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

Таблиця 1

Номер статті 

Позиція 

Види послуг 

Розмір оплати (грн.) 

для підприємств, установ, організацій 

для населення 

бюджетних 

інших 

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування
(встановлення телефону) 

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу 

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії 

250-00 

250-00 

100-00 

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою 

250-00 

250-00 

100-00 

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів 

250-00 

250-00 

100-00 

Телефонного апарата односторонньої дії1 

250-00 

250-00 

83-33 

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім'ї)1 

х 

х 

83-33 

Вечірнього телефону1 

х 

250-00 

83-33 

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців 

133-33 

133-33 

33-33 

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента 

250-00 

250-00 

100-00 

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій 

безоплатно 

10 

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 

70-00 

70-00 

х 

11 

Підключення з'єднувальної лінії екстрених служб 

333-33 

333-33 

х 

 

 

____________
1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 4 - 6 статті 1. 

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата 

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу 

12 

в одному будинку 

75-00 

75-00 

60-00 

13 

в інший будинок 

100-00 

100-00 

67-00 

Переоформлення договору на користування телефоном 

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу 

14 

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора 

х 

х 

20-00 

15 

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора 

х 

х 

100-00 

16 

На члена сім'ї та/або на співвласника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента 

х 

х 

20-00 

17 

На члена сім'ї або співвласника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер 

х 

х 

20-00 

18 

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину 

х 

х 

20-00 

19 

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) 

х 

х 

20-00 

20 

Переоформлення квартирного телефону на службовий 

250-00 

250-00 

х 

21 

Переоформлення службового телефону на квартирний 

х 

х 

20-00 

22 

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат 

20-00 

20-00 

х 

23 

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією 

х 

х 

20-00 

 

Таблиця 2

Номер статті 

Позиція 

Види послуг та плати 

Для підприємств, установ, організацій 

Для населення 

бюджетних 

інших 

без погодинної оплати місцевих розмов 

з погодинною оплатою місцевих розмов 

без погодинної оплати місцевих розмов 

з погодинною оплатою місцевих розмов 

без погодинної оплати місцевих розмов 

з погодинною оплатою місцевих розмов 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів 

 

24 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 

24-78 

20-56 

37-19 

29-59 

24-78 

20-56 

25 

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

26 

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 

х 

х 

х 

х 

12-34 

х 

27 

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 

19-82 

16-44 

29-75 

23-67 

19-82 

16-44 

28 

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини 

х 

х 

х 

х 

9-92 

х 

29 

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) 

14-86 

х 

22-31 

х 

14-86 

х 

30 

За вечірній телефон 

х 

х 

18-60 

14-80 

12-38 

10-28 

31 

За телефон односторонньої дії 

12-38 

10-28 

18-60 

14-80 

12-38 

10-28 

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів 

32 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 

12-52 

10-96 

19-66 

17-22 

12-52 

10-96 

33 

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт 

х 

0-00043 

х 

0-00043 

х 

0-00043 

34 

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 

х 

х 

х 

х 

6-26 

х 

35 

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 

10-02 

8-76 

15-73 

13-78 

10-02 

8-76 

36 

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини 

х 

х 

х 

х 

5-00 

х 

37 

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) 

7-52 

х 

11-80 

х 

7-52 

х 

38 

За вечірній телефон 

х 

х 

9-83 

8-61 

6-26 

5-48 

39 

За телефон односторонньої дії 

6-26 

5-48 

9-83 

8-61 

6-26 

5-48 

 

У рахунок абонплати надається 24000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення. 

40 

Плата за з'єднувальну лінію екстрених служб 

12-48 

х 

19-64 

х 

х 

х 

41 

За кожні 15 секунд з'єднання з місцевого телефонного апарата (таксофона), крім універсальних таксофонів 

х 

х 

0-0250 

42 

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП) 

х 

х 

0-00166 

Покілометрова плата (у розрахунку на рік) 

43 

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону 

12-74 

12-74 

3-31 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^