Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (изменения)

Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (зміни)
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (изменения)

Зразок протоколу (образец протокола)

 

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

 

Протокол № 3 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «____________»

 

 

____ ____________ 20___ р.
(дата проведення зборів) 

м. Київ, вул. Лермонтова, буд. 8, кв. 9
 
(місце проведення зборів) 

 

Присутні на зборах: засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» Іванов Петро Миколайович якому належить 75% статутного фонду товариства.

Відсутні на зборах: засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «________» Петрова Антоніна Іванівна якій належить 25% статутного фонду товариства.

Збори уповноважені приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

.

Порядок денний

 

1. Про виключення Іванова Петра Миколайовича із числа осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

 

По питанню № 1 порядку денного:

 

По першому питанню порядку денного було запропоновано виключити Іванова Петра Миколайовича із числа осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

 

Голосували:

За – 100% (присутніх на зборах)

Проти – 0 %

Утримались – 0 %

 

Прийнято рішення: виключити Іванова Петра Миколайовича із числа осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

 

 

Засновник

__________ Іванов П.М.

 

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^