Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (изменения главы ликвидационной комиссии)

Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (зміни голови ліквідаційної комісії)
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (изменения главы ликвидационной комиссии)

Зразок протоколу (образец протокола)

 

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

 

Протокол № 3 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «____________»

 

 

____ ____________ 20___ р.
(дата проведення зборів) 

м. Київ, вул. Лермонтова, буд. 8, кв. 9
 
(місце проведення зборів) 

 

Присутні на зборах: засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» Іванов Петро Миколайович якому належить 80% статутного фонду товариства.

Відсутні на зборах: засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «________» Петрова Антоніна Іванівна якій належить 20% статутного фонду товариства.

Збори уповноважені приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

.

Порядок денний

 

1. Про припинення повноважень Іванова Петра Миколайовича, як голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «________________».

2. Про обрання голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________».

 

По питанню № 1 порядку денного:

 

У звязку із неможливістю Іванова П.М. надалі виконувати обов’язки голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» було запропоновано припинити повноваження Іванова Петра Миколайовича як голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________».

 

Голосували:

За – 100% (присутніх на зборах)

Проти – 0 %

Утримались – 0 %

 

Прийнято рішення: припинити повноваження Іванова Петра Миколайовича як голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________».

 

По питанню № 2 порядку денного:

 

По другому питанню було запропоновано обрати головою ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «__________» Жолудя Олександра Георгійовича (керівника товариства).

 

Голосували:

За – 100% (присутніх на зборах)

Проти – 0 %

Утримались – 0 %

 

Прийнято рішення: обрати головою ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «______________»Жолудя Олександра Георгійовича (керівника товариства).

 

 

Засновник

__________ Іванов П.М.

 

 

 

 

^