Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (увольнение и назначение, избрание директора, руководителя)

Протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (звільнення та призначення, обрання директора)
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Протокол общего собрание товарищества с ограниченной ответственностью (увольнение и назначение, избрание директора, руководителя)

Зразок протоколу (образец протокола)

 

 

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

Протокол № 3 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «____________»

 

 

____ ____________ 20___ р.
(дата проведення зборів) 

м. Київ, вул. Лермонтова, буд. 8, кв. 9
 
(місце проведення зборів) 

 

Присутні на зборах: засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «_________» Іванов Петро Миколайович якому належить 80% статутного фонду товариства.

Відсутні на зборах: засновник (учасник) Товариства з обмеженою відповідальністю «________» Петрова Антоніна Іванівна якій належить 20% статутного фонду товариства.

Збори уповноважені приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

.

Порядок денний

 

1. Про звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» Глазунова Петра Петровича.

2. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» Смірнова Олександра Ігоровича.

 

По питанню № 1 порядку денного:

 

У звязку із поданою заявою пропонується звільнити за угодою сторін (ч. 1 ст. 36 КЗпП України) Глазунова П.П. з посади директора  Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________».

 

Голосували:

За – 100% (присутніх на зборах)

Проти – 0 %

Утримались – 0 %

 

Прийнято рішення: звільнити за угодою сторін (ч. 1 ст. 36 КЗпП України) Глазунова П.П. з посади директора  Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» з 11.09.2011 р..

 

По питанню № 2 порядку денного:

 

По другому питанню було запропоновано призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «__________» Смірнова Олександра Ігоровича згідно поданої заяви з 12.09.2011 р..

 

Голосували:

За – 100% (присутніх на зборах)

Проти – 0 %

Утримались – 0 %

 

Прийнято рішення: призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «__________» Смірнова Олександра Ігоровича згідно поданої заяви з 12.09.2011 р..

 

 

Засновник

__________ Іванов П.М.

 

 

 

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^