Лист Міністерства юстиції України від 06.07.2012 р. N 6829-0-33-12/6.1 щодо деяких питань застосування окремих положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

питання доступу до реєстраційних справ юридичних осіб
Главная - Обращения граждан - Как писать? - Нормативно-правова база - Закон Украины "О доступе к публичной информации" - Лист Міністерства юстиції України від 06.07.2012 р. N 6829-0-33-12/6.1 щодо деяких питань застосування окремих положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.07.2012 р. N 6829-0-33-12/6.1

Міністерством юстиції розглянуто лист щодо деяких питань застосування окремих положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" та, в межах компетенції, повідомляється.

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок легалізації об'єднання громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140, для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява, до якої додаються статут (положення) в двох примірниках, протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення), відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи), дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів), документ про сплату реєстраційного збору, відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян - назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію), документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян.

З вищезазначеного випливає, що Укрдержреєстр отримує відповідні документи виключно для здійснення реєстрації об'єднання та не являється володільцем копій даних документів.

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про публічну інформацію", публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Документи, отримані Державною реєстраційною службою, не використовуються в щоденній роботі з реалізації повноважень органу. Вони отримані лише для здійснення реєстрації об'єднання громадян.

На підставі зазначеного, на нашу думку, матеріали, надані об'єднаннями громадян до Державної реєстраційної служби для реєстрації цих об'єднань, не є публічною інформацією зазначеної служби.

Враховуючи вищезазначене, віднесення копій установчих документів до публічної інформації не являється вірним.

При цьому за аналогією слід врахувати, що Розділом V "Доступ до документів реєстраційної справи" Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10 лютого 2012 року N 238/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року N 203/20516) передбачено, що право доступу до документів відповідної реєстраційної справи, крім державного реєстратора або посадової особи, відповідальної за зберігання реєстраційних справ, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа-підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності - на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів - на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.

Крім того, слід звернути увагу, що деякі відомості, які надаються для реєстрації об'єднань громадян, можуть містити персональні дані, зокрема відомості про склад керівництва центральних статутних органів, які є персональними даними у сенсі Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон).

Так статтею 2 Закону визначено, що персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Частиною другою статті 5 Закону передбачено, що персональні дані, крім знеособлених, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Порядок поширення персональних даних визначається статтею 14 Закону, згідно з якою їх поширення передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб'єкта персональних даних.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки економічного добробуту та прав людини.

Окрім цього, порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається статтею 16 Закону, зокрема передбачено, що цей порядок визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог закону або неспроможна їх забезпечити.

Відтак поширення інформації (відомостей про засновників, керівний склад тощо) може здійснюватись лише за умови неухильного дотримання Закону України "Про захист персональних даних".

Одночасно інформуємо, що згідно із Положенням про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженим Указом Президента України від 07 травня 2011 року N 559, Держкомтелерадіо України є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері (абзац другий пункту 1).

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

 

Документы
Документы раздела "Обращения граждан"
^