Кадастрова карта України

банк данных (база данных) Государственного земельного кадастра
Главная - Справочник - Базы данных - Кадастрова карта України

 

1) Публічна кадастрова карта України / Публичная кадастровая карта Украины

Кадастрова карта Київська область

Банк даних Державного земельного кадастру України з позначенням контурів ділянок, їх площі та кадастрового номера. Крім того доступні різні шари та види карти (фотозймка, типи земель тощо)

Від себе: пошук ведеться або ж візуально шляхом прокрутки або по кадастровому номеру ділянки.

 

Відповідно до Закону України"Про державний земельний кадастр":

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна

система відомостей про землі, розташовані в межах державного

кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх

використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику

земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і

користувачами;

 

державна реєстрація земельної ділянки - внесення до

Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей

про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового

номера;

 

геоінформаційна система - інформаційна (автоматизована)

система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання

та постачання геопросторових даних;

 

геопросторовий об'єкт - об'єкт реального світу, що

характеризується певним місцеположенням на Землі і визначений у

встановленій системі просторово-часових координат;

 

 

індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ,

що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і

кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів

земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);

 

кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить

відомості про об'єкти Державного земельного кадастру;

 

 

кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не

повторюється на всій території України, послідовність цифр та

знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної

реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;

Документы
Документы раздела "Справочник"
^