Застосування показника індекса інфляції (Использование показателя индекса инфляции)

Главная - Справочник - Списки - Застосування показника індекса інфляції (Использование показателя индекса инфляции)

Застосування показника індекса інфляції

№ п/п

Законодавче підґрунтя

Застосування

Порядок застосування

1

Ст. 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;

п. 11 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 

Індексація грошових доходів громадян

Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, якщо його величина перевищила поріг індексації (101 %)

2

П. 4 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159 

Компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати 

Компенсація проводиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати грошових доходів

3

Ст. 21 Закону України «Про оренду землі»

Індексація розміру орендної плати за землю

Індексація здійснюється, якщо договором оренди не передбачено інше, при цьому п. 10 Типового договору оренди землі передбачена обов'язковість обговоренння цієї умови

4

Ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; 

п. 12-13 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затверджених постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786 

Індексація розміру орендної плати за державне майно 

Проведення індексації розміру орендної плати є істотною умовою договору оренди 

5

П. 146.21 Податкового кодексу України

Переоцінка об'єктів основних засобів

Проводиться щорічно на коефіцієнт індексації, якщо його значення перевищує одиницю 

(У листі від 09.02.2011 р. № 2769/6/15-0315 ДПАУ зазначає, що платники податку мають право збільшувати вартість об'єктів основних засобів, що амортизуються, на суму переоцінки вартості основних засобів станом на 01.01.2012 р.)

 

6

П. 2 постанови КМУ «Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду» від 31.08.96 р. № 1024

Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду 

Індексація  проводиться до 15 лютого кожного року станом на 1 січня відповідно до офіційно затверджених індексів

7

П. 289.2 Податкового кодексу України 

Індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення

Індексація проводиться станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації

8

Ст. 625 ЦКУ 

Індексація простроченого грошового зобов'язання 

Індексується за весь час прострочення 

9

П. 2 Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 

Індексація розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей 

Застосовується загальний індекс інфляції, який розраховується на основі щомісячних індексів інфляції, що затверджуються Держкомстатом

10

П. 148.4 Податкового кодексу України 

Переоцінка балансової вартості об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин

Проводиться щорічно на коефіцієнт індексації, якщо його значення перевищує одиницю

11

Абз. 9 п. 4 р. XIX Податкового кодексу України 

Внесення змін до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з таких податків і зборів: 
• акцизний податок;
• збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
• екологічний податок;
• плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
• плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
• податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
• збір за користування радіочастотним ресурсом України;
• збір за спеціальне використання води;
• збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Щорічно (до 1 червня) Кабмін вносить до Верховної Ради проект закону про внесення змін щодо ставок зазначених податків до Податкового кодексу з урахуванням індексів споживчих цін та індексів цін виробників промислової продукції

^