Часть 1 статистических таблиц

развитие Украины 1991-2010, таблицы 1-10

СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ

Джерела:

Державна служба статистики України: таблиці 1 - 20

33 - 46; 51 - 167

Міністерство фінансів України: таблиці 21 - 25

Національний банк України: таблиці 26 - 32, 47 - 50

Умовні позначення

Тире (-) 

явищ не було 

Три крапки (…) 

відомості відсутні або інформація конфіденційна (з відповідною зноскою) 

Нуль (0; 0,0) 

явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) 

заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

"з них", "у тому числі" 

означає, що наведено не всі доданки загальної суми 

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних у зв'язку з електронною обробкою інформації.

Національні рахунки

1. Основні соціально-економічні показники

 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Валовий внутрішній продукт
(у фактичних цінах)1, млн грн 

299 

5033 

148273 

1203769 

5451642 

81519 

93365 

102593 

130442 

170070 

204190 

225810 

267344 

345113 

441452 

544153 

720731 

948056 

913345 

10859352 

у розрахунку на одну особу3, грн 

97 

2842 

23184 

105793 

1595 

1842 

2040 

2614 

3436 

4195 

4685 

5591 

7273 

9372 

11630 

15496 

20495 

19832 

236742 

Основні засоби (у фактичних цінах на кінець року)4, млрд грн 

494 

6002 

224625 

375774 

10865152 

843 

866 

824 

837 

829 

915 

965 

1026 

1141 

1276 

1569 

2047 

3150 

3904 

... 

Доходи населення1, млн грн 

252 

3445 

91833 

761142 

4005954 

62219 

73297 

80870 

98154 

128736 

157996 

185073 

215672 

274241 

381404 

472061 

623289 

845641 

894286 

2805655 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), % 

390,0 

2100,0 

10256,0 

501,0 

281,7 

139,7 

110,1 

120,0 

119,2 

125,8 

106,1 

99,4 

108,2 

112,3 

110,3 

111,6 

116,6 

122,3 

112,3 

109,1 

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), % 

263,4 

4228,5 

9767,5 

874,0 

272,1 

117,3 

105,0 

135,3 

115,7 

120,8 

100,9 

105,7 

111,1 

124,1 

109,5 

114,1 

123,3 

123,0 

114,3 

118,7 

Індекс цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (до попереднього року), % 

192,0 

1851,8 

3960,1 

665,3 

432,8 

164,0 

105,1 

110,0 

129,2 

155,8 

105,0 

87,4 

120,6 

105,7 

108,1 

102,4 

138,0 

110,3 

106,4 

130,46 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування7, млрд грн 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

13,9 

18,7 

14,6 

19,6 

44,6 

64,4 

76,3 

135,9 

9,0 

-42,4 

49,78 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд грн 

182,7 

210,8 

229,6 

289,1 

400,8 

468,6 

551,7 

717,1 

917,0 

806,6 

889,19 

Продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 року), млрд грн 

126,6 

116,1 

117,8 

98,3 

94,8 

85,8 

84,3 

76,2 

71,0 

77,9 

85,8 

86,8 

77,3 

92,5 

92,6 

94,9 

88,8 

104,0 

102,1 

101,110 

рослинництва 

55,2 

55,9 

62,3 

47,7 

49,4 

45,0 

48,2 

39,5 

35,4 

43,6 

49,1 

48,1 

41,1 

55,6 

54,0 

54,9 

49,7 

64,9 

61,5 

58,7 

тваринництва 

71,4 

60,2 

55,5 

50,6 

45,4 

40,8 

36,1 

36,7 

35,6 

34,3 

36,7 

38,7 

36,2 

36,9 

38,6 

40,0 

39,1 

39,1 

40,6 

42,4 

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах)4, млрд грн 

49,7 

866,0 

29310,1 

228033,2 

937815,5 

12,6 

12,4 

14,0 

17,6 

23,6 

32,6 

37,2 

51,0 

75,7 

93,1 

125,3 

188,5 

233,1 

151,8 

83,911 

Введення в експлуатацію загальної площі житла, млнм2 

14,5 

14,1 

12,3 

10,1 

8,7 

6,8 

6,4 

5,8 

6,1 

5,6 

5,9 

6,1 

6,4 

7,6 

7,8 

8,6 

10,2 

10,5 

6,4 

5,212 

Перевезення вантажів усіма видами транспорту13 млрд т 

6,0 

4,8 

3,7 

2,6 

2,5 

1,9 

1,8 

1,7 

1,5 

1,5 

1,6 

1,6 

1,7 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2,0 

1,6 

... 

Відправлення пасажирів транспортом загального користування14, млрд 

13,4 

11,7 

9,6 

8,8 

6,8 

6,8 

7,2 

7,7 

7,9 

7,8 

7,7 

7,7 

7,7 

8,0 

8,2 

8,2 

8,2 

8,3 

7,3 

6,810 

Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах)15, млрд грн 

132,4 

1455,9 

43823,7 

336968,4 

12,0 

17,3 

18,9 

19,3 

22,2 

28,8 

34,4 

39,7 

50,0 

67,6 

94,3 

130,0 

178,2 

246,9 

231,0 

196,7 

Обсяг реалізованих послуг16, млрд грн 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

47,0 

56,7 

74,4 

95,8 

120,9 

157,0 

215,8 

224,6 

203,210 

Експорт товарів і послуг, млрд дол. США 

19,1 

19,0 

16,5 

15,2 

18,1 

19,8 

22,0 

27,3 

38,0 

40,4 

45,9 

58,3 

78,7 

49,3 

44,412 

Імпорт товарів і послуг, млрд дол. США 

18,817 

18,517 

16,117 

13,017 

15,1 

16,9 

18,2 

24,5 

31,1 

39,1 

48,8 

65,6 

92,0 

50,6 

45,512 

Кількість постійного населення (на кінець року), млн осіб 

51,7 

51,9 

51,7 

51,3 

50,9 

50,4 

50,0 

49,5 

49,1 

48,7 

48,2 

47,818 

47,4 

47,1 

46,7 

46,5 

46,2 

46,0 

45,8 

45,619 

Природний приріст, скорочення (-) населення, тис. осіб 

-39,1 

-100,3 

-184,2 

-243,1 

-299,7 

-309,5 

-311,6 

-300,7 

-350,0 

-373,0 

-369,5 

-364,2 

-356,8 

-334,0 

-355,9 

-297,7 

-290,2 

-243,9 

-194,2 

-181,56 

Кількість зайнятого населення у віці 15 - 70 років, тис. осіб 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

20175,0 

19971,5 

20091,2 

20163,3 

20295,7 

20680,0 

20730,4 

20904,7 

20972,3 

20191,5 

20401,212 

Кількість безробітного населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), тис. осіб 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

2655,8 

2455,0 

2140,7 

2008,0 

1906,7 

1600,8 

1515,0 

1417,6 

1425,1 

1958,8 

1774,012 

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), у % до економічно активного населення відповідного віку 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

11,6 

10,9 

9,6 

9,1 

8,6 

7,2 

6,8 

6,4 

6,4 

8,8 

8,012 

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року), тис. осіб 

… 

70,5 

83,9 

82,2 

126,9 

351,1 

637,1 

1003,2 

1174,5 

1155,2 

1008,1 

1034,2 

988,9 

981,8 

881,5 

759,5 

642,3 

844,9 

531,6 

544,9 

Рівень зареєстрованого безробіття, у % до населення працездатного віку 

... 

0,2 

0,3 

0,3 

0,4 

1,2 

2,3 

3,6 

4,2 

4,1 

3,6 

3,7 

3,5 

3,5 

3,1 

2,7 

2,3 

3,0 

1,9 

2,0 

Середньомісячна номінальна заробітна плата20, грн 

480 

6505 

162790 

1427708 

73 

126 

143 

153 

178 

230 

311 

376 

462 

590 

806 

1041 

1351 

1806 

1906 

223921 

 

____________
1 1991 - 1995 роки - в млрд крб., 1996 - 2010 роки - в млн грн.

2 Попередні дані.

3 1991 - 1995 роки - в тис. крб., 1996 - 2010 роки - в грн.

4 1991 - 1995 роки - в млрд крб., 1996-2010 роки - в млрд грн.

5 Дані за III квартал, попередні.

6 Січень - листопад.

7 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. Інформація наявна з 2000 року у зв'язку з впровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

8 Дані наведено за січень - листопад без урахування результатів діяльності малих підприємств, бюджетних установ, а також сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством, і відслідковуються тільки в річній звітності.

9 За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства (без урахування продукції, реалізованої підприємствами-замовниками).

10 Дані попередні.

11 За січень - вересень, без ПДВ.

12 За січень - вересень.

13 З 2002 року - з урахуванням автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

14 З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб'єктами малого бізнесу.

15 1991 - 1994 роки - в млрд крб, 1995 - 2010 роки - в млрд грн.

16 Включаючи ПДВ.

17 З урахуванням обсягів міжнародної технічної допомоги.

18 За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.

19 На 1 грудня 2010 року.

20 1991 - 1994 роки - в крб, 1995 - 2010 роки - в грн.

21 Дані попередні. Починаючи з 2010 року дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2. Індекси основних соціально-економічних показників

(відсотків до попереднього року)

 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Валовий внутрішній продукт (у цінах попереднього року) 

91,3 

90,1 

85,8 

77,1 

87,8 

90,0 

97,0 

98,1 

99,8 

105,9 

109,2 

105,2 

109,6 

112,1 

102,7 

107,3 

107,9 

102,3 

85,2 

104,21 

у розрахунку на одну особу 

91,1 

89,8 

85,7 

77,4 

88,5 

90,7 

97,8 

98,8 

100,6 

106,7 

111,1 

106,3 

110,5 

113,0 

103,5 

108,1 

108,6 

102,9 

85,6 

104,61 

Доходи населення 

192,6 

1369,2 

2665,5 

828,8 

526,3 

155,3 

117,8 

110,3 

121,4 

131,2 

122,7 

117,1 

116,5 

127,2 

139,1 

123,8 

132,0 

135,7 

105,8 

119,62 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування3 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

… 

134,5 

78,1 

134,2 

226,9 

144,4 

118,5 

178,2 

6,6 

х 

х 

Продукція промисловості 

95,2 

93,6 

92,0 

72,7 

88,0 

94,9 

99,7 

99,0 

104,0 

113,2 

114,2 

107,0 

115,8 

112,5 

103,1 

106,2 

107,6 

94,8 

78,1 

111,04 

Продукція сільського господарства 

86,8 

91,7 

101,5 

83,6 

96,4 

90,5 

98,2 

90,4 

93,1 

109,8 

110,2 

101,2 

89,0 

119,7 

100,1 

102,5 

93,5 

117,1 

98,2 

99,04 

Інвестиції в основний капітал 

92,9 

63,1 

89,6 

77,5 

71,5 

78,0 

91,2 

106,1 

100,4 

114,4 

120,8 

108,9 

131,3 

128,0 

101,9 

119,0 

129,8 

97,4 

58,5 

97,15 

Введення в експлуатацію загальної площі житла 

82,8 

97,7 

87,2 

82,0 

85,8 

78,0 

94,3 

91,8 

105,1 

90,4 

106,8 

102,3 

105,9 

117,6 

103,3 

110,4 

118,7 

102,5 

61,0 

157,06 

Перевезення вантажів усіма видами транспорту 

95,9 

79,5 

76,2 

70,3 

95,7 

75,9 

99,0 

90,6 

91,9 

99,5 

103,3 

98,6 

106,2 

104,7 

104,3 

103,7 

106,3 

99,1 

82,4 

... 

Відправлення пасажирів транспортом загального користування 

89,2 

87,5 

81,9 

92,4 

77,0 

99,3 

106,1 

107,9 

102,1 

98,3 

98,4 

100,7 

100,0 

103,7 

102,5 

100,5 

99,7 

101,4 

87,3 

94,04 

Роздрібний товарооборот підприємств 

90,3 

82,0 

65,0 

86,4 

86,1 

94,9 

100,2 

93,4 

92,9 

108,1 

113,7 

115,0 

120,5 

121,9 

123,4 

126,4 

129,5 

117,3 

79,1 

105,75 

Обсяг реалізованих послуг (у порівнянних цінах) 

… 

… 

… 

… 

… 

... 

... 

... 

... 

… 

... 

107,3 

116,1 

124,4 

116,4 

113,5 

115,7 

112,8 

88,9 

102,94 

Експорт товарів і послуг 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

99,1 

86,8 

92,3 

118,8 

109,7 

111,1 

124,1 

139,0 

106,3 

113,7 

127,2 

134,9 

62,6 

129,35 

Імпорт товарів і послуг 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

98,6 

86,8 

80,5 

116,6 

112,0 

107,4 

134,7 

126,9 

125,8 

124,8 

134,5 

140,3 

55,0 

128,65 

Кількість постійного населення (на кінець року) 

100,2 

100,3 

99,7 

99,2 

99,2 

99,1 

99,2 

99,1 

99,1 

99,1 

99,1 

99,1 

99,2 

99,3 

99,3 

99,4 

99,4 

99,5 

99,6 

99,67 

Кількість зайнятих 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

101,1 

99,0 

100,6 

100,4 

100,7 

101,9 

100,2 

100,8 

100,3 

96,3 

100,28 

Кількість безробітних (за методологією МОП) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

101,6 

92,4 

87,2 

93,8 

95,0 

84,0 

94,6 

93,6 

100,5 

137,5 

92,08 

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року) 

… 

х 

118,9 

98,0 

154,3 

276,8 

181,4 

157,5 

117,1 

98,4 

87,3 

102,6 

95,6 

99,3 

89,8 

86,2 

84,6 

131,5 

62,9 

102,5 

Середньомісячна заробітна плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номінальна 

196,4 

1356,1 

2502,4 

877,0 

514,2 

171,4 

113,7 

107,2 

115,7 

129,6 

135,2 

121,0 

122,8 

127,5 

136,7 

129,2 

129,7 

133,7 

105,5 

120,09 

реальна 

… 

… 

59,9 

84,8 

110,6 

96,6 

96,6 

96,2 

91,1 

99,1 

119,3 

118,2 

115,2 

123,8 

120,3 

118,3 

112,5 

106,3 

90,8 

110,2 

 

____________
1 Попередні дані.

2 Дані за III квартал, попередні.

3 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

4 Дані попередні.

5 За січень - вересень.

6 Індекс за січень - вересень розраховано з урахуванням даних щодо обсягів житла, прийнятого відповідно до Тимчасового порядку (постанова КМУ від 09.09.2009 N 1035).

7 На 1 грудня 2010 року.

8 Дані наведено за 9 місяців 2010 року у відношенні до 9 місяців 2009 року.

9 Дані попередні. Починаючи з 2010 року дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3. Валовий внутрішній продукт

Рік 

У фактичних цінах 

Індекси фізичного обсягу, відсотків 

Індекс-дефлятор, відсотків до попереднього року 

валовий внутрішній продукт 

валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу 

до попереднього року 

1990 = 100 

валовий внутрішній продукт 

валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу 

валовий внутрішній продукт 

валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу 

млн грн 

грн 

2001 

204190 

4195 

109,2 

111,1 

47,2 

50,2 

109,9 

2002 

225810 

4685 

105,2 

106,3 

49,7 

53,4 

105,1 

2003 

267344 

5591 

109,6 

110,5 

54,4 

59,0 

108,0 

2004 

345113 

7273 

112,1 

113,0 

61,0 

66,6 

115,1 

2005 

441452 

9372 

102,7 

103,5 

62,7 

69,0 

124,5 

2006 

544153 

11630 

107,3 

108,1 

67,3 

74,5 

114,8 

2007 

720731 

15496 

107,9 

108,6 

72,6 

80,9 

122,7 

2008 

948056 

20495 

102,3 

102,9 

74,2 

83,3 

128,6 

2009 

913345 

19832 

85,2 

85,6 

63,3 

71,3 

113,0 

20101 

1085935 

23674 

104,2 

104,6 

65,9 

74,6 

... 

 

____________
1 Попередні дані.

4. Випуск у ринкових цінах та валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного зайнятого

Рік 

Випуск у ринкових цінах у розрахунку на одного зайнятого, грн 

Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного зайнятого, грн 

Індекси фізичного обсягу, відсотків 

випуск у ринкових цінах у розрахунку на одного зайнятого 

валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного зайнятого 

у фактичних цінах 

у цінах попереднього року 

у фактичних цінах 

у цінах попереднього року 

до попереднього року 

до попереднього року 

2001 

24246 

22160 

10224 

9302 

111,9 

110,3 

2002 

26311 

25464 

11239 

10697 

105,0 

104,6 

2003 

31286 

29228 

13259 

12274 

111,1 

109,2 

2004 

41489 

35510 

17004 

14773 

113,5 

111,4 

2005 

50700 

42532 

21347 

17143 

102,5 

100,8 

2006 

60404 

54524 

26249 

22860 

107,5 

107,1 

2007 

78977 

66039 

34477 

28097 

109,3 

107,0 

2008 

104712 

79103 

45205 

35158 

100,2 

102,0 

2009 

102645 

88150 

45234 

40024 

84,2 

88,5 

20101 

 

____________
1 Попередні дані.

5. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; млн грн)

 

Рік 

Випуск 

Проміжне споживання 

Валова додана вартість 

У тому числі 

оплата праці найманих працівників 

інші податки за виключенням інших субсидій пов'язаних з виробництвом 

валовий прибуток, змішаний доход 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

2001 

66306 

36885 

29421 

5831 

23 

23567 

 

2002 

66430 

37012 

29418 

5108 

225 

24085 

 

2003 

66119 

37060 

29059 

4890 

-137 

24306 

 

2004 

85668 

48410 

37258 

6044 

-689 

31903 

 

2005 

94801 

54259 

40542 

6887 

-837 

34492 

 

2006 

98410 

57404 

41006 

8448 

-1740 

34298 

 

2007 

113149 

65732 

47417 

11869 

-2411 

37959 

 

2008 

156072 

90924 

65148 

14330 

-2928 

53746 

 

2009 

157867 

92109 

65758 

14143 

-246 

51861 

 

20101 

189742 

110755 

78987 

15794 

-202 

63395 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибальство, рибництво 

2001 

429 

300 

129 

98 

-9 

40 

 

2002 

412 

283 

129 

90 

-20 

59 

 

2003 

415 

289 

126 

80 

-39 

85 

 

2004 

445 

310 

135 

83 

-44 

96 

 

2005 

575 

410 

165 

120 

-66 

111 

 

2006 

557 

406 

151 

112 

-68 

107 

 

2007 

576 

415 

161 

104 

-5 

62 

 

2008 

729 

524 

205 

177 

-7 

35 

 

2009 

926 

664 

262 

181 

76 

 

20101 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Добувна промисловість 

2001 

23411 

14898 

8513 

5088 

-707 

4132 

 

2002 

24386 

14370 

10016 

6350 

-772 

4438 

 

2003 

26484 

15630 

10854 

6972 

-681 

4563 

 

2004 

31766 

19248 

12518 

9541 

-787 

3764 

 

2005 

41149 

23210 

17939 

12729 

-1456 

6666 

 

2006 

46125 

24061 

22064 

15420 

-2330 

8974 

 

2007 

57563 

25868 

31695 

18370 

-3141 

16466 

 

2008 

91551 

37214 

54337 

27442 

-6604 

33499 

 

2009 

78492 

37816 

40676 

26927 

-5077 

18826 

 

20101 

116543 

56005 

60538 

33267 

-5887 

33158 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість 

2001 

172759 

137167 

35592 

20407 

1242 

13943 

 

2002 

191301 

150915 

40386 

23461 

1581 

15344 

 

2003 

235289 

185587 

49702 

30414 

1837 

17451 

 

2004 

325820 

261696 

64124 

41507 

1895 

20722 

 

2005 

399039 

312176 

86863 

53891 

2422 

30550 

 

2006 

456729 

347313 

109416 

62673 

2921 

43822 

 

2007 

588203 

444775 

143428 

80946 

2392 

60090 

 

2008 

751615 

586880 

164735 

96439 

-1494 

69790 

 

2009 

628232 

486354 

141878 

81504 

547 

59827 

 

20101 

816560 

634388 

182172 

101314 

1909 

78949 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

2001 

27905 

16673 

11232 

4186 

7041 

 

2002 

28227 

16802 

11425 

5252 

81 

6092 

 

2003 

30360 

18090 

12270 

6073 

33 

6164 

 

2004 

31961 

19538 

12423 

8623 

-249 

4049 

 

2005 

36739 

21570 

15169 

9160 

-57 

6066 

 

2006 

47318 

28708 

18610 

12076 

41 

6493 

 

2007 

60898 

37653 

23245 

14266 

95 

8884 

 

2008 

77688 

48888 

28800 

20325 

-1658 

10133 

 

2009 

85749 

53945 

31804 

21592 

-1704 

11916 

 

20101 

104322 

67787 

36535 

26009 

-171 

10697 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво 

2001 

18339 

11048 

7291 

4242 

193 

2856 

 

2002 

19176 

11523 

7653 

4843 

106 

2704 

 

2003 

25811 

15543 

10268 

6686 

167 

3415 

 

2004 

37667 

23204 

14463 

8924 

202 

5337 

 

2005 

45972 

29602 

16370 

12677 

212 

3481 

 

2006 

64152 

42984 

21168 

14955 

348 

5865 

 

2007 

94307 

63851 

30456 

21091 

460 

8905 

 

2008 

117362 

88177 

29185 

23024 

639 

5522 

 

2009 

77631 

56103 

21528 

14458 

407 

6663 

 

20101 

89501 

61081 

28420 

16640 

524 

11256 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівля; ремонт автомобілів побутових виробів та предметів особистого вжитку 

2001 

38989 

16580 

22409 

8942 

1488 

11979 

 

2002 

42628 

18035 

24593 

10627 

1060 

12906 

 

2003 

54897 

23275 

31622 

10197 

1239 

20186 

 

2004 

71490 

30433 

41057 

11393 

1291 

28373 

 

2005 

99662 

43621 

56041 

20882 

1547 

33612 

 

2006 

122365 

53792 

68573 

24845 

2108 

41620 

 

2007 

173149 

77929 

95220 

32228 

2775 

60217 

 

2008 

240111 

108850 

131261 

50121 

3271 

77869 

 

2009 

239327 

109330 

129997 

46516 

3248 

80233 

 

20101 

252399 

106562 

145837 

58749 

3504 

83584 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність готелів та ресторанів 

2001 

2678 

1509 

1169 

562 

53 

554 

 

2002 

3038 

1723 

1315 

825 

95 

395 

 

2003 

3739 

2122 

1617 

963 

33 

621 

 

2004 

5452 

3166 

2286 

1272 

66 

948 

 

2005 

6388 

4018 

2370 

1265 

76 

1029 

 

2006 

11743 

6355 

5388 

2015 

96 

3277 

 

2007 

14849 

8022 

6827 

2578 

146 

4103 

 

2008 

20557 

10862 

9695 

4163 

168 

5364 

 

2009 

18392 

10343 

8049 

3815 

189 

4045 

 

20101 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність транспорту та зв'язку 

2001 

41295 

16708 

24587 

10325 

682 

13580 

 

2002 

46946 

19423 

27523 

14065 

336 

13122 

 

2003 

59995 

24903 

35092 

16732 

350 

18010 

 

2004 

75233 

32539 

42694 

16936 

601 

25157 

 

2005 

91219 

43784 

47435 

23754 

638 

23043 

 

2006 

107638 

51585 

56053 

30619 

982 

24452 

 

2007 

135074 

65011 

70063 

35474 

598 

33991 

 

2008 

172314 

85236 

87078 

50228 

804 

36046 

 

2009 

182914 

85864 

97050 

48622 

1140 

47288 

 

20101 

209482 

92786 

116696 

55678 

823 

60195 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова діяльність 

2001 

8516 

3248 

5268 

2016 

102 

3150 

 

2002 

9948 

3750 

6198 

2457 

130 

3611 

 

2003 

15018 

5648 

9370 

2918 

156 

6296 

 

2004 

31826 

10576 

21250 

7433 

552 

13265 

 

2005 

29951 

10174 

19777 

9654 

496 

9627 

 

2006 

36858 

11471 

25387 

12208 

496 

12683 

 

2007 

58992 

16598 

42394 

19152 

512 

22730 

 

2008 

92631 

23648 

68983 

25906 

916 

42161 

 

2009 

91199 

24479 

66720 

23380 

866 

42474 

 

20101 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

2001 

19931 

7256 

12675 

5691 

249 

6735 

 

2002 

23631 

8660 

14971 

6489 

232 

8250 

 

2003 

27030 

10147 

16883 

6139 

265 

10479 

 

2004 

38852 

15325 

23527 

9270 

230 

14027 

 

2005 

53627 

23084 

30543 

13398 

378 

16767 

 

2006 

70227 

31376 

38851 

17249 

695 

20907 

 

2007 

113400 

49698 

63702 

26657 

734 

36311 

 

2008 

146795 

61450 

85345 

37085 

475 

47785 

 

2009 

174934 

79347 

95587 

39403 

395 

55789 

 

20101 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Державне управління 

2001 

12234 

4801 

7433 

6639 

19 

775 

 

2002 

14377 

5578 

8799 

7666 

18 

1115 

 

2003 

16692 

6489 

10203 

9058 

18 

1127 

 

2004 

22517 

8410 

14107 

11994 

20 

2093 

 

2005 

29493 

9003 

20490 

18442 

42 

2006 

 

2006 

35915 

9706 

26209 

24157 

36 

2016 

 

2007 

46468 

12968 

33500 

31588 

43 

1869 

 

2008 

62997 

17992 

45005 

42911 

45 

2049 

 

2009 

61246 

14331 

46915 

44102 

37 

2776 

 

20101 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта 

2001 

12437 

3533 

8904 

6402 

28 

2474 

 

2002 

14666 

3847 

10819 

7996 

30 

2793 

 

2003 

18640 

4859 

13781 

10935 

30 

2816 

 

2004 

22086 

5834 

16252 

12855 

33 

3364 

 

2005 

29388 

8506 

20882 

17498 

47 

3337 

 

2006 

36161 

9918 

26243 

22702 

52 

3489 

 

2007 

46083 

13178 

32905 

29355 

65 

3485 

 

2008 

62186 

18666 

43520 

39740 

71 

3709 

 

2009 

70705 

21466 

49239 

44465 

71 

4703 

 

20101 

86351 

28592 

57759 

52057 

91 

5611 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

2001 

10005 

3994 

6011 

4278 

32 

1701 

 

2002 

12080 

4719 

7361 

5377 

-4 

1988 

 

2003 

14958 

5821 

9137 

7093 

12 

2032 

 

2004 

18470 

7518 

10952 

8426 

40 

2486 

 

2005 

22855 

8890 

13965 

11419 

21 

2525 

 

2006 

28305 

10583 

17722 

14829 

2887 

 

2007 

35947 

13405 

22542 

19342 

75 

3125 

 

2008 

45902 

16693 

29209 

26207 

87 

2915 

 

2009 

54100 

19527 

34573 

28894 

85 

5594 

 

20101 

64408 

22389 

42019 

35985 

102 

5932 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту2 

2001 

5286 

2624 

2662 

1733 

164 

765 

 

2002 

6762 

3026 

3736 

2511 

-75 

1300 

 

2003 

8257 

3744 

4513 

3038 

-163 

1638 

 

2004 

10735 

5460 

5275 

3149 

-65 

2191 

 

2005 

14772 

7320 

7452 

4824 

-237 

2865 

 

2006 

19676 

9385 

10291 

6323 

-187 

4155 

 

2007 

26397 

13060 

13337 

8916 

-434 

4855 

 

2008 

33662 

15454 

18208 

12366 

-883 

6725 

 

2009 

33971 

16677 

17294 

13341 

-1501 

5454 

 

20101 

405202 

150519 

254683 

141876 

784 

112023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за видами економічної діяльності 

2001 

460520 

277224 

183296 

86440 

3564 

93292 

 

2002 

504008 

299666 

204342 

103117 

3023 

98202 

 

2003 

603704 

359207 

244497 

122188 

3120 

119189 

 

2004 

809988 

491667 

318321 

157450 

3096 

157775 

 

2005 

995630 

599627 

396003 

216600 

3226 

176177 

 

2006 

1182179 

695047 

487132 

268631 

3456 

215045 

 

2007 

1565055 

908163 

656892 

351936 

1904 

303052 

 

2008 

2072172 

1211458 

860714 

470464 

-7098 

397348 

 

2009 

1955685 

1108355 

847330 

451343 

-1538 

397525 

 

20101 

2334510 

1330864 

1003646 

537369 

1477 

464800 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг фінансових посередників 

2001 

х 

2806 

-2806 

х 

х 

-2806 

 

2002 

х 

3148 

-3148 

х 

х 

-3148 

 

2003 

х 

4280 

-4280 

х 

х 

-4280 

 

2004 

х 

5275 

-5275 

х 

х 

-5275 

 

2005 

х 

7402 

-7402 

х 

х 

-7402 

 

2006 

х 

13009 

-13009 

х 

х 

-13009 

 

2007 

х 

22098 

-22098 

х 

х 

-22098 

 

2008 

х 

36538 

-36538 

х 

х 

-36538 

 

2009 

х 

50849 

-50849 

х 

х 

-50849 

 

20101 

х 

45814 

-45814 

х 

х 

-45814 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього в основних цінах 

2001 

460520 

280030 

180490 

86440 

3564 

90486 

 

2002 

504008 

302814 

201194 

103117 

3023 

95054 

 

2003 

603704 

363487 

240217 

122188 

3120 

114909 

 

2004 

809988 

496942 

313046 

157450 

3096 

152500 

 

2005 

995630 

607029 

388601 

216600 

3226 

168775 

 

2006 

1182179 

708056 

474123 

268631 

3456 

202036 

 

2007 

1565055 

930261 

634794 

351936 

1904 

280954 

 

2008 

2072172 

1247996 

824176 

470464 

-7098 

360810 

 

2009 

1955685 

1159204 

796481 

451343 

-1538 

346676 

 

20101 

2334510 

1376678 

957832 

537369 

1477 

418986 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податки на продукти 

2001 

25060 

х 

25060 

х 

25060 

х 

 

2002 

25484 

х 

25484 

х 

25484 

х 

 

2003 

28205 

х 

28205 

х 

28205 

х 

 

2004 

33122 

х 

33122 

х 

33122 

х 

 

2005 

54183 

х 

54183 

х 

54183 

х 

 

2006 

71618 

х 

71618 

х 

71618 

х 

 

2007 

88212 

х 

88212 

х 

88212 

х 

 

2008 

126425 

х 

126425 

х 

126425 

х 

 

2009 

119988 

х 

119988 

х 

119988 

х 

 

20101 

130958 

х 

130958 

х 

130958 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії на продукти 

2001 

-1360 

х 

-1360 

х 

-1360 

х 

 

2002 

-868 

х 

-868 

х 

-868 

х 

 

2003 

-1078 

х 

-1078 

х 

-1078 

х 

 

2004 

-1055 

х 

-1055 

х 

-1055 

х 

 

2005 

-1332 

х 

-1332 

х 

-1332 

х 

 

2006 

-1588 

х 

-1588 

х 

-1588 

х 

 

2007 

-2275 

х 

-2275 

х 

-2275 

х 

 

2008 

-2545 

х 

-2545 

х 

-2545 

х 

 

2009 

-3124 

х 

-3124 

х 

-3124 

х 

 

20101 

-2855 

х 

-2855 

х 

-2855 

х 

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) 

2001 

484220 

280030 

204190 

86440 

27264 

90486 

 

2002 

528624 

302814 

225810 

103117 

27639 

95054 

 

2003 

630831 

363487 

267344 

122188 

30247 

114909 

 

2004 

842055 

496942 

345113 

157450 

35163 

152500 

 

2005 

1048481 

607029 

441452 

216600 

56077 

168775 

 

2006 

1252209 

708056 

544153 

268631 

73486 

202036 

 

2007 

1650992 

930261 

720731 

351936 

87841 

280954 

 

2008 

2196052 

1247996 

948056 

470464 

116782 

360810 

 

2009 

2072549 

1159204 

913345 

451343 

115326 

346676 

 

20101 

2462613 

1376678 

1085935 

537369 

129580 

418986 

 

____________
1 Попередні дані.

2 У рядку за 2010 рік дані інших видів діяльності (рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту).

6. Структура випуску товарів та послуг за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; відсотків)

Рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

Рибальство, рибництво 

Добувна промисловість 

Переробна промисловість 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

Будівництво 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

Діяльність готелів та ресторанів 

Діяльність транспорту та зв'язку 

Фінансова діяльність 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

Державне управління 

Освіта 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

Усього за видами економічної діяльності 

2001 

14,4 

0,1 

5,1 

37,5 

6,1 

4,0 

8,5 

0,6 

9,0 

1,8 

4,3 

2,6 

2,7 

2,2 

1,1 

100,0 

2002 

13,2 

0,1 

4,8 

38,0 

5,6 

3,8 

8,5 

0,6 

9,3 

2,0 

4,7 

2,8 

2,9 

2,4 

1,3 

100,0 

2003 

10,9 

0,1 

4,4 

39,0 

5,0 

4,3 

9,1 

0,6 

9,9 

2,5 

4,5 

2,7 

3,1 

2,5 

1,4 

100,0 

2004 

10,6 

0,1 

3,9 

40,2 

3,9 

4,7 

8,8 

0,7 

9,3 

3,9 

4,8 

2,8 

2,7 

2,3 

1,3 

100,0 

2005 

9,5 

0,1 

4,1 

40,0 

3,7 

4,6 

10,0 

0,6 

9,2 

3,0 

5,4 

3,0 

3,0 

2,3 

1,5 

100,0 

2006 

8,3 

0,1 

3,9 

38,6 

4,0 

5,4 

10,4 

1,0 

9,1 

3,1 

5,9 

3,0 

3,1 

2,4 

1,7 

100,0 

2007 

7,2 

0,0 

3,7 

37,7 

3,9 

6,0 

11,1 

0,9 

8,6 

3,8 

7,2 

3,0 

2,9 

2,3 

1,7 

100,0 

2008 

7,5 

0,0 

4,4 

36,3 

3,8 

5,7 

11,6 

1,0 

8,3 

4,5 

7,1 

3,0 

3,0 

2,2 

1,6 

100,0 

2009 

8,1 

0,0 

4,0 

32,1 

4,4 

4,0 

12,2 

0,9 

9,4 

4,7 

9,0 

3,1 

3,6 

2,8 

1,7 

100,0 

2010 

8,1 

... 

5,0 

35,0 

4,5 

3,8 

10,8 

... 

9,0 

... 

... 

... 

3,7 

2,8 

17,32 

100,0 

 

____________
1 Попередні дані.

2 Інші види економічної діяльності (рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту).

7. Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; відсотків)

Рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

Рибальство, рибництво 

Добувна промисловість 

Переробна промисловість 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

Будівництво 

Торгівля; ремонт авто-
мобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

Діяльність готелів та ресторанів 

Діяльність транспорту та зв'язку 

Фінансова діяльність 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

Державне управління 

Освіта 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

Надання комуналь-
них та індиві-
дуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

Оплата послуг фінансових посередників 

Усього за видами економічної діяльності 

2001 

16,3 

0,1 

4,7 

19,7 

6,2 

4,1 

12,4 

0,7 

13,6 

2,9 

7,0 

4,1 

5,0 

3,3 

1,5 

-1,6 

100,0 

2002 

14,6 

0,1 

5,0 

20,1 

5,7 

3,8 

12,2 

0,6 

13,7 

3,1 

7,4 

4,4 

5,4 

3,7 

1,8 

-1,6 

100,0 

2003 

12,1 

0,1 

4,5 

20,7 

5,1 

4,3 

13,2 

0,7 

14,6 

3,9 

7,0 

4,2 

5,7 

3,8 

1,9 

-1,8 

100,0 

2004 

11,9 

0,0 

4,0 

20,5 

4,0 

4,6 

13,1 

0,7 

13,6 

6,8 

7,5 

4,5 

5,2 

3,5 

1,7 

-1,6 

100,0 

2005 

10,4 

0,0 

4,6 

22,4 

3,9 

4,2 

14,4 

0,6 

12,2 

5,1 

7,9 

5,3 

5,4 

3,6 

1,9 

-1,9 

100,0 

2006 

8,6 

0,0 

4,7 

23,1 

3,9 

4,5 

14,5 

1,1 

11,8 

5,4 

8,2 

5,5 

5,5 

3,7 

2,2 

-2,7 

100,0 

2007 

7,5 

0,0 

5,0 

22,5 

3,7 

4,8 

15,0 

1,1 

11,0 

6,7 

10,0 

5,3 

5,2 

3,6 

2,1 

-3,5 

100,0 

2008 

7,9 

0,0 

6,6 

20,0 

3,5 

3,5 

15,9 

1,2 

10,5 

8,4 

10,4 

5,5 

5,3 

3,5 

2,2 

-4,4 

100,0 

2009 

8,3 

0,0 

5,1 

17,8 

4,0 

2,7 

16,3 

1,0 

12,2 

8,4 

12,0 

5,9 

6,2 

4,3 

2,2 

-6,4 

100,0 

20101 

8,2 

... 

6,3 

19,0 

3,8 

3,0 

15,2 

... 

12,2 

... 

... 

... 

6,0 

4,4 

26,72 

-4,8 

100,0 

 

____________
1 Попередні дані.

2 Інші види економічної діяльності (рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту).

8. Індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори випуску за видами економічної діяльності

(відсотків до попереднього року)

Рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

Рибальство, рибництво 

Добувна промисловість 

Переробна промисловість 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

Будівництво 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

Діяльність готелів та ресторанів 

Діяльність транспорту та зв'язку 

Фінансова діяльність 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

Державне управління 

Освіта 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

Усього за видами економічної діяльності 

Індекси фізичного обсягу 

2001 

109,5 

74,6 

103,3 

117,2 

102,6 

110,6 

124,9 

112,5 

104,0 

128,4 

122,6 

108,4 

102,5 

102,0 

110,4 

112,6 

2002 

101,2 

93,9 

102,3 

108,9 

101,1 

97,0 

108,0 

104,1 

109,2 

98,4 

112,4 

106,8 

96,6 

103,1 

113,5 

105,9 

2003 

89,3 

89,8 

105,6 

117,6 

104,7 

128,3 

121,6 

107,8 

111,0 

146,1 

111,1 

100,8 

110,5 

108,9 

111,0 

111,9 

2004 

119,6 

97,3 

104,1 

114,6 

98,9 

125,7 

115,1 

132,8 

114,6 

139,3 

129,4 

107,2 

100,1 

102,9 

115,9 

114,8 

2005 

99,9 

119,1 

104,4 

103,0 

102,9 

93,4 

92,2 

100,0 

114,4 

109,7 

119,9 

100,1 

103,6 

101,3 

121,6 

103,5 

2006 

102,5 

88,7 

105,8 

106,3 

106,7 

109,9 

116,9 

157,1 

108,1 

111,8 

109,9 

91,6 

102,8 

104,4 

110,2 

107,5 

2007 

93,9 

91,2 

102,7 

111,7 

103,2 

115,6 

116,4 

107,6 

111,7 

122,5 

125,0 

105,6 

100,9 

102,4 

111,0 

110,6 

2008 

116,5 

102,4 

97,6 

96,8 

97,5 

84,2 

100,4 

116,4 

108,1 

92,5 

109,1 

102,3 

103,6 

98,1 

102,4 

100,3 

2009 

98,0 

105,1 

89,4 

73,5 

88,9 

51,8 

81,4 

78,5 

87,3 

80,9 

90,6 

93,8 

98,3 

101,5 

81,0 

81,2 

20101 

99,0 

... 

103,7 

113,9 

109,5 

94,6 

102,9 

... 

103,2 

... 

... 

... 

104,3 

100,2 

97,32 

105,0 

 

Індекси-дефлятори 

2001 

108,9 

114,4 

103,8 

107,0 

100,1 

119,1 

107,1 

119,8 

118,7 

118,4 

117,7 

111,4 

114,9 

116,7 

120,6 

109,4 

2002 

99,0 

102,2 

101,8 

101,7 

100,1 

107,8 

101,2 

109,0 

104,1 

118,7 

105,5 

110,0 

122,1 

117,1 

112,7 

103,3 

2003 

111,4 

112,2 

102,8 

104,6 

102,8 

104,9 

105,9 

114,1 

115,1 

103,3 

103,0 

115,2 

115,0 

113,7 

110,0 

107,0 

2004 

108,4 

110,1 

115,2 

120,9 

106,4 

116,1 

113,2 

109,8 

109,5 

152,1 

111,1 

125,9 

118,4 

120,0 

112,2 

116,8 

2005 

110,7 

108,5 

124,1 

118,9 

111,7 

130,7 

140,4 

117,1 

106,0 

103,7 

115,1 

130,8 

128,4 

122,1 

113,1 

118,8 

2006 

101,3 

109,2 

105,9 

107,7 

120,7 

127,0 

105,0 

117,0 

109,1 

110,1 

119,2 

133,0 

119,7 

118,6 

120,9 

110,5 

2007 

122,4 

113,4 

121,5 

115,3 

124,7 

127,2 

121,6 

117,5 

112,3 

130,7 

129,1 

122,5 

126,2 

124,0 

120,9 

119,7 

2008 

118,4 

123,6 

163,0 

132,0 

130,8 

147,8 

138,1 

118,9 

118,0 

169,7 

118,6 

132,6 

130,3 

130,2 

124,5 

132,0 

2009 

103,2 

120,9 

95,9 

113,7 

124,2 

127,7 

122,4 

114,0 

121,6 

121,7 

131,5 

103,6 

115,7 

116,1 

124,6 

116,3 

20101 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

____________
1 Попередні дані.

2 Інші види економічної діяльності (рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту).

9. Індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори валової доданої вартості за видами економічної діяльності

(відсотків до попереднього року)

Рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

Рибальство, рибництво 

Добувна промисловість 

Переробна промисловість 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

Будівництво 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

Діяльність готелів та ресторанів 

Діяльність транспорту та зв'язку 

Фінансова діяльність 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

Державне управління 

Освіта 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

Оплата послуг фінансових посередників 

Усього за видами економічної діяльності 

Індекси фізичного обсягу 

2001 

110,2 

72,8 

110,8 

114,0 

103,8 

107,8 

143,0 

119,0 

105,1 

129,7 

124,4 

102,3 

105,1 

108,4 

108,7 

102,9 

113,8 

2002 

102,0 

95,3 

102,4 

109,5 

101,7 

97,4 

107,8 

103,2 

107,4 

99,1 

112,4 

107,6 

99,5 

104,6 

122,5 

103,5 

105,9 

2003 

89,0 

89,1 

105,4 

117,4 

104,5 

128,2 

121,5 

107,8 

111,1 

146,4 

109,8 

100,7 

110,4 

109,0 

109,8 

131,6 

110,4 

2004 

119,8 

98,4 

103,5 

112,4 

96,4 

121,3 

113,4 

128,4 

111,4 

141,3 

126,3 

112,5 

100,0 

101,6 

110,6 

112,4 

113,4 

2005 

100,4 

119,3 

102,5 

100,4 

101,7 

86,7 

85,3 

99,6 

108,2 

107,7 

114,6 

100,1 

100,0 

100,2 

122,1 

135,3 

100,0 

2006 

102,0 

87,9 

109,9 

109,2 

100,1 

100,3 

117,7 

169,0 

107,6 

115,8 

103,6 

89,7 

102,1 

102,4 

109,9 

159,6 

106,4 

2007 

94,0 

91,4 

102,0 

110,1 

101,3 

114,1 

115,8 

105,7 

109,3 

122,5 

120,0 

103,6 

97,8 

100,0 

111,4 

130,0 

108,4 

2008 

116,6 

102,5 

103,6 

95,1 

96,2 

70,9 

102,4 

119,1 

109,6 

96,2 

117,5 

99,2 

99,5 

99,0 

109,3 

97,4 

102,1 

2009 

98,0 

105,4 

88,5 

79,1 

92,3 

57,5 

82,5 

83,1 

92,8 

79,5 

91,6 

104,7 

100,8 

105,9 

77,0 

114,4 

86,2 

20101 

99,1 

... 

103,0 

115,2 

110,4 

96,0 

103,7 

... 

104,5 

... 

... 

... 

100,8 

100,4 

97,02 

90,0 

104,1 

 

Індекси-дефлятори 

2001 

109,2 

112,2 

103,7 

100,5 

100,0 

119,1 

107,1 

116,8 

118,4 

132,8 

123,0 

111,4 

117,3 

130,3 

130,1 

156,2 

110,0 

2002 

98,1 

104,9 

114,9 

103,6 

100,0 

107,8 

101,8 

109,0 

104,2 

118,7 

105,1 

110,0 

122,1 

117,1 

114,5 

108,4 

105,3 

2003 

111,0 

109,6 

102,8 

104,8 

102,8 

104,7 

105,9 

114,1 

114,7 

103,3 

102,7 

115,1 

115,4 

113,9 

110,0 

103,3 

108,1 

2004 

107,0 

108,9 

111,4 

114,8 

107,0 

116,1 

114,5 

110,1 

109,2 

160,5 

110,3 

122,9 

117,9 

118,0 

105,7 

109,7 

114,9 

2005 

108,4 

102,5 

139,8 

134,9 

120,1 

130,6 

147,4 

104,1 

102,7 

103,8 

113,2 

145,1 

128,5 

127,3 

115,7 

103,7 

124,1 

2006 

99,1 

104,1 

111,9 

115,3 

122,5 

128,9 

104,0 

134,5 

109,8 

110,8 

142,6 

142,6 

123,1 

123,9 

125,7 

110,1 

114,6 

2007 

123,0 

116,7 

140,8 

119,1 

123,3 

126,1 

119,9 

119,8 

114,4 

136,3 

136,6 

123,4 

128,2 

127,2 

116,4 

130,7 

123,5 

2008 

117,9 

124,2 

165,4 

120,7 

128,8 

135,2 

134,6 

119,2 

113,4 

169,1 

114,1 

135,4 

132,9 

130,9 

124,9 

169,7 

127,2 

2009 

102,9 

121,3 

84,6 

108,9 

119,7 

128,3 

120,0 

99,9 

120,1 

121,7 

122,2 

99,6 

112,2 

111,8 

123,4 

121,7 

112,2 

20101 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 

____________
1 Попередні дані.

2 Інші види економічної діяльності (рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; фінансова діяльність; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям; державне управління; надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту).

 

10. Секторна структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності

(у фактичних цінах; відсотків)

 

Рік 

Нефінансові корпорації 

Фінансові корпорації 

Сектор загального державного управління 

Домашні господарства 

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

Оплата послуг фінансових посередників 

Уся економіка 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

2001 

33,9 

2,2 

63,9 

100,0 

 

2002 

26,2 

3,1 

70,7 

100,0 

 

2003 

24,5 

2,3 

73,2 

100,0 

 

2004 

32,6 

2,1 

65,3 

100,0 

 

2005 

30,4 

2,5 

67,1 

100,0 

 

2006 

31,7 

2,4 

65,9 

100,0 

 

2007 

33,5 

2,3 

64,2 

100,0 

 

2008 

39,9 

1,5 

58,6 

100,0 

 

2009 

39,4 

1,7 

58,9 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибальство, рибництво 

2001 

79,1 

20,9 

100,0 

 

2002 

79,1 

20,9 

100,0 

 

2003 

76,2 

23,8 

100,0 

 

2004 

77,8 

22,2 

100,0 

 

2005 

75,8 

24,2 

100,0 

 

2006 

73,5 

26,5 

100,0 

 

2007 

69,6 

30,4 

100,0 

 

2008 

78,5 

21,5 

100,0 

 

2009 

80,2 

19,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість 

2001 

100,0 

100,0 

 

2002 

99,9 

0,1 

100,0 

 

2003 

99,8 

0,2 

100,0 

 

2004 

100,0 

0,0 

100,0 

 

2005 

99,9 

0,1 

100,0 

 

2006 

99,9 

0,1 

100,0 

 

2007 

99,9 

0,1 

100,0 

 

2008 

99,9 

0,1 

100,0 

 

2009 

99,8 

0,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переробна промисловість 

2001 

88,9 

11,1 

100,0 

 

2002 

89,4 

10,6 

100,0 

 

2003 

90,5 

9,5 

100,0 

 

2004 

94,2 

5,8 

100,0 

 

2005 

95,0 

5,0 

100,0 

 

2006 

95,6 

4,4 

100,0 

 

2007 

95,3 

4,7 

100,0 

 

2008 

92,6 

7,4 

100,0 

 

2009 

91,7 

8,3 

100,0 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

2001 

100,0 

100,0 

 

2002 

100,0 

100,0 

 

2003 

100,0 

100,0 

 

2004 

100,0 

100,0 

 

2005 

100,0 

100,0 

 

2006 

100,0 

100,0 

 

2007 

100,0 

100,0 

 

2008 

100,0 

100,0 

 

2009 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво 

2001 

83,8 

16,2 

100,0 

 

2002 

86,7 

13,3 

100,0 

 

2003 

88,1 

11,9 

100,0 

 

2004 

88,1 

11,9 

100,0 

 

2005 

87,4 

12,6 

100,0 

 

2006 

80,2 

19,8 

100,0 

 

2007 

77,7 

22,3 

100,0 

 

2008 

71,1 

28,9 

100,0 

 

2009 

70,3 

29,7 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

2001 

80,9 

19,1 

100,0 

 

2002 

79,1 

20,9 

100,0 

 

2003 

82,2 

17,8 

100,0 

 

2004 

81,4 

18,6 

100,0 

 

2005 

75,2 

24,8 

100,0 

 

2006 

73,1 

26,9 

100,0 

 

2007 

70,2 

29,8 

100,0 

 

2008 

69,2 

30,8 

100,0 

 

2009 

68,6 

31,4 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність готелів та ресторанів 

2001 

94,3 

5,7 

100,0 

 

2002 

92,9 

7,1 

100,0 

 

2003 

87,2 

12,8 

100,0 

 

2004 

85,6 

14,4 

100,0 

 

2005 

75,2 

24,8 

100,0 

 

2006 

49,4 

50,6 

100,0 

 

2007 

45,9 

54,1 

100,0 

 

2008 

42,9 

57,1 

100,0 

 

2009 

46,8 

53,2 

100,0 

Діяльність транспорту та зв'язку 

2001 

94,0 

4,4 

1,6 

100,0 

 

2002 

93,3 

3,5 

3,2 

100,0 

 

2003 

93,2 

3,4 

3,4 

100,0 

 

2004 

92,8 

2,8 

4,4 

100,0 

 

2005 

92,1 

2,4 

5,5 

100,0 

 

2006 

88,8 

4,6 

6,6 

100,0 

 

2007 

88,3 

4,5 

7,2 

100,0 

 

2008 

87,2 

4,4 

8,4 

100,0 

 

2009 

89,1 

4,5 

6,4 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова діяльність 

2001 

99,8 

0,2 

100,0 

 

2002 

99,8 

0,2 

100,0 

 

2003 

99,1 

0,9 

100,0 

 

2004 

99,5 

0,5 

100,0 

 

2005 

99,2 

0,8 

100,0 

 

2006 

98,8 

1,2 

100,0 

 

2007 

98,6 

1,4 

100,0 

 

2008 

98,7 

1,3 

100,0 

 

2009 

98,8 

1,2 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

2001 

78,5 

3,7 

10,9 

6,9 

100,0 

 

2002 

75,1 

7,0 

10,9 

7,0 

100,0 

 

2003 

69,8 

11,9 

11,5 

6,8 

100,0 

 

2004 

69,2 

9,4 

16,5 

4,9 

100,0 

 

2005 

67,0 

8,2 

22,8 

2,0 

100,0 

 

2006 

64,2 

7,9 

26,1 

1,8 

100,0 

 

2007 

65,1 

8,2 

25,3 

1,4 

100,0 

 

2008 

66,3 

6,2 

26,5 

1,0 

100,0 

 

2009 

65,0 

6,5 

27,7 

0,8 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління 

2001 

1,8 

98,2 

100,0 

 

2002 

2,5 

97,5 

100,0 

 

2003 

2,0 

98,0 

100,0 

 

2004 

1,4 

98,6 

100,0 

 

2005 

1,9 

98,1 

100,0 

 

2006 

1,8 

98,2 

100,0 

 

2007 

100,0 

100,0 

 

2008 

100,0 

100,0 

 

2009 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта 

2001 

10,4 

84,7 

0,7 

4,2 

100,0 

 

2002 

9,8 

84,9 

0,9 

4,4 

100,0 

 

2003 

4,9 

90,9 

0,9 

3,3 

100,0 

 

2004 

7,1 

89,1 

0,9 

2,9 

100,0 

 

2005 

5,4 

90,7 

2,3 

1,6 

100,0 

 

2006 

3,9 

92,8 

2,1 

1,2 

100,0 

 

2007 

2,6 

94,0 

2,3 

1,1 

100,0 

 

2008 

2,4 

95,1 

1,7 

0,8 

100,0 

 

2009 

2,2 

95,5 

1,6 

0,7 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

2001 

7,5 

78,2 

3,9 

10,4 

100,0 

 

2002 

8,3 

77,8 

4,2 

9,7 

100,0 

 

2003 

6,3 

82,2 

3,7 

7,8 

100,0 

 

2004 

10,0 

79,8 

3,8 

6,4 

100,0 

 

2005 

7,7 

82,7 

4,6 

5,0 

100,0 

 

2006 

8,9 

83,5 

3,7 

3,9 

100,0 

 

2007 

8,3 

84,0 

4,0 

3,7 

100,0 

 

2008 

8,7 

85,3 

3,3 

2,7 

100,0 

 

2009 

8,2 

85,2 

4,2 

2,4 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

2001 

45,4 

22,0 

9,1 

23,5 

100,0 

 

2002 

47,1 

21,9 

8,3 

22,7 

100,0 

 

2003 

35,6 

27,6 

16,8 

20,0 

100,0 

 

2004 

39,9 

21,0 

20,2 

18,9 

100,0 

 

2005 

47,4 

21,3 

17,9 

13,4 

100,0 

 

2006 

50,6 

18,9 

18,1 

12,4 

100,0 

 

2007 

49,8 

18,9 

18,7 

12,6 

100,0 

 

2008 

50,8 

18,8 

18,7 

11,7 

100,0 

 

2009 

46,1 

24,2 

17,2 

12,5 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за видами економічної діяльності 

2001 

66,9 

2,8 

12,2 

16,7 

1,4 

- 

100,0 

 

2002 

65,2 

3,0 

13,3 

17,0 

1,5 

- 

100,0 

 

2003 

65,1 

3,8 

14,4 

15,4 

1,3 

- 

100,0 

 

2004 

64,9 

6,6 

13,3 

14,2 

1,0 

- 

100,0 

 

2005 

64,7 

5,0 

14,4 

15,2 

0,7 

- 

100,0 

 

2006 

63,8 

5,2 

15,1 

15,3 

0,6 

- 

100,0 

 

2007 

63,0 

6,4 

14,5 

15,5 

0,6 

- 

100,0 

 

2008 

60,7 

7,9 

14,5 

16,4 

0,5 

- 

100,0 

 

2009 

58,7 

7,8 

16,40 

16,6 

0,5 

- 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг фінансових посередників 

2001 

100,0 

100,0 

 

2002 

100,0 

100,0 

 

2003 

100,0 

100,0 

 

2004 

100,0 

100,0 

 

2005 

100,0 

100,0 

 

2006 

100,0 

100,0 

 

2007 

100,0 

100,0 

 

2008 

100,0 

100,0 

 

2009 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

2001 

67,9 

2,9 

12,4 

17,0 

1,4 

-1,6 

100,0 

 

2002 

66,2 

3,1 

13,5 

17,2 

1,5 

-1,5 

100,0 

 

2003 

66,3 

3,9 

14,6 

15,7 

1,3 

-1,8 

100,0 

 

2004 

65,7 

6,7 

13,6 

14,5 

1,1 

-1,6 

100,0 

 

2005 

66,1 

5,0 

14,6 

15,5 

0,7 

-1,9 

100,0 

 

2006 

65,6 

5,3 

15,5 

15,7 

0,6 

-2,7 

100,0 

 

2007 

65,2 

6,6 

15,0 

16,1 

0,6 

-3,5 

100,0 

 

2008 

63,4 

8,3 

15,1 

17,1 

0,5 

-4,4 

100,0 

 

2009 

62,4 

8,3 

17,5 

17,7 

0,5 

-6,4 

100,0 

 

Документы
Документы раздела "Статистика"
^