Часть 2 статистических таблиц

развитие Украины 1991-2010, таблицы 11-30

11. Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу

(у фактичних цінах; млн грн)

Рік 

Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах) 

У тому числі 

Валова додана вартість 

У тому числі 

оплата праці найманих працівників 

податки на виробництво та імпорт 

субсидії на виробництво та імпорт 

валовий прибуток, змішаний доход 

оплата праці найманих працівників 

інші податки, пов'язані з виробництвом 

інші субсидії, пов'язані з виробництвом 

валовий прибуток, змішаний доход 

2001 

204190 

86440 

30720 

-3456 

90486 

180490 

86440 

5660 

-2096 

90486 

2002 

225810 

103117 

30764 

-3125 

95054 

201194 

103117 

5280 

-2257 

95054 

2003 

267344 

122188 

34277 

-4030 

114909 

240217 

122188 

6072 

-2952 

114909 

2004 

345113 

157450 

40018 

-4855 

152500 

313046 

157450 

6896 

-3800 

152500 

2005 

441452 

216600 

62777 

-6700 

168775 

388601 

216600 

8594 

-5368 

168775 

2006 

544153 

268631 

82377 

-8891 

202036 

474123 

268631 

10759 

-7303 

202036 

2007 

720731 

351936 

101230 

-13389 

280954 

634794 

351936 

13018 

-11114 

280954 

2008 

948056 

470464 

142599 

-25817 

360810 

824176 

470464 

16174 

-23272 

360810 

2009 

913345 

451343 

134842 

-19516 

346676 

796481 

451343 

14854 

-16392 

346676 

20101 

1085935 

537369 

147824 

-18244 

418986 

957832 

537369 

16866 

-15389 

418986 

 

____________
1 Попередні дані.

12. Структура валового внутрішнього продукту за категоріями доходу

(у фактичних цінах; відсотків)

Рік 

Валовий внутрішній продукт
(у ринкових цінах) 

У тому числі 

Валова додана вартість 

У тому числі 

оплата праці найманих працівників 

податки на виробництво та імпорт 

субсидії на виробництво та імпорт 

валовий прибуток, змішаний доход 

оплата праці найманих працівників 

інші податки, пов'язані з виробництвом 

інші субсидії, пов'язані з виробництвом 

валовий прибуток, змішаний доход 

2001 

100,0 

42,3 

15,1 

-1,7 

44,3 

100,0 

47,9 

3,1 

-1,1 

50,1 

2002 

100,0 

45,7 

13,6 

-1,4 

42,1 

100,0 

51,3 

2,6 

-1,1 

47,2 

2003 

100,0 

45,7 

12,8 

-1,5 

43,0 

100,0 

50,9 

2,5 

-1,2 

47,8 

2004 

100,0 

45,6 

11,6 

-1,4 

44,2 

100,0 

50,3 

2,2 

-1,2 

48,7 

2005 

100,0 

49,1 

14,2 

-1,5 

38,2 

100,0 

55,7 

2,2 

-1,4 

43,5 

2006 

100,0 

49,4 

15,1 

-1,6 

37,1 

100,0 

56,6 

2,3 

-1,5 

42,6 

2007 

100,0 

48,8 

14,0 

-1,8 

39,0 

100,0 

55,4 

2,1 

-1,8 

44,3 

2008 

100,0 

49,6 

15,0 

-2,7 

38,1 

100,0 

57,1 

1,9 

-2,8 

43,8 

2009 

100,0 

49,4 

14,7 

-2,1 

38,0 

100,0 

56,7 

1,9 

-2,1 

43,5 

20101 

100,0 

49,5 

13,6 

-1,7 

38,6 

100,0 

56,1 

1,8 

-1,6 

43,7 

 

____________
1 Попередні дані.

13. Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання

(у фактичних цінах; млн грн)

Рік 

Валовий внутрішній продукт 

Кінцеві споживчі витрати 

У тому числі 

Валове нагромадження 

У тому числі 

Експорт товарів і послуг 

Імпорт товарів і послуг (-) 

Домашніх господарств 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 

сектору загального державного управління 

у тому числі 

валове нагромадження основного капіталу 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів 

придбання за виключенням вибуття цінностей 

індивідуальні споживчі витрати 

колективні споживчі витрати 

2001 

204190 

156344 

112260 

4017 

40067 

23707 

16360 

44525 

40211 

4229 

85 

113245 

109924 

2002 

225810 

170325 

124560 

4226 

41539 

24803 

16736 

45594 

43289 

2209 

96 

124392 

114501 

2003 

267344 

201624 

146301 

4493 

50830 

29936 

20894 

58851 

55075 

3661 

115 

154394 

147525 

2004 

345113 

245556 

180399 

4547 

60610 

36767 

23843 

73070 

77820 

-4883 

133 

219607 

193120 

2005 

441452 

337879 

252624 

4727 

80528 

49418 

31110 

99876 

96965 

2736 

175 

227252 

223555 

2006 

544153 

424906 

319383 

5173 

100350 

61125 

39225 

134740 

133874 

655 

211 

253707 

269200 

2007 

720731 

558581 

423174 

6445 

128962 

79914 

49048 

203318 

198348 

4685 

285 

323205 

364373 

2008 

948056 

758902 

582482 

7257 

169163 

105879 

63284 

264883 

250158 

14379 

346 

444859 

520588 

2009 

913345 

772826 

581733 

7079 

184014 

120213 

63801 

155815 

167644 

-12274 

445 

423564 

438860 

20101 

1085935 

904599 

675023 

8061 

221515 

146432 

75083 

210569 

196286 

13893 

390 

547196 

576429 

 

____________
1 Попередні дані.

14. Структура валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання

(у фактичних цінах; відсотків)

Рік 

Валовий внутрішній продукт 

Кінцеві споживчі витрати 

У тому числі 

Валове нагромадження 

У тому числі 

Експорт товарів і послуг 

Імпорт товарів і послуг (-) 

Домашніх господарств 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 

сектору загального державного управління 

у тому числі 

валове нагромадження основного капіталу 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів 

придбання за виключенням вибуття цінностей 

індивідуальні споживчі витрати 

колективні споживчі витрати 

2001 

100,0 

76,6 

55,0 

2,0 

19,6 

11,6 

8,0 

21,8 

19,7 

2,1 

0,0 

55,4 

53,8 

2002 

100,0 

75,4 

55,1 

1,9 

18,4 

11,0 

7,4 

20,2 

19,2 

1,0 

0,0 

55,1 

50,7 

2003 

100,0 

75,4 

54,7 

1,7 

19,0 

11,2 

7,8 

22,0 

20,6 

1,4 

0,0 

57,8 

55,2 

2004 

100,0 

71,2 

52,3 

1,3 

17,6 

10,7 

6,9 

21,2 

22,6 

-1,4 

0,0 

63,6 

56,0 

2005 

100,0 

76,5 

57,2 

1,1 

18,2 

11,2 

7,0 

22,6 

22,0 

0,6 

0,0 

51,5 

50,6 

2006 

100,0 

78,1 

58,7 

1,0 

18,4 

11,2 

7,2 

24,7 

24,6 

0,1 

0,0 

46,6 

49,4 

2007 

100,0 

77,5 

58,7 

0,9 

17,9 

11,1 

6,8 

28,2 

27,5 

0,7 

0,0 

44,8 

50,5 

2008 

100,0 

80,1 

61,4 

0,8 

17,9 

11,2 

6,7 

27,9 

26,4 

1,5 

0,0 

46,9 

54,9 

2009 

100,0 

84,7 

63,7 

0,8 

20,2 

13,2 

7,0 

17,0 

18,3 

-1,3 

0,0 

46,4 

48,1 

20101 

100,0 

83,3 

62,2 

0,7 

20,4 

13,5 

6,9 

19,4 

18,1 

1,3 

0,0 

50,4 

53,1 

 

____________
1 Попередні дані.

15. Індекси фізичного обсягу валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання

(у цінах попереднього року; відсотків)

Рік 

Валовий внутрішній продукт 

Кінцеві споживчі витрати 

У тому числі 

Валове нагромадження 

У тому числі 

Експорт товарів і послуг 

Імпорт товарів і послуг 

Домашніх господарств 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства 

сектору загального державного управління 

у тому числі 

валове нагромадження основного капіталу 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів 

придбання за виключенням вибуття цінностей 

індивідуальні споживчі витрати 

колективні споживчі витрати 

2001 

109,2 

109,3 

109,6 

91,1 

110,4 

103,5 

121,6 

117,9 

106,2 

х 

56,8 

103,5 

106,0 

2002 

105,2 

105,0 

109,5 

94,3 

93,3 

91,4 

96,0 

98,5 

103,4 

х 

111,8 

107,4 

103,3 

2003 

109,6 

110,0 

111,5 

97,2 

106,9 

105,2 

109,5 

124,3 

122,5 

х 

119,8 

110,3 

116,4 

2004 

112,1 

109,7 

113,1 

87,7 

101,8 

103,1 

100,1 

105,5 

120,5 

х 

115,7 

121,3 

115,5 

2005 

102,7 

115,7 

120,6 

89,9 

102,9 

104,7 

100,1 

114,0 

103,9 

х 

125,6 

87,8 

106,4 

2006 

107,3 

112,4 

115,9 

91,7 

102,7 

102,5 

103,0 

118,5 

121,2 

х 

107,4 

94,4 

106,8 

2007 

107,9 

113,6 

117,2 

105,6 

102,5 

103,6 

100,7 

125,8 

123,9 

х 

125,1 

103,3 

121,5 

2008 

102,3 

110,1 

113,1 

94,2 

101,1 

101,9 

99,7 

101,8 

98,8 

х 

99,3 

105,7 

117,0 

2009 

85,2 

87,8 

85,1 

81,0 

97,6 

98,4 

96,1 

82,6 

49,5 

х 

97,4 

78,0 

61,1 

20101 

104,2 

105,1 

105,8 

95,4 

103,3 

102,9 

104,1 

118,7 

103,2 

х 

79,0 

104,6 

111,5 

 

____________
1 Попередні дані.

16. Валове нагромадження основного капіталу за інституційними секторами економіки в розрізі видів нефінансових активів

(млн грн)

 

Нефінансові корпорації 

Фінансові корпорації 

Сектор загального державного управління 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Валове нагромадження основного капіталу 

76658 

104385 

151657 

184659 

134082 

2031 

3079 

5758 

6312 

4109 

11767 

15611 

26245 

27503 

14298 

Матеріальні основні засоби 

72973 

98985 

144351 

177270 

127088 

1959 

2943 

5568 

5795 

3454 

11675 

15505 

26058 

27287 

14126 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

житлові будівлі 

6261 

8457 

14948 

7587 

9293 

304 

571 

387 

157 

1564 

2263 

3700 

4833 

1616 

інші будівлі та споруди 

24646 

36847 

50865 

68737 

63867 

722 

696 

1671 

1668 

1644 

7584 

10159 

17022 

17105 

9632 

машини та обладнання 

41243 

52746 

77456 

99684 

52683 

1237 

1943 

3326 

3740 

1653 

2448 

2974 

5228 

5349 

2878 

культивовані активи 

823 

935 

1082 

1262 

1245 

х 

х 

х 

х 

х 

інші матеріальні основні засоби 

79 

109 

108 

Нематеріальні основні засоби 

3483 

5247 

7135 

6876 

6306 

72 

134 

186 

514 

655 

63 

63 

78 

115 

73 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на розвідування корисних копалин 

822 

1173 

1529 

1780 

2156 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

засоби програмного забезпечення 

975 

1480 

2521 

1822 

2292 

72 

134 

186 

514 

596 

63 

63 

78 

115 

73 

інші нематеріальні основні засоби 

1686 

2594 

3085 

3274 

1858 

59 

Витрати на покращення матеріальних невироблених активів, включаючи землю 

114 

31 

41 

586 

х 

х 

х 

х 

х 

29 

36 

94 

86 

99 

Витрати, пов'язані з передачею прав власності на невироблені активи 

88 

122 

167 

472 

102 

15 

15 

 

 

Домашні господарства 

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

Уся економіка 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Валове нагромадження основного капіталу 

5772 

9937 

13980 

30883 

14549 

737 

862 

708 

801 

606 

96965 

133874 

198348 

250158 

167644 

Матеріальні основні засоби 

5772 

9937 

13980 

30883 

14549 

737 

862 

708 

801 

606 

93116 

128232 

190665 

242036 

159823 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

житлові будівлі 

5675 

9465 

12640 

27283 

11511 

130 

146 

232 

237 

116 

13630 

20635 

32091 

40327 

22693 

інші будівлі та споруди 

267 

491 

1000 

1255 

1541 

490 

585 

366 

411 

434 

33709 

48778 

70924 

89176 

77118 

машини та обладнання 

121 

165 

736 

2972 

1739 

117 

131 

110 

153 

56 

45166 

57959 

86856 

111898 

59009 

культивовані активи 

-291 

-184 

-396 

-627 

-242 

х 

х 

х 

х 

х 

532 

751 

686 

635 

1003 

інші матеріальні основні засоби 

79 

109 

108 

Нематеріальні основні засоби 

3618 

5444 

7399 

7505 

7034 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на розвідування корисних копалин 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

822 

1173 

1529 

1780 

2156 

засоби програмного забезпечення 

1110 

1677 

2785 

2451 

2961 

інші нематеріальні основні засоби 

1686 

2594 

3085 

3274 

1917 

Витрати на покращення матеріальних невироблених активів, включаючи землю 

х 

х 

х 

х 

х 

143 

67 

98 

127 

685 

Витрати, пов'язані з передачею прав власності на невироблені активи 

88 

131 

186 

490 

102 

 

17. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями

(у фактичних цінах, млн грн)

Рік 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 

Продукти харчування та безалкогольні напої 

Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики 

Одяг і взуття 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 

Охорона здоров'я 

Транспорт 

Зв'язок 

Відпочинок і культура 

Освіта 

Ресторани та готелі 

Різні товари та послуги 

2001 

112260 

55201 

6023 

7116 

10400 

3515 

4194 

10977 

4056 

3538 

1867 

2502 

2871 

2002 

124560 

57804 

6612 

7084 

12603 

3672 

4953 

13303 

4518 

4609 

2746 

3159 

3497 

2003 

146301 

62522 

8445 

8244 

14634 

4691 

6236 

17220 

6536 

5783 

3738 

3693 

4559 

2004 

180399 

68041 

11578 

10298 

18576 

6577 

7660 

27035 

8408 

7654 

4564 

4234 

5774 

2005 

252624 

99013 

15640 

13144 

25876 

9958 

11097 

33510 

11222 

13799 

5222 

7579 

6564 

2006 

319383 

121127 

19688 

19484 

35697 

12126 

12987 

43930 

13382 

16597 

6127 

8925 

9313 

2007 

423174 

159139 

24792 

23330 

49066 

17358 

16959 

60914 

16172 

22060 

7150 

11457 

14777 

2008 

582482 

227301 

31867 

33342 

63981 

23570 

22233 

88836 

18591 

26887 

8576 

15170 

22128 

2009 

581733 

231427 

37942 

33377 

75074 

24041 

29457 

61120 

18212 

24250 

9913 

16326 

20594 

 

18. Валовий регіональний продукт

(у фактичних цінах, млн грн)

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Україна 

345113 

441452 

544153 

720731 

948056 

Автономна Республіка Крим 

9901 

12848 

16044 

20874 

27365 

Вінницька 

8123 

10207 

12414 

15381 

20094 

Волинська 

4994 

6553 

7687 

10072 

12784 

Дніпропетровська 

30040 

41227 

52347 

71173 

104687 

Донецька 

45617 

58044 

72361 

92093 

117646 

Житомирська 

5947 

7430 

8784 

11127 

15008 

Закарпатська 

5297 

6700 

8185 

10508 

13208 

Запорізька 

15255 

19968 

24787 

33158 

42445 

Івано-Франківська 

7311 

9622 

11316 

13916 

17883 

Київська 

11883 

15362 

19188 

26221 

35687 

Кіровоградська 

5594 

6877 

8187 

9989 

13961 

Луганська 

14672 

19716 

24159 

32280 

42985 

Львівська 

13992 

17192 

21486 

27987 

35534 

Миколаївська 

7934 

9553 

11876 

14767 

19410 

Одеська 

17029 

20762 

24898 

33116 

46994 

Полтавська 

13983 

18099 

22179 

28355 

34118 

Рівненська 

5599 

7263 

8924 

11180 

14074 

Сумська 

6275 

8025 

9566 

12341 

16210 

Тернопільська 

3948 

5137 

6452 

8276 

10618 

Харківська 

20524 

25618 

32023 

43868 

59389 

Херсонська 

5200 

6469 

7565 

9034 

13174 

Хмельницька 

6344 

7958 

9603 

12339 

16061 

Черкаська 

6623 

9014 

10957 

13656 

19101 

Чернівецька 

3277 

4234 

5126 

6672 

8833 

Чернігівська 

6181 

7627 

8950 

11532 

14918 

м. Київ 

61357 

77124 

95267 

135900 

169564 

м. Севастополь 

2213 

2823 

3822 

4916 

6305 

 

19. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу

(у фактичних цінах, грн)

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Україна 

7273 

9372 

11630 

15496 

20495 

Автономна Республіка Крим 

4951 

6460 

8101 

10574 

13898 

Вінницька 

4700 

5966 

7328 

9159 

12061 

Волинська 

4771 

6285 

7397 

9711 

12340 

Дніпропетровська 

8609 

11909 

15239 

20868 

30918 

Донецька 

9713 

12490 

15725 

20197 

26028 

Житомирська 

4397 

5554 

6636 

8485 

11545 

Закарпатська 

4238 

5373 

6576 

8452 

10626 

Запорізька 

8093 

10683 

13369 

18022 

23232 

Івано-Франківська 

5238 

6916 

8157 

10055 

12940 

Київська 

6652 

8673 

10918 

15033 

20593 

Кіровоградська 

5122 

6394 

7723 

9546 

13515 

Луганська 

5973 

8131 

10085 

13628 

18338 

Львівська 

5396 

6657 

8351 

10915 

13902 

Миколаївська 

6424 

7801 

9769 

12227 

16175 

Одеська 

7028 

8619 

10379 

13827 

19638 

Полтавська 

8841 

11574 

14330 

18500 

22476 

Рівненська 

4817 

6269 

7724 

9695 

12217 

Сумська 

5009 

6497 

7848 

10249 

13622 

Тернопільська 

3516 

4603 

5819 

7510 

9688 

Харківська 

7182 

9025 

11353 

15645 

21294 

Херсонська 

4546 

5713 

6744 

8122 

11944 

Хмельницька 

4549 

5764 

7023 

9100 

11932 

Черкаська 

4853 

6681 

8209 

10331 

14581 

Чернівецька 

3589 

4654 

5650 

7369 

9771 

Чернігівська 

5163 

6474 

7714 

10081 

13213 

м. Київ 

23130 

28780 

35210 

49795 

61592 

м. Севастополь 

5847 

7452 

10079 

12961 

16592 

 

20. Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

(у цінах попереднього року, відсотків)

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

20091 

Україна 

112,1 

102,7 

107,3 

107,9 

102,3 

84,9 

Автономна Республіка Крим 

108,5 

104,0 

106,7 

109,0 

106,6 

89,4 

Вінницька 

111,9 

105,3 

106,2 

103,4 

105,1 

88,1 

Волинська 

119,0 

103,7 

103,5 

112,1 

106,1 

82,4 

Дніпропетровська 

111,0 

107,3 

108,0 

105,3 

97,3 

83,5 

Донецька 

110,8 

97,1 

108,3 

104,6 

97,1 

80,7 

Житомирська 

115,6 

101,1 

103,6 

105,1 

104,2 

87,7 

Закарпатська 

106,4 

98,5 

106,6 

108,2 

103,9 

81,6 

Запорізька 

115,6 

104,6 

106,1 

108,5 

101,3 

76,3 

Івано-Франківська 

107,6 

105,9 

102,5 

100,8 

97,5 

87,4 

Київська 

109,8 

107,3 

108,8 

105,9 

104,4 

88,1 

Кіровоградська 

118,9 

102,4 

105,1 

97,9 

113,7 

86,7 

Луганська 

108,2 

100,3 

104,3 

105,2 

98,9 

83,3 

Львівська 

105,2 

98,1 

108,3 

105,8 

100,7 

87,2 

Миколаївська 

118,1 

100,1 

107,1 

99,5 

106,9 

91,1 

Одеська 

108,1 

99,6 

103,5 

106,3 

111,9 

86,9 

Полтавська 

116,7 

99,2 

108,2 

105,8 

94,9 

84,9 

Рівненська 

113,1 

102,1 

106,9 

104,5 

99,5 

82,7 

Сумська 

105,9 

104,4 

103,4 

103,4 

103,6 

86,7 

Тернопільська 

106,4 

102,5 

110,3 

108,3 

105,1 

92,8 

Харківська 

112,2 

104,8 

107,5 

107,2 

102,1 

83,3 

Херсонська 

111,2 

99,2 

104,0 

100,4 

109,8 

91,5 

Хмельницька 

112,7 

103,9 

104,2 

104,0 

99,9 

88,1 

Черкаська 

116,9 

107,0 

105,6 

106,5 

114,9 

83,9 

Чернівецька 

109,3 

101,5 

105,5 

108,3 

105,4 

87,1 

Чернігівська 

110,0 

100,1 

103,4 

106,5 

102,3 

88,1 

м. Київ 

116,8 

105,8 

110,7 

119,7 

104,4 

86,5 

м. Севастополь 

107,0 

100,9 

116,3 

106,6 

106,9 

86,5 

 

____________
1 Дані попередні.

21. Доходи Зведеного бюджету України за 2003 - 2010 роки

(млн грн)

 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Податкові надходження 

54321,0 

63161,7 

98065,2 

125743,1 

161264,2 

227164,8 

208073,2 

234447,7 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

26758,6 

29375,0 

40789,2 

48963,2 

69189,3 

93752,6 

77533,3 

91388,3 

Податок з доходів фізичних осіб 

13521,3 

13213,3 

17325,2 

22791,1 

34782,1 

45895,8 

44485,3 

51029,3 

Податок на прибуток підприємств 

13237,2 

16161,7 

23464,0 

26172,0 

34407,2 

47856,8 

33048,0 

40359,1 

Податки на власність 

600,1 

658,7 

833,4 

1084,8 

1354,6 

1558,4 

1538,3 

1905,4 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

2780,3 

3383,9 

3981,0 

4746,7 

5948,2 

9292,0 

11230,6 

12709,5 

Плата за землю 

2032,3 

2293,2 

2718,2 

3122,3 

3889,3 

6681,4 

8362,7 

9539,9 

Внутрішні податки на товари та послуги 

18560,6 

22738,5 

43366,2 

61164,4 

71914,4 

107036,8 

107682,6 

115932,9 

Податок на додану вартість 

12598,1 

16733,5 

33803,8 

50396,7 

59382,8 

92082,6 

84596,7 

86315,9 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

4659,1 

6091,6 

7346,5 

7557,3 

9072,2 

10230,1 

17934,5 

23715,3 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

587,0 

612,8 

598,9 

1050,8 

1495,5 

2553,0 

3690,0 

4600,8 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

3794,6 

5066,9 

6721,9 

7373,4 

10037,6 

12302,6 

6929,3 

9071,9 

Ввізне мито 

2992,4 

4015,3 

6006,5 

6972,7 

9588,9 

11932,8 

6328,8 

8556,4 

Вивізне мито 

364,2 

691,6 

520,5 

269,9 

291,4 

197,4 

382,7 

294,8 

Інші податки 

1826,8 

1938,6 

2373,4 

2410,6 

2820,0 

3222,4 

3159,0 

3439,8 

Неподаткові надходження 

18227,2 

24571,8 

31778,0 

40548,3 

48553,2 

60543,6 

58435,8 

73837,0 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

5158,8 

6442,5 

10868,3 

12678,1 

13214,0 

22468,7 

17062,6 

30629,5 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

1274,0 

1681,4 

2025,0 

2360,1 

2963,5 

3037,0 

2719,0 

2638,1 

Власні надходження бюджетних установ 

7751,1 

11684,0 

10946,0 

15247,2 

20988,0 

20369,2 

26115,0 

28709,0 

Доходи від операцій з капіталом 

 

2534,0 

2803,9 

3218,1 

6373,4 

6702,4 

3653,1 

3143,2 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

 

417,8 

182,5 

153,7 

104,5 

135,2 

645,3 

305,6 

Цільові фонди 

 

844,0 

1353,6 

2148,3 

3641,2 

3347,0 

2159,5 

2772,7 

РАЗОМ доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 

 

91529,4 

134183,2 

171811,5 

219936,5 

297893,0 

272967,0 

314506,3 

 

22. Доходи Державного бюджету України за 2003 - 2010 роки

(млн грн)

 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Податкові надходження 

35725,7 

44853,6 

74476,4 

94811,5 

116670,8 

167883,4 

148915,6 

166872,2 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

13086,9 

16659,8 

24110,9 

25863,1 

33964,0 

47456,3 

32569,8 

39969,2 

Податок з доходів фізичних осіб 

634,5 

838,7 

 

Податок на прибуток підприємств 

13086,9 

16025,3 

23272,2 

25863,1 

33964,0 

47456,3 

32569,8 

39969,2 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

732,6 

1041,7 

1191,6 

1526,5 

1941,4 

2369,9 

2624,4 

2928,9 

Внутрішні податки на товари та послуги 

17881,0 

21866,6 

42216,3 

59765,0 

70364,4 

105335,9 

106331,1 

114302,4 

Податок на додану вартість 

12598,1 

16733,5 

33803,8 

50396,7 

59382,8 

92082,6 

84596,7 

86315,9 

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

4554,0 

6047,8 

7283,0 

7492,8 

8990,4 

10125,0 

17584,5 

23019,9 

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

587,0 

612,8 

598,9 

1050,8 

1495,5 

2553,0 

3690,0 

4600,8 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

3794,6 

5066,9 

6721,9 

7373,4 

10037,6 

12302,6 

6929,3 

9071,9 

Ввізне мито 

2992,4 

4015,3 

6006,5 

6972,7 

9588,9 

11932,8 

6328,8 

8556,4 

Вивізне мито 

364,2 

691,6 

520,5 

269,9 

291,4 

197,4 

382,7 

294,8 

Інші податки 

230,6 

218,6 

235,7 

283,6 

363,4 

418,7 

461,1 

599,9 

Неподаткові надходження 

15790,7 

22381,3 

28236,4 

35752,6 

42111,9 

52854,2 

50676,8 

65067,7 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

5063,8 

6291,6 

10659,4 

12275,2 

12547,0 

21410,8 

16146,1 

29700,6 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

952,1 

1241,8 

1582,8 

1827,9 

2180,7 

1987,4 

1632,5 

1638,8 

Власні надходження бюджетних установ 

5836,4 

9387,4 

8210,1 

11797,7 

16524,2 

15201,2 

20565,1 

22078,6 

Доходи від операцій з капіталом 

763,3 

850,6 

725,2 

554,5 

1769,9 

2125,3 

1060,1 

587,0 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

212,7 

417,8 

182,5 

153,7 

104,5 

135,2 

645,3 

305,6 

Цільові фонди 

216,0 

241,3 

246,6 

673,6 

930,5 

1022,7 

633,6 

1158,0 

РАЗОМ доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

52708,4 

68744,5 

103867,0 

131946,0 

161587,5 

224020,9 

201931,3 

233990,5 

Офіційні трансферти 

2368,5 

1593,2 

1463,2 

1575,7 

4351,7 

7702,0 

7769,0 

6624,8 

ВСЬОГО ДОХОДІВ 

55076,9 

70337,8 

105330,2 

133521,7 

165939,2 

231722,9 

209700,3 

240615,2 

 

23. Видатки Зведеного бюджету України за функціональною класифікацією видатків за 2003 - 2010 роки

(млн грн)

 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Загальнодержавні функції 

10005,1 

12302,4 

15480,9 

19891,9 

24270,9 

30829,2 

33156,0 

44902,5 

Оборона 

4879,6 

6185,8 

6041,0 

6400,7 

9416,5 

11733,0 

9663,3 

11347,1 

Громадський порядок, безпека та судова влада 

5843,6 

7875,9 

10226,8 

12718,8 

18445,7 

27080,9 

24346,1 

28825,6 

Економічна діяльність 

12417,2 

18703,7 

19115,1 

27341,1 

40523,4 

51322,4 

39753,0 

43832,4 

Охорона навколишнього природного середовища 

920,9 

1183,3 

1252,5 

1636,6 

2241,3 

2764,7 

2538,8 

2872,4 

Житлово-комунальне господарство 

1795,5 

2665,3 

3914,2 

8024,1 

5900,3 

8968,5 

7498,1 

5431,3 

Охорона здоров'я 

9708,2 

12159,4 

15476,5 

19737,7 

26717,6 

33559,9 

36564,9 

44745,4 

Духовний та фізичний розвиток 

2051,5 

2695,9 

3449,8 

4328,4 

5687,8 

7916,1 

8330,2 

11525,4 

Освіта 

14962,4 

18333,2 

26801,8 

33785,0 

44333,6 

60959,4 

66773,6 

79826,0 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

12846,0 

19310,5 

39940,2 

41419,9 

48517,3 

74069,7 

78775,4 

104534,9 

ВСЬОГО 

75430,1 

101415,5 

141698,8 

175284,3 

226054,4 

309203,7 

307399,4 

377842,8 

Кредитування за вирахуванням погашення 

362,4 

1122,9 

290,7 

227,9 

1583,9 

2813,8 

2825,8 

1348,4 

 

24. Видатки Державного бюджету України за функціональною класифікацією видатків за 2003 - 2010 роки

(млн грн)

 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Загальнодержавні функції 

7862,6 

9654,8 

11980,5 

14165,2 

16906,6 

21769,5 

24850,4 

34694,3 

Оборона 

4879,6 

6185,8 

6041,0 

6400,7 

9416,5 

11733,0 

9663,3 

11347,1 

Громадський порядок, безпека та судова влада 

5705,1 

7728,2 

10142,2 

12583,2 

18315,7 

24871,1 

24159,2 

28570,7 

Економічна діяльність 

9354,8 

14253,0 

14041,3 

20425,7 

29748,8 

38693,1 

33294,3 

36030,0 

Охорона навколишнього природного середовища 

726,1 

895,8 

981,1 

1306,9 

1809,1 

2230,2 

1824,3 

2292,7 

Житлово-комунальне господарство 

55,0 

106,6 

110,0 

180,7 

723,8 

444,0 

270,6 

844,4 

Охорона здоров'я 

2351,8 

3447,8 

3508,1 

4099,7 

6321,0 

7365,5 

7535,0 

8759,0 

Духовний та фізичний розвиток 

644,2 

1006,8 

1273,7 

1389,6 

1987,7 

2917,6 

3216,7 

5165,5 

Освіта 

5720,9 

7200,0 

9932,8 

12122,1 

15149,7 

21554,3 

23925,7 

28807,5 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

6728,1 

12173,3 

31604,3 

30284,0 

29220,3 

50798,3 

51517,6 

69311,3 

РАЗОМ 

44028,0 

62652,1 

89614,9 

102957,7 

129599,3 

182376,5 

180257,1 

225822,5 

Міжбюджетні трансферти 

11729,1 

16819,4 

23361,1 

34150,3 

44655,0 

59113,6 

62180,1 

77766,2 

ВСЬОГО 

55757,1 

79471,5 

112975,9 

137108,0 

174254,3 

241490,1 

242437,2 

303588,7 

Кредитування за вирахуванням погашення 

362,9 

1082,8 

299,9 

190,3 

1527,7 

2734,8 

2780,3 

1292,0 

 

25. Державний та гарантований державою борг України за 2003 - 2010 роки

(млн грн)

 

Станом на: 

31.12.2003 

31.12.2004 

31.12.2005 

31.12.2006 

31.12.2007 

31.12.2008 

31.12.2009 

31.12.2010 

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу 

77533,5 

85401,1 

78146,6 

80548,5 

88744,7 

189410,4 

317904,1 

432235,4 

Державний борг 

66133,3 

67682,3 

63145,4 

66113,8 

71294,3 

130689,7 

226996,3 

323475,2 

Внутрішній борг 

20523,8 

20953,3 

19188,3 

16607,7 

17806,4 

44666,6 

91070,1 

141662,1 

Зовнішній борг 

45609,5 

46729,0 

43957,1 

49506,1 

53487,9 

86023,1 

135926,2 

181813,1 

Гарантований державою борг 

11400,2 

17718,8 

15001,1 

14434,7 

17450,5 

58720,7 

90907,8 

108760,2 

Внутрішній борг 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

1001,0 

2000,9 

14062,8 

13827,7 

Зовнішній борг 

11399,2 

17717,9 

15000,2 

14433,8 

16449,5 

56719,8 

76845,0 

94932,5 

 

26. Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)1

(залишки коштів на кінець періоду, млн грн)

 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Чисті зовнішні активи 

14818 

26850 

45086 

81825 

67041 

51443 

-16121 

16507 

115732 

Вимоги до нерезидентів 

39150 

56693 

77357 

124602 

146737 

209251 

320504 

313909 

390193 

Монетарне золото та авуари в СПЗ 

1086 

1214 

1186 

1398 

1814 

2489 

4144 

5942 

7254 

Готівкові кошти в іноземній валюті 

841 

1368 

3005 

2433 

4139 

6707 

7495 

7867 

9169 

Переказні депозити 

3767 

7023 

9997 

10810 

12768 

15416 

48968 

53816 

59743 

Інші депозити 

23155 

32839 

46549 

77602 

70704 

88715 

102182 

88592 

120978 

Цінні папери, крім акцій 

37 

2909 

3912 

20143 

43070 

77365 

127274 

111578 

151909 

Кредити 

113 

183 

1167 

2053 

3450 

6740 

13085 

16970 

14942 

Акції та інші форми участі в капіталі 

187 

253 

150 

249 

279 

670 

750 

1111 

1346 

Страхові технічні резерви 

Похідні фінансові інструменти 

35 

12 

Інша дебіторська заборгованість 

9964 

10905 

11392 

9914 

10514 

11150 

16570 

28021 

24851 

Мінус: зобов'язання перед нерезидентами 

24332 

29844 

32271 

42776 

79696 

157808 

336625 

297402 

274461 

Переказні депозити 

20418 

21526 

21017 

17787 

18020 

19323 

58131 

70550 

82856 

Інші депозити 

525 

1386 

1709 

4522 

4989 

10172 

39642 

35870 

18842 

Цінні папери, крім акцій 

93 

138 

29 

125 

1146 

4722 

2540 

499 

50 

Кредити 

3231 

6549 

9477 

20044 

54792 

120790 

235776 

175342 

161419 

Страхові технічні резерви 

Похідні фінансові інструменти 

33 

14 

Інша кредиторська заборгованість 

65 

244 

38 

298 

749 

2800 

503 

14108 

10296 

СПЗ, отримані в порядку розподілення 

1020 

999 

Внутрішній кредит 

63421 

88548 

109255 

146752 

248631 

440027 

778432 

809174 

860545 

Чисті вимоги до центральних органів державного управління 

19226 

15940 

14516 

-5769 

-6757 

-3530 

23786 

72268 

113216 

Вимоги до центральних органів державного управління 

22129 

21593 

20711 

13845 

14133 

15362 

41885 

86405 

142963 

Цінні папери, крім акцій 

11424 

10418 

9447 

3783 

4609 

6195 

25953 

73171 

111163 

Кредити2 

10591 

10590 

9849 

9294 

9042 

8660 

11145 

7965 

10736 

Акції та інші форми участі в капіталі 

Похідні фінансові інструменти 

Інша дебіторська заборгованість 

113 

585 

1415 

768 

483 

507 

4782 

5268 

21058 

Мінус: зобов'язання перед центральними органами державного управління 

2903 

5653 

6195 

19614 

20890 

18892 

18099 

14136 

29747 

Переказні депозити 

2901 

5643 

5702 

18745 

18889 

15889 

13482 

9405 

25295 

Інші депозити 

40 

51 

125 

197 

Цінні папери, крім акцій 

15 

Кредити 

Страхові технічні резерви 

Похідні фінансові інструменти 

Інша кредиторська заборгованість 

487 

869 

2001 

2963 

4552 

4606 

4249 

Вимоги до інших резидентів 

44195 

72608 

94739 

152522 

255388 

443557 

754646 

736905 

747330 

Вимоги до інших фінансових корпорацій 

268 

871 

1253 

2839 

4396 

10137 

15907 

19463 

19536 

Переказні депозити 

Інші депозити 

Цінні папери, крім акцій 

134 

140 

470 

524 

1513 

2699 

3470 

3483 

Кредити 

179 

491 

842 

1663 

2689 

5932 

9789 

14014 

13430 

Акції та інші форми участі в капіталі 

85 

105 

218 

529 

1046 

2463 

2972 

1682 

2346 

Страхові технічні резерви 

Похідні фінансові інструменти 

196 

15 

Інша дебіторська заборгованість 

141 

53 

177 

137 

228 

252 

297 

262 

Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління 

196 

161 

187 

317 

363 

467 

490 

1907 

1980 

Цінні папери, крім акцій 

102 

148 

311 

358 

452 

476 

673 

589 

Кредити 

196 

58 

39 

12 

1229 

1388 

Акції та інші форми участі в капіталі 

Похідні фінансові інструменти 

Інша дебіторська заборгованість 

11 

Вимоги до державних нефінансових корпорацій 

3865 

5853 

6443 

7232 

9229 

13705 

37855 

44830 

50145 

Цінні папери, крім акцій 

33 

667 

814 

632 

278 

248 

278 

2035 

3869 

Кредити2 

3827 

5102 

5592 

6492 

8899 

13426 

37538 

42754 

46209 

Акції та інші форми участі в капіталі 

32 

10 

11 

Похідні фінансові інструменти 

Інша дебіторська заборгованість 

76 

29 

76 

45 

21 

34 

33 

56 

Вимоги до інших нефінансових корпорацій 

36128 

55701 

70606 

106261 

159049 

258254 

418913 

428271 

464651 

Цінні папери, крім акцій 

901 

1572 

2041 

3253 

4180 

7178 

7755 

4883 

4695 

Кредити 

34497 

52471 

66166 

99744 

151758 

247199 

406321 

419658 

454940 

Акції та інші форми участі в капіталі 

729 

1239 

2022 

2880 

2681 

3205 

2601 

2047 

1945 

Похідні фінансові інструменти 

176 

17 

427 

Інша дебіторська заборгованість 

420 

377 

385 

430 

672 

2060 

1666 

2643 

Вимоги до інших секторів економіки 

3738 

10022 

16250 

35873 

82352 

160994 

281482 

242434 

211019 

Цінні папери, крім акцій 

25 

10 

Кредити 

3731 

9976 

16192 

35744 

82124 

160566 

280717 

241508 

209847 

Похідні фінансові інструменти 

Інша дебіторська заборгованість 

46 

58 

104 

217 

419 

765 

925 

1172 

Грошовий агрегат М3 

65129 

95334 

125705 

194071 

261063 

396156 

515727 

487298 

597872 

Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями 

26434 

33119 

42345 

60231 

74984 

111119 

154759 

157029 

182990 

Переказні депозити 

18159 

25586 

31772 

48285 

61332 

90780 

105372 

118162 

148469 

Інші фінансові корпорації 

346 

1804 

2494 

1737 

2750 

4294 

4147 

5637 

6726 

Регіональні та місцеві органи державного управління 

Державні нефінансові корпорації 

3147 

4403 

3869 

4116 

3505 

4325 

7241 

8092 

10522 

Інші нефінансові корпорації 

8957 

11050 

16174 

23165 

28340 

40896 

52168 

45663 

62937 

Інші сектори економіки 

5709 

8329 

9235 

19266 

26737 

41265 

41816 

58770 

68284 

Інші депозити 

19802 

35898 

51366 

84629 

123098 

189374 

252397 

209581 

265382 

Інші фінансові корпорації 

383 

1890 

2790 

4392 

5991 

11048 

15158 

10734 

12851 

Регіональні та місцеві органи державного управління 

Державні нефінансові корпорації 

927 

1441 

2869 

4827 

3496 

5060 

5139 

4242 

3443 

Інші нефінансові корпорації 

3958 

7091 

11591 

18948 

30298 

45412 

53739 

36857 

39217 

Інші сектори економіки 

14533 

25476 

34116 

56462 

83312 

127854 

178361 

157749 

209870 

Цінні папери, крім акцій 

734 

731 

222 

925 

1650 

4884 

3200 

2526 

1031 

Інші фінансові корпорації 

734 

350 

26 

75 

341 

867 

366 

264 

194 

Регіональні та місцеві органи державного управління 

Державні нефінансові корпорації 

11 

Інші нефінансові корпорації 

197 

119 

482 

915 

3272 

1888 

1848 

571 

Інші сектори економіки 

173 

76 

362 

391 

744 

943 

414 

266 

Депозити, що не включаються в грошовий агрегат М3 

1036 

439 

1193 

1726 

1417 

3536 

1922 

447 

208 

Переказні депозити 

1036 

438 

1193 

1726 

1417 

3536 

1921 

423 

173 

Інші фінансові корпорації 

Регіональні та місцеві органи державного управління 

1034 

438 

1193 

1726 

1417 

3536 

1921 

423 

173 

Державні нефінансові корпорації 

Інші нефінансові корпорації 

Інші сектори економіки 

Інші депозити 

23 

35 

Інші фінансові корпорації 

Регіональні та місцеві органи державного управління 

23 

35 

Державні нефінансові корпорації 

Інші нефінансові корпорації 

Інші сектори економіки 

Цінні папери, крім акцій, що не включаються в грошовий агрегат М3 

Інші фінансові корпорації 

Регіональні та місцеві органи державного управління 

Державні нефінансові корпорації 

Інші нефінансові корпорації 

Інші сектори економіки 

Кредити 

123 

122 

208 

160 

259 

1038 

1468 

1310 

1053 

Похідні фінансові інструменти 

290 

24 

18 

Страхові технічні резерви 

Акції та інші форми участі в капіталі 

13676 

19272 

27486 

31404 

55634 

99527 

233751 

250931 

277972 

Інші статті (чисті) 

-1725 

231 

-251 

1216 

-2701 

-8787 

9153 

85671 

99153 

 

____________
1 Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України) - аналітична форма подання статистичних даних депозитних корпорацій (Національного банку України та інших депозитних корпорацій), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів

2 Уточнені дані з лютого по червень 2009 року.

27. Грошові агрегати та кореспондуючі статті Огляду депозитних корпорацій1

Період 

М32 

Зобов'язання, що не включаються в М33 

Акції та інші форми участі в капіталі4 

Інші статті (чисті) 

Чисті зовнішні активи 5 

Внутрішній кредит6 

усього 

М2 

М3 - М2 

усього 

М1 

М2 - М1 

усього 

М0 

М1 - М0 

залишки коштів на кінець періоду, млн грн 

2002 

65129 

64395 

40354 

26434 

13920 

24041 

734 

1036 

13676 

-1602 

14818 

63421 

2003 

95334 

94603 

53270 

33119 

20151 

41333 

731 

439 

19272 

353 

26850 

88548 

2004 

125705 

125483 

67090 

42345 

24745 

58393 

222 

1193 

27486 

-42 

45086 

109255 

2005 

194071 

193145 

98573 

60231 

38341 

94573 

925 

1726 

31404 

1377 

81825 

146752 

2006 

261063 

259413 

123276 

74984 

48292 

136138 

1650 

1417 

55634 

-2442 

67041 

248631 

2007 

396156 

391273 

181665 

111119 

70546 

209608 

4884 

3536 

99527 

-7749 

51443 

440027 

2008 

515727 

512527 

225127 

154759 

70369 

287400 

3200 

1922 

233751 

10911 

-16121 

778432 

2009 

487298 

484772 

233748 

157029 

76719 

251023 

2526 

447 

250931 

87005 

16507 

809174 

2010 

597872 

596841 

289894 

182990 

106904 

306947 

1031 

208 

277972 

100225 

115732 

860545 

зміна у річному обчисленні, % 

2003 

46,4 

46,9 

32,0 

25,3 

44,8 

71,9 

-0,5 

-57,7 

40,9 

39,6 

2004 

31,9 

32,6 

25,9 

27,9 

22,8 

41,3 

-69,7 

171,8 

42,6 

23,4 

2005 

54,4 

53,9 

46,9 

42,2 

54,9 

62,0 

317,6 

44,7 

14,3 

34,3 

2006 

34,5 

34,3 

25,1 

24,5 

26,0 

44,0 

78,3 

-17,9 

77,2 

69,4 

2007 

51,7 

50,8 

47,4 

48,2 

46,1 

54,0 

196,0 

149,6 

78,9 

77,0 

2008 

30,2 

31,0 

23,9 

39,3 

-0,3 

37,1 

-34,5 

-45,7 

134,9 

76,9 

2009 

-5,5 

-5,4 

3,8 

1,5 

9,0 

-12,7 

-21,1 

-76,8 

7,3 

3,9 

2010 

22,7 

23,1 

24,0 

16,5 

39,3 

22,3 

-59,2 

-53,4 

10,8 

6,3 

 

____________
1 Починаючи з грудня 2002 року, грошові агрегати складаються на підставі даних стандартизованих форм звітності Національного банку України та інших депозитних корпорацій (банків) за методологією МВФ.

2 Грошові агрегати - зобов'язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектору загального державного управління та інших депозитних корпорацій.

Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 - грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті (М1 - М0). Грошовий агрегат М2 - грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити (М2 - М1). Грошовий агрегат М3 - грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій (М3 - М2).

3 Зобов'язання, що не включаються в М3 - переказні депозити та інші депозити регіональних та місцевих органів державного управління та інших секторів економіки.

4 Сукупні пасиви депозитних корпорацій у формі акцій та інших форм участі в капіталі включають кошти власників, нерозподілений прибуток, результат поточної діяльності, загальні і спеціальні резерви, поправку на зміни вартісної оцінки.

5 Чисті зовнішні активи - сальдо між вимогами та зобов'язаннями депозитних корпорацій по відношенню до нерезидентів.

6 Внутрішній кредит - сукупність чистих вимог депозитних корпорацій до центральних органів державного управління та вимог до інших секторів економіки. Чисті вимоги до центральних органів державного управління - сальдо між вимогами та зобов'язаннями депозитних корпорацій по відношенню до центральних органів державного управління.

28. Процентні ставки рефінансування

(ставки в річному обчисленні, %)

Період 

Облікова ставка НБУ1 

Середньозважена ставка за всіма інструментами 

у тому числі 

кредити, надані шляхом проведення тендера 

кредити овернайт 

операції репо 

кредити, надані для підтримання довгострокової ліквідності банків 

стабілізаційні кредити 

операції своп 

кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту), розміщеного в НБУ 

інші кредити 

кредити, надані для фінансування чемпіонату Європи 2012 

2002 

7,0 

9,2 

9,2 

10,7 

11,7 

8,0 

2003 

7,0 

8,0 

8,3 

8,0 

8,0 

7,0 

2004 

9,0 

16,1 

13,0 

17,1 

13,5 

7,0 

14,9 

2005 

9,5 

14,7 

12,9 

14,9 

12,0 

15,0 

2006 

8,5 

11,5 

10,4 

12,1 

10,7 

9,5 

8,5 

2007 

8,0 

10,1 

10,0 

11,1 

8,3 

2008 

12,0 

15,3 

16,6 

16,0 

13,8 

15,1 

14,1 

2009 

10,25 

16,7 

20,6 

18,1 

21,6 

23,1 

16,0 

11,0 

2010 

7,75 

11,6 

11,1 

11,3 

9,4 

11,9 

11,0 

 

____________
1 На кінець періоду

29. Процентні ставки та обсяги за кредитами, наданими у звітному періоді резидентам (крім інших депозитних корпорацій), за секторами економіки

(середньозважені ставки в річному обчисленні, %)

Період 

Усього 

у тому числі, без урахування овердрафту 

у тому числі, за секторами економіки 

 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

утому числі 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

у тому числі 

інші фінансові корпорації1 

сектор загального державного управління 

нефінансові корпорації2 

домашні господарства3 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

у національній валюті 

в іноземній валюті 


обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

 

2005 

438391 

14,6 

16,4 

11,5 

355815 

14,1 

16,0 

11,6 

829 

14,0 

79 

18,6 

396276 

14,4 

41207 

16,3 

...

...

 

2006 

627967 

14,1 

15,4 

11,3 

494758 

13,6 

15,1 

11,3 

2124 

14,3 

15,8 

534677 

13,9 

91159 

15,2 

...

...

 

2007 

969567 

13,5 

14,4 

11,3 

768965 

13,0 

13,9 

11,3 

3438 

15,1 

10 

13,5 

809995 

13,1 

156125 

15,6 

...

...

 

2008 

1116456 

16,0 

17,8 

11,6 

868542 

15,5 

17,6 

11,6 

5536 

17,0 

25 

21,6 

945532 

15,5 

165369 

18,7 

...

...

 

2009 

810282 

18,3 

20,9 

10,0 

717061 

17,7 

20,5 

9,9 

11264 

20,5 

1937 

20,8 

750522 

18,0 

45520 

22,3 

1038 

16,5 

 

20104 

1112545 

14,6 

15,7 

10,5 

991849 

13,7 

14,6 

10,6 

16907 

17,1 

3259 

13,4 

1034525 

14,0 

57800 

25,2 

54 

22,9 

 

 

____________
1 До січня 2009 року інформація лише за кредитами овердрафт.

2 До січня 2009 року інформація за кредитами, наданими нефінансовим корпораціям, некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства, та підсекторам роботодавців і самостійно зайнятих працівників сектора домашніх господарств

3 До січня 2009 року інформація за кредитами, наданими підсекторам найманих працівників та одержувачів доходу від власності та трансфертів сектора домашніх господарств.

4 З січня 2010 року включають процентні ставки та обсяги за первинними договорами, укладеними у звітному періоді, та за додатковими договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки.

30. Процентні ставки та обсяги за депозитами, залученими у звітному періоді на рахунки резидентів (крім інших депозитних корпорацій), за секторами економіки

(середньозважені ставки в річному обчисленні, %)

Період 

Усього 

у тому числі 

 

інші фінансові корпорації 

сектор загального державного управління 

нефінансові корпорації1 

домашні господарства2 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

у тому числі 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

обсяги, млн грн 

процентна ставка, % 

у національній валюті 

в іноземній валюті 

2005 

269321 

8,0 

8,5 

6,8 

9845 

10,2 

1625 

11,0 

86901 

8,2 

170951 

7,7 

… 

… 

2006 

463943 

6,8 

7,6 

5,8 

15774 

9,8 

2572 

12,0 

199025 

6,5 

246572 

6,9 

… 

… 

2007 

685871 

7,2 

8,2 

5,8 

26426 

9,4 

7001 

2,6 

316350 

6,6 

336094 

7,4 

… 

… 

2008 

1139325 

8,3 

9,9 

5,4 

41568 

12,1 

13312 

15,0 

617529 

7,5 

466916 

8,7 

… 

… 

2009 

970752 

11,8 

14,0 

9,2 

53028 

13,5 

23366 

3,1 

316821 

11,5 

575788 

12,2 

1749 

16,8 

20103 

1164078 

9,4 

10,3 

7,9 

63994 

9,1 

3502 

16,1 

500891 

7,0 

592889 

11,4 

2802 

11,0 

 

____________
1 До січня 2009 року інформація за депозитами, залученими у нефінансових корпорацій, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, та підсекторів роботодавців і самостійно зайнятих працівників сектора домашніх господарств.

2 До січня 2009 року інформація за депозитами, залученими у підсекторів найманих працівників та одержувачів доходу від власності та трансфертів сектора домашніх господарств

3 З січня 2010 року включають процентні ставки та обсяги за первинними договорами, укладеними у звітному періоді, та за додатковими договорами, за якими відбулася зміна або суми, або процентної ставки, або суми та процентної ставки.

Документы
Документы раздела "Статистика"
^