Часть 3 статистических таблиц

развитие Украины 1991-2010, таблицы 31-43

31. Депозити резидентів у розрізі секторів економіки

(залишки коштів на кінець періоду, млн грн)

Період 

Усього 

у тому числі 

інші фінансові корпорації 

сектор загального державного управління 

нефінансові корпорації 

інші сектори економіки 

усього 

страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди 

інші фінансові посередники та допоміжні фінансові організації 

усього 

центральні органи державного управління 

регіональні та місцеві органи державного управління 

усього 

державні нефінансові корпорації 

інші нефінансові корпорації 

усього 

домашні господарства 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства 

2002 

39467 

729 

… 

… 

1753 

724 

1029 

16779 

3863 

12915 

20207 

19699 

508 

2003 

62480 

3694 

… 

… 

1115 

677 

438 

23901 

5759 

18141 

33771 

33115 

655 

2004 

84598 

5285 

… 

… 

1638 

445 

1193 

34365 

6599 

27766 

43310 

42502 

808 

2005 

134754 

6129 

… 

… 

2010 

284 

1726 

50976 

8862 

42114 

75640 

74778 

862 

2006 

185917 

8741 

4063 

4679 

1682 

266 

1417 

65614 

6976 

58638 

109879 

108860 

1020 

2007 

283875 

15343 

7043 

8300 

4136 

601 

3536 

95583 

9275 

86308 

168813 

167239 

1575 

2008 

359740 

19305 

8537 

10768 

2536 

615 

1921 

118188 

12281 

105907 

219711 

217860 

1851 

2009 

334953 

15621 

7477 

8144 

8586 

8140 

446 

94796 

12319 

82477 

215949 

214098 

1851 

2010 

416650 

19022 

8169 

10854 

4132 

3924 

208 

116105 

13952 

102153 

277390 

275093 

2298 

 

32. Кредити, надані резидентам у розрізі секторів економіки

(залишки коштів на кінець періоду, млн грн)

Період 

Усього 

у тому числі 

інші фінансові корпорації 

сектор загального державного управління1 

нефінансові корпорації1 

інші сектори економіки 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

страхові корпорації та недержавні пенсійні фонди 

інші фінансові посередники та допоміжні фінансові організації 

центральні органи державного управління 

регіональні та місцеві органи державного управління 

державні нефінансові корпорації2 

інші нефінансові корпорації2 

домашні господарства 

некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

2002 

42228 

179 

… 

… 

196 

196 

38153 

3656 

34497 

3700 

3656 

44 

2003 

67892 

491 

… 

… 

59 

58 

57403 

4997 

52405 

9940 

9887 

53 

2004 

88615 

842 

… 

… 

39 

39 

71589 

5486 

66103 

16144 

16130 

15 

2005 

143423 

1663 

… 

… 

106078 

6391 

99687 

35677 

35659 

18 

2006 

245230 

2689 

319 

2370 

160503 

8798 

151705 

82034 

82010 

24 

2007 

426867 

5932 

550 

5382 

260476 

13326 

247150 

160455 

160386 

69 

2008 

734022 

9789 

729 

9060 

12 

12 

443665 

37382 

406283 

280556 

280490 

66 

2009 

723295 

14014 

632 

13382 

5755 

4527 

1229 

462215 

42587 

419627 

241311 

241249 

63 

2010 

732823 

13430 

935 

12496 

8817 

7430 

1388 

500961 

46042 

454919 

209615 

209538 

76 

 

____________
1 Із лютого по червень 2009 року дані перераховано у зв'язку із перекласифікацією між секторами S.13 "Сектор загального державного управління" та S.11 "Нефінансові корпорації", відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами).

2 У березні та у листопаді 2010 року відбулася перекласифікація між підсекторами сектору S.11 "Нефінансові корпорації" відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96 (зі змінами).

33. Фінансовий результат (сальдо) підприємств від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності1

(млн грн)

Усього 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

13933,0 

18740,6 

14641,2 

19643,3 

44578,4 

64370,8 

76253,4 

135897,9 

8954,2 

-42414,7 

49692,7 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

1752,4 

899,1 

-254,6 

769,5 

2768,0 

3702,4 

2731,8 

7624,2 

6041,8 

7996,6 

99,2 

Промисловість 

8834,6 

8537,2 

2866,5 

7137,0 

18936,9 

28264,3 

34699,6 

43700,9 

20243,2 

-4788,1 

25874,7 

Будівництво 

40,3 

722,8 

-39,6 

14,1 

770,6 

872,2 

1603,1 

1629,0 

-6807,9 

-3430,7 

-1842,1 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

1195,1 

2352,0 

4356,4 

573,7 

6930,2 

9464,2 

10334,8 

16816,9 

-28146,0 

-7165,3 

3209,0 

Діяльність готелів та ресторанів 

-20,0 

-27,2 

-9,3 

-73,9 

-30,6 

83,1 

-63,2 

-1,5 

-1446,7 

-710,4 

-138,6 

Діяльність транспорту та зв'язку 

706,7 

4135,7 

4269,4 

5805,2 

6665,6 

9629,7 

8499,7 

11342,8 

4518,9 

10573,8 

12300,3 

Фінансова діяльність 

1211,7 

2344,9 

2358,1 

4252,7 

7058,0 

9334,3 

11664,7 

22592,6 

25042,5 

-33600,7 

9138,4 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

92,5 

-146,3 

929,2 

1187,0 

1101,2 

2636,0 

6051,2 

31731,2 

-8796,6 

-7933,2 

3095,2 

Освіта 

58,9 

211,7 

92,7 

114,0 

123,7 

137,3 

86,4 

75,9 

86,0 

77,9 

79,9 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

7,4 

26,8 

26,3 

13,3 

47,6 

66,1 

22,8 

-6,8 

-113,5 

-50,2 

156,1 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

46,0 

-290,2 

75,8 

-79,5 

255,8 

81,3 

546,0 

411,5 

-1768,2 

-3335,9 

-2265,5 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані наведено за січень-листопад без урахування результатів діяльності малих підприємств і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

34. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за видами економічної діяльності1

(млн грн)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

Усього 

641431,6 

812841,9 

906623,9 

1198201,9 

1688577,5 

1823806,0 

2313638,2 

3020558,9 

3827189,5 

3360032,7 

2239697,5 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

23252,6 

27113,0 

25806,5 

28608,1 

37423,5 

42026,2 

38082,5 

52509,9 

76114,2 

98369,1 

3789,3 

Промисловість 

256529,5 

264370,9 

291705,5 

378847,2 

533057,0 

591353,7 

711160,1 

903581,0 

1166819,5 

1027592,1 

903351,8 

Будівництво 

18109,6 

22617,0 

24747,6 

37931,2 

57614,4 

66983,5 

91071,3 

134668,9 

157023,4 

93993,8 

49846,2 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

256950,7 

371044,0 

418914,9 

556756,6 

767989,8 

781295,8 

1079039,6 

1383787,0 

1747842,3 

1453775,5 

824078,5 

Діяльність готелів та ресторанів 

2040,5 

2551,9 

2689,8 

3816,5 

4383,7 

4814,4 

6426,5 

8750,8 

11618,1 

11558,3 

7026,5 

Діяльність транспорту та зв'язку 

53369,6 

56118,2 

60329,1 

70809,7 

116588,7 

156946,0 

177101,7 

221055,8 

296062,8 

310683,7 

232340,6 

Фінансова діяльність 

4533,3 

6489,3 

13203,2 

27315,0 

51540,0 

59747,5 

103088,1 

118514,6 

132197,8 

105478,3 

61888,8 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

19166,2 

50903,5 

58026,9 

77255,4 

91065,0 

98980,2 

92169,0 

177474,2 

211185,9 

231039,7 

142851,8 

Освіта 

496,8 

2281,2 

835,6 

1045,0 

1280,3 

1644,9 

1063,2 

1281,7 

1533,9 

1584,7 

974,0 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

1034,3 

1353,3 

1587,7 

2063,0 

2423,6 

2787,1 

3132,3 

3891,2 

5470,1 

6147,5 

4413,6 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

5116,6 

6950,0 

7907,8 

12968,1 

24207,6 

13979,9 

10401,2 

14594,3 

20667,6 

19155,5 

8812,1 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

35. Структура оборотних активів1

(на кінець року; млн грн)

Роки 

Оборотні активи - всього 

У тому числі 

оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей 

дебіторська заборгованість 

поточні фінансові інвестиції 

грошові кошти та їх еквіваленти 

інші оборотні активи 

2000 

321683,1 

76951,6 

211998,1 

... 

11125,6 

21607,82 

2001 

379587,2 

87527,4 

260128,7 

5852,2 

12854,9 

13224,0 

2002 

432041,7 

93354,3 

300132,6 

7445,1 

16648,8 

14460,9 

2003 

520672,3 

111255,1 

353001,3 

14109,4 

24921,9 

17384,6 

2004 

617057,6 

136956,9 

400203,8 

23025,4 

35025,3 

21846,2 

2005 

700719,2 

164326,3 

421820,6 

34103,5 

53650,8 

26818,0 

2006 

899824,0 

204914,2 

534038,3 

50412,2 

68282,9 

42176,4 

2007 

1226964,1 

275793,4 

726514,6 

78957,3 

101223,2 

44475,6 

2008 

1665319,5 

351435,8 

1023035,2 

110199,8 

126345,2 

54303,5 

2009 

1893929,3 

377159,0 

1217895,8 

139254,1 

103216,0 

56404,4 

20103 

1378202,2 

307734,0 

894431,1 

49765,4 

84977,8 

41293,9 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані наведено з урахуванням поточних фінансових інвестицій.

3 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ, а також сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством і відслідковуються тільки в річній звітності.

36. Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності1

(на кінець року; млн грн)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

Усього 

321683,1 

379587,2 

432041,7 

520672,3 

617057,6 

700719,2 

899824,0 

1226964,1 

1665319,5 

1893929,3 

1378202,2 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

17443,1 

20493,2 

20159,9 

23601,7 

26442,3 

32499,1 

31581,5 

46092,2 

72710,4 

82867,4 

1883,1 

Промисловість 

160564,0 

149838,1 

166334,7 

196186,6 

222637,0 

243346,4 

290520,3 

364159,7 

481216,6 

541252,1 

577602,0 

Будівництво 

10482,6 

12732,4 

14058,1 

17749,9 

24456,0 

32921,0 

43704,4 

70815,6 

90811,7 

87868,2 

56761,0 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

79757,7 

120918,7 

149471,4 

184441,2 

218295,5 

239175,6 

334771,3 

466424,1 

597561,1 

650689,7 

433346,0 

Діяльність готелів та ресторанів 

531,0 

632,5 

742,3 

1158,3 

1496,2 

1887,9 

2991,3 

4546,2 

5194,6 

6169,0 

4927,0 

Діяльність транспорту та зв'язку 

32334,8 

23326,8 

20867,2 

24160,7 

25651,6 

31968,5 

36368,4 

51952,6 

66676,1 

72298,2 

67219,0 

Фінансова діяльність 

3843,7 

5248,3 

10628,0 

18630,2 

32477,8 

43007,0 

59525,2 

89229,5 

117254,1 

137185,1 

71090,2 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

13090,4 

39008,8 

41717,3 

44113,9 

53074,9 

62540,3 

94504,9 

125568,6 

223503,7 

304482,6 

156755,8 

Освіта 

157,3 

1242,2 

222,3 

261,7 

346,9 

438,1 

250,5 

425,2 

438,5 

506,4 

413,9 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

647,5 

697,6 

819,9 

1015,7 

1152,7 

1346,1 

1433,0 

1529,8 

1771,5 

1756,1 

1873,8 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

2265,3 

2171,3 

3716,6 

7054,4 

9243,4 

8891,1 

3344,7 

5205,8 

6675,9 

8045,1 

5669,0 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

2 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

37. Збиток підприємств від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності1

(млн грн)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

Усього 

22190,4 

21062,8 

22769,5 

26173,7 

29116,3 

24794,3 

34395,2 

47096,5 

184714,9 

186473,9 

80973,0 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

1532,9 

1650,9 

2291,2 

2162,6 

1559,6 

1707,3 

1956,1 

1993,7 

5965,5 

6264,7 

47,4 

Промисловість 

9810,3 

10484,7 

11329,0 

11943,8 

12950,5 

8888,3 

11203,4 

13256,0 

50569,3 

48485,4 

31958,0 

Будівництво 

843,1 

661,5 

971,9 

1309,4 

1281,2 

1770,6 

1975,3 

3788,8 

12967,2 

8874,2 

3409,9 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

4323,2 

4455,2 

4829,7 

7098,9 

7841,2 

6024,6 

8713,2 

12255,3 

53859,2 

31120,1 

14144,7 

Діяльність готелів та ресторанів 

112,7 

125,4 

123,0 

224,1 

267,8 

224,3 

384,4 

516,3 

1950,7 

1192,6 

587,4 

Діяльність транспорту та зв'язку 

3823,6 

883,9 

1214,0 

959,4 

1306,1 

1778,3 

2774,9 

3384,5 

12125,9 

7842,7 

4662,9 

Фінансова діяльність 

172,4 

99,7 

207,5 

325,7 

521,2 

750,2 

1712,1 

2004,0 

9791,5 

50985,5 

16679,4 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

1223,4 

1983,9 

1335,1 

1572,0 

2848,9 

2913,8 

4862,7 

8356,0 

33859,8 

27335,6 

6642,7 

Освіта 

13,7 

73,1 

16,3 

19,6 

23,4 

28,3 

21,5 

38,4 

45,8 

56,4 

21,3 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

52,5 

39,8 

48,8 

83,7 

97,5 

93,5 

164,1 

194,9 

396,9 

397,3 

147,7 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

190,8 

495,6 

332,4 

371,6 

316,4 

497,3 

579,1 

1224,7 

3127,5 

3841,6 

2640,7 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані наведено за січень - листопад без урахування результатів діяльності малих підприємств і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

38. Частка підприємств, які одержали збиток від звичайної діяльності до оподаткування, за видами економічної діяльності1

(відсотків до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності (= 100 %)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

Усього 

37,7 

38,2 

38,8 

37,1 

34,8 

34,2 

33,5 

32,5 

37,2 

39,9 

43,6 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

34,5 

42,6 

48,2 

42,3 

33,3 

33,8 

31,3 

26,3 

28,3 

30,1 

13,9 

Промисловість 

42,2 

41,1 

41,8 

39,9 

37,5 

36,5 

34,7 

33,4 

38,9 

40,3 

45,0 

Будівництво 

40,0 

36,5 

37,9 

35,7 

33,7 

33,8 

31,9 

32,1 

37,2 

43,0 

55,1 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

36,3 

36,3 

35,7 

34,7 

31,6 

30,1 

30,6 

29,3 

34,1 

36,3 

37,5 

Діяльність готелів та ресторанів 

44,1 

44,4 

43,0 

41,9 

38,4 

37,2 

35,8 

34,0 

38,1 

40,2 

39,1 

Діяльність транспорту та зв'язку 

47,4 

45,0 

45,3 

41,8 

39,3 

38,3 

37,2 

35,5 

40,5 

43,1 

46,2 

Фінансова діяльність 

38,8 

37,0 

37,3 

32,5 

33,9 

33,7 

33,1 

33,0 

38,2 

39,1 

33,7 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

32,3 

35,7 

37,3 

37,2 

38,3 

38,8 

38,0 

37,8 

41,8 

44,5 

44,2 

Освіта 

27,5 

31,0 

27,1 

29,9 

31,9 

29,3 

26,2 

25,4 

29,6 

32,8 

30,4 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

34,4 

35,6 

35,0 

35,1 

34,0 

31,7 

31,6 

30,3 

34,5 

36,8 

31,5 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

37,9 

38,8 

38,0 

35,8 

36,8 

35,8 

35,0 

34,8 

40,1 

43,2 

52,7 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.

2 Дані наведено за січень - листопад без урахування результатів діяльності малих підприємств і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

39. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності1

(відсотків)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20103 

Усього2 

2,7 

4,5 

4,2 

4,3 

6,4 

7,0 

6,6 

6,8 

3,9 

3,3 

4,8 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 

-1,6 

5,3 

0,0 

4,2 

10,7 

12,7 

10,0 

19,0 

12,9 

14,7 

2,6 

Промисловість 

4,8 

3,7 

2,6 

3,3 

4,7 

5,5 

5,8 

5,8 

4,9 

1,8 

3,8 

Будівництво 

1,3 

3,5 

1,2 

2,2 

2,1 

2,2 

3,1 

2,6 

-2,7 

-0,9 

-1,8 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

1,0 

10,3 

14,9 

6,9 

12,0 

14,8 

12,7 

13,1 

-0,2 

4,5 

12,7 

Діяльність готелів та ресторанів 

1,0 

0,8 

1,1 

1,1 

2,2 

4,2 

1,1 

1,3 

-6,3 

-3,3 

3,3 

Діяльність транспорту та зв'язку 

2,4 

8,3 

9,2 

11,0 

10,3 

11,7 

9,9 

9,8 

6,9 

8,5 

10,6 

Фінансова діяльність 

8,2 

16,3 

17,1 

13,1 

28,1 

17,5 

7,5 

6,8 

5,2 

1,5 

2,5 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

1,4 

-0,6 

0,5 

0,2 

-0,2 

0,3 

2,9 

3,7 

4,0 

5,1 

4,8 

Освіта 

13,7 

11,6 

14,5 

13,6 

11,4 

9,3 

10,5 

8,3 

6,2 

6,0 

6,6 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

2,6 

2,6 

3,1 

2,2 

1,6 

2,8 

2,4 

2,0 

0,3 

3,1 

6,4 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

0,5 

-6,6 

-0,2 

-1,3 

0,4 

0,8 

1,2 

2,6 

-6,7 

-13,7 

-21,4 

 

____________
1 Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.

2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.

3 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

40. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності1

(відсотків)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20102 

Промисловість 

4,8 

3,7 

2,6 

3,3 

4,7 

5,5 

5,8 

5,8 

4,9 

1,8 

3,8 

Добувна промисловість 

8,7 

11,5 

4,4 

3,4 

8,5 

14,4 

9,2 

11,4 

23,5 

4,3 

16,1 

Переробна промисловість 

5,9 

4,2 

3,1 

4,2 

5,4 

5,3 

5,5 

5,9 

3,1 

1,4 

2,1 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

3,3 

4,0 

3,3 

2,7 

2,0 

3,7 

5,1 

4,7 

1,9 

5,4 

5,2 

легка промисловість 

-0,1 

1,1 

-1,6 

0,4 

0,4 

-0,2 

0,2 

0,7 

-1,6 

3,4 

2,0 

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 

1,0 

3,2 

-1,3 

3,2 

4,1 

4,5 

2,5 

3,7 

-1,5 

1,6 

-1,8 

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 

8,3 

8,9 

7,1 

4,5 

7,7 

6,4 

6,3 

5,0 

0,9 

4,6 

6,9 

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 

… 

1,4 

4,0 

1,5 

4,9 

4,1 

3,6 

3,5 

-1,6 

-2,6 

-1,3 

хімічна та нафтохімічна промисловість 

7,83 

3,8 

1,8 

5,2 

7,0 

7,8 

4,0 

4,5 

4,7 

-1,0 

0,2 

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

9,8 

5,1 

4,6 

7,9 

9,2 

7,2 

8,5 

8,3 

5,2 

-2,3 

-0,7 

машинобудування 

-0,3 

4,0 

1,5 

1,9 

3,1 

3,4 

2,6 

4,3 

2,9 

4,7 

5,5 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

-0,6 

-1,0 

0,4 

-0,2 

-1,3 

1,5 

5,2 

2,2 

2,0 

1,8 

2,8 

 

____________
1 Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.

2 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності малих підприємств.

3 Хімічна промисловість.

41. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1

 

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), млн грн 

У т. ч. за складовими 

матеріальні витрати 

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки 

амортизація 

витрати на оплату праці 

відрахування на соціальні заходи 

інші операційні витрати 

млн грн 

у % до операційних витрат відповідного виду діяльності 

млн грн 

у % до операційних витрат відповідного виду діяльності 

млн грн 

у % до операційних витрат відповідного виду діяльності 

млн грн 

у % до операційних витрат відповідного виду діяльності 

млн грн 

у % до операційних витрат відповідного виду діяльності 

млн грн 

у % до операційних витрат відповідного виду діяльності 

Усього2 

2005 

1450567,5 

388154,4 

26,8 

788969,9 

54,4 

36571,4 

2,5 

85526,6 

5,9 

30735,2 

2,1 

120610,0 

8,3 

2006 

1837530,7 

463536,2 

25,2 

1035251,0 

56,3 

45045,2 

2,5 

107223,1 

5,8 

37524,0 

2,1 

148951,2 

8,1 

2007 

2312792,6 

614412,3 

26,6 

1258420,9 

54,4 

57923,0 

2,5 

137507,3 

6,0 

49563,5 

2,1 

194965,6 

8,4 

2008 

2917549,1 

785102,8 

26,9 

1552395,1 

53,2 

72805,0 

2,5 

175907,8 

6,0 

62795,2 

2,2 

268543,2 

9,2 

2009 

2680329,7 

677823,9 

25,3 

1411147,9 

52,6 

86126,0 

3,2 

170574,4 

6,4 

60774,2 

2,3 

273883,3 

10,2 

20103 

1779555,7 

514524,1 

28,9 

902127,9 

50,7 

57948,1 

3,2 

115093,7 

6,5 

42311,4 

2,4 

147550,5 

8,3 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

2005 

26203,2 

15450,5 

58,9 

59,8 

0,2 

1516,3 

5,8 

5000,7 

19,1 

803,7 

3,1 

3372,2 

12,9 

2006 

30455,1 

18246,5 

59,9 

19,7 

0,1 

1813,5 

5,9 

5725,0 

18,8 

944,2 

3,1 

3706,2 

12,2 

2007 

36089,5 

21374,9 

59,2 

0,9 

0,0 

2266,3 

6,3 

6515,0 

18,1 

1368,8 

3,8 

4563,6 

12,6 

2008 

48717,2 

28847,8 

59,2 

0,7 

0,0 

2861,6 

5,9 

8329,9 

17,1 

2017,1 

4,1 

6660,1 

13,7 

2009 

60295,2 

37379,4 

62,0 

4,1 

0,0 

3479,2 

5,8 

8250,9 

13,7 

2443,7 

4,0 

8737,9 

14,5 

2010 

250,3 

116,9 

46,7 

26,0 

10,4 

55,9 

22,3 

21,1 

8,4 

30,4 

12,2 

Промисловість 

2005 

437498,3 

292171,5 

66,8 

39881,3 

9,1 

15789,8 

3,6 

40016,3 

9,1 

15543,4 

3,6 

34096,0 

7,8 

2006 

520474,8 

338741,5 

65,1 

56183,0 

10,8 

18793,3 

3,6 

48850,8 

9,4 

18486,8 

3,5 

39419,4 

7,6 

2007 

671923,8 

440634,3 

65,6 

73154,2 

10,9 

24347,1 

3,6 

61361,4 

9,1 

23481,9 

3,5 

48944,9 

7,3 

2008 

856419,4 

564183,8 

65,9 

90811,2 

10,6 

29161,9 

3,4 

76918,3 

9,0 

29352,6 

3,4 

65991,6 

7,7 

2009 

786725,8 

484115,4 

61,5 

97808,3 

12,4 

36060,1 

4,6 

74284,6 

9,5 

28505,9 

3,6 

65951,5 

8,4 

2010 

667098,3 

429093,8 

64,3 

82983,3 

12,4 

26775,2 

4,0 

57795,0 

8,7 

22535,0 

3,4 

47916,0 

7,2 

Будівництво 

2005 

51037,2 

36219,9 

71,0 

584,4 

1,1 

1020,5 

2,0 

5879,3 

11,5 

2195,0 

4,3 

5138,1 

10,1 

2006 

70930,8 

52124,4 

73,5 

141,6 

0,2 

1365,1 

1,9 

7616,9 

10,8 

2776,3 

3,9 

6906,5 

9,7 

2007 

105293,8 

79341,8 

75,3 

11,2 

0,0 

1931,3 

1,8 

9958,2 

9,5 

3675,4 

3,5 

10375,9 

9,9 

2008 

123676,9 

92982,7 

75,2 

28,6 

0,0 

2550,5 

2,1 

11497,5 

9,3 

4223,7 

3,4 

12393,9 

10,0 

2009 

83436,3 

60840,8 

72,9 

4,5 

0,0 

2379,7 

2,8 

7390,7 

8,9 

2736,0 

3,3 

10084,6 

12,1 

2010 

36663,9 

26947,8 

73,5 

2,7 

0,0 

1342,5 

3,7 

3677,6 

10,0 

1383,7 

3,8 

3309,6 

9,0 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

2005 

710803,5 

5614,9 

0,8 

658548,6 

92,7 

2807,4 

0,4 

8798,6 

1,2 

3043,9 

0,4 

31990,1 

4,5 

2006 

923967,0 

7555,9 

0,8 

856092,1 

92,7 

3939,8 

0,4 

12264,8 

1,3 

4228,7 

0,5 

39885,7 

4,3 

2007 

1145973,0 

11469,7 

1,0 

1050002,5 

91,6 

5146,6 

0,4 

16808,3 

1,5 

6402,3 

0,6 

56143,6 

4,9 

2008 

1408204,3 

14300,9 

1,0 

1283251,7 

91,1 

6504,6 

0,5 

22456,3 

1,6 

7727,4 

0,5 

73963,4 

5,3 

2009 

1256562,8 

14514,9 

1,2 

1131517,7 

90,0 

6907,3 

0,5 

21401,0 

1,7 

7117,3 

0,6 

75104,6 

6,0 

2010 

748962,7 

7858,8 

1,0 

679366,6 

90,7 

4299,9 

0,6 

13143,1 

1,8 

4203,8 

0,6 

40090,5 

5,3 

Діяльність готелів та ресторанів 

2005 

5578,7 

2546,2 

45,6 

270,8 

4,9 

395,8 

7,1 

1031,0 

18,5 

364,6 

6,5 

970,3 

17,4 

2006 

6907,9 

3051,1 

44,2 

295,5 

4,3 

461,9 

6,7 

1344,0 

19,4 

456,8 

6,6 

1298,6 

18,8 

2007 

9010,7 

3705,9 

41,1 

575,1 

6,4 

583,6 

6,5 

1742,4 

19,3 

598,9 

6,7 

1804,8 

20,0 

2008 

11841,9 

4780,1 

40,4 

952,5 

8,0 

681,4 

5,8 

2243,8 

18,9 

782,3 

6,6 

2401,8 

20,3 

2009 

11863,1 

4715,4 

39,8 

1081,5 

9,1 

720,8 

6,1 

2138,5 

18,0 

739,5 

6,2 

2467,4 

20,8 

2010 

7427,7 

3072,1 

41,4 

528,2 

7,1 

512,2 

6,9 

1430,0 

19,2 

513,1 

6,9 

1372,1 

18,5 

Діяльність транспорту та зв'язку 

2005 

75181,8 

22991,3 

30,6 

7733,5 

10,3 

 

9,8 

13114,5 

17,4 

4826,2 

6,4 

19161,4 

25,5 

2006 

93285,2 

27335,6 

29,3 

11057,9 

11,9 

9438,7 

10,1 

16447,1 

17,6 

5875,1 

6,3 

23130,8 

24,8 

2007 

117925,7 

34702,7 

29,4 

15416,6 

13,1 

11819,3 

10,0 

20902,9 

17,7 

7515,7 

6,4 

27568,5 

23,4 

2008 

157186,7 

45929,4 

29,2 

19506,9 

12,4 

16608,2 

10,6 

27567,7 

17,5 

9933,6 

6,3 

37640,9 

24,0 

2009 

163182,0 

43473,9 

26,7 

20129,2 

12,3 

19412,1 

11,9 

28721,0 

17,6 

10336,8 

6,3 

41109,0 

25,2 

2010 

115601,3 

31711,4 

27,4 

15717,9 

13,6 

14010,5 

12,1 

21743,4 

18,8 

7975,6 

6,9 

24442,5 

21,2 

Фінансова діяльність 

2005 

53729,7 

375,9 

0,7 

47943,1 

89,2 

170,1 

0,3 

687,7 

1,3 

228,0 

0,4 

4324,9 

8,1 

2006 

97768,0 

512,4 

0,5 

89950,4 

92,0 

241,0 

0,3 

1098,6 

1,1 

332,8 

0,3 

5632,8 

5,8 

2007 

115004,6 

976,2 

0,8 

102895,3 

89,5 

355,3 

0,3 

1811,6 

1,6 

539,1 

0,5 

8427,1 

7,3 

2008 

123874,7 

2210,1 

1,8 

103514,5 

83,6 

504,3 

0,4 

2994,0 

2,4 

912,0 

0,7 

13739,8 

11,1 

2009 

110682,2 

980,9 

0,9 

91992,6 

83,1 

444,1 

0,4 

2534,1 

2,3 

765,7 

0,7 

13964,8 

12,6 

2010 

78263,4 

334,9 

0,4 

68639,8 

87,7 

238,2 

0,3 

1416,2 

1,8 

420,8 

0,6 

7213,5 

9,2 

Операції з нерухомим майном оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

2005 

76802,2 

9646,2 

12,6 

33752,0 

43,9 

6259,7 

8,2 

7396,9 

9,6 

2541,0 

3,3 

17206,4 

22,4 

2006 

78020,2 

12521,6 

16,0 

21248,6 

27,2 

7631,5 

9,8 

9965,8 

12,8 

3176,7 

4,1 

23476,0 

30,1 

2007 

91308,1 

17976,4 

19,7 

16191,7 

17,7 

9601,0 

10,5 

13561,3 

14,9 

4397,5 

4,8 

29580,3 

32,4 

2008 

161944,6 

26466,3 

16,3 

54179,7 

33,5 

11209,6 

6,9 

17620,5 

10,9 

5786,1 

3,6 

46682,4 

28,8 

2009 

177928,5 

25728,7 

14,5 

68520,9 

38,5 

12987,2 

7,3 

18692,2 

10,5 

5893,4 

3,3 

46106,1 

25,9 

2010 

102681,5 

9789,1 

9,5 

54791,8 

53,4 

7412,1 

7,2 

9868,1 

9,6 

3340,5 

3,3 

17479,9 

17,0 

Освіта 

2005 

1608,6 

222,0 

13,8 

7,7 

0,5 

102,4 

6,3 

678,5 

42,2 

237,5 

14,8 

360,5 

22,4 

2006 

1141,0 

171,0 

15,0 

12,5 

1,1 

65,9 

5,8 

450,8 

39,5 

144,4 

12,6 

296,4 

26,0 

2007 

1338,4 

223,9 

16,7 

0,0 

0,0 

82,5 

6,2 

527,1 

39,4 

184,5 

13,8 

320,4 

23,9 

2008 

1670,8 

251,0 

15,0 

87,9 

5,3 

635,7 

38,0 

224,9 

13,5 

471,3 

28,2 

2009 

1703,5 

226,5 

13,3 

0,0 

0,0 

126,7 

7,4 

672,5 

39,5 

219,8 

12,9 

458,0 

26,9 

2010 

1100,3 

133,5 

12,1 

97,9 

8,9 

453,9 

41,3 

161,1 

14,6 

253,9 

23,1 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

2005 

2751,3 

1034,9 

37,6 

37,5 

1,4 

259,9 

9,4 

679,2 

24,7 

246,3 

9,0 

493,5 

17,9 

2006 

3148,2 

1199,1 

38,1 

25,8 

0,8 

280,6 

8,9 

824,6 

26,2 

288,2 

9,2 

529,9 

16,8 

2007 

3986,8 

1470,0 

36,9 

1,0 

0,0 

347,7 

8,7 

1061,8 

26,6 

374,2 

9,4 

732,1 

18,4 

2008 

5403,2 

2040,8 

37,8 

5,7 

0,1 

431,8 

8,0 

1405,7 

26,0 

491,9 

9,1 

1027,3 

19,0 

2009 

5850,4 

2221,3 

38,0 

3,2 

0,1 

440,7 

7,5 

1488,4 

25,4 

516,7 

8,8 

1180,1 

20,2 

2010 

4308,0 

1636,0 

38,0 

1,0 

0,0 

332,0 

7,7 

1116,5 

25,9 

400,5 

9,3 

822,0 

19,1 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

2005 

8428,9 

1610,7 

19,1 

149,7 

1,8 

830,9 

9,9 

1918,3 

22,8 

619,3 

7,3 

3300,0 

39,1 

2006 

10679,0 

1825,2 

17,1 

221,3 

2,1 

961,0 

9,0 

2384,1 

22,3 

741,8 

6,9 

4545,6 

42,6 

2007 

14497,6 

2286,7 

15,8 

172,4 

1,2 

1417,0 

9,8 

3166,9 

21,8 

1002,3 

6,9 

6452,3 

44,5 

2008 

18197,9 

2906,2 

16,0 

143,6 

0,8 

2175,0 

12,0 

4137,5 

22,7 

1315,0 

7,2 

7520,6 

41,3 

2009 

21535,3 

3327,2 

15,5 

85,9 

0,4 

3118,5 

14,5 

4897,7 

22,7 

1465,6 

6,8 

8640,4 

40,1 

2010 

13268,3 

2077,6 

15,7 

96,6 

0,7 

2644,2 

19,9 

3362,1 

25,3 

978,3 

7,4 

4109,5 

31,0 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та малих підприємств.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

3 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та малих підприємств. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство та лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

42. Структура операційних витрат на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1

 

Операційні витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп./грн 

У т. ч. за складовими 

матеріальні витрати 

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки 

амортизація 

витрати на оплату праці 

відрахування на соціальні заходи 

інші операційні витрати 

Усього2 

2005 

95,8 

25,6 

52,1 

2,4 

5,7 

2,0 

8,0 

2006 

96,8 

24,4 

54,5 

2,4 

5,7 

2,0 

7,8 

2007 

95,8 

25,4 

52,1 

2,4 

5,7 

2,1 

8,1 

2008 

96,8 

26,1 

51,5 

2,4 

5,8 

2,1 

8,9 

2009 

97,8 

24,7 

51,5 

3,2 

6,2 

2,2 

10,0 

20103 

97,1 

28,1 

49,2 

3,2 

6,3 

2,3 

8,0 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

2005 

97,5 

57,5 

0,2 

5,6 

18,6 

3,0 

12,6 

2006 

97,6 

58,5 

0,1 

5,8 

18,3 

3,0 

11,9 

2007 

92,3 

54,7 

0,0 

5,8 

16,6 

3,5 

11,7 

2008 

94,0 

55,7 

0,0 

5,5 

16,1 

3,9 

12,8 

2009 

91,6 

56,8 

0,0 

5,3 

12,5 

3,7 

13,3 

2010 

97,6 

43,5 

6,4 

25,6 

9,4 

12,7 

Промисловість 

2005 

93,4 

62,4 

8,5 

3,4 

8,5 

3,3 

7,3 

2006 

94,3 

61,4 

10,2 

3,4 

8,9 

3,3 

7,1 

2007 

93,7 

61,4 

10,2 

3,4 

8,6 

3,3 

6,8 

2008 

93,4 

61,5 

9,9 

3,2 

8,4 

3,2 

7,2 

2009 

97,5 

60,0 

12,1 

4,5 

9,2 

3,5 

8,2 

2010 

96,0 

61,8 

11,9 

3,9 

8,3 

3,2 

6,9 

Будівництво 

2005 

99,1 

70,3 

1,1 

2,0 

11,4 

4,3 

10,0 

2006 

98,6 

72,5 

0,2 

1,9 

10,6 

3,8 

9,6 

2007 

98,2 

74,0 

0,0 

1,8 

9,3 

3,4 

9,7 

2008 

95,9 

72,1 

0,0 

2,0 

8,9 

3,3 

9,6 

2009 

99,4 

72,5 

0,0 

2,8 

8,8 

3,3 

12,0 

2010 

102,4 

75,3 

0,0 

3,7 

10,3 

3,9 

9,2 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

2005 

97,6 

0,8 

90,4 

0,4 

1,2 

0,4 

4,4 

2006 

98,2 

0,8 

91,0 

0,4 

1,3 

0,5 

4,2 

2007 

97,9 

1,0 

89,7 

0,4 

1,4 

0,6 

4,8 

2008 

98,8 

1,0 

90,0 

0,5 

1,6 

0,5 

5,2 

2009 

99,1 

1,1 

89,3 

0,5 

1,7 

0,6 

5,9 

2010 

98,3 

1,0 

89,1 

0,6 

1,7 

0,6 

5,3 

Діяльність готелів та ресторанів 

2005 

107,4 

49,0 

5,2 

7,6 

19,9 

7,0 

18,7 

2006 

106,4 

47,0 

4,6 

7,1 

20,7 

7,0 

20,0 

2007 

105,1 

43,2 

6,7 

6,8 

20,3 

7,0 

21,1 

2008 

105,0 

42,4 

8,5 

6,0 

19,9 

6,9 

21,3 

2009 

104,5 

41,5 

9,5 

6,4 

18,9 

6,5 

21,7 

2010 

104,6 

43,3 

7,4 

7,2 

20,2 

7,2 

19,3 

Діяльність транспорту та зв'язку 

2005 

86,4 

26,4 

8,9 

8,5 

15,1 

5,5 

22,0 

2006 

87,4 

25,6 

10,4 

8,8 

15,4 

5,5 

21,7 

2007 

88,5 

26,0 

11,6 

8,9 

15,7 

5,6 

20,7 

2008 

92,5 

27,0 

11,5 

9,8 

16,2 

5,9 

22,1 

2009 

90,0 

24,0 

11,1 

10,7 

15,8 

5,7 

22,7 

2010 

84,3 

23,1 

11,5 

10,2 

15,9 

5,8 

17,8 

Фінансова діяльність 

2005 

87,0 

0,6 

77,6 

0,3 

1,1 

0,4 

7,0 

2006 

95,4 

0,5 

87,8 

0,2 

1,1 

0,3 

5,5 

2007 

94,2 

0,8 

84,3 

0,3 

1,5 

0,4 

6,9 

2008 

100,2 

1,8 

83,8 

0,4 

2,4 

0,7 

11,1 

2009 

99,4 

0,9 

82,6 

0,4 

2,3 

0,7 

12,5 

2010 

98,5 

0,4 

86,4 

0,3 

1,8 

0,5 

9,1 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

2005 

105,3 

13,2 

46,3 

8,6 

10,1 

3,5 

23,6 

2006 

108,9 

17,5 

29,6 

10,7 

13,9 

4,4 

32,8 

2007 

94,0 

18,5 

16,7 

9,9 

14,0 

4,5 

30,4 

2008 

100,0 

16,3 

33,5 

6,9 

10,9 

3,6 

28,8 

2009 

94,6 

13,7 

36,4 

6,9 

10,0 

3,1 

24,5 

2010 

105,2 

10,1 

56,1 

7,6 

10,1 

3,4 

17,9 

Освіта 

2005 

100,6 

13,9 

0,5 

6,4 

42,4 

14,9 

22,5 

2006 

107,3 

16,1 

1,1 

6,2 

42,4 

13,6 

27,9 

2007 

104,0 

17,4 

0,0 

6,4 

41,0 

14,3 

24,9 

2008 

105,8 

15,9 

0,0 

5,6 

40,3 

14,2 

29,8 

2009 

105,0 

14,0 

0,0 

7,8 

41,4 

13,6 

28,2 

2010 

111,8 

13,6 

9,9 

46,1 

16,4 

25,8 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

2005 

110,6 

41,6 

1,5 

10,5 

27,3 

9,9 

19,8 

2006 

108,0 

41,1 

0,9 

9,6 

28,3 

9,9 

18,2 

2007 

105,3 

38,8 

0,0 

9,2 

28,1 

9,9 

19,3 

2008 

106,5 

40,2 

0,1 

8,5 

27,7 

9,7 

20,3 

2009 

101,5 

38,5 

0,1 

7,6 

25,8 

9,0 

20,5 

2010 

101,2 

38,5 

0,0 

7,8 

26,2 

9,4 

19,3 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

2005 

109,9 

21,0 

2,0 

10,8 

25,0 

8,1 

43,0 

2006 

104,6 

17,9 

2,2 

9,4 

23,3 

7,3 

44,5 

2007 

105,3 

16,6 

1,2 

10,3 

23,0 

7,3 

46,9 

2008 

106,6 

17,0 

0,8 

12,8 

24,2 

7,7 

44,1 

2009 

126,6 

19,6 

0,5 

18,3 

28,8 

8,6 

50,8 

2010 

137,8 

21,6 

1,0 

27,5 

34,9 

10,1 

42,7 

 

____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та малих підприємств.

2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

3 Дані наведено за січень - вересень без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та малих підприємств. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство та лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.

43. Основні засоби за видами економічної діяльності за 2000 - 2009 роки

(у фактичних цінах; млн грн)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Усього1 

828822 

915477 

964814 

1026163 

1141069 

1276201 

1568890 

2047364 

3149627 

3903714 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

97471 

93392 

86192 

77979 

75447 

76034 

75511 

78978 

95880 

103187 

сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

96624 

92510 

85314 

76995 

74362 

74880 

74274 

77471 

94089 

101339 

лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

847 

882 

878 

984 

1085 

1154 

1237 

1507 

1791 

1848 

Рибальство, рибництво 

1941 

1885 

1904 

1409 

1248 

1139 

1209 

1216 

1267 

1397 

Промисловість 

285328 

311089 

339259 

362598 

420080 

456738 

525222 

660369 

760194 

970942 

добувна промисловість 

55746 

60130 

62543 

66974 

74878 

80012 

87562 

95006 

109677 

127723 

переробна промисловість 

166094 

174158 

181394 

191953 

224367 

245800 

295046 

366247 

438872 

614731 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

63488 

76801 

95322 

103671 

120835 

130926 

142614 

199116 

211645 

228488 

Будівництво 

15462 

16927 

17312 

18256 

20421 

24682 

29278 

40074 

52084 

66486 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

19641 

20337 

21568 

25644 

31906 

36673 

44018 

74924 

88770 

98956 

Діяльність готелів та ресторанів 

4934 

5484 

6367 

6893 

7636 

9252 

15217 

19625 

23450 

28008 

Діяльність транспорту та зв'язку 

113437 

130634 

141826 

151164 

167538 

184342 

306919 

453835 

1208195 

1366919 

Фінансова діяльність 

6524 

6145 

7680 

9244 

12646 

15439 

23688 

34833 

48670 

51521 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

167621 

209095 

214536 

233956 

247005 

303927 

363918 

465591 

607876 

745943 

Державне управління 

34238 

33389 

33161 

35235 

34572 

34901 

37193 

43572 

41261 

46954 

Освіта 

45344 

46302 

45735 

46621 

49281 

51639 

53500 

56615 

61933 

67544 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

21618 

24467 

25231 

28085 

34760 

38726 

41970 

47248 

61453 

69210 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

15225 

16328 

17117 

17396 

20856 

20911 

24323 

28550 

34467 

208097 

Документы
Документы раздела "Статистика"
^