Часть 4 статистических таблиц

развитие Украины 1991-2010, таблицы 44-60

44. Індекси основних засобів за видами економічної діяльності за 2001 - 2009 роки

(відсотків до попереднього року)

 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Усього 

102,4 

101,1 

103,3 

104,2 

103,8 

105,0 

106,1 

105,1 

102,5 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

99,6 

99,95 

100,7 

101,6 

102,8 

98,6 

105,7 

108,2 

104,5 

сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

99,6 

99,98 

100,7 

101,5 

102,8 

98,4 

105,7 

108,1 

104,6 

лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

102,1 

97,2 

104,3 

105,1 

104,4 

106,2 

108,3 

109,9 

103,2 

Рибальство, рибництво 

99,4 

102,6 

99,1 

101,4 

100,9 

98,8 

103,1 

100,7 

100,2 

Промисловість 

102,5 

102,6 

103,0 

104,7 

102,5 

104,8 

105,6 

105,1 

103,5 

добувна промисловість 

104,2 

103,7 

103,5 

106,8 

105,1 

105,6 

106,3 

106,6 

107,0 

переробна промисловість 

102,2 

102,5 

103,6 

104,6 

102,2 

105,7 

107,2 

106,6 

103,4 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

101,5 

101,9 

101,5 

103,6 

101,6 

102,5 

102,0 

101,7 

101,6 

Будівництво 

101,9 

103,1 

105,6 

106,5 

108,6 

111,4 

118,2 

113,2 

107,5 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

105,7 

107,8 

111,4 

112,5 

113,3 

117,5 

122,3 

115,3 

109,8 

Діяльність готелів та ресторанів 

108,0 

103,5 

104,4 

108,1 

108,0 

104,5 

104,1 

103,6 

102,9 

Діяльність транспорту та зв'язку 

103,9 

103,9 

105,8 

105,3 

106,5 

106,5 

105,6 

103,5 

100,9 

Фінансова діяльність 

117,2 

128,2 

117,4 

117,9 

118,3 

121,6 

120,6 

115,0 

103,5 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

102,0 

101,6 

102,3 

102,0 

102,8 

103,0 

105,3 

103,7 

102,3 

Державне управління 

102,4 

102,2 

103,7 

105,6 

103,5 

103,7 

104,5 

106,1 

103,9 

Освіта 

101,9 

100,0 

101,6 

101,5 

101,3 

101,8 

102,2 

102,4 

102,2 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

102,8 

101,3 

102,5 

103,0 

102,3 

102,0 

103,1 

103,9 

102,4 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

102,9 

102,1 

102,4 

104,9 

102,9 

103,5 

105,4 

105,8 

106,6 

 

45. Вартість введених в дію нових основних засобів за видами економічної діяльності за 2000 - 2009 роки

(у фактичних цінах; млн грн)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Усього 

23726 

33255 

35025 

44165 

61468 

70497 

82333 

127453 

149635 

111345 

Сільське господарство, мисливство лісове господарство 

3107 

4077 

3647 

3741 

4906 

6471 

4986 

6295 

10385 

7376 

сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 

3067 

4037 

3593 

3682 

4824 

6389 

4883 

6137 

10175 

7282 

лісове господарство та пов'язані з ним послуги 

40 

40 

54 

59 

82 

82 

103 

158 

210 

94 

Рибальство, рибництво 

24 

25 

69 

34 

36 

25 

29 

50 

28 

16 

Промисловість 

9363 

10791 

12102 

14012 

23547 

22738 

29085 

39655 

49231 

38338 

добувна промисловість 

2917 

3683 

3253 

3578 

6323 

6104 

6268 

7716 

9834 

10229 

переробна промисловість 

4650 

5637 

6982 

8564 

12081 

13773 

18426 

27722 

33778 

22948 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

1796 

1471 

1867 

1870 

5143 

2861 

4391 

4217 

5619 

5161 

Будівництво 

919 

800 

1043 

1395 

1731 

2578 

3489 

6234 

6951 

5669 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

1122 

1345 

1843 

2756 

3857 

5219 

6896 

11672 

13474 

9839 

Діяльність готелів та ресторанів 

166 

490 

275 

425 

773 

836 

852 

941 

1071 

1020 

Діяльність транспорту та зв'язку 

4118 

6416 

6690 

9607 

10416 

14185 

14857 

22683 

22092 

16817 

Фінансова діяльність 

775 

1041 

1436 

1427 

2014 

2858 

3799 

5761 

7809 

4048 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 

2844 

4270 

4741 

6316 

7601 

9657 

12468 

25400 

25436 

17634 

Державне управління 

444 

1052 

1102 

1616 

2726 

2030 

1781 

2650 

3856 

2392 

Освіта 

400 

1410 

885 

1236 

1303 

1380 

1602 

2168 

2481 

2285 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

184 

916 

689 

1016 

1366 

1464 

1425 

2187 

3014 

2272 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 

260 

622 

503 

584 

1192 

1056 

1064 

1752 

2679 

2962 

 

Фінанси підприємств

46. Ступінь зносу основних засобів за регіонами за 2000 - 2009 роки

(у відсотках)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Україна 

43,7 

45,0 

47,2 

48,0 

49,3 

49,0 

51,5 

52,6 

61,2 

60,0 

Автономна Республіка Крим 

41,8 

46,0 

45,2 

46,0 

46,0 

47,9 

54,7 

55,8 

61,3 

64,8 

Вінницька 

45,4 

51,2 

59,2 

54,1 

54,4 

56,0 

53,5 

52,7 

70,7 

70,7 

Волинська 

41,8 

45,1 

44,4 

44,4 

42,8 

43,6 

44,4 

46,4 

46,0 

45,4 

Дніпропетровська 

47,4 

50,8 

51,3 

51,8 

56,4 

56,7 

58,2 

58,0 

61,9 

58,1 

Донецька 

45,1 

44,2 

49,8 

52,9 

52,0 

51,6 

53,8 

52,3 

54,2 

63,4 

Житомирська 

42,0 

44,8 

46,4 

45,9 

46,7 

46,5 

46,2 

49,7 

50,6 

50,2 

Закарпатська 

41,3 

42,0 

43,2 

44,5 

41,6 

42,6 

42,2 

46,2 

40,1 

52,2 

Запорізька 

43,5 

46,9 

49,0 

50,8 

51,3 

54,3 

59,2 

57,3 

59,4 

60,3 

Івано-Франківська 

38,8 

40,1 

52,5 

51,1 

52,2 

50,6 

51,3 

47,4 

46,9 

50,2 

Київська 

39,5 

39,0 

41,0 

42,7 

45,9 

46,5 

45,2 

39,5 

37,2 

37,5 

Кіровоградська 

46,5 

48,6 

47,1 

48,8 

49,5 

49,0 

53,2 

54,9 

51,1 

73,8 

Луганська 

46,6 

43,2 

44,6 

46,0 

47,9 

47,9 

52,4 

53,5 

52,6 

54,8 

Львівська 

43,1 

46,0 

47,4 

48,3 

48,2 

46,7 

47,7 

46,2 

48,1 

60,9 

Миколаївська 

42,9 

44,2 

45,5 

45,9 

46,3 

46,2 

45,5 

60,3 

61,0 

67,3 

Одеська 

44,2 

55,2 

51,3 

50,0 

50,6 

48,9 

51,1 

50,4 

52,3 

51,2 

Полтавська 

43,1 

42,8 

45,8 

47,8 

60,5 

59,4 

61,7 

65,5 

67,6 

70,1 

Рівненська 

41,9 

43,5 

45,1 

45,9 

42,3 

39,0 

43,0 

48,9 

49,8 

50,1 

Сумська 

43,6 

43,1 

49,4 

49,7 

51,3 

52,6 

55,4 

57,2 

61,2 

60,9 

Тернопільська 

44,5 

44,6 

47,6 

46,5 

47,2 

47,2 

47,5 

46,7 

44,8 

44,5 

Харківська 

45,6 

35,6 

37,9 

38,6 

44,8 

45,0 

52,2 

64,2 

81,8 

80,6 

Херсонська 

48,0 

46,9 

50,7 

62,5 

54,5 

54,2 

59,3 

55,9 

65,5 

66,8 

Хмельницька 

42,0 

42,7 

44,2 

43,5 

43,5 

40,9 

41,4 

43,6 

52,7 

51,8 

Черкаська 

42,5 

44,9 

46,1 

46,4 

46,5 

43,6 

60,9 

61,9 

61,3 

60,6 

Чернівецька 

39,9 

45,8 

47,1 

47,3 

47,7 

47,8 

46,4 

44,4 

42,8 

37,4 

Чернігівська 

45,0 

62,9 

64,0 

63,9 

63,9 

63,1 

64,1 

61,1 

61,5 

52,4 

м. Київ 

37,4 

37,7 

40,8 

40,0 

38,9 

38,6 

38,9 

39,1 

65,3 

53,4 

м. Севастополь 

44,7 

47,5 

48,1 

48,2 

47,5 

47,3 

48,1 

48,4 

47,7 

47,9 

 

47. Динаміка показників розвитку зовнішнього сектору економіки України

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Сальдо поточного рахунку, млрд дол. США 

1,481 

1,402 

3,173 

2,891 

6,909 

2,531 

-1,617 

-5,272 

-12,763 

-1,732 

-2,558 

Сальдо поточного рахунку до ВВП, % 

4,7 

3,7 

7,5 

5,8 

10,6 

2,9 

-1,5 

-3,7 

-7,0 

-1,5 

-1,9 

Відкритість економіки1 

119,0 

109,1 

105,8 

112,9 

119,6 

102,0 

96,1 

95,4 

102,1 

94,4 

102,9 

Експорт товарів та послуг, % до ВВП 

61,6 

55,3 

55,1 

57,8 

63,6 

51,4 

46,6 

44,8 

47,1 

46,3 

50,1 

Імпорт товарів та послуг, % до ВВП 

57,4 

53,7 

50,7 

55,2 

56,0 

50,6 

49,5 

50,6 

55,0 

48,0 

52,8 

Темпи зростання, % до попереднього року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

експорту товарів та послуг 

117,9 

109,5 

110,7 

124,0 

142,6 

107,5 

113,2 

127,4 

133,8 

63,4 

127,1 

імпорту товарів та послуг 

117,8 

114,1 

105,0 

128,7 

131,3 

120,4 

122,0 

135,4 

138,5 

56,2 

129,3 

Коефіцієнт покриття імпорту товарів експортом, % 

103,4 

101,2 

104,0 

102,2 

112,6 

96,9 

88,2 

82,5 

80,8 

90,4 

86,1 

Прямі іноземні інвестиції (сальдо), млн дол. США 

594 

769 

698 

1411 

1711 

7533 

5737 

9218 

9903 

4654 

5684 

Прямі іноземні інвестиції (сальдо), % до ВВП 

1,9 

2,0 

1,6 

2,8 

2,6 

8,7 

5,3 

6,5 

5,4 

4,0 

4,1 

Прямі іноземні інвестиції в Україну, обсяг на кінець періоду, млрд дол. США 

3,9 

4,8 

5,9 

7,6 

9,6 

17,2 

23,1 

38,1 

47,0 

52,0 

55,8* 

Прямі іноземні інвестиції в Україну, обсяг на кінець періоду, % до ВВП 

12,4 

12,6 

14,0 

15,1 

14,8 

19,9 

21,5 

26,7 

25,8 

44,4 

42,5* 

Прямі іноземні інвестиції в Україну, обсяг на кінець періоду, дол. США на 1 особу 

79,0 

98,7 

122,8 

158,9 

203,2 

366,7 

495,8 

820,7 

1018,5 

1131,8 

1218,5* 

Валовий зовнішній борг, млрд дол. США2 

19,1 

20,4 

21,6 

23,8 

30,6 

39,6 

54,5 

80,0 

101,7 

103,4 

111,6* 

Валовий зовнішній борг, % до ВВП 

61,1 

53,6 

51,1 

47,5 

47,2 

45,9 

50,6 

56,0 

55,9 

88,3 

84,9* 

Валовий зовнішній борг, % до експорту товарів та послуг 

97,9 

96,8 

92,7 

82,2 

74,2 

89,3 

108,5 

124,9 

118,7 

190,6 

171,4* 

Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення, млрд дол. США 

12,5 

20,0 

26,6 

37,7 

45,5 

39,6 

43,7* 

Міжнародні резерви, млрд дол. США3 

1,5 

3,1 

4,4 

6,9 

9,5 

19,4 

22,3 

32,5 

31,5 

26,5 

34,6 

Міжнародні резерви в місяцях імпорту майбутнього періоду 

0,9 

1,7 

1,9 

2,3 

2,6 

4,4 

3,7 

3,9 

6,7 

4,5 

5,2 

Міжнародні резерви, у % до короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення 

76,3 

96,7 

83,7 

86,1 

69,3 

66,9 

79,4* 

 

____________
1 Відкритість економіки визначено як відношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП

2 За методологією МВФ

3 За станом на кінець періоду

* Дані за 9 місяців 2010 року

Зовнішній сектор

48. Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України, середній за період

(грн)

Назви валют 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

100 

австралійських доларів 

390,88 

380,32 

423,29 

443,77 

617,14 

729,63 

100 

англійських фунтів стерлінгів 

933,76 

929,45 

1010,69 

966,88 

1219,48 

1226,89 

10 

білоруських рублів 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

100 

датських крон 

85,76 

84,96 

92,85 

103,38 

145,95 

141,44 

100 

доларів США 

512,47 

505,00 

505,00 

526,72 

779,12 

793,56 

100 

естонських крон 

40,84 

40,50 

44,21 

49,26 

69,46 

67,32 

100 

ісландських крон 

8,16 

7,26 

7,90 

5,76 

3,75 

3,63 

100 

канадських доларів 

422,89 

445,16 

471,98 

493,94 

685,60 

770,66 

100 

казахстанських тенге 

3,86 

4,01 

4,12 

4,38 

5,30 

5,39 

100 

латвійських латів 

909,94 

907,95 

988,22 

1097,12 

1539,89 

1486,13 

100 

литовських літів 

185,20 

183,56 

200,36 

223,24 

314,76 

305,05 

100 

молдавських леїв 

40,68 

38,47 

41,67 

50,75 

70,26 

64,21 

100 

норвезьких крон 

79,67 

78,80 

86,34 

93,63 

124,67 

131,48 

100 

польських злотих 

158,76 

162,77 

183,06 

219,19 

252,09 

263,85 

10 

російських рублів 

1,81 

1,86 

1,98 

2,11 

2,47 

2,61 

100 

сінгапурських доларів 

308,03 

317,81 

335,22 

371,65 

536,56 

582,39 

1000 

угорських форинтів 

25,78 

24,02 

27,53 

30,64 

38,92 

38,31 

100 

узбецьких сумів 

0,46 

0,41 

0,40 

0,40 

0,53 

0,50 

100 

чеських крон 

21,44 

22,37 

24,95 

30,84 

41,21 

41,65 

100 

шведських крон 

68,96 

68,50 

74,79 

80,03 

102,54 

110,33 

100 

швейцарських франків 

412,75 

402,78 

421,16 

486,09 

719,50 

762,61 

100 

юанів женьміньбі (Китай) 

62,53 

63,34 

66,40 

75,85 

114,06 

117,23 

1000 

японських єн 

46,69 

43,40 

42,92 

51,40 

83,45 

90,52 

100 

євро 

638,99 

633,69 

691,79 

770,80 

1086,79 

1053,29 

100 

СПЗ 

758,02 

742,83 

772,94 

830,84 

1201,88 

1210,84 

 

49. Динаміка платіжного балансу України (аналітична форма представлення)

(млн дол. США)

Статті платіжного балансу 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

Рахунок поточних операцій 

1481 

1402 

3173 

2891 

6909 

2531 

-1617 

-5272 

-12763 

-1732 

-2558 

Баланс товарів та послуг 

1575 

613 

1857 

1288 

4978 

671 

-3068 

-8152 

-14350 

-1953 

-3688 

Експорт товарів та послуг 

19522 

21086 

23351 

28953 

41291 

44378 

50239 

64001 

85612 

54253 

68982 

Імпорт товарів та послуг 

-17947 

-20473 

-21494 

-27665 

-36313 

-43707 

-53307 

-72153 

-99962 

-56206 

-72670 

Баланс товарів 

779 

198 

710 

518 

3741 

-1135 

-5194 

-10572 

-16091 

-4307 

-8397 

Експорт товарів 

15722 

17091 

18669 

23739 

33432 

35024 

38949 

49840 

67717 

40394 

52120 

Імпорт товарів 

-14943 

-16893 

-17959 

-23221 

-29691 

-36159 

-44143 

-60412 

-83808 

-44701 

-60517 

Баланс послуг 

796 

415 

1147 

770 

1237 

1806 

2126 

2420 

1741 

2354 

4709 

Експорт послуг 

3800 

3995 

4682 

5214 

7859 

9354 

11290 

14161 

17895 

13859 

16862 

Імпорт послуг 

-3004 

-3580 

-3535 

-4444 

-6622 

-7548 

-9164 

-11741 

-16154 

-11505 

-12153 

Доходи (сальдо) 

-942 

-667 

-606 

-581 

-645 

-985 

-1722 

-659 

-1540 

-2440 

-1942 

Поточні трансферти (сальдо) 

848 

1456 

1922 

2184 

2576 

2845 

3173 

3539 

3127 

2661 

3072 

Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій 

-855 

-257 

-1056 

116 

-4514 

8061 

3932 

15130 

9169 

-12337 

5889 

Рахунок операцій з капіталом 

-8 

15 

-17 

-65 

595 

185 

Фінансовий рахунок 

-847 

-260 

-1071 

133 

-4521 

8126 

3929 

15127 

9164 

-12932 

5704 

Прямі інвестиції 

594 

769 

698 

1411 

1711 

7533 

5737 

9218 

9903 

4654 

5684 

Портфельні інвестиції 

138 

-45 

337 

867 

2067 

2757 

3583 

5753 

-1280 

-1559 

4253 

Інші інвестиції 

-1579 

-984 

-2106 

-2145 

-8299 

-2164 

-5391 

156 

541 

-16027 

-4233 

Кредити довгострокові 

-1156 

-306 

124 

418 

2888 

3470 

5639 

13075 

15108 

-3007 

-244 

Органи грошово-кредитного регулювання та сектор державного управління 

-1426 

-538 

-367 

-363 

86 

-14 

-420 

-291 

469 

225 

-169 

Банки 

183 

123 

752 

2226 

6831 

8309 

-2023 

-1922 

Інші сектори 

270 

232 

491 

598 

2679 

2732 

3833 

6535 

6330 

-1209 

1847 

Короткостроковий капітал 

-423 

-678 

-2230 

-2563 

-11187 

-5634 

-11030 

-12919 

-14567 

-13020 

-3989 

Помилки та упущення 

-55 

-162 

-879 

-822 

144 

129 

93 

-437 

531 

343 

1765 

Баланс 

571 

983 

1238 

2185 

2539 

10721 

2408 

9421 

-3063 

-13726 

5096 

Фінансування 

-571 

-983 

-1238 

-2185 

-2539 

-10721 

-2408 

-9421 

3063 

13726 

-5096 

Резервні активи 

-398 

-1606 

-1045 

-2045 

-2226 

-10425 

-1999 

-8980 

-1080 

5654 

-8526 

Використання кредитів МВФ (чисте) 

-604 

-79 

-191 

-215 

-313 

-296 

-409 

-441 

4143 

1228 

2405 

Виключне фінансування 

431 

702 

-2 

75 

4798 

1025 

Спеціальні права запозичення 

2046 

 

____________
* Попередні дані.

Зовнішній сектор

50. Офіційні резервні активи

2000 - 2001 рр.,
(станом на кінець періоду): 

Міжнародні резерви
(у млн дол.США)* 

2000 

1495,46 

2001 

3089,23 

2002 -2010 рр.,
(станом на кінець періоду): 

Офіційні резервні активи
(у млн дол.США) 

2002 

4469,00 

2003 

6943,00 

2004 

9714,78 

2005 

19390,58 

2006 

22358,10 

2007 

32479,06 

2008 

31543,20 

2009 

26505,11 

2010 

34576,40 

 

____________
* У зв'язку з тим, що у січні 2003 року Україна офіційно приєдналась до Спеціального стандарту поширення даних (ССПД) Міжнародного валютного фонду, інформація щодо офіційних резервних активів надається за період з 2002 по 2010 роки. За 2000 - 2001 роки надається інформація щодо міжнародних резервів.

51. Географічна структура експорту товарів

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього 

14572,5 

16264,7 

17957,1 

23066,8 

32666,1 

34228,4 

38368,0 

49296,1 

66967,3 

39695,7 

46129,6 

Країни СНД2 

4459,7 

4639,0 

4320,1 

5942,0 

8409,4 

10531,1 

12351,1 

18087,0 

23166,3 

13472,9 

16845,5 

Інші країни світу 

10112,8 

11625,7 

13637,0 

17124,8 

24256,7 

23697,3 

26016,9 

31209,1 

43801,0 

26222,8 

29284,1 

Європа 

4680,2 

5720,9 

6515,8 

9147,4 

11764,3 

10881,4 

12625,5 

14773,8 

19732,8 

10264,5 

12411,4 

Країни ЄС (27) 

4561,0 

5506,3 

6376,2 

8685,4 

11009,6 

10233,4 

12087,9 

13916,4 

18129,5 

9499,3 

11680,4 

Азія 

3475,7 

4006,6 

5125,0 

5503,1 

8178,3 

8576,9 

8446,2 

10881,6 

15887,0 

12131,7 

12256,8 

Африка 

731,5 

877,0 

1055,2 

1250,3 

1758,0 

2393,9 

2373,7 

2792,0 

3902,4 

2627,8 

2650,7 

Америка 

1217,5 

1011,9 

936,9 

1219,2 

2544,2 

1831,2 

2550,9 

2686,3 

4144,0 

1124,2 

1873,4 

Австралія і Океанія 

7,0 

7,4 

4,1 

4,8 

11,7 

13,7 

17,9 

15,7 

64,0 

21,6 

25,5 

Інші 

0,9 

1,9 

 

 

0,2 

0,2 

2,6 

59,6 

70,8 

53,0 

66,3 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

2 Дані перераховано у зв'язку з виходом Грузії зі складу СНД.

52. Географічна структура імпорту товарів

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього 

13956,0 

15775,1 

16976,8 

23020,1 

28996,8 

36136,3 

45038,6 

60618,0 

85535,3 

45433,1 

54087,6 

Країни СНД2 

8029,6 

8821,0 

8952,4 

11468,4 

15189,2 

16988,3 

20112,3 

25469,3 

33377,8 

19692,6 

23781,3 

Інші країни світу 

5926,4 

6954,1 

8024,4 

11551,7 

13807,6 

19148,0 

24926,3 

35148,7 

52157,5 

25740,5 

30306,3 

Європа 

4311,5 

4981,7 

5751,1 

8165,6 

9887,2 

12666,4 

16804,2 

23048,9 

30477,0 

16233,8 

17817,1 

Країни ЄС (27) 

4039,3 

4748,1 

5505,4 

7864,5 

9547,4 

12191,9 

16194,6 

22218,7 

28868,4 

15392,7 

17022,7 

Азія 

842,3 

982,0 

1187,4 

2011,3 

2592,8 

4685,5 

6143,7 

9042,2 

15497,7 

6538,6 

8869,1 

Африка 

136,4 

198,5 

177,3 

248,8 

279,7 

426,2 

413,0 

673,1 

1559,1 

617,6 

786,5 

Америка 

581,4 

740,9 

856,7 

1072,2 

966,1 

1265,5 

1465,3 

2255,4 

4190,6 

2197,9 

2594,5 

Австралія і Океанія 

54,7 

51,0 

51,5 

53,4 

81,5 

103,9 

99,5 

128,4 

431,7 

149,4 

237,5 

Інші 

0,1 

0,4 

0,4 

0,3 

0,5 

0,6 

0,7 

1,4 

3,2 

1,5 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

2 Дані перераховано у зв'язку з виходом Грузії зі складу СНД.

53. Обсяги експорту товарів за регіонами

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього2 

14572,5 

16264,7 

17957,1 

23066,8 

32666,1 

34228,4 

38368,0 

49296,1 

66967,3 

39695,7 

46129,6 

Автономна Республіка Крим 

173,5 

218,3 

220,5 

317,1 

274,9 

355,1 

400,1 

463,0 

586,5 

425,6 

521,5 

Вінницька 

199,1 

208,6 

249,7 

333,5 

421,7 

424,5 

403,7 

485,7 

482,8 

479,0 

507,4 

Волинська 

147,7 

171,1 

147,8 

204,8 

272,8 

280,9 

336,3 

422,4 

465,0 

319,0 

394,0 

Дніпропетровська 

2890,5 

2844,6 

2866,2 

3588,9 

5409,9 

5946,2 

7118,2 

9819,2 

13163,5 

5199,3 

7291,6 

Донецька 

2960,0 

2954,7 

3539,9 

4960,3 

8343,6 

8198,2 

8776,6 

10654,9 

14409,5 

9332,6 

11787,8 

Житомирська 

136,7 

140,5 

176,6 

219,1 

262,2 

266,8 

314,3 

405,1 

521,2 

363,8 

355,7 

Закарпатська 

215,6 

253,7 

270,6 

414,6 

605,5 

552,7 

676,9 

1148,0 

1220,6 

935,0 

1050,5 

Запорізька 

1380,7 

1316,6 

1326,8 

1719,6 

2369,2 

2653,3 

3125,3 

4324,8 

5370,1 

2716,8 

2890,9 

Івано-Франківська 

191,5 

307,1 

392,8 

680,7 

867,3 

813,5 

885,8 

1005,4 

721,7 

336,0 

486,7 

Київська 

241,2 

304,5 

300,4 

345,2 

473,9 

496,0 

577,9 

775,6 

943,1 

1043,3 

1162,6 

Кіровоградська 

51,9 

76,4 

72,3 

100,0 

200,0 

185,2 

189,0 

272,5 

391,6 

251,3 

299,7 

Луганська 

680,7 

1236,4 

1409,7 

1351,5 

1899,8 

2166,9 

3004,6 

3963,7 

6361,0 

1886,4 

3020,6 

Львівська 

303,1 

302,1 

353,9 

495,6 

639,7 

621,0 

804,8 

1036,7 

998,5 

794,0 

868,3 

Миколаївська 

523,7 

485,6 

540,7 

544,0 

654,4 

881,3 

1059,7 

1104,5 

1649,8 

1532,4 

1358,8 

Одеська 

527,8 

601,7 

979,6 

1048,0 

1053,8 

1019,2 

766,4 

1098,5 

2314,9 

1445,2 

1547,9 

Полтавська 

440,7 

601,8 

778,2 

1022,9 

1381,1 

1883,3 

1874,7 

2143,1 

2574,6 

1264,4 

2007,8 

Рівненська 

85,1 

78,3 

105,1 

158,0 

202,6 

235,0 

291,4 

384,7 

452,1 

322,3 

350,1 

Сумська 

197,5 

237,0 

261,1 

352,1 

472,1 

576,9 

513,7 

682,0 

913,4 

711,7 

677,9 

Тернопільська 

42,8 

49,3 

65,0 

79,8 

92,9 

76,1 

81,6 

124,8 

144,3 

128,3 

120,1 

Харківська 

327,7 

430,4 

400,2 

563,3 

764,1 

721,0 

888,6 

1143,0 

1551,5 

1307,1 

1220,8 

Херсонська 

103,4 

129,9 

167,2 

145,3 

223,5 

234,6 

245,6 

323,2 

400,3 

351,3 

337,6 

Хмельницька 

87,5 

92,9 

110,0 

157,8 

181,2 

184,8 

221,1 

336,7 

418,1 

246,3 

264,9 

Черкаська 

224,6 

208,3 

202,1 

291,1 

412,2 

339,5 

482,7 

690,6 

867,0 

535,3 

674,1 

Чернівецька 

57,9 

61,4 

70,6 

72,2 

85,7 

102,3 

112,1 

157,5 

166,3 

119,8 

94,9 

Чернігівська 

131,8 

143,4 

169,5 

243,2 

245,5 

250,4 

313,1 

362,5 

418,6 

297,2 

294,3 

м. Київ 

1976,6 

2604,5 

2441,7 

2846,3 

4148,0 

4462,4 

4426,8 

5337,3 

8666,4 

6825,2 

6129,3 

м. Севастополь 

35,9 

48,8 

45,5 

52,7 

61,4 

79,6 

101,5 

109,2 

124,0 

92,5 

88,2 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

2 У 2000 - 2004 роках з урахуванням нерозподіленої за регіонами частини нафти, природного газу та електроенергії.

54. Обсяги імпорту товарів за регіонами

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього2, 3 

13956,0 

15775,1 

16976,8 

23020,1 

28996,8 

36136,3 

45038,6 

60618,0 

85535,3 

45433,1 

54087,6 

Автономна Республіка Крим 

146,2 

125,8 

120,9 

154,0 

150,4 

168,9 

228,3 

266,9 

431,1 

187,4 

283,0 

Вінницька 

120,0 

150,5 

150,7 

196,3 

246,0 

287,7 

321,6 

305,9 

417,8 

263,0 

315,7 

Волинська 

367,3 

179,6 

141,0 

181,3 

264,6 

438,1 

626,3 

1055,6 

1307,7 

427,7 

523,9 

Дніпропетровська 

1014,7 

973,2 

1123,5 

1777,3 

2336,0 

2739,1 

3701,8 

5309,9 

8684,9 

3587,1 

4827,2 

Донецька 

895,6 

830,2 

874,8 

1418,4 

2182,9 

2585,4 

2868,8 

4451,3 

4924,6 

1936,0 

2717,2 

Житомирська 

91,2 

126,3 

140,9 

187,2 

141,8 

184,2 

206,2 

294,8 

456,8 

398,5 

382,3 

Закарпатська 

184,4 

243,6 

252,6 

453,3 

614,4 

686,5 

951,7 

1552,5 

1866,1 

952,9 

1215,1 

Запорізька 

696,8 

502,5 

481,3 

884,3 

1225,6 

1687,2 

2090,6 

3414,0 

3591,0 

1146,6 

1183,4 

Івано-Франківська 

132,8 

198,8 

255,3 

365,5 

477,1 

573,6 

757,0 

789,0 

726,4 

256,2 

555,0 

Київська 

307,2 

386,0 

465,1 

703,0 

921,1 

1503,5 

1985,2 

2597,1 

3464,0 

2173,4 

2466,4 

Кіровоградська 

28,2 

36,8 

29,0 

50,3 

84,4 

92,1 

99,4 

178,6 

238,0 

148,1 

165,8 

Луганська 

233,0 

211,8 

186,4 

271,6 

367,2 

537,8 

685,6 

1484,5 

1780,7 

738,3 

985,2 

Львівська 

353,2 

611,6 

511,7 

700,6 

726,7 

934,6 

1118,8 

1454,0 

2572,4 

1622,5 

1787,8 

Миколаївська 

282,3 

265,7 

257,8 

267,0 

327,4 

469,7 

458,9 

533,3 

916,5 

787,5 

774,7 

Одеська 

424,8 

592,3 

774,5 

996,5 

935,6 

1575,7 

1955,3 

2551,6 

4762,8 

2600,8 

3113,6 

Полтавська 

210,6 

170,3 

173,9 

286,4 

476,6 

535,2 

634,3 

899,5 

1295,3 

597,2 

990,2 

Рівненська 

84,5 

111,7 

115,8 

187,6 

224,3 

297,8 

459,3 

416,5 

533,4 

258,5 

407,9 

Сумська 

118,3 

118,2 

111,0 

151,2 

188,2 

251,6 

277,4 

374,5 

547,3 

388,8 

408,1 

Тернопільська 

26,5 

36,4 

49,0 

68,9 

67,0 

95,8 

118,4 

168,6 

339,8 

179,2 

189,5 

Харківська 

430,0 

475,5 

552,5 

820,4 

877,2 

1419,5 

1936,4 

2265,4 

2475,0 

1451,0 

1656,8 

Херсонська 

44,0 

45,5 

43,6 

85,3 

77,8 

100,2 

151,4 

188,8 

305,8 

124,8 

143,2 

Хмельницька 

57,7 

70,5 

85,8 

136,9 

162,0 

272,8 

287,8 

330,6 

544,6 

275,6 

384,7 

Черкаська 

132,2 

109,1 

134,5 

199,1 

236,2 

310,2 

394,5 

494,9 

1022,9 

339,2 

402,7 

Чернівецька 

34,6 

38,4 

49,0 

73,3 

86,2 

164,4 

171,4 

134,0 

194,9 

104,4 

101,6 

Чернігівська 

173,3 

155,9 

159,2 

199,3 

209,3 

246,8 

257,4 

281,6 

377,1 

323,9 

344,5 

м. Київ 

2786,4 

3483,6 

3561,1 

5017,6 

6491,2 

12855,7 

17628,5 

23726,3 

36097,5 

20524,0 

23127,5 

м. Севастополь 

60,7 

47,1 

30,0 

39,9 

34,1 

46,5 

55,2 

51,8 

75,6 

55,0 

57,5 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

2 У 2000 - 2004 роках з урахуванням нерозподіленої за регіонами частини нафти, природного газу та електроенергії.

3 У 2005 - 2010 роках з урахуванням нерозподіленої за регіонами частини нафти.

55. Експорт товарів до країн СНД

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього по країнах СНД2 

4459,7 

4639,0 

4320,1 

5942,0 

8409,4 

10531,1 

12351,1 

18087,0 

23166,3 

13472,9 

16845,5 

Азербайджан 

40,8 

45,6 

104,7 

142,6 

215,5 

290,5 

422,0 

631,1 

910,5 

546,0 

546,3 

Білорусь 

272,1 

244,3 

261,2 

340,4 

550,8 

891,1 

1222,7 

1561,5 

2105,6 

1258,9 

1679,2 

Вірменія 

12,1 

22,1 

33,4 

49,7 

70,8 

97,3 

137,2 

215,1 

263,6 

165,6 

174,0 

Казахстан 

76,8 

117,4 

199,6 

306,8 

622,8 

667,1 

826,3 

1433,5 

1832,6 

1418,4 

1135,3 

Киргизстан 

6,2 

5,2 

6,1 

12,0 

20,6 

31,6 

38,0 

71,4 

83,7 

83,8 

66,5 

Молдова 

176,3 

274,4 

302,1 

486,0 

660,5 

678,6 

671,1 

911,3 

1172,0 

693,5 

645,4 

Російська Федерація 

3515,6 

3679,5 

3189,1 

4311,4 

5886,2 

7490,1 

8650,7 

12668,5 

15748,5 

8494,9 

12132,2 

Таджикистан 

97,4 

34,7 

42,9 

32,3 

28,6 

46,9 

39,8 

51,2 

77,7 

80,4 

70,4 

Туркменістан 

148,4 

106,5 

112,9 

177,3 

225,1 

187,2 

132,8 

196,6 

376,9 

325,2 

191,2 

Узбекистан 

114,0 

109,3 

68,1 

83,6 

128,5 

150,6 

210,6 

346,9 

595,3 

406,2 

205,0 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

2 Дані перераховано у зв'язку з виходом Грузії зі складу СНД.

56. Імпорт товарів з країн СНД

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього по країнах СНД2 

8029,6 

8821,0 

8952,4 

11468,4 

15189,2 

16988,3 

20112,3 

25469,3 

33377,8 

19692,6 

23781,3 

Азербайджан 

23,8 

8,2 

5,3 

8,4 

9,3 

27,8 

41,0 

31,1 

75,7 

282,8 

882,8 

Білорусь 

601,9 

407,1 

262,8 

343,6 

545,0 

939,8 

1255,2 

1445,4 

2809,6 

1692,8 

2286,4 

Вірменія 

3,4 

10,6 

7,4 

6,2 

7,7 

13,2 

21,3 

35,8 

25,5 

28,2 

13,7 

Казахстан 

412,8 

666,0 

382,9 

492,8 

395,0 

186,4 

965,7 

1686,6 

3118,9 

2033,9 

663,6 

Киргизстан 

2,4 

2,6 

4,3 

4,3 

5,2 

5,7 

5,4 

6,3 

9,1 

4,0 

5,9 

Молдова 

35,3 

64,3 

56,2 

56,9 

67,3 

84,2 

122,4 

168,2 

169,6 

52,1 

66,1 

Російська Федерація 

5824,9 

5813,5 

6317,1 

8645,6 

12127,9 

12842,5 

13787,0 

16838,2 

19414,2 

13235,8 

19756,0 

Таджикистан 

0,9 

1,6 

2,9 

4,0 

8,5 

5,3 

4,3 

4,4 

5,4 

4,0 

3,2 

Туркменістан 

946,2 

1654,1 

1885,7 

1746,2 

1953,7 

2678,1 

3492,0 

4707,4 

5631,7 

718,3 

31,1 

Узбекистан 

178,0 

193,0 

27,8 

160,4 

69,6 

205,3 

418,0 

546,0 

2118,3 

1640,8 

72,5 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

2 Дані перераховано у зв'язку з виходом Грузії зі складу СНД.

57. Експорт товарів до країн ЄС

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього по країнах ЄС (27) 

4561,0 

5506,3 

6376,2 

8685,4 

11009,6 

10233,4 

12087,9 

13916,4 

18129,5 

9499,3 

11680,4 

Австрія 

163,6 

174,1 

236,8 

257,9 

249,4 

317,3 

329,1 

429,4 

593,5 

328,7 

466,4 

Бельґія 

106,5 

84,6 

121,3 

137,9 

278,3 

197,6 

215,2 

189,9 

364,7 

279,6 

316,2 

Болгарія 

382,5 

298,5 

274,2 

318,1 

498,5 

543,0 

595,7 

554,0 

1106,0 

395,5 

408,4 

Греція 

48,1 

138,4 

103,2 

152,1 

118,1 

137,4 

120,1 

221,0 

339,4 

100,3 

134,3 

Данія 

24,7 

29,7 

36,6 

57,5 

115,1 

106,7 

163,0 

197,8 

195,2 

122,4 

112,0 

Естонія 

55,1 

55,8 

86,7 

363,9 

278,3 

125,1 

123,4 

217,9 

173,9 

77,5 

88,1 

Ірландія 

27,2 

3,3 

2,3 

4,3 

7,6 

6,7 

8,6 

13,7 

28,8 

4,2 

3,9 

Іспанія 

162,9 

245,0 

373,0 

211,5 

522,0 

573,5 

445,1 

557,4 

870,0 

570,4 

354,5 

Італія 

638,9 

832,4 

829,6 

1268,5 

1620,5 

1892,6 

2503,4 

2675,1 

2911,7 

1227,6 

2170,6 

Кіпр 

176,5 

99,4 

201,0 

272,6 

168,5 

217,0 

251,8 

174,5 

451,4 

130,8 

165,7 

Латвія 

166,5 

251,2 

235,0 

266,7 

377,2 

311,4 

286,1 

258,6 

280,5 

178,0 

157,5 

Литва 

83,3 

140,5 

197,7 

237,6 

468,6 

209,3 

278,3 

363,3 

432,3 

193,5 

231,7 

Люксембурґ 

1,4 

0,6 

4,2 

6,8 

6,0 

26,8 

42,8 

1,5 

7,9 

2,5 

4,2 

Мальта 

4,1 

4,0 

5,0 

26,8 

18,5 

15,1 

23,6 

32,4 

53,1 

31,4 

38,1 

Нідерланди 

138,0 

206,6 

285,0 

480,2 

524,8 

515,3 

708,1 

765,7 

1117,9 

594,9 

520,7 

Німеччина 

741,4 

710,9 

755,4 

1423,3 

1891,0 

1285,2 

1283,8 

1644,5 

1837,1 

1248,1 

1373,4 

Польща 

417,9 

497,4 

506,0 

763,0 

979,9 

1010,4 

1344,5 

1636,9 

2338,3 

1208,0 

1601,1 

Портуґалія 

20,1 

22,5 

82,5 

44,5 

27,1 

19,9 

37,4 

80,7 

63,1 

63,6 

100,1 

Румунія 

164,6 

266,0 

337,7 

497,4 

731,7 

488,8 

625,8 

628,6 

670,8 

319,5 

605,9 

Словаччина 

230,9 

243,1 

292,1 

289,1 

398,1 

507,7 

549,6 

645,2 

910,2 

433,7 

503,3 

Словенія 

9,0 

10,9 

12,8 

24,0 

14,8 

32,5 

24,9 

42,5 

27,5 

11,0 

8,3 

Сполучене Королівство 

137,7 

368,5 

537,1 

310,0 

346,6 

358,2 

387,6 

324,8 

640,6 

346,3 

459,9 

Угорщина 

327,3 

468,5 

525,2 

850,4 

807,6 

688,8 

946,1 

1235,1 

1367,1 

730,2 

768,6 

Фінляндія 

24,0 

38,1 

30,4 

27,0 

30,8 

28,7 

45,1 

46,4 

59,1 

37,5 

30,6 

Франція 

111,7 

102,6 

113,1 

157,4 

203,5 

199,9 

351,4 

485,6 

513,5 

442,3 

414,6 

Чеська Республіка 

188,9 

194,4 

172,9 

216,4 

299,1 

376,9 

341,6 

429,0 

670,8 

340,7 

568,4 

Швеція 

8,3 

19,2 

19,5 

20,4 

27,9 

41,6 

55,7 

64,9 

105,1 

81,1 

73,8 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

58. Імпорт товарів з країн ЄС

(млн дол. США)

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

Усього по країнах ЄС (27) 

4039,3 

4748,1 

5505,4 

7864,5 

9547,4 

12191,9 

16194,6 

22218,7 

28868,4 

15392,7 

17022,7 

Австрія 

185,1 

202,1 

223,7 

324,2 

353,0 

458,4 

547,2 

800,4 

1031,2 

612,2 

631,7 

Бельґія 

134,7 

157,0 

187,5 

228,0 

259,8 

314,0 

372,6 

562,0 

725,4 

464,0 

518,8 

Болгарія 

60,4 

65,2 

58,4 

59,6 

82,6 

108,7 

130,4 

169,6 

239,4 

151,8 

193,8 

Греція 

38,5 

38,9 

38,6 

47,0 

55,4 

67,7 

78,1 

117,3 

171,8 

82,8 

92,4 

Данія 

68,2 

93,2 

102,0 

151,1 

162,6 

176,0 

247,1 

286,9 

339,3 

219,4 

206,8 

Естонія 

46,0 

67,3 

51,8 

67,9 

80,0 

102,6 

135,1 

152,7 

177,6 

135,3 

111,9 

Ірландія 

25,7 

29,3 

25,4 

26,6 

28,7 

45,2 

50,8 

87,9 

126,3 

102,1 

98,1 

Іспанія 

100,2 

87,8 

102,1 

153,9 

174,3 

233,5 

354,9 

429,3 

660,2 

372,2 

416,6 

Італія 

346,0 

411,8 

462,1 

645,2 

879,7 

1030,2 

1467,4 

1788,7 

2432,1 

1139,8 

1235,5 

Кіпр 

29,4 

7,5 

17,0 

17,2 

3,9 

4,8 

11,5 

19,4 

66,6 

49,1 

84,5 

Латвія 

43,5 

35,9 

35,2 

56,1 

59,9 

64,5 

90,6 

118,6 

113,1 

110,1 

81,0 

Литва 

135,4 

109,9 

121,3 

136,3 

173,7 

200,0 

297,4 

380,4 

723,9 

410,3 

574,1 

Люксембурґ 

8,9 

12,5 

11,9 

17,6 

15,1 

21,6 

28,2 

21,3 

23,0 

18,6 

26,4 

Мальта 

0,1 

0,2 

0,1 

1,1 

0,4 

0,3 

20,0 

0,8 

2,4 

7,7 

12,0 

Нідерланди 

146,6 

177,0 

214,0 

280,8 

340,2 

464,1 

641,3 

881,0 

1283,7 

677,5 

760,2 

Німеччина 

1134,4 

1380,2 

1658,2 

2273,2 

2772,5 

3383,8 

4268,3 

5830,0 

7165,3 

3852,1 

4090,2 

Польща 

312,5 

450,8 

537,2 

802,4 

1008,2 

1405,9 

2109,2 

2920,5 

4280,3 

2170,3 

2521,7 

Портуґалія 

7,7 

8,3 

9,9 

16,1 

21,8 

27,9 

29,6 

37,3 

61,7 

41,9 

45,9 

Румунія 

48,2 

28,1 

29,0 

46,0 

91,2 

211,8 

446,1 

778,9 

1171,1 

488,1 

593,8 

Словаччина 

124,4 

139,9 

136,1 

200,7 

243,1 

304,0 

382,8 

523,5 

742,5 

306,0 

393,3 

Словенія 

29,8 

46,4 

69,4 

92,6 

113,9 

125,0 

291,5 

545,3 

232,0 

185,4 

183,6 

Сполучене Королівство 

202,8 

229,1 

263,0 

564,7 

392,2 

502,7 

620,6 

886,4 

1375,8 

651,1 

722,6 

Угорщина 

165,4 

172,1 

188,9 

270,1 

471,4 

647,7 

802,2 

1240,9 

1282,7 

678,3 

1095,2 

Фінляндія 

95,9 

127,4 

167,6 

294,8 

273,7 

351,1 

391,8 

544,6 

686,3 

421,6 

382,1 

Франція 

236,1 

295,9 

348,6 

530,2 

654,7 

798,9 

989,8 

1330,0 

1682,5 

971,5 

972,8 

Чеська Республіка 

162,9 

203,0 

223,3 

314,3 

430,8 

594,0 

825,1 

1154,6 

1376,0 

622,2 

656,2 

Швеція 

150,4 

171,5 

223,0 

246,8 

404,6 

547,4 

565,0 

610,4 

696,2 

451,3 

320,9 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

59. Експорт окремих товарів

Назва товарів 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

Пшениця 

201,2 

19,0 

2852,6 

233,1 

8304,0 

682,6 

901,1 

80,6 

2553,7 

288,9 

6009,5 

652,2 

Олія соняшникова 

581,6 

232,1 

473,2 

216,6 

565,8 

334,4 

920,4 

545,3 

868,4 

527,9 

851,2 

545,2 

Руди і концентрати залізні 

18737,2 

403,7 

18054,5 

354,0 

18437,5 

353,2 

20253,2 

445,9 

18131,6 

581,8 

19468,7 

937,4 

Продукти переробки нафти 

2174,6 

338,3 

5582,5 

735,2 

8689,9 

1128,0 

9632,6 

1489,2 

9349,3 

1685,0 

7449,8 

2037,8 

Дизельне паливо (газойлі) 

335,9 

90,0 

968,3 

205,7 

1399,3 

257,6 

1614,7 

351,5 

1314,9 

383,9 

1088,5 

503,4 

Рідке паливо (мазут) 

1795,9 

231,2 

4452,3 

484,8 

6583,8 

761,8 

7324,6 

989,6 

7123,4 

1026,3 

5401,8 

1114,3 

Добрива азотні 

4828,8 

391,4 

4219,1 

357,1 

4729,1 

398,0 

5362,9 

576,6 

4868,8 

706,8 

5205,2 

907,1 

Феросплави 

838,2 

351,2 

860,4 

352,7 

951,3 

452,5 

1099,0 

592,1 

1338,4 

872,1 

1119,9 

782,2 

Прокат чорних металів 

12831,2 

2631,3 

13981,9 

2704,2 

14189,9 

2759,0 

14768,6 

3686,1 

16130,2 

5992,4 

15596,5 

6941,7 

Труби з ливарного чавуну і чорних металів 

1291,0 

528,8 

1176,7 

508,6 

1051,5 

407,6 

1483,8 

870,3 

1496,6 

1071,1 

1727,8 

1416,7 

 

Назва товарів 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

Пшениця 

4667,9 

595,3 

1055,9 

190,1 

7511,3 

1605,2 

12882,6 

1778,0 

4497,9 

808,6 

Олія соняшникова 

1624,8 

920,1 

1919,7 

1519,0 

1320,9 

1594,5 

2327,3 

1614,2 

2384,0 

2013,7 

Руди і концентрати залізні 

20218,4 

803,4 

20749,1 

960,2 

22778,8 

1989,7 

27621,9 

1242,7 

30355,5 

2240,9 

Продукти переробки нафти 

4673,8 

1666,8 

4175,3 

1560,0 

3890,5 

2461,7 

2722,9 

1202,3 

3788,1 

2043,8 

Дизельне паливо (газойлі) 

578,0 

323,9 

633,5 

362,9 

716,3 

706,9 

475,8 

264,8 

517,3 

338,1 

Рідке паливо (мазут) 

3396,9 

932,6 

3061,9 

900,7 

2698,3 

1305,8 

1738,6 

635,5 

2345,9 

1057,3 

Добрива азотні 

5205,5 

941,9 

5352,7 

1240,8 

4848,0 

1812,9 

3756,6 

820,8 

3705,2 

800,5 

Феросплави 

1198,7 

824,4 

1216,2 

1120,5 

992,8 

1654,2 

774,6 

706,8 

1020,1 

1100,5 

Прокат чорних металів 

15906,4 

7320,9 

16380,3 

9583,0 

13868,0 

11575,8 

10981,9 

4976,7 

11286,2 

6502,4 

Труби з ливарного чавуну і чорних металів 

2021,1 

1888,8 

2001,7 

2251,4 

1809,7 

2674,8 

1379,2 

1400,0 

1128,9 

1175,9 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

Примітка. У таблиці наведено товари з найбільшими обсягами експорту

60. Імпорт окремих товарів

Назва товарів 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

Руди і концентрати марганцеві 

220,4 

19,7 

422,9 

35,2 

752,6 

63,1 

1642,3 

147,4 

1721,5 

177,4 

1831,9 

230,2 

Вугілля кам'яне, брикети 

6605,7 

262,3 

6552,1 

288,0 

5556,9 

207,2 

10296,1 

449,5 

9605,5 

900,2 

7721,3 

713,9 

Нафта сира (включаючи газовий конденсат) 

5986,4 

1090,6 

13284,4 

2105,3 

18867,4 

2430,8 

22455,6 

3678,4 

21693,7 

4837,4 

14578,5 

4600,5 

Продукти переробки нафти 

4619,2 

1270,3 

2058,2 

501,3 

1594,3 

379,5 

1192,8 

359,4 

1341,1 

512,8 

2121,9 

1131,7 

Бензин автомобільний 

1833,9 

514,5 

573,6 

131,3 

414,3 

101,7 

111,3 

31,2 

275,3 

115,1 

574,6 

302,9 

Дизельне паливо (газойлі) 

2358,0 

642,6 

743,4 

176,6 

492,2 

98,7 

380,2 

102,4 

511,0 

161,6 

834,5 

440,0 

Газ природний, млрд м3 

59,2 

3323,9 

56,9 

3287,8 

56,2 

3521,1 

55,3 

3190,0 

62,1 

3591,4 

60,2 

3946,0 

Медикаменти 

8,5 

231,7 

11,3 

297,3 

13,0 

371,3 

14,3 

509,7 

18,1 

642,8 

23,9 

907,3 

Прокат чорних металів 

283,3 

182,8 

318,0 

175,7 

375,1 

167,2 

484,0 

272,6 

538,2 

404,2 

606,1 

543,8 

Легкові автомобілі 

х 

168,2 

х 

318,7 

х 

475,7 

х 

835,2 

х 

898,5 

х 

1233,7 

 

Назва товарів 

2006 

2007 

2008 

2009 

20101 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

тис. т 

Млн дол. США 

Руди і концентрати марганцеві 

1662,9 

158,1 

1502,4 

467,5 

2003,4 

1517,8 

885,8 

374,1 

1191,5 

590,8 

Вугілля кам'яне, брикети 

9835,5 

760,6 

13149,9 

1251,0 

12805,2 

2133,2 

7873,4 

795,1 

11129,3 

1595,2 

Нафта сира (включаючи газовий конденсат) 

10650,2 

4403,6 

9809,6 

4553,5 

6583,4 

4513,7 

7182,3 

2989,6 

7268,4 

3866,6 

Продукти переробки нафти 

4197,5 

2439,7 

4952,7 

3026,7 

6853,2 

5951,8 

5075,4 

2688,5 

5016,4 

3500,4 

Бензин автомобільний 

1097,6 

685,2 

1201,5 

825,5 

2232,5 

1969,6 

1675,4 

969,7 

1948,9 

1420,6 

Дизельне паливо (газойлі) 

1871,5 

1040,4 

2159,4 

1245,5 

3271,2 

2875,3 

1036,5 

492,5 

1013,4 

619,5 

Газ природний, млрд м3 

50,2 

4769,4 

50,1 

6511,4 

52,6 

9438,8 

38,0 

7979,4 

32,0 

8224,1 

Медикаменти 

27,1 

1202,3 

34,0 

1683,6 

34,5 

2117,4 

28,6 

1877,1 

27,6 

1868,9 

Прокат чорних металів 

1034,4 

899,8 

1611,9 

1509,6 

1884,7 

2161,0 

714,3 

669,0 

1117,2 

1092,2 

Легкові автомобілі 

х 

2202,6 

х 

3527,8 

х 

5737,4 

х 

935,1 

х 

1567,0 

 

____________
1 Дані за січень - листопад.

Примітка. У таблиці наведено товари з найбільшими обсягами імпорту.

Документы
Документы раздела "Статистика"
^