Стратегічне партнерство з КНР

У процесі утвердження України на світовій арені особливого значення набуває поглиблення українсько-китайських відносин стратегічного партнерства.

Стратегічне партнерство з КНР

У процесі утвердження України на світовій арені особливого значення набуває поглиблення українсько-китайських відносин стратегічного партнерства. Китай є державою, що має надзвичайно вагомий вплив на світові політичні, економічні й безпекові процеси. Для України виняткове значення має розвиток послідовного й поступального характеру відносин із КНР як з однією з країн, що у 1994 р. надали нашій державі гарантії безпеки у зв'язку з її відмовою від ядерної зброї. Надійною основою для українсько-китайського стратегічного партнерства стали взаєморозуміння й довіра, дружба і взаємна повага між українським і китайським народами.

У 2010 р. відкрито нову сторінку українсько-китайської політичної взаємодії та торговельно-економічного співробітництва. Протягом 2010 - 2011 рр. відбувся обмін візитами на найвищому рівні. Спільна декларація про встановлення і розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР, підписана під час державного візиту в Україну Голови КНР Ху Цзіньтао в червні 2011 р., закріпила новий статус двосторонніх міждержавних відносин.

У декларації про стратегічне партнерство Україна та Китай взяли на себе зобов'язання щодо взаємної поваги до суверенітету й територіальної цілісності, активізації міждержавного політичного діалогу, співпраці в межах ООН і спільних зусиль із забезпечення миру та стабільності у світі й окремих його регіонах.

Стратегічний характер українсько-китайських відносин у політичній сфері доповнюється домовленостями щодо реалізації торговельно-економічних та інвестиційних проектів. Україна зацікавлена у використанні наявного потенціалу двосторонньої торгівлі, розглядаючи його як складник свого залучення до торгових потоків між Європою та Азією і зміцнення національного транзитного потенціалу. Нині Україна й Китай ставлять за мету збільшення обсягів товарообігу найближчим часом до 10 млрд дол. США.

Залучення китайських інвестиційних і технологічних можливостей до різних галузей української економіки є пріоритетним напрямком українсько-китайської співпраці. Китай володіє значними ресурсами у цій сфері та здійснює активну інвестиційну політику в багатьох регіонах світу, зокрема висловлює інтерес і до економіки України. Якісна зміна у політичних відносинах із КНР дала можливість досягти домовленостей щодо низки масштабних взаємовигідних проектів, які спільно реалізовуватимуться китайськими й українськими компаніями на території України. За попередніми оцінками вартість контрактів, укладених у 2010 - 2011 р., становить понад 5,6 млрд дол. США.

Україна зацікавлена в інноваційному підході до торговельно-економічного й науково-технічного співробітництва. Нам потрібні новітні китайські технології та високотехнологічна продукція. Своєю чергою ми готові надати китайським підприємцям цікаві пропозиції в галузі розвідки та видобутку корисних копалин, металургії, хімічної промисловості. Значні перспективи має українсько-китайське співробітництво в космічній та авіаційній галузі, машинобудуванні, сільському господарстві та переробленні аграрної продукції. Економіки України й Китаю мають взаємодоповнювальний характер, що є важливим чинником зміцнення стратегічного партнерства.

Для сучасного Китаю актуальним є створення закордонних продовольчих баз, особливо в умовах продовольчої кризи. Тому наші держави мають широкі перспективи у співробітництві в агропромисловому секторі.

Роль найбільшого експортера у світі спонукає КНР до оптимізації міжнародних транспортних потоків і розвитку світової транспортної інфраструктури. Відродження "шовкового шляху", до якого уряд Китаю активно залучає зацікавлені країни та міжнародні організації, має передусім економічне підґрунтя. Тому розвиток української транспортної мережі в контексті трансконтинентальних перевезень приваблює китайський бізнес із урахуванням стратегічних інтересів щодо збільшення китайського експорту до Європи.

На сьогодні зростає актуальність розроблення сучасних механізмів двосторонньої співпраці у різних сферах, створення нових фінансових інструментів гарантування китайських інвестицій в Україну. Ці питання мають формувати порядок денний роботи двосторонньої Міжурядової комісії зі співробітництва.

Нині пріоритетом українсько-китайських відносин є наповнення стратегічного партнерства конкретним практичним змістом, а отже, завданням усіх державних установ має стати всіляке сприяння здійсненню масштабних двосторонніх проектів.

Документы
Документы раздела "Статистика"
^