ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ СНД

Сучасні виклики й тенденції глобального розвитку вимагають оновлення підходів до дво - та багатостороннього співробітництва України з країнами Співдружності Незалежних Держав.

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ СНД

Сучасні виклики й тенденції глобального розвитку вимагають оновлення підходів до дво - та багатостороннього співробітництва України з країнами Співдружності Незалежних Держав.

Подальший розвиток та поглиблення відносин із країнами СНД, насамперед у торговельно-економічній сфері, є одним із пріоритетів міжнародної політики України.

Довідково. За даними Державної служби статистики України, український експорт до країн пострадянського простору перевищує 30 % загального товарного виробництва (послуги - понад 60 %), а імпорт - близько 40 %. У 2011 р. порівняно з 2010 р. український експорт до країн СНД збільшився на понад 33 %, а імпорт - на 38,9 %.

 

Саме економічне співробітництво є базовим напрямом діяльності Співдружності, у якому зацікавлені всі без винятку держави СНД. Україна активно обстоює активізацію та розвиток торговельно-економічного співробітництва в межах СНД на засадах суверенного партнерства, рівноправності та взаємної вигоди.

Одним із важливих пріоритетів співробітництва з країнами СНД Україна розглядає сферу енергетики, де спільні скоординовані дії зацікавлених держав мають забезпечити стійке та надійне енергопостачання країн СНД, створення необхідних умов для формування й ефективного функціонування спільного електроенергетичного ринку СНД, розширення торгівлі електричною енергією, підвищення надійності електропостачання та якості обслуговування споживачів. Нові можливості надає співпраця з країнами - сусідами СНД, прикладом чого є успішно організована паралельна робота електроенергетичних систем країн СНД і Латвії, Литви, Естонії, Монголії.

Глобальні зміни на світових ринках продовольства вимагають адекватних спільних заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки. У цьому зв'язку важливим є наявність значного потенціалу зростання торговельно-економічних відносин між Україною та країнами СНД в агропромисловій сфері. У подальшому це може дозволити Україні (разом з Російською Федерацією і Казахстаном) стати впливовими гравцями на світовому продовольчому ринку.

Однією з головних передумов успішного розвитку Співдружності є мирне врегулювання наявних конфліктів на основі зміцнення заходів взаємної довіри, принципів і норм міжнародного права. Україна виходить із того, що вирішення спірних питань і врегулювання конфліктів має відбуватися лише мирним шляхом у спосіб проведення переговорів із залученням сторін, що конфліктують, і міжнародних посередників.

Україна вважає, що у політичній сфері Співдружності Незалежних Держав на основі накопиченого досвіду варто продовжувати розвивати й поглиблювати політичний діалог, активно і предметно використовувати наявні інструменти багатосторонньої дипломатії, зокрема вироблення узгоджених позицій у межах міжнародних організацій - ООН, ОБСЄ, ЮНЕСКО.

Тісні зв'язки, що історично склалися між народами держав - учасниць СНД, взаємна зацікавленість в активній співпраці в освітній, культурній і науковій сферах обумовлюють важливе значення гуманітарного співробітництва в межах Співдружності.

Україні слід невідкладно розробити базові сценарії дій щодо інтеграційних ініціатив РФ на найближчу перспективу.

Україна має враховувати нову геополітичну реальність - Митний союз, що позиціонується як фундамент для розбудови "пострадянського економічного союзу". Необхідно виходити з зацікавленості Російської Федерації у подальшому форсуванні створення єдиного економічного простору як більш високого ступеня розвитку МС.

Україні необхідно обстоювати та наповнювати конкретним змістом ініціативу щодо формування нової моделі стосунків із Митним союзом, що передбачатиме "особливі відносини" у сферах взаємного інтересу. Україна зацікавлена у збереженні і стратегічних відносин з партнерами, і в диверсифікації зовнішньоекономічної співпраці. Отже, формат "особливих стосунків" з Митним союзом має формуватися за формулою "3+1". Зокрема, перспективними є підписання нової угоди про вільну торгівлю, створення "вільних експортних зон" і секторальних митних союзів, реалізація спільних програм розвитку інфраструктурних галузей і транзитних коридорів тощо.

Документы
Документы раздела "Статистика"
^