Словник кодів підстав для визначення права на пенсію

(Словарь кодов для определения права на пенсию)
Главная - Статистика - Социальная статистика - Словник кодів підстав для визначення права на пенсію

 

Словник кодів підстав для визначення права на пенсію

Станом на 01.04.99 р.

N з/п

Код підстави

Назва закону, номер статті, пункт та частина

 

Ідентифікатор
законодавчого
документа 

Номер
статті
закону 

П
у
н
к
т

Час-
ти-
на

Порядковий номер закону, порядковий номер підстави при визначенні права на пенсію

1

2

3

4

5

6

1. Закон "Про пенсійне забезпечення" (ЗПЗ)

1.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 13

1. 

З

П

З

0

1

3

А

1

 

Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:
чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;
жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці - жінкам. 

2. 

З

П

З

0

1

3

Б

1

 

Працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи - жінкам. 

3. 

З 

П 

З 

В 

  

Трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі. 

4. 

З 

П 

З 

Г 

 

Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі. 

5. 

З 

П 

З 

Д 

  

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування. 

6. 

З 

П 

З 

Е 

 

Жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років. 

7. 

З 

П 

З 

Є 

  

Робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років. 

8. 

З 

П 

З 

Ж 

 

Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали 5 і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, при досягненні найменшою дитиною віку 14 років. 

9. 

З 

П 

З 

З 

  

Водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років. 

10. 

З 

П 

З 

І 

  

Працівники інших виробництв, професій та посад, дострокові пенсії яким залежно від умов праці (але не раніш, як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) встановлені за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємства та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону. 

Стаття 14

11. 

З 

П 

З 

А 

 

Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії - за списком робіт, професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років. 

12. 

З 

П 

З 

А 

  

Працівники провідних професій: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, які безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, - за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років. 

13. 

З 

П 

З 

А 

  

Працівники провідних професій: сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, які безпосередньо зайняті повний робочий день в металургії, - за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років. 

14. 

З 

П 

З 

1

А 

  

Інженерно-технічні працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах за списком робіт і професій, затверджуваним постановою Кабінету Міністрів України, за наявності стажу на підземних роботах. 

Стаття 16

15. 

З 

П 

З 

6

А 

  

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконання інтернаціонального обов'язку або померлого в період військової служби:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років. 

16. 

З 

П 

З 

1

А 

  

Батьки і дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтв, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років. 

Стаття 17

17. 

З 

П 

З 

А 

  

Жінки, які народили 5 і більше дітей і виховали їх до 8-річного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми (пункти "є" і "ж" статті 56). При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії.
У разі відсутності матері, коли виховання дитини-інваліда здійснювалось його батьком, йому призначається пенсія за віком після досягнення 55 років при стажі роботи 20 років. 

Стаття 18

18. 

З 

П 

З 

А 

  

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики:
чоловіки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років;
жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років.
Інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи:
чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років;
жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботі не менше 10 років. 

Стаття 56

19. 

З 

П 

З 

А 

 

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконав без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю. 

1.2. Підстави при визначенні права на пенсію за вислугу років 

Стаття 54

20. 

З 

П 

З 

А 

 

Працівники льотного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. 

21. 

З 

П 

З 

А 

 

Працівники льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України. 

22. 

З 

П 

З 

А 

  

Працівники льотного і льотно-випробного складу, звільнені від льотної роботи за станом здоров'я (через хворобу), за наявності вислуги років у чоловіків не менше 20 років і у жінок не менше 15 років (пропорційно відпрацьованому часу). 

23. 

З 

П 

З 

Б 

  

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом, звільнені від роботи по безпосередньому управлінню польотами за станом здоров'я, за наявності вислуги у чоловіків не менше 10 років і у жінок не менше 7 років і 6 місяців (пропорційно відпрацьованому часу). 

24. 

З 

П 

З 

Б 

 

Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення диспетчера - незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах:
чоловіки - не менше 20 років;
жінки - не менше 17 років 6 місяців. 

25. 

З 

П 

З 

В 

 

Інженерно-технічний склад - за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначених посадах;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначених посадах. 

26. 

З 

П 

З 

Г 

  

Бортпровідники:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років як бортпровідник;
жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця. 

Стаття 55

27. 

З 

П 

З 

А 

  

Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, - за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. 

28. 

З 

П 

З 

А 

  

Водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. 

29. 

З 

П 

З 

Б 

  

Працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, друкарсько-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. 

30. 

З 

П 

З 

В 

  

Робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, - за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. 

31. 

З 

П 

З 

Г 

 

Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі. 

32. 

З 

П 

З 

Д 

 

Плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського сполучення):
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі робот не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі. 

33. 

З 

П 

З 

Д 

  

Працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості - за списком, що затверджують у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку:
чоловіки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 25 років;
жінки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 20 років.

34. 

З 

П 

З 

Е 

  

Працівники освіти, при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

35. 

З 

П 

З 

Е 

  

Працівники охорони здоров'я, при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

36. 

З 

П 

З 

Е 

  

Працівники соціального забезпечення, при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

37. 

З 

П 

З 

Є 

 

Спортсмени, заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу - члени збірних команд при загальному стажі роботи не менше 20 років - у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

38. 

З 

П 

З 

Ж 

  

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 20 років, за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

39. 

З 

П 

З 

Ж 

  

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 25 років, за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

40. 

З 

П 

З 

Ж 

  

Артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності не менше 30 років, за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. 

1.3. Підстави зарахування стажу при визначенні права на пенсію без сплати страхових внесків

Стаття 56

41. 

З 

П 

З 

А 

  

Період одержання допомоги по безробіттю. 

42. 

З 

П 

З 

В 

  

Військова служба та перебування в партизанських загонах і з'єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби. 

43. 

З 

П 

З 

Д 

  

Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. 

44. 

З 

П 

З 

Д 

  

Час навчання в юридичному вузі. 

45. 

З 

П 

З 

Д 

  

Час навчання у вищих навчальних закладах авіації, якщо цьому передувала робота на льотних посадах. 

46. 

З 

П 

З 

Д 

  

Час навчання робітників підземних професій, зазначених у ст. 14 ЗУ "Про пенсійне забезпечення". 

47. 

З 

П 

З 

Е 

  

Тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи. 

48. 

З 

П 

З 

Є 

  

Час догляду за інвалідом I групи. 

49. 

З 

П 

З 

Є 

 

Час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16 років. 

50. 

З 

П 

З 

Є 

 

Час догляду за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. 

51. 

З 

П 

З 

Ж 

 

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, до досягнення кожною дитиною 3-річного віку. 

52. 

З 

П 

З 

Ж 

  

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми до досягнення кожною дитиною 6-річного віку за висновком медичного закладу. 

53. 

З 

П 

З 

З 

  

Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років. 

Стаття 57

54. 

З 

П 

З 

А 

  

Військова служба у складі діючої армії у період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизанських загонах і з'єднаннях зараховується до стажу роботи на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсії за вислугу років військовослужбовців. 

Стаття 58

55. 

З 

П 

З 

А 

  

Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, репресованим і згодом реабілітованим, зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі. 

Стаття 59

56. 

З 

П 

З 

А 

  

Робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбачена статтею 57 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної війни зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. 

57. 

З 

П 

З 

А 

  

Служба у складі діючої армії в період ведення бойових дій зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі. 

58. 

З 

П 

З 

А 

  

Робота в період ведення бойових дій зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. 

59. 

З 

П 

З 

А 

  

Час перебування в фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної війни, зараховується у потрійному розмірі. 

60. 

З 

П 

З 

Б 

  

Робота в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі. 

61. 

З 

П 

З 

Б 

 

Час проживання в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. 

Стаття 60

62. 

З 

П 

З 

А 

 

Робота в лепрозорних і протичумних закладах, у закладах (відділеннях) по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі. 

Стаття 61

63. 

З 

П 

З 

А 

 

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи. Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, - за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховується до стажу роботи за рік роботи. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю. 

Стаття 63

64. 

З 

П 

З 

А 

  

Іноземним громадянам, а також їх сім'ям у тих випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж роботи, пенсії призначаються за умови, що половина необхідного стажу роботи припадає на роботу в Україні, якщо договорами (угодами) не передбачено інше. 

Стаття 100

65. 

З 

П 

З 

А 

 

Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із особливо шкідливими і важкими умовами праці, передбаченим раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством - Список N 1. 

66. 

З 

П 

З 

А 

 

Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбаченим раніше діючим законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством - Список N 2. 

67. 

З 

П 

З 

Б 

  

Особам, які не мають повного стажу роботи із особливо шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством - Список N 1.

68. 

З 

П 

З 

Б 

 

Особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний Для призначення пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтею 13 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених раніше діючим законодавством - Список N 2.

2. Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівнених до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення (ТУР)

2.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 1

69. 

Т 

У 

Р 

А 

 

Громадяни сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 15 календарних років в районах Крайньої Півночі незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років. 

70. 

Т 

У 

Р 

А 

  

Громадяни сторін, що домовляються, які пропрацювали не менше 20 календарних років в місцевостях, які прирівнені до районів Крайньої Півночі, незалежно від місця їх постійного проживання на території обох держав:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років. 

3. Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (ЗЧК)

3.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 56

71. 

З 

Ч 

К 

А 

  

Працівникам, безпосередньо зайнятим на ліквідації наслідків аварії і попередженні забруднення навколишнього середовища в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС, період роботи до 01.01.88 р., відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР та Укррадпрофу від 10.06.86 р. N 207, зараховується у потрійному розмірі до стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22.08.56 р. N 1173. 

72. 

З 

Ч 

К 

Б 

  

Працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01.01.88 р. до 01.01.91 р., відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 06.01.88 р. N 12-рс, зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за списком N 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22.08.56 р. N 1173. 

73. 

З 

Ч 

К 

В 

  

Працівникам, зайнятим на експлуатації Чорнобильської АЕС і ліквідації наслідків аварії в зоні відселення, період роботи з 01.01.91 р. до 01.01.96 р., відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.12.90 р. N 597-р, зараховується у полуторному розмірі в трудовий стаж і в стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою РМ СРСР від 22.08.56 р. N 1173. 

74. 

З 

Ч 

К 

Г 

  

Працівникам, які постійно виконують роботи з експлуатації Чорнобильської АЕС і у зоні відчуження, період роботи з 01.01.96 р. до 01.01.2000 р., відповідно до постанови КМУ від 29.02.96 р. N 250, зараховується у полуторному розмірі до загального трудового стажу та стажу, що дає право на пільгову пенсію за Списком N 1, затвердженим постановою КМУ від 11 березня 1994 р. N 162. 

75. 

З 

Ч 

К 

Д 

  

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов'язки у зоні відчуження, період роботи (служби) з 01.07.98 р. до 01.01.2000 р., відповідно до постанови КМУ від 30.06.98 р. N 982, зараховується до трудового стажу, до вислуги років - у полуторному розмірі (у тому числі за Списком N 1, затвердженим постановою КМУ від 11 березня 1994 р. N 162). 

76. 

З 

Ч 

К 

Д 

  

Працівникам, які постійно виконують роботи або службові обов'язки за межами зони відчуження, в порядку, встановленому законодавством України. 

4. Закон "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (ЗВП)

4.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 21

77. 

З 

В 

П 

А 

 

Особи передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівників займаній посаді за станом здоров'я, за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах. 

5. Закон "Про зайнятість населення" (ЗЗН)

5.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 26

78. 

З 

З 

Н 

Г 

 

Працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням установ, організацій, у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом 7 календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, за півтора року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах). 

6. Закон "Про державну службу" (ЗДС)

6.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 37

79. 

З 

Д 

С 

А 

  

Державних службовців, які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку, в період роботи на державній службі, за наявності загального трудового стажу - для чоловіків не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років. 

7. Закон "Про судову експертизу" (ЗСЕ)

7.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 18

80. 

З 

С 

Е 

0

1

А 

  

Працівники державних спеціалізованих установ судових експертиз і відомчих експертних служб (поширюються особливості матеріального і соціально-побутового обслуговування, передбачених Законом України "Про державну службу"), які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку, в період роботи на державній службі, за наявності загального трудового стажу - для чоловіків не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, утому числі стажу державної служби - не менше 10 років. 

8. Закон "Про статус суддів" (ЗСС)

8.1. Умови при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 43

81. 

З 

С 

С 

Г 

  

Судді, які вийшли у відставку, за наявності відповідного віку і стажу роботи (для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років) на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Особи, які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку в період роботи на державній службі, за наявності загального трудового стажу. 

9. Закон "Про статус народного депутата України (ЗСД)

9.1. Умови при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 32

82. 

З 

С 

Д 

О 

 

Народні депутати України починаючи з 12-го скликання за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років. 

9.3. Підстави зарахування стажу при визначенні права на пенсію без сплати страхових внесків

Стаття 32

83. 

З 

С 

Д 

Л 

 

Перерва в роботі дружини (чоловіка) народного депутата України, звільненій (звільненому) у зв'язку з переїздом депутата для виконання депутатських повноважень у Верховній Раді України або її органах на постійній основі, в разі непрацевлаштування її (його) за місцем проживання чоловіка (дружини) зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби). На вказаний період за дружиною (чоловіком) депутата зберігається місце роботи (служби), стаж роботи (служби) за спеціальністю, стаж роботи (служби), що дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, процентних надбавок і одержання виплат за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), на виплату винагороди за результатами роботи підприємств, установ і організацій за рік, а також стаж роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах, якщо ця особа на момент переїзду займала посаду, працювала за професією, що передбачає такі пільги. 

10. Закон "Про ветеринарну медицину" (ЗВМ)

10.1. Умови при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 8

84. 

З 

В 

М 

В 

 

На державних інспекторів ветеринарної медицини поширюється дія Закону України "Про державну службу". На одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством України пенсійного віку, в період роботи на державній службі, за наявності загального трудового стажу, для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років. 

11. Закон "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (ЗЗЖ)

11.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 16

85. 

З 

З 

Ж 

Б 

  

Журналісту державного або комунального засобу масової інформації період роботи прирівнюється до стажу державної служби. 

86. 

З 

З 

Ж 

В 

 

У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, на журналіста або прирівненого до нього працівника поширюється дія статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення". Вони мають право на пенсію:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років. 

12. Положення про помічника-консультанта народного депутата України (ППД)

12.1. Підстави при визначенні права на пенсію за віком

Стаття 1 ч. 1 п. 2

87. 

П 

П 

Д 

А 

  

Помічник-консультант народного депутата України, який зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України або виконавчого органу місцевого самоврядування, на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". 

13. Закон "Про прокуратуру" (ЗПП)

13.2. Підстави визначення права на пенсію за вислугою років

Стаття 50-1

88. 

З 

П 

П 

А 

  

Слідчі працівники незалежно від віку з вислугою не менше 20 років роботи в органах прокуратури, в тому числі військової прокуратури, на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займаються провадженням попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах внутрішніх справ і служби безпеки України по безпосередньому провадженню попереднього слідства; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. 

89. 

З 

П 

П 

Б 

  

Працівники прокуратури із стажем роботи в органах прокуратури 20 років і більше, незалежно від віку. Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 12 років - після досягнення чоловіками 60 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 55 років при загальному стажі роботи 20 років і більше. 

90. 

З 

П 

П 

Б 

 

До стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується; прокурорським працівникам - час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 Закону України "Про прокуратуру", в тому числі у військовій прокуратурі, слідча робота в органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України; робота суддею; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років. 

14. Митний кодекс України (КМУ)

14.2. Підстави визначення права на пенсію за вислугою років

Стаття 154

91. 

К 

М 

У 

А 

1

  

Службові особи митних органів України, які мають персональні звання, встановлюється строк вислуги:
чоловікам - 25 років, з правом виходу на пенсію у 55 років;
жінкам - 20 років, з правом виходу на пенсію у 50 років. 

 

^