Порядок обчислення пенсій з використанням даних системи персоніфікованого обліку (Порядок исчисления пенсий с использованием даных системы персонифицированного учета)

Главная - Статистика - Социальная статистика - Порядок обчислення пенсій з використанням даних системи персоніфікованого обліку (Порядок исчисления пенсий с использованием даных системы персонифицированного учета)

Порядок обчислення пенсій з використанням даних системи персоніфікованого обліку

 

Нормативні документи

• Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 22.05.2003 р. № 854-IV;

• Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

• Закон України «Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII (зі змінами та доповненнями);

• Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» (зі змінами та доповненнями);

• Закон України «Про наукову i науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII (зі змінами та доповненнями);

• Закон України від 21.11.92 р. «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2811-XII (зі змінами та доповненнями);

• Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92 (зі змінами та доповненнями);

• постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.98 р. № 697 «Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій» (зі змінами та доповненнями);

• постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. № 1151 «Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсій та нарахування надбавки до пенсій»;

• постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. № 1498 «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. № 794»;

• наказ Мінпраці і соціальної політики України та Пенсійного Фонду України від 30.04.2002 р. № 224/30 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення». 

 

До перших позитивних результатів пенсійної реформи слід віднести запровадження згідно з відповідним Указом Президента України та постановами уряду системи персоніфікованого обліку відомостей з пенсійного страхування (СПОВ), яка є реальним інструментом забезпечення прямого зв’язку між розміром пенсії та вкладом працівника у формування коштів пенсійної системи протягом усієї його трудової діяльності.

Водночас успішне запровадження СПОВ є лише початком роботи з використання сучасних комп’ютерних технологій у запобіганні нецільовому використанню коштів Пенсійного фонду, різного роду зловживанням при наданні документів про стаж та заробітну плату для призначення пенсій, забезпечення прозорості реформованої пенсійної системи, а отже, i довіри до неї з боку громадян.

Постановою № 1498 передбачено, що починаючи з 1 липня 2002 р. обчислення пенсій відповідно до Закону № 1788-XII здійснюється із заробітку особи за період роботи після 1 липня 2002 р. за даними системи персоніфікованого обліку. Це означає, що до заяви про призначення пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника повинні бути додані довідки про заробітну плату, видані адміністрацією підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності, та інформація із системи персоніфікованого обліку за період роботи після 1 липня 2002 р. (наказ № 224/30).

Приклад. 20.12.2002 р. особа звернулася за призначенням пенсії за віком. До заяви про призначення пенсії додано довідку про заробітну плату з 01.02.2001 р. по 30.11.2002 р. При обчисленні середньомісячного заробітку для визначення розміру пенсії поряд із довідкою про заробітну плату, виданою адміністрацією підприємства чи установи, будуть використані й дані про заробітну плату із системи персоніфікованого обліку за період роботи з 01.02.2001 р. по 30.11.2002 р.

Відповідно до ст. 65 Закону № 1788-XII середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсій береться (за вибором того, хто звернувся за пенсією) за останні 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності перед зверненням за пенсією незалежно від наявних перерв у роботі.

Середньомісячний заробіток за 24 календарні місяці i за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми заробітку за 24 календарні місяці роботи підряд (перед зверненням за пенсією) чи за 60 календарних місяців роботи підряд (протягом усієї трудової діяльності) відповідно на 24 чи 60. При цьому за бажанням того, хто звернувся за пенсією, місяці з неповним числом робочих днів у зв’язку з його влаштуванням на роботу або звільненням враховуються як повні календарні місяці роботи.

Приклад. 10.07.2002 р. за призначенням пенсії по інвалідності звернулась особа, додавши до заяви довідку про заробітну плату за період її роботи з 01.01.95 р. по 31.12.99 р.

При визначенні середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності будуть використані лише дані з довідки про заробітну плату, оскільки за цей період персоніфікований облік не вівся.

25 лютого 2003 р. за призначенням пенсії за віком звернулась особа, яка до заяви про призначення пенсії додала довідку про заробітну плату за період роботи з 01.02.98 р. по 31.01.2003 р.

При обчисленні середньомісячного заробітку буде враховано заробітну плату згідно з довідкою за період роботи з 01.02.98 р. по 30.06.2000 р., а за період з 01.07.2000 р. по 31.01.2003 р. поряд з даними довідки про заробітну плату будуть використані й дані системи персоніфікованого обліку.

Інформація до системи персоніфікованого обліку вноситься один раз на рік після закінчення календарного року. Однак у даному випадку адміністрація підприємства, установи, організації, де працює особа, одночасно з оформленням документів на призначення пенсії повинна подати за період з 01.01.2002 р. по 31.01.2003 р. інформацію до системи персоніфікованого обліку, яку й буде враховано при обчисленні середньомісячного заробітку.

На підставі ст. 66 Закону № 1788-XII у заробіток для обчислення пенсій включаються всі види оплати праці, на які за діючими правилами нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених чинною системою оплати праці. Постановою № 697 затверджено Перелік видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій:

1. Вихідна допомога у разі припинення трудового договору.

2. Компенсація за невикористану відпустку.

3. Добові за відрядженням у межах норм, установлених законодавством, та виплати замість добових.

4. Вартість безкоштовно наданих відповідно до актів законодавства деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або суми коштів для їх відшкодування за рахунок відповідних бюджетів, а також твердого палива для працівників вугільної промисловості.

5. Вартість виданого спецодягу (крім форменого одягу), спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих та знешкоджуючих засобів, молока i лікувально-профілактичного харчування.

6. Суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням працівників на роботу в іншу місцевість.

7. Доплати i надбавки до заробітної плати замість добових у разі, коли постійна робота проходить у дорозі чи має роз’їзний характер або у зв’язку із службовими поїздками в межах обслуговуваних дільниць.

8. Виплати в межах, визначених законодавством, на проживання та харчування спортсменів i тренерів під час проведення змагань i навчально-тренувальних зборів.

9. Заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю (суботники, недільники тощо), яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі.

10. Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

11. Стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам (у тому числі направленим на навчання підприємствами, установами та організаціями), що навчаються з відривом від виробництва.

12. Стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки i технологій України та Національної академії наук України для молодих учених.

13. Міжнародна фінансова підтримка (гранти) за рахунок коштів іноземних наукових фондів, що надається вченим України i переможцям відповідних конкурсів.

14. Державні премії України в галузі науки i техніки, Державні премії України імені Тараса Шевченка, іменні премії, що присуджуються Національною академією наук України та галузевими академіями наук, премії Міністерства культури i мистецтв України.

15. Щомісячні плати за звання дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України та галузевих академій наук.

16. Допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, установи, організації молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення вищого або професійно-технічного навчального закладу.

17. Державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури.

18. Доходи громадян від володіння корпоративними правами (отриманими дивідендами).

19. Компенсаційні виплати, які виплачуються громадянам відповідно до Закону № 796-XII.

20. Допомога сім’ям з дітьми, що виплачується відповідно до Закону № 2811-XII.

21. Різні види допомоги по соціальному страхуванню, що виплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності).

22. Плата домогосподарствам за ведення записів доходів i витрат та надання інших відомостей відповідно до програми обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться органами державної статистики.

 

Слід звернути увагу на те, що з цього переліку видів оплати праці, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, виключено матеріальну допомогу. Це означає, що матеріальна допомога, в тому числі i в розмірі прожиткового мінімуму, що не оподатковується згідно зі ст. 5 Декрету № 13-92, враховується при обчисленні середньомісячного заробітку.

Приклад. За призначенням пенсії за віком згідно із Законом № 1977-XII звернулась особа, середньомісячний заробіток якої становить 5400 грн. Розмір пенсії буде визначено з цього заробітку i становитиме 5400 грн. х 80 % = 4320 грн., яка й виплачуватиметься з моменту звернення за її призначенням.

У заробіток для обчислення пенсії включається за відповідні періоди допомога по тимчасовій непрацездатності чи середній заробіток, що зберігається за працівником.

Слід пам’ятати, що суми заробітної плати, в тому числі суми по тимчасовій непрацездатності, при видачі довідок про заробітну плату та поданні інформації до системи персоніфікованого обліку враховуються в місяці, за який вони нараховані, а не в місяці їх виплати.

Приклад.

I. Особа хворіла з 01.11.2002 р. по 20.02.2003 р. Оплату за листком непрацездатності проведено 1 березня 2003 р., однак при видачі довідки про заробітну плату та при поданні інформації до системи персоніфікованого обліку ці суми повинні бути врахованими в листопаді, грудні, січні, лютому, тобто в тих місяцях, за які вони нараховані.

II. Особі з 1 січня 2002 р. було неправильно встановлено посадовий оклад, виплата якого проводилась по жовтень 2002 р. У листопаді помилку було виявлено i проведено донарахування за період з 01.01.2002 р. по 31.10.2002 р. Незважаючи на те що виплату донарахованих сум зарплати проведено в листопаді 2002 р., в довідці про заробітну плату та в інформації до системи персоніфікованого обліку вони враховуються в місяцях, за які вони донараховані.

Це правило не застосовується при виплаті преміальних, оскільки вони враховуються в місяці їх нарахування.

У заробіток для обчислення пенсії особам, які не підлягають державному соціальному страхуванню (п. «д» ст. 3 Закону № 1788-XII), включаються всі види грошового забезпечення, аналогічні тим видам оплати праці, на які нараховуються страхові внески.

У разі виявлення розходжень між сумами заробітної плати, зазначеними в довідці про заробітну плату, та даними, що містяться в базі системи персоніфікованого обліку, спеціалістами органів Пенсійного фонду проводитимуться зустрічні перевірки щодо достовірності видачі довідок про заробітну плату та внесення інформації до системи персоніфікованого обліку. При встановленні фактів внесення недостовірної інформації до системи персоніфікованого обліку адміністрація підприємства, установи, організації зобов’язана буде внести зміни до бази даних системи персоніфікованого обліку, а в разі видачі недостовірної довідки про заробітну плату – видати нову.

Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсій, передбачений ст. 65 Закону № 1788-XII, діяв до 1 липня 2003 р., а порядок визначення видів оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій, передбачений ст. 66 цього ж Закону, – до 10 червня 2003 р.

З ухваленням Закону № 854-IV змінено загальний порядок визначення заробітку для обчислення пенсій (нова редакція ст. 65 набрала чинності з 1 липня 2003 р.) та порядок визначення видів оплати праці при призначенні пенсій (нова редакція ст. 66 набрала чинності з 10 червня 2003 р.). На реалізацію цих статей прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1151. 

Отже, на сьогодні згідно зі ст. 65 Закону № 1788-XII середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період роботи починаючи з 1 липня 2003 р. до моменту звернення за пенсією. Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 р. враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату (виплати, дохід), виданих у встановленому законодавством порядку, а за період роботи починаючи з 1 липня 2003 р. – за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

У разі відсутності відомостей про заробітну плату (виплати, дохід) у системі персоніфікованого обліку подаються документи про нараховану заробітну плату (виплати, дохід), видані в установленому законодавством порядку.

Згідно з Порядком коригування середньомісячного заробітку (доходу) для обчислення пенсій, затвердженим постановою № 1151, у разі коли для обчислення пенсії береться заробіток (дохід) за 61 календарний місяць i більше, середньомісячна заробітна плата (дохід) визначається за такою формулою:

Зп = Зс х (Ск : К),

де Зп – відкоригований заробіток (дохід) особи для обчислення пенсії в гривнях;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітку (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кз№), який враховується для обчислення пенсії;

К – кількість місяців стажу, для яких визначено коефіцієнти заробітку особи.

Приклад. За призначенням пенсії за віком 20.08.2003 р. звернулася громадянка Осауленко Н. Г., яка має загальний трудовий стаж 40 років. Для обчислення розміру пенсії заявниця надала довідку про заробітну плату за 60 місяців роботи з 01.01.86 р. по 31.12.90 р. та за 1 місяць (липень) 2003 р. згідно з даними персоніфікованого обліку.

Обчислення розміру пенсії буде проведено таким чином.

Припустимо, що заявниця в період з 01.01.86 р. по 31.12.90 р. отримувала щомісячну заробітну плату 180 крб., а за липень 2003 р. її заробітна плата становить 411 грн. 48 коп.

Для визначення індивідуального коефіцієнта заробітку (доходу) Осауленко Н. Г. необхідно її заробіток за кожний місяць роботи за період з 01.01.86 р. по 31.12.90 р. та за липень 2003 р. поділити на середню заробітну плату працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за місяць, для якого визначається коефіцієнт заробітку.

При цьому коефіцієнт заробітку (доходу) особи за кожний місяць стажу, який враховується для обчислення пенсії, визначається за такою формулою:

Кз = Зв : Зс,

де Кз – коефіцієнт заробітку (доходу) особи;

Зв – сума заробітку (доходу) особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону № 1788-XII враховується для обчислення пенсії, за місяць, для якого визначається коефіцієнт заробітку;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за місяць, для якого визначається коефіцієнт заробітку.

Для визначення індивідуального коефіцієнта застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях народного господарства та економіки, що визначена Держкомстатом України (див. додаток).

Щомісячна заробітна плата 180 крб. у 1986 р. співвідноситься із середньою заробітною платою в народному господарстві за 1986 р. – 180,00 : 174,19 = 1,03335;

за 1987 р. – 180,00 : 180,61 = 0,99662;

за 1988 р. – 180,00 : 194,99 = 0,92312;

за 1989 р. – 180,00 : 212,76 = 0,84602;

за 1990 р. – 180,00 : 244,30 = 0,73680.

Якщо для обчислення розміру пенсії подано дані про заробіток за період до 1 січня 1992 р., то при визначенні коефіцієнта заробітку (доходу) величина середньої заробітної плати за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою відповідного року (кварталу).

2003 р. – 411,48 : 476,16 = 0,86416.

При визначенні індивідуального коефіцієнта за роботу в липні 2003 р. прийнято середню заробітну плату у галузях економіки за червень 2003 p., оскільки на момент призначення пенсії відсутня середня заробітна плата за липень 2003 р.

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних за попередні місяці про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, при визначенні коефіцієнта заробітку (доходу) особи враховується щомісячна середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за наявний попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітку (доходу) для обчислення пенсії після одержання даних про щомісячну середню заробітну плату цих працівників за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії.

Середній коефіцієнт заробітку Осауленко Н. Г. становить 0,90001.

Після обчислення середнього коефіцієнта заробітку визначається заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії.

Заробітна плата Осауленко Н. Г., яку буде враховано при обчисленні розміру пенсії, становитиме:

376 грн. 38 коп. – середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії (а у разі її відсутності на момент призначення пенсії враховується наявна середня заробітна плата працівників, зайнятих у видах економічної діяльності, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітку (доходу) для обчислення пенсії після одержання даних про середню заробітну плату цих працівників за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії), множиться на індивідуальний коефіцієнт, який становить 0,90001 (376,38 x 0,90001 = 338,75).

 

Таким чином, при обчисленні розміру пенсії враховується заробітна плата в сумі 343 грн. 30 коп., у зв’язку з чим розмір пенсії становитиме: 338 грн. 75 коп. х 75 % (процентне відношення за стаж роботи 40 років) = 254 грн. 06 коп. Однак цей розмір пенсії відповідно до ст. 19 Закону № 1788-XII обмежується з 20.08.2003 р. максимальним розміром пенсії 150 грн.

У разі коли заробіток (дохід) для обчислення пенсії визначається відповідно до частини третьої ст. 65, ст. 69 Закону № 1788-XII та п. 2 Прикінцевих положень Закону № 854-IV, середньомісячна заробітна плата (дохід) визначається шляхом ділення загальної суми заробітку (доходу) за ці місяці на кількість календарних місяців, які враховані у заробітку (доході). Коригування заробітку (доходу) здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.07.92 р. № 395 «Про додаткове коригування рівнів державних пенсій» (зі змінами та доповненнями), від 13.01.93 р. № 16 «Про порядок обчислення пенсій, що призначаються після 1 листопада 1992 року» та від 08.12.97 р. № 1357 «Про коригування заробітку для обчислення розміру пенсій».

Прикінцевими положеннями Закону № 854-IV передбачено, що за бажанням пенсіонерів у 2003 р. пенсії можуть обчислюватися із середньомісячного заробітку за 24 останні календарні місяці роботи, у 2004 p. – за 36, у 2005 p. – за 48. 

У разі призначення пенсій працівникам, які протягом року зайняті лише на сезонних роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається шляхом ділення заробітку за будь-які п’ять повних сезонів підряд протягом усієї трудової діяльності до 1 липня 2003 р. на 60 місяців із збільшенням на 12 місяців за кожний повний сезон починаючи з 1 липня 2003 р. до моменту звернення за пенсією.

Згідно з новою редакцією ст. 66 до заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону № 400/97-ВР нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання зазначеного заробітку (виплат, доходу).

А це означає, що до заробітку, з якого обчислюється розмір пенсії, враховується заробіток з обмеженням його сумою, з якої справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: з 01.07.1998 p. – 1000 грн., з 01.03.2001 p. – 1600 грн., з 01.05.2002 p. – 2200 грн., з 01.06.2003 р. – 2660 грн.* 

Додаток

Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців
по народному господарству України без урахування КСП за 1940 – 1957 рр.

крб.

Середньомісячна 
заробітна плата  

1940 р.

1945 р. 

1950 р. 

1951 р. 

1952 р. 

1953 р. 

1954 р. 

1955 р. 

1956 р. 

1957 р. 

32,2  

42,7  

62,7  

63,4  

65,3  

65,3  

67,9  

68,8  

71,9  

77,1  

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
по народному господарству України з урахуванням КСП за 1958 – 1991 рр.

крб.

 
Рік  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

 
Рік  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

 
Рік  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  

1958  

56,27  

1969  

98,15  

1980  

146,06  

1959  

56,33  

1970  

102,97  

1981  

149,16  

1960  

57,82  

1971  

106,97  

1982  

154,74  

1961  

63,80  

1972  

110,24  

1983  

158,64  

1962  

66,79  

1973  

114,65  

1984  

162,95  

1963  

68,37  

1974  

117,72  

1985  

167,81  

1964  

73,45  

1975  

122,33  

1986  

174,19  

1965  

80,15  

1976  

129,33  

1987  

180,61  

1966  

83,91  

1977  

133,48  

1988  

194,99  

1967  

87,52  

1978  

137,41  

1989  

212,76  

1968  

93,82  

1979  

140,14  

1990  

244,30  

 

 

 

 

1991  

479,70  

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по економіці України
в цілому за 1992 – 2002 рр.

крб./грн.

 

1992 р.  

1993 р. 

1994 р. 

1995 р. 

1996 р. 

1997 р. 

1998 р. 

1999 р. 

2000 р.  

2001 р.  

2002 р. 

Січень  

1523,5  

14204  

745523  

32,08  

103,28  

126,68  

136,82  

148,16  

180,97  

253,39  

320,76  

Лютий  

1681,1  

17854  

753622  

41,53  

108,95  

126,36  

137,85  

152,03  

190,62  

263,66  

328,70  

Березень  

2375,9  

22945  

854490  

50,23  

117,55  

135,15  

149,76  

166,61  

210,67  

281,03  

354,81  

Квітень  

2784,1  

25396  

894400  

53,67  

116,28  

133,14  

146,39  

165,53  

205,35  

288,93  

355,78  

Травень  

3277,7  

30489  

956833  

60,74  

119,44  

139,53  

148,61  

168,87  

213,21  

302,96  

358,88  

Червень  

4966,3  

60423  

1093323  

71,39  

125,47  

144,30  

158,01  

180,76  

228,78  

317,81  

377,41  

Липень  

5065,0  

76564  

1176261  

75,84  

130,46  

151,44  

159,21  

183,27  

238,49  

327,31  

398,10  

Серпень  

5422,1  

88737  

1234596  

81,39  

129,99  

147,67  

153,21  

180,94  

247,44  

329,33  

390,07  

Вересень  

7189,1  

208343  

1321503  

88,73  

132,70  

150,34  

156,40  

186,44  

249,04  

326,34  

391,14  

Жовтень  

8171,6  

253272  

1950560  

95,18  

134,87  

149,65  

156,07  

186,85  

254,11  

335,75  

397,49  

Листопад  

10550,3  

327639  

2644956  

101,22  

132,27  

147,07  

155,54  

190,39  

257,58  

334,44  

395,70  

Грудень  

16987,8  

836534  

3490047  

124,48  

151,51  

165,81  

176,09  

218,88  

296,26  

378,45  

442,91  

Середній  
розмір  

6505,4  

162790,2  

1427708

73,42  

125,84

143,13

153,49

177,52

230,13

311,08

376,38

 

 

Валентина Никитенко 

Начальник управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України 

 

 

«Вісник податкової служби України», вересень 2003 р., № 33 (267), с. 55

Дата підготовки 02.09.2003
Журнал «Вісник податкової служби України»

 

Документы
Документы раздела "Статистика"
^